Středa, 22 května, 2024

zdraví

TOP 10Všezdraví

Milujete ryby a mořské plody? Strava složená pouze z ryb může vyvolat komplikace

Recenzovaná studie vedená univerzitou v Dartmouthu naznačuje, že lidé, kteří často konzumují mořské plody, mohou čelit zvýšenému riziku expozice PFAS, rodině všudypřítomných a odolných člověkem vyrobených toxinů známých jako „věčné chemikálie“.

Zjištění zdůrazňují potřebu přísnějších pokynů pro veřejné zdraví, které stanoví množství mořských plodů, které mohou lidé bezpečně konzumovat, aby se omezilo vystavení perfluoralkylovým a polyfluoralkylovým látkám, uvedli vědci v časopise Exposure and Health.

Naše doporučení není nejíst mořské plody, mořské plody jsou skvělým zdrojem chudých bílkovin a omega mastných kyselin. Ale jsou také potenciálně podceňovaným zdrojem expozice PFAS u lidí,“ řekla Megan Romanová, autorka a spolupracovnice studie, profesorka epidemiologie na Geiselově lékařské fakultě v Dartmouthu.

„Pochopení tohoto kompromisu mezi rizikem a přínosem pro konzumaci mořských plodů je důležité pro lidi, kteří se věnují speciální stravě, zejména jde o zranitelné skupiny, jako jsou těhotné ženy a děti,“ řekl Romano.

Studie spojila analýzu koncentrací PFAS v čerstvých mořských plodech s celostátním průzkumem stravovacích návyků. Národní údaje pořízené v New Hampshire naznačují, že New Hampshire, spolu s celou Novou Anglií, patří mezi hlavní spotřebitele mořských plodů v zemi, díky čemuž je tento stát ideální pro pochopení rozsahu vystavení lidí PFAS prostřednictvím ryb a měkkýšů.

„Většina existujících výzkumů se zaměřuje na hladiny PFAS u sladkovodních druhů, které lidé primárně nejedí,“ řekl Romano, který studuje účinky PFAS a dalších chemikálií narušujících endokrinní systém v pitné vodě na komunity v Nové Anglii. „Viděli jsme to jako mezeru ve znalostech v literatuře, kde víme, že lidé milují mořské plody.“

Studie také čerpala z rozsáhlých údajů z New Hampshire o zdrojích a účincích PFAS, které jsou základem spotřebních produktů, jako jsou plasty a nepřilnavé povlaky. Molekulární stabilita, díky které jsou PFAS všestranné, je také činí téměř nezničitelnými, což vede k tomu, že jsou nazývány věčnými chemikáliemi.

U lidí jsou PFAS spojovány s rakovinou, abnormalitami plodu, vysokým cholesterolem a poruchami štítné žlázy, jater a reprodukce. Chemikálie se nahromadily v půdě, vodě a volně žijících zvířatech a studie ukázaly, že téměř všichni Američané mají měřitelné množství v krvi.

„PFAS se neomezují na výrobu, hasicí pěny nebo toky komunálního odpadu, představují desítky let trvající globální výzvu,“ řekl spoluautor studie Jonathan Petali, toxikolog z New Hampshirského Oddělení služeb pro životní prostředí. „New Hampshire byl mezi prvními státy, které identifikovaly PFAS v pitné vodě.“

Vědci měřili hladiny 26 odrůd PFAS ve vzorcích nejvíce konzumovaných mořských druhů: tresky, tresky jednoskvrnné, humry, lososy, hřebenatky, krevety a tuňáka. Studované mořské plody byly zakoupeny čerstvé na trhu v pobřežním New Hampshire a pocházely z různých oblastí.

Krevety a humři dosahovali nejvyšší koncentrace s průměry v rozmezí 1,74 a 3,30 nanogramů na gram masa u určitých sloučenin PFAS, zjistili výzkumníci. Koncentrace jednotlivých PFAS v jiných rybách a mořských plodech byly obecně naměřeny méně než jeden nanogram na gram.

Rozšíření PFAS v životním prostředí ztěžuje přesně identifikaci, kde a jak chemikálie vstupují do mořského potravinového řetězce, hlásí výzkumníci. Někteří měkkýši mohou být zvláště zranitelní vůči hromadění PFAS v jejich mase kvůli krmení a životu na mořském dně, stejně jako jejich blízkosti ke zdrojům PFAS, které jsou blízko pobřeží. Větší mořské druhy mohou požívat PFAS tím, že jedí menší druhy, jako jsou korýši, jsou náchylné k tomu, aby se sloučeniny hromadily v jejich systémech. 

Průzkum zjistil, že muži v New Hampshire jedí jen něco málo přes 28 gramů mořských plodů denně a ženy jedí jen něco málo přes 35 gramů. Obě jsou vyšší než to, co zjistil Národní průzkum zdraví a výživy u mužů a žen na severovýchodě a více než 1,5násobek národního průměru pro obě pohlaví. Denní příjem pro děti z New Hampshire ve věku 2 až 11 let byl asi 7 g, což je nejvyšší hranice rozmezí pro děti na celostátní úrovni.

Z druhů, které výzkumníci testovali na PFAS, krevety, tresku jednoskvrnnou a lososa, konzumovalo více než 70 % dospělých, kteří jedli mořské plody jednou za měsíc nebo více. Humra snědlo jen něco málo přes 54 % těchto dospělých. Losos, konzervovaný tuňák, krevety a treska jednoskvrnná byly nejčastěji konzumované druhy mezi dětmi.

Federální směrnice pro bezpečnou konzumaci mořských plodů existují pro rtuť a další kontaminanty, ale neexistují žádné pro PFAS, řekla Celia Chenová, spoluautorka studie a profesorka výzkumu na katedře biologických věd v Dartmouthu.

„Je známo, že hlavní druhy predátorů, jako je tuňák a žraloci, obsahují vysoké koncentrace rtuti, takže můžeme tyto znalosti použít k omezení expozice. Ale u PFAS je to méně jasné, zvláště pokud se začnete dívat na to, jak se různé sloučeniny chovají v životním prostředí.“ řekla Chenová, která vede několik federálně financovaných projektů zkoumajících, jak a kde se PFAS hromadí ve vodních potravních sítích v New Hampshire a Vermontu.

Zavedení bezpečnostních pokynů by pomohlo chránit lidi, kteří jsou obzvláště náchylní ke znečišťujícím látkám, řekla Kathryn Crawfordová, první autorka studie a odborná asistentka environmentálních studií na Vysoké škole Middlebury.

Článek byl upraven z tiskové zprávy AAAS, vědecká studie byla publikována v časopise Exposure and Health.

VšeZajímavostizdraví

Rozplétání snů a našeho bdělého života podle vědy

„Sny jsou zprávy z hlubin.“ Přemýšlení o snech, co znamenají, proč je vnímáme, proč přicházejí, je tématem napříč společností. Řeší je autoři filmů, existují pořady v televizi a samozřejmě existuje mnoho knih. Ale přestože jsou stálým zdrojem fascinace, role snů v našich životech stále zůstává nepolapitelná.

Jak bylo nedávno uvedeno v televizní show Grey’s Anatomy: „Upřímně řečeno, nikdo neví, proč sníme nebo proč máme noční můry.“ I když je to pravda, neurovědci nacházejí inovativní nové způsoby, jak studovat sny a jak ovlivňují naše poznávání.

„Pochopení toho, jak vznikají sny a jaká by mohla být jejich funkce, pokud vůbec nějaká je, je v současnosti jednou z největších otevřených otázek vědy,“ říká Remington Mallett z Montrealské univerzity, který předsedal zasedání Společnosti kognitivních neurověd (CNS) v Torontu. „Protože toho o snech moc nevíme, je těžké odhadnout jejich plný dopad na náš bdělý život. Současné výsledky však naznačují, že sny skutečně ovlivňují naše bdělé zážitky. 

Jak bylo prezentováno na CNS 2024, výzkumníci nacházejí nejen nové přístupy ke zkoumání snů a architekturu spánku, ale také způsoby, jak vytvořit sny, aby pomohli lidem trpícím poruchami spánku. V tomto procesu vědci zjišťují, jak se vnímání snů a kvalita spánku často velmi liší od objektivních měřítek tradičně používaných k jejich hodnocení.

Vjemy versus realita

Claudia Picard-Delandová tvrdí, že sny jsou oknem do pochopení kvality spánku. Ona a kolegové z Montrealské univerzity uskutečňují studie, které probouzejí spáče mnohokrát během noci, aby zjistili, jak účastníci vnímají svůj spánek. 

„Sny se v kontextu kvality spánku příliš nezkoumají. Zaměřujeme se častěji na objektivní měřítka, jako je mozková aktivita nebo fáze spánku, ale myslím, že se musíme blíže podívat na snovou aktivitu a její dopad na to, jak spánek vnímáme.“ Pro lidi, kteří trpí nespavostí a souvisejícími poruchami, je vnímání spánku realitou a jejich sny by mohly nabídnout možné způsoby, jak tyto vjemy utvářet.

Ve své nejnovější, nepublikované studii Picard-Delandová a její kolegové probudili 20 „dobrých spáčů“ asi 12krát za noc, což představuje všechny čtyři klasické fáze spánku ve třech různých časech během noci. Při každém probuzení se vědci ptali, zda byli vzhůru nebo spali, jak hluboce spali, co bylo poslední v jejich myslích a jak se cítili ponořeni do svých snů.

Zjistili, že špatné vnímání spánku, pocit bdělosti, i když elektrody měřily, že spí, bylo mezi účastníky běžné, zejména v raných fázích spánku bez snů. Stejně tak zjistili, že když si účastníci dokázali vybavit své sny, vnímali svůj spánek jako hlubší. „A když jsou více ponořeni do svých snů, cítí se více fyzicky přítomní nebo mají živější sny, probudí se s pocitem, že jejich spánek byl hlubší v porovnání s tím, kdy nemají žádnou nebo jen lehkou snovou aktivitu,“ říká Picard-Delandová.

Výzkumníci byli překvapeni, jak často si účastníci mysleli, že byli vzhůru, i když skutečně spali („paradoxní nespavost“) a v hlubší fázi spánku s pomalými vlnami. Tato práce staví na podobných předchozích zjištěních a má důležité důsledky pro to, jak vědci chápou architekturu spánku, a také pro lidi, kteří hlásí nespavost. 

Picard-Delandová si jako někdo, kdo celý život prožívá nespavost, myslí, že je zásadní, aby si lidé uvědomili, že možná spí víc, než si myslí. „Pomohlo mi vidět na vlastní oči, jak se to děje přede mnou, že účastníci spali a přesto se cítili vzhůru.“ Kromě tohoto pochopení by tato práce mohla mít budoucí aplikace pro rehabilitaci spánku založenou na snech. Picard-Delandová by například ráda prozkoumala, zda by trénink snů, jako je výuka lidí, jak zažít více pohlcující lucidní sny, mohl vést k lepší vnímané kvalitě spánku. 

Lucidní sny jako nástroj

Lucidní sny jsou důležitou součástí práce Saby Al-Youssefaová, jejíž tým na Sorbonnské univerzitě využívá schopnost lucidních snílků používat obličejové svaly během spánku jako nový nástroj pro sběr dat. „Sny jsou skrytý svět, do kterého nemáme přímý přístup,“ říká. „Většinou se spoléháme na zprávy o snech bez ohledu na to, jakou metodu studia používáme. Schopnost lucidních snílků komunikovat s námi v reálném čase nám poskytuje boční přístup ke snům, alespoň když víme, kdy se konkrétní událost odehrává.“

nové studii s výzkumníky ze Severozápadní univerzity se Al-Youssefaová a kolegové snaží lépe porozumět tomu, jak mozek jedná během snů ve srovnání s jeho chováním, když je vzhůru. Když jsou lidé vzhůru a zavřou oči, vizuální obsah zmizí a objeví se specifické elektrické signály. Vědce proto zajímalo, co se děje v mozku, když někdo ve snu zavře oči. Doufají, že lépe porozumí nervovým korelátům vizuálního vnímání během snů.

Výzkumníci nabírali účastníky, mezi nimiž byli i lidé s narkolepsií, kteří měli lucidní sny. V průběhu pěti snů výzkumníci instruovali účastníky, aby zavřeli a otevřeli své „snové oči“, což signalizovali jedním nebo dvojím přivoněním. Poté požádali osoby s narkolepsií, aby zamračením nebo úsměvem nahlásily, zda mají v každém stavu vizuální obsah.

„Překvapivě jsme zjistili, že zavření našich ‚očí snů‘ není vždy doprovázeno ztrátou zraku, jako je tomu v případě, když jsme vzhůru,“ říká Al-Youssefaová. „Doufám, že tato práce pomůže ukázat, jak může být použití lucidních snů užitečné při studiu snů a dokonce i pochopení jejich funkce.“

Mallett je nadšený, že vidí práci jako je tato na vývoji nové metodologie pro studium snů. „Myslím, že většina vědců je skeptická, že sny lze studovat, takže než jim řeknu o tom, co jsme našli, musím je přesvědčit, že můžeme něco najít,“ říká Mallett, „že máme metody a nástroje k objevování sny.”

Jak Picard-Delandová, tak práce Al-Youssefaové, otevírají nové cesty výzkumu manipulace se sny pomocí nové technologie a s okamžitými klinickými přínosy. „Pro dobré experimentování potřebujete manipulovat se sny, abyste snížili noční můry,“ říká. „Noční můry jsou neuvěřitelně frustrující pro různé klinické populace a existuje velká potřeba přístupů k jejich omezení. Pochopení toho, jak se tvoří sny a jak je změnit, již nyní vytváří cesty vpřed pro účinné protokoly snižování nočních můr.“

CNS se zavázala k rozvoji výzkumu mysli a mozku zaměřeného na zkoumání psychologických, výpočtových a neurovědeckých základů kognice.

Článek byl upraven z tiskové zprávy AAAS a z článku symposia CNS s veřejným přístupem.

TOP 10Všezdraví

Narušení cirkadiánního rytmu způsobuje mozkové změny, které zvyšují chuť k jídlu

Vědci zjistili, že desynchronizace cirkadiánního rytmu u potkanů ​​způsobila změny v mozku, které měly významný dopad na chuť k jídlu a chování při jídle. Zjištění mají důležité důsledky pro pracovníky v nočních směnách a ty, kteří trpí jet lag (pásmová nemoc) a chronickými poruchami spánku,píše NEW ATLAS.

Náš cirkadiánní rytmus – biologické tělesné hodiny – reguluje produkci glukokortikoidů, hormonů produkovaných nadledvinami, které zase regulují mnoho fyziologických funkcí, včetně metabolismu a chuti k jídlu. Je známo, že glukokortikoidy přímo regulují mozkové peptidy nebo neuropeptidy, které kontrolují chuť k jídlu; některé jsou orexigenní (zvyšují chuť k jídlu), zatímco některé jsou anorektické (snižují chuť k jídlu). U lidí je hlavním glukokortikoidem kortizol, který je tělu považován za „přirozený steroid“.

Nová studie vedená vědci z univerzity v Bristolu zkoumala, jak „cirkadiánní nesouosost“, narušení tělesných hodin běžně spojované s noční směnou nebo jet lagem, ovlivňuje mozkovou regulaci hormonů kontrolujících hlad.

Výzkumníci použili krysy s odstraněnými nadledvinami a rozdělili je do kontrolní skupiny a skupiny „jet-lag“. Kontrolní skupina dostala infuzi kortikosteronu – krysího ekvivalentu kortizolu – který napodoboval uvolňování hormonu podle světelných a tmavých signálů pozorovaných v normálním denním světelném cyklu. Léčebná skupina také dostávala kortikosteron, ale ten byl posunut o 12 hodin mimo fázi se světlem a tmou.

Vědci zjistili, že nesoulad mezi světlem a tmou vedl k dysregulaci jednoho z orexogenních neuropeptidů, neuropeptidu Y (NPY), u potkanů ​​mimo fázi, což způsobilo, že jedli podstatně více během neaktivní fáze dne. .

Potkani v kontrolní skupině snědli 88,4 % svého denního příjmu kalorií během své aktivní (tj. „denní“) fáze a pouze 11,6 % během své neaktivní („noční“) fáze. Naproti tomu krysy „jet-lag“ zkonzumovaly 53,8 % svých denních kalorií během své neaktivní fáze bez odpovídajícího zvýšení aktivity. To se rovnalo tomu, že léčebné krysy během neaktivní fáze konzumovaly o neuvěřitelných 460 % více než kontrolní skupina.

Výzkumníci také zjistili, že genová exprese byla významně změněna ve skupině léčené mimo fázi. Jejich zjištění naznačují, že když denní hladiny glukokortikoidů nejsou synchronizované se světlými a tmavými signály, neuropeptidy ovlivňující chuť k jídlu jsou významně narušeny.

„Hormon nadledvin kortikosteron, který je normálně vylučován cirkadiánním způsobem, je hlavním faktorem při každodenní kontrole mozkových peptidů, které regulují chuť k jídlu,“ řekl Stafford Lightman, spoluautor studie. „Navíc, když narušíme normální vztah kortikosteronu se světelným cyklem den-noc, vede to k abnormální genové regulaci a chuti k jídlu během doby, kdy zvířata normálně spí.“

Výzkumníci poznamenávají, že i když nedošlo k žádné pozorovatelné změně tělesné hmotnosti potkanů, pravděpodobně kvůli krátkému pětidennímu průběhu studie, „pozoruhodně silné změny“ v chování při krmení byly okamžitě zřejmé a zůstaly konzistentní po celou dobu experimentu.

Říká se, že neuropeptidy identifikované v jejich studii mohou být slibnými budoucími cíli pro léčbu poruch příjmu potravy a obezity. A nabízejí pár rad těm, kteří se snaží potlačit svůj noční apetit pouze silou vůle.

„Těm, kteří dlouhodobě pracují na noční směny, doporučujeme, aby se snažili udržovat denní světlo, kardiovaskulární cvičení a jídla v regulovaných hodinách,“ řekla Becky Conway-Campbell, odpovídající autorka studie. „Nicméně interní mozkové zprávy, které mají podnítit zvýšenou chuť k jídlu, je obtížné potlačit ‚disciplínou‘ nebo ‚rutinou‘, takže v současné době navrhujeme studie k posouzení záchranných strategií a farmakologických intervenčních léků. Doufáme, že naše zjištění také poskytnou nový pohled na to, jak chronický stres a narušení spánku vede k nadměrné spotřebě kalorií.“


Studie byla publikována v časopise Communications Biology .

Zdroj: University of Bristol

TOP 10VšeZajímavostizdraví

Přistání Apolla na Měsíci vedlo k bezpečnějšímu jídlu pro všechny

Systém vytvořený pro jídlo astronautů Apolla se stal celosvětovým standardem pro prevenci rizik

Dnes je propuknutí otravy jídlem z balených potravin v supermarketech mimořádně vzácné, částečně díky tomu, že potravinářský průmysl téměř všeobecně přijal přístup, který je mimo podnikání málo známý, nazývaný systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Ještě méně známá je skutečnost, že HACCP byl vytvořen pro potraviny astronautů v prvních dnech programu Apollo vesmírné agentury NASA.

To znamená, že všechny společnosti, které připravují jídlo na váš jídelní stůl, od lidí, kteří vám přinesou kuře, až po lidi, kteří stojí za vaší brusinkovou omáčkou a nádivkou, používají HACCP, a uvádějí to jako hlavní důvod pro snížení výskytu nemocí přenášených potravinami. 

„Ačkoli průměrný spotřebitel možná neví, co je HACCP, my víme, že nám umožňuje trvale nabízet bezpečný a kvalitní produkt,“ řekla Ocean Spray viceprezidentka pro výzkum a vývoj Katy Latimer. 

Toto zaměření na prevenci vychází z původní motivace systému: vyhnout se otravě jídlem po cestě na Měsíc

Analyzujte rizika, zaveďte kontrolu 

V čele úsilí v Středisku pro kosmické lodě s posádkou, nyní Johnsonově vesmírném středisku NASA v Houstonu, byl Paul Lachance, bývalý koordinátor Quartermaster Food and Container Institute amerického letectva. Tento institut se právě přestěhoval a stal se z něj Natick Laboratories americké armády, které NASA přivedla na palubu jako partnera při vývoji potravin pro vesmírný program. 

Lachanceovo vzdělání v oblasti výživy bylo doplněno vzděláním Howarda Baumana, mikrobiologa, který vedl část práce Pillsbury. „Takže byl v některých ohledech ideálním člověkem pro vývoj laboratoře, kde je třeba věnovat pozornost mikrobiologii,“ řekl Lachance v rozhovoru pro Johnson’s Oral History Project. „Zpočátku to musel udělat pro projekt Gemini, a tak opravdu měl pocit, jak to udělat pro Apollo.“  

Lachance připomněl, že v prvních dnech Gemini se jeho tým zaměřil na důkladné testování konečných produktů a ničil jednu dávku za druhou, když byly zjištěny nesrovnalosti. Tým začal zkoumat své procesy výroby potravin z hlediska bodů, kde by mohlo dojít ke kontaminaci, ale Apollo tento přístup rozšířilo a učinilo jej povinným. 

Počínaje rokem 1963 vydala programová kancelář Apollo sérii pokynů pro všechny dodavatele programu, jejichž cílem bylo zajistit spolehlivost všech kritických systémů mise. Částečně založené na systému vyvinutém armádou, známém jako Analýza režimu a efektů selhání, klade velký důraz na identifikaci a kontrolu jakýchkoli potenciálních bodů selhání. Zatímco pokyny NASA byly napsány primárně s ohledem na hardware vesmírného systému, jídlo bylo také považováno za kritické. Takže Lachance a Bauman zjistili, že aplikují záruku spolehlivosti na úrovni kosmických lodí na jídlo pro astronauty. 

Přišli se třemi hlavními principy: Proveďte analýzu nebezpečí a hledejte body v procesu, kde by mohl být zaveden jakýkoli typ nebezpečí. Identifikujte tyto body a určete, jak lze v každém z nich předcházet, kontrolovat nebo eliminovat nebezpečí. A sledujte tyto kritické kontrolní body častými měřeními. NASA také požadovala, aby tým vedl pečlivé záznamy o všech těchto pracích, což se stalo dalším kritickým aspektem HACCP. 

Nikdo z programové kanceláře Apollo si nedokázal představit, že uvedli do pohybu systém, který zlepší bezpečnost potravin po celém světě. A trvalo desetiletí, než se tak stalo. Baumanovi se ale líbilo, co viděl. 

„Kontrola kvality v potravinářském průmyslu byla založena především na testování konečného produktu,“ napsal v roce 1987 v článku v odborné publikaci Cereal Foods World. „Zjistili jsme, že bychom mohli zavést lepší systém, ale vyžadovalo by to analýzu rizik u každého produktu a každé linky.“ 

Bauman se stal jedním z nejotevřenějších zastánců rozšířeného přijetí HACCP. Ale nejprve úspěšně prosadil Pillsbury, aby přijala tento nový přístup. 

Pomalý start a poté Rychlá akcelerace

Společnost představila HACCP světu na první národní konferenci o ochraně potravin v roce 1971. Nebyl okamžitě přijat, ale po dvou úmrtích na botulismus způsobený konzervovanou polévkou toho léta, National Canners Association podala petici Food and Drug Administration (FDA) pro předpisy k prevenci otravy jídlem. FDA zase požádala Pillsbury, aby vyškolila své nadřízené a potravinové inspektory o systému, který vyvinula pro NASA. 

V roce 1973 se výrobci konzerv s nízkým obsahem kyselin stali prvními, kteří podléhali předpisům HACCP, a byli dlouho jediní. V roce 1993 pak propuknutí otravy jídlem způsobené kmenem bakterií E. coli produkujícím toxin Shinga způsobilo, že masný a drůbežářský průmysl lobboval za regulaci, která by obnovila důvěru spotřebitelů. Během deseti let zavedlo ministerstvo zemědělství USA (USDA) předpisy HACCP pro maso a drůbež a FDA požadovala systém pro všechny producenty mořských plodů a džusů. Do té doby byly přidány čtyři další principy, které objasnily původní tři NASA, včetně stanovení kritických limitů v kontrolních bodech a vedení záznamů nejen o produkci potravin, ale o samotném plánu HACCP závodu.  

Pak přišel v roce 2011 zákon FDA o modernizaci bezpečnosti potravin. Ačkoli nezmiňuje HACCP jménem, ​​zvolil místo toho termín Analýza rizik a preventivní kontroly založené na rizicích, zákon účinně zavedl požadavky podobné HACCP u všech zbývajících amerických výrobců potravin, kteří se musí registrovat u FDA. Zákon také požaduje, aby dovozci ověřili, že zahraniční výrobci tyto požadavky splňují. Poslední podniky byly postupně zařazeny do požadavků v roce 2018. 

„V zásadě nařizuje HACCP o steroidech pro všechny ostatní potravinářské produkty regulované FDA,“ řekla Jenny Scottová, hlavní poradkyně Úřadu pro bezpečnost potravin FDA, i když poznamenala, že mnoho výrobců – včetně všech hlavních ve Spojených státech – již dlouho předtím, než dobrovolně zavedly systémy podobné HACCP a požadovali od svých dodavatelů, aby udělali totéž. 

„Brainstorming, co by se mohlo pokazit“ 

Potravinářské závody dnes jednoduše nekopírují kroky NASA k zajištění bezpečnosti astronautů. Tak HACCP nefunguje. Systém je určen k zacílení na specifická nebezpečí v dané výrobní lince, takže každý plán HACCP se liší nejen od jedné společnosti k druhé, ale také od produktu k produktu. V továrně Butterball, řekl Johnson, kontrolní body jako předpoklady pro plán HACCP pravděpodobně zahrnují například kontrolní bod pro hledání jakýchkoli „farmářských zbytků“, jako jsou pesticidy, chlazení, které musí být pod určitou teplotou, a antimikrobiální spreje nebo namáčení. tanky. 

Latimer poznamenal, že Ocean Spray přijal HACCP pro všechny své produkty, když jej FDA začal vyžadovat pro šťávu v roce 2001. Mezi kritické kontrolní body pro brusinkovou omáčku patří mycí oblast, kde jsou bobule poprvé přijímány, filtrace a místa detekce kovů, kde jsou odstraněny cizí materiály, oblast pasterizace tepelného ošetření a kontroly úrovně kyselosti, mimo jiné, řekla. 

General Mills má tři závody na výrobu Honey Nut Cheerios v Severní Americe a každý má svůj vlastní samostatný plán HACCP, který zohledňuje rozdíly mezi závody, řekl Fryling. „To je požadavek HACCP. Musíte analyzovat rizika této řady a tohoto produktu.“ 

Tímto způsobem, řekl Johnson, přijetí předpisů HACCP změnilo vztah společností s regulátory. „Celý průmysl se už nespoléhá na vládu, aby nám řekla, co máme dělat,“ řekla. „Místo toho, abychom šli za vládou a řekli: ‚Máme problém, co si myslíte, že bychom měli dělat?“ je na nás, abychom se rozhodli, co uděláme, a zdůvodníme, proč to děláme.“ 

Není to ale jednoduchý úkol. „K identifikaci kritických kontrolních bodů pro bezpečnost a kvalitu je zapotřebí týmu lidí zajišťujících kvalitu, inženýrů a vědců,“ řekl Latimer a nazval to procesem „brainstormingu, co by se mohlo pokazit“. 

I když to vyžaduje čas a peníze, Fryling řekl, že cena je převyšována náklady na stažení produktu a výsledným poškozením značky. „Nenechám se zpochybňovat ohledně nákladů na prevenci rizik ze strany manažerů této organizace,“ řekl. 

Řada neziskových a obchodních organizací nabízí školení HACCP, aby pomohla závodům vypracovat jejich bezpečnostní plány, a FDA a USDA zpřístupňují menším podnikům různé zdroje, od helpdesků až po osobní informační návštěvy. „Považujeme za nezbytné, aby se oslovovaly malé provozovny,“ řekl Scott Seebohm, zástupce ředitele oddělení pro rozvoj politiky pro Food Safety and Inspection Service. „Malé a velmi malé závody podporují venkovské podnikání a venkovskou ekonomiku. To je něco, co máme všichni zájem podporovat.“ 

Díky HACCP jsou kontroly také mnohem efektivnější. Například ve dnech před HACCP nebyly závody povinny vést záznamy týkající se bezpečnosti, řekl Scott z FDA a poznamenal, že inspektoři viděli pouze snímek toho, jaké byly podmínky a co se dělo v den jejich návštěvy. Nyní musí rostliny prezentovat velké množství dat. „Stále šťoucháme a šňupeme, ale záznamy poskytují lepší obrázek o tom, zda důsledně kontrolují své procesy,“ řekla. 

Globální

Scott řekl, že může být obtížné uvést čísla o výsledcích implementace HACCP, protože zatímco průmysl se zlepšil v prevenci ohnisek, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se zlepšila v jejich odhalování. Například od počátku do poloviny 90. let 20. století do počátku 21. století, zatímco obecně došlo k nárůstu ročního počtu známých ohnisek způsobených salmonelou  nejčastější příčinou alimentárních onemocnění – počet potvrzených případů v důsledku těchto propuknutí klesl .   

Výsledky se stále zlepšují. Vzhledem k tomu, že hlavní rizika, jako je E. coli v masném průmyslu 90. let, jsou pod kontrolou, mohou výrobci i regulátoři zpřísnit normy a znovu se zaměřit na menší problémy, řekl Seebhom. Dodal, že přechod na HACCP také přesunul některé odpovědnosti za kontrolu kvality a estetiku z regulátorů na společnosti, což dále uvolnilo inspektory, aby ověřili kontrolu společnosti nad potenciálními nebezpečími.   

Vzhledem k tomu, že požadavky HACCP dávají průmyslu obecný přístup k dosažení bezpečnosti potravin, aniž by společnostem říkaly, jaké konkrétní kroky musí podniknout, podle něj jim to umožnilo flexibilitu při vymýšlení nových metod a technik, které se neustále zlepšují. 

Technika, která se v posledních letech uchytila, je použití vysokotlakých systémů k ničení bakterií, řekl Johnson z Butterball. Zařízení bylo nákladné předem, ale dále snižuje druh odpadu, který je nezbytný, když je v konečném produktu zjištěno nebezpečí. 

Scott z FDA řekl, že stále existuje prostor pro zlepšení. Její agentura je v raných fázích uzákonění požadavků na preventivní kontroly potravinových alergenů, které tvoří asi třetinu stažení FDA. Aliance pro preventivní kontroly bezpečnosti potravin, kterou FDA vytvořila v roce 2011, aby spojila federální a státní regulační orgány, akademickou obec a průmysl, nadále zlepšuje školení jak inspektorů, tak výrobců. FDA také pokračuje ve zveřejňování podrobnějších pokynů pro společnosti. 

Mezitím se tento vedlejší produkt z programu Apollo pro bezpečnost potravin stal globálním: velká část Evropy přijala HACCP před mnoha lety a mnoho dalších dodavatelů po celém světě používá systémy podobné HACCP, aby mohli exportovat do USA a Evropy. 

Latimer z Ocean Spray uvedl, že průmysl balených potravin se původně zrodil z úmrtí na botulismus způsobený lidmi, kteří používají nebezpečné praktiky. „Je opravdu skvělé vidět, jak se vesmírný program posunul dál,“ řekla a poznamenala, že malý program NASA pomohl průmyslu splnit svůj nejzákladnější slib: bezpečné jídlo bez starostí, a to po celý rok.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

Ledování je nový trend v péči o pleť, který si okamžitě poradí se skvrnami a zarudnutím

Foto: Edsel L/Openverse

Tento obličejový trend je formou ledové terapie, kterou můžete snadno provádět doma. Podobně jako kryoterapie (ošetření pomocí nízkých teplot) a CoolSculpting (který odbourává tukové buňky nízkou teplotou) využívá ledování pleti sílu ledu, který pomáhá podpořit krevní oběh, zmírnit zarudnutí a vypořádat se s vyrážkami. Zaujalo vás to? Dr. Glyn Estebanez, oceňovaný chirurg a estetický lékař, prozradil časopisu GLAMOUR podrobnosti o ledování pleti.

Co je ledování pleti?

Ledování pleti, známé také jako chladová terapie nebo ledová masáž obličeje, je proces jemného přikládání ledu nebo studeného obkladu na kůži. Cílem této techniky je zlepšit vzhled pokožky zlepšením krevního oběhu, zmírněním zánětu a podporou zdravého vzhledu pleti.

Jaké jsou výhody ledování pleti?

Zlepšení krevního oběhu

Chladné teploty stahují cévy. Když je pokožka vystavena působení ledu, na okamžik se sníží průtok krve. Když se pokožka po ledování zahřeje, cévy se rozšíří, což podpoří lepší prokrvení a dodá pokožce důležité živiny. Můžete také očekávat snížení otoků a zánětů kůže, protože ledování pomáhá stahovat cévy a snižovat zánět, což může účinně snížit váčky pod očima a otoky. To je obzvláště užitečné po probdělé noci nebo proti ranním otokům.

Zklidnění podrážděné pleti

Terapie chladem může zklidnit podrážděnou nebo citlivou pleť, přinést úlevu od zarudnutí a může dočasně stáhnout a minimalizovat vzhled pórů, čímž vytvoří hladší strukturu pleti. Použití ledu před zahájením péče o pleť může pomoci produktům účinněji proniknout do pokožky a maximalizovat jejich účinky.

Jak se mám na ledování pleti připravit?

Doporučuje se začít jemným čisticím přípravkem, který z obličeje odstraní veškerý make-up, nečistoty nebo olej.

Můžete použít kostky ledu, ledové obklady nebo speciálně navržené ledové koule. Led zabalte do tenké látky nebo plastové fólie, abyste zabránili přímému kontaktu s pokožkou. Ujistěte se, že je váš obličej suchý a bez přebytečné vlhkosti, a poté začněte nejprve s testem snášenlivosti. Pokud s ledováním pokožky začínáte, proveďte test na malé ploše pokožky, abyste se ujistili, že nedojde k nežádoucím reakcím.

Držte led nebo ledovou kouli zabalenou v látce a jemně ji krouživými pohyby masírujte na různých místech obličeje. Zaměřte se vždy na jednu oblast, například na čelo, tváře a linii čelisti. Každé ledování omezte přibližně na 5-10 minut, abyste se vyhnuli nadměrnému působení chladu, a po ledování pokračujte v běžné péči o pleť. Ochlazená pleť může lépe vstřebávat produkty.

Co mohu očekávat po ledování kůže?

Po ledování pleti si můžete všimnout svěžejšího vzhledu, otoky a zarudnutí by se měly viditelně zmenšit. Vaše pleť může být díky minimalizaci pórů vypnutější a hladší.

Existují nějaké možné vedlejší účinky ledování pleti?

I když je ledování pleti obecně bezpečné, někteří jedinci mohou pociťovat zarudnutí nebo podráždění. Mírný narůžovělý nádech je po ledování normální, ale měl by během krátké doby ustoupit. Aplikace ledu přímo na kůži bez řádné izolace může vést k popálení chladem. Led vždy zabalte do látky nebo plastového obalu.

Dr. Glyn Estebanez doporučuje zařadit ledování pokožky do rutinní péče o pleť pro jeho četné výhody – ovšem s náležitou přípravou a uvážlivou aplikací. Nezapomeňte věnovat pozornost reakci své pokožky a upravit frekvenci ledování podle svých individuálních potřeb. Pokud máte jakékoli obavy nebo pociťujete přetrvávající vedlejší účinky, je vždy vhodné poradit se s odborníkem na péči o pleť.

AktualitaTOP 10VšeZajímavostizdraví

Ne, jed tohoto pavouka vám nezpůsobí trvalou erekci, ale může trvat několik hodin

V rakouském supermarketu byl mezi banány nalezen pavouk, jehož jed může způsobit silné bolesti, zvýšený krevní tlak a několikahodinovou erekci, píše Live Science.

V Rakousku byl evakuován supermarket poté, co byl nahlášen výskyt pavouka, jehož kousnutí může způsobit bolestivou erekci trvající několik hodin. Tvrzení médií, že erekce je trvalá, však není vědecky podloženo.

Pavouk byl objeven v diskontním obchodě ve městě Krems an der Donau, 45 mil (72 km) západně od Vídně, a pravděpodobně se jedná o brazilského sklípkana (Phoneutria nigriventer), což vedlo k přívalu zpráv v médiích, které tvrdí, že jeho kousnutí může způsobit trvalou erekci.

Silný jed čtyřpalcového (10 cm) pavouka zvyšuje krevní tlak oběti a způsobuje několikahodinovou erekci. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by tyto erekce byly někdy trvalé. Dřívější studie na potkanech odhalily, že jed tohoto brazilského pavouka působí tak, že v mozku uvolňuje oxid dusnatý. Tato chemická látka vede k biochemické kaskádě, na jejímž konci je produkce enzymu zvaného cyklický guanosinmonofosfát (cGMP), který způsobuje uvolnění svalů v penisu, což umožňuje desetinásobný příliv krve do penisu. O několik hodin později se však objeví další sloučenina, zvaná PDE-5, která odbourá cGMP a vrátí penis do původního ochablého stavu.

Pavoučí trik funguje na opačném konci biologické dráhy než léky, jako je Viagra, která blokuje produkci PDE-5, což vede vědce ke studiu v naději na uplatnění v budoucích lécích na léčbu erektilní dysfunkce.

Po ohlášeném nálezu pavouka byl obchod uzavřen a byli přivoláni hasiči, pavoukovec však stále není k nalezení. „Navzdory rozsáhlému pátrání nebyl doposud žádný pavouk nalezen,“ uvedly rakouské úřady. Předpokládá se, že obchod bude znovu otevřen až příští týden, po ukončení důkladného pátrání.

TOP 10Všezdraví

Podle nedávné studie by konzumace olivového oleje mohla snížit riziko úmrtí na demenci o třetinu

blue and green peacock feather

Olivový olej je již dlouho považován za příklad superpotraviny, která vám může pomoci žít déle, pokud je součástí zdravé stravy. Nová studie nyní naznačuje, že olivový olej by mohl pomoci snížit riziko úmrtí na demenci. Studie, kterou provedli vědci z Harvardovy univerzity ve Spojených státech, přichází v době, kdy se mnoho zemí potýká s rostoucím výskytem Alzheimerovy choroby a dalších forem demence v souvislosti se stárnutím populace. Podle vědců by používání olivového oleje místo tuků, jako je margarín a komerční majonéza, mohlo snížit riziko úmrtí na demenci, uvádí Euronews. next.

AAAS a EurekAlert dále uvádí: „Naše studie posiluje výživová doporučení doporučující rostlinné oleje, jako je olivový olej, a naznačuje, že tato doporučení podporují nejen zdraví srdce, ale potenciálně také zdraví mozku,“ uvedla Anne-Julie Tessierová, RD, PhD, postdoktorandka na Harvard T.H. Chan School of Public Health. „Volba olivového oleje, přírodního produktu, namísto tuků, jako je margarín a komerční majonéza, je bezpečnou volbou a může snížit riziko smrtelné demence.“

Demence zahrnuje celou řadu stavů, při nichž poruchy myšlení nebo paměti ovlivňují každodenní činnosti člověka. Alzheimerova choroba, progresivní a smrtelné onemocnění, které postihuje přibližně 5,7 milionu Američanů, je nejčastější formou demence.

Tato studie je první, která zkoumá vztah mezi stravou a úmrtím v důsledku demence. Vědci analyzovali dotazníky o stravování a záznamy o úmrtích shromážděné od více než 90 000 Američanů v průběhu tří desetiletí, během nichž 4 749 účastníků studie zemřelo na demenci.

Výsledky ukázaly, že lidé, kteří konzumovali více než půl polévkové lžíce olivového oleje denně, měli o 28 % nižší riziko úmrtí na demenci ve srovnání s těmi, kteří olivový olej nekonzumovali nikdy nebo jen zřídka. Navíc nahrazení pouhé jedné lžičky margarínu a majonézy ekvivalentním množstvím olivového oleje denně bylo spojeno s o 8-14 % nižším rizikem úmrtí na demenci.

Výzkum naznačuje, že lidé, kteří pravidelně používají olivový olej místo zpracovaných nebo živočišných tuků, mají celkově zdravější stravu. Tessier však poznamenala, že vztah mezi olivovým olejem a rizikem úmrtí na demenci v této studii byl nezávislý na celkové kvalitě stravy. To může naznačovat, že olivový olej má vlastnosti, které jsou jedinečně prospěšné pro zdraví mozku. „Některé antioxidační sloučeniny obsažené v olivovém oleji mohou procházet hematoencefalickou bariérou a potenciálně působit přímo na mozek,“ uvedla Tessier. „Je také možné, že olivový olej má nepřímý vliv na zdraví mozku tím, že prospívá zdraví kardiovaskulárního systému.“

Předchozí studie spojovaly vyšší konzumaci olivového oleje s nižším rizikem srdečních onemocnění. Bylo také prokázáno, že zařazení olivového oleje do středomořského stravovacího režimu pomáhá chránit před úbytkem kognitivních funkcí.

Tessier upozornila, že tento výzkum je pozorováním a neprokazuje, že olivový olej je příčinou sníženého rizika fatální demence. K potvrzení účinků a určení optimálního množství olivového oleje, které je třeba konzumovat, aby bylo možné využít těchto výhod, by byly zapotřebí další studie, například randomizované kontrolované studie. Celkově však studie odpovídá výživovým doporučením a posiluje důkazy o tom, že používání olivového oleje místo margarínu nebo majonézy může přispět k podpoře zdravé výživy.

Zdroj: https://www.hsph.harvard.edu/profile/anne-julie-tessier/

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavostizdraví

Cítíte se unavení? Tady se dozvíte, kolik spánku si mohou dopřát lidé po Evropě

woman in white shirt lying on black textile

Nový průzkum odhalil, že Slovensko je „nejodpočatější“ zemí v Evropě, na druhém a třetím místě se těsně umístilo Finsko a Bulharsko, uvádí Euronews.next.

Nejde sice o nejpřísnější vědeckou metodiku, ale prodejce ložnicového nábytku zkoumal osm faktorů, aby zjistil, zda jsou lidé v 28 evropských zemích dobře odpočatí, nebo ne (pravděpodobně).

Mezi posuzované faktory patřily údaje o maximální a minimální pracovní době, nároku na dovolenou, počtu přestávek, které mají zaměstnanci každý den povoleny, a procentuálním podílu populace, která každou noc spí 7 hodin a déle.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že Slovensko se umístilo na prvním místě jako nejodpočatější země Evropy. Mezi důvody, proč Slováci v noci spí tak tvrdě, patří velkorysých 28 dní placené dovolené ročně, 15 dní státních svátků navíc a 12 hodin odpočinku mezi směnami v práci – zatímco většina zemí v Evropě má mezi směnami pouhých 11 hodin.

Na druhém místě se umístilo Finsko, kde 83 % lidí spí každou noc 7 a více hodin, což je nejvíce ze všech zemí v průzkumu. Pracovníci v této severské zemi mají také nárok na jednohodinové přestávky v práci, což je nejdelší doba ze všech 28 zemí, které se průzkumu zúčastnily. Finové mají také jeden z nejnižších průměrných ročních úvazků na osobu.

Na třetím místě se umístilo Bulharsko, a to zejména díky tomu, že jeho zaměstnanci mají každý týden nepřetržité 48hodinové přestávky v po sobě jdoucích dnech, z nichž jeden je neděle.

Na konci žebříčku se umístila např. Itálie, Nizozemsko a Řecko, které jsou podle studie třemi nejhůře odpočívajícími zeměmi v Evropě. Mezi důvody, které Řekům nedávají spát, patří pouhých 20 dní placené dovolené a pouze 9 dní placených státních svátků ročně. Pracovníci mají také nárok na pouhé 15minutové přestávky během dne.


Úplné výsledky průzkumu naleznete zde.

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiVšezdraví

Zabraňuje opalovací krém opálení?

Vzhledem k tomu, že stále padají teplotní rekordy a miliony lidí po celém světě se potýkají s vlnou veder, tak pravděpodobně sahají po opalovacím krému. Víme, že pomáhá chránit naši pokožku, ale jak přesně jí chrání? A brání nám při tom v opalování? Odpovědi uvedl na svém serveru iflscience.

Nebezpečí, která s sebou přináší slunce – mimo jiné spálení, rakovina kůže a předčasné stárnutí – a schopnost opalovacích krémů proti nim bojovat, jsou nám již dobře známá. Možná však nejsme tak dobře obeznámeni s vědeckými poznatky, které jsou jejich základem. Pojďme si na to posvítit.

Jak opalovací krém funguje?

Opalovací krém chrání pokožku před ultrafialovým (UV) zářením a tím prodlužuje dobu, po kterou se můžeme vystavovat slunečnímu záření. Ke spálení neboli slunečnímu erytému dochází, když UV záření poškodí buňky pokožky. Imunitní systém reaguje zvýšením průtoku krve do dané oblasti, což způsobuje, že je kůže na dotek červená a horká. Bílé krvinky pak začnou poškozené buňky odstraňovat, což způsobuje svědění a olupování.

Aby ke spálení pokožky nedošlo, zabraňuje opalovací krém UV paprskům v jejich prvotním poškození, a to buď tím, že je absorbuje nebo tím, že je odráží. Hlavními účinnými složkami opalovacích krémů na fyzikální bázi jsou oxid titaničitý a oxid zinečnatý, které působí jako bariéra a rozptylují UV záření od pokožky.

Existují dva typy UV záření: UVA a UVB. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je téměř veškeré UV záření, které dopadá na Zemi, UVA, které proniká hlouběji do kůže. Z tohoto důvodu je příčinou stárnutí kůže, zatímco UVB záření je spojeno s většinou spálenin. Před oběma typy záření nás chrání opalovací krémy s různě vysokou ochranou.

Zabraňuje opalovací krém opalování?

Opalujeme se, protože UV záření zvyšuje produkci melaninu – pigmentu, který také barví naše oči a vlasy. Vzhledem k tomu, že opálení je způsobeno UV zářením, o kterém dnes víme, že ho opalovací krémy pohlcují/ blokují, používání opalovacích krémů opálení do jisté míry zabraňuje.

„Opálení způsobují především UVA paprsky, a pokud používáme UVA/UVB přípravky s vysokou ochranou, většina z nás se neopálí,“ řekla dermatoložka Loretta Ciraldo pro Byrdie. Žádný opalovací krém však neblokuje 100 % UV záření, což znamená, že se můžeme trochu opálit i během jeho používání.

V konečném důsledku je to však dobře. Možná se neopálíme, když se namažeme faktorem 50, ale jsme lépe chráněni před poškozením kůže a některými dalšími nepříznivými účinky slunce. Pro maximální ochranu před sluncem se doporučuje přijmout více ochranných prostředků na ochranu před sluncem.

Obsah tohoto článku nemá sloužit jako náhrada odborné lékařské rady, diagnózy nebo léčby. S případnými dotazy týkajícími se zdravotního stavu se vždy obracejte na kvalifikované zdravotnické pracovníky.

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiVšeZajímavostizdraví

Dřep u stěny a prkno aneb cviky, které mohou pomoci snížit krevní tlak

Analýza, zveřejněná v časopise British Journal of Sports Medicine, studií, kterých se zúčastnilo 16 000 lidí zjistila, že všechna cvičení snižují vysoký krevní tlak. Podle studie patří posilovací cviky, jako jsou dřepy u stěny nebo držení prkna, k nejlepším způsobům, jak snížit krevní tlak, píše britské BBC.

Dřepy u stěny a držení pozice prkna však vedly k větším poklesům než aerobní cvičení. Tato izometrická cvičení jsou určena k budování síly bez pohybu svalů nebo kloubů.

Pozice prkna, která může připomínat klik, je vhodná pro posilování břicha. Lokty se dotýkají země a nohy jsou natažené dozadu, jako při kliku.

Foto: 1) Při této pozici by lokty měly být pod rameny. Je důležité mít rovná záda a v takové pozici může člověk vydržet několik minut. Foto: 2) Dřepy u stěny provádíme následovně, zády se opřeme o stěnu a uděláme dřep. Při dřepu by se záda neměla odlepit od stěny, nohy by měly být přibližně 60cm vzdálené od stěny.

Podle autora studie Dr. Jamieho O’Driscolla z Canterbury Christ Church University jsou izometrická cvičení pro tělo zcela odlišnou zátěží než aerobní cvičení. „Zvyšují napětí ve svalech, když je držíte dvě minuty, a pak způsobují náhlý příliv krve, když se uvolníte,“ říká. „Tím se zvýší průtok krve, ale nesmíte zapomenout dýchat.“

Vysoký krevní tlak zatěžuje cévy, srdce a další orgány a zvyšuje riziko onemocnění, jako jsou infarkt a mrtvice. Léčba často zahrnuje podávání léků, ale pacientům se také doporučuje zdravě jíst, snížit příjem alkoholu, přestat kouřit a pravidelně cvičit. Lidem starším 40 let se doporučuje nechat si každých pět let zkontrolovat hodnotu krevního tlaku.

Tlak krve v tepnách se měří v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg). Podle studie je tlak nižší než 130/85 mmHg zdravý, zatímco vyšší než 140/90 mmHg je vysoký. Vyšší číslo odpovídá tlaku krve v tepnách při úderu srdce, tzv. systolickému krevnímu tlaku. Nižší číslo představuje tlak mezi jednotlivými údery a označuje se jako diastolický krevní tlak.

Vědci z Canterbury Christ Church University a Leicester University pro svou analýzu zkoumali údaje od 15 827 osob, které cvičily dva týdny nebo déle, z 270 klinických studií publikovaných v letech 1990-2023.

Zjistili, že klidový krevní tlak se snížil o:

 • Po aerobním tréninku (jako je běh nebo jízda na kole) se snížil krevní tlak o 4,49/2,53 mmHg.
 • 4,55/3,04 mm Hg po tréninku dynamického odporu nebo silovém tréninku
 • 6,04/2,54 mmHg po kombinovaném tréninku (aerobní a posilovací).
 • 4,08/2,50 mmHg po vysoce intenzivním intervalovém tréninku (krátké dávky intenzivního cvičení s přestávkami na odpočinek)
 • 8,24/4mmHg po tréninku s izometrickými cviky (prkna a dřepy u stěny)

Podle Dr. O’Driscolla se jedná o relativně malé poklesy, které však mohou snížit riziko mrtvice.

Podle současných britských doporučení by dospělí měli týdně vykonávat alespoň 150 minut středně intenzivního cvičení nebo 75 minut intenzivní aktivity a dvakrát týdně cvičení na posílení svalů. Dr. O’Driscoll navíc říká, že by měli zvážit dvě minuty dřepů u stěny nebo čtyřikrát držet pozici prkna s dvouminutovým odpočinkem mezi těmito cviky, a to třikrát týdně.

Podle charitativní organizace British Heart Foundation je cvičení prospěšné pro zdraví srdce a může snížit riziko onemocnění srdce a krevního oběhu až o 35 %.

„Víme, že ti, kteří se věnují cvičení, které je baví, mají tendenci v něm pokračovat déle, což je klíčové pro udržení nižšího krevního tlaku,“ říká Joanne Whitmoreová, vrchní sestra pro kardiaky v BHF.Poukázala také na další změny životního stylu, které by mohly pomoci, jako je omezení soli, udržování zdravé hmotnosti a pokračování v užívání předepsaných léků.

Všem, kteří se obávají o svůj krevní tlak, doporučujeme, aby požádali svého praktického lékaře o jeho kontrolu a zeptali se na typ cvičení, které je pro váš stav nejvhodnější.

poradnaRady | tipy | zajímavostiVšeVztahy | sex | psychologiezdraví

Vztah s narcistou: Jak ho poznat, opustit a vyléčit se z něj

Pokud jste se někdy setkali s narcistou – ať už doma, v práci, v milostném vztahu nebo jinde – víte, jak zdrcující to může být. Zdá se, že se tato osoba nestará o potřeby nikoho jiného než o své vlastní. Možná má obrovské ego, které nemůžete vystát, nebo je jeden den super milý a okouzlující, ale druhý den vás shazuje, popisuje problematickou osobnost Mind Body Green.

Bez ohledu na to, jak vypadá jejich konkrétní chování, může být vztah s narcistou škodlivý a zraňující – a v krajním případě může mít narcistický vztahový vzorec intenzivní emocionální, psychické a fyzické následky.

Co je narcistický vztahový vzorec?

Narcismus zahrnuje specifický vzorec chování, který se vyznačuje přehnanou sebeúctou, nadměrnou potřebou obdivu a nedostatkem empatie, říká klinická psycholožka Annia Raja, Ph.D. Podle Americké psychologické asociace mají lidé s narcistickou poruchou osobnosti tendenci pociťovat pocit oprávněnosti a často využívají druhé, což může ztěžovat udržování vztahů. Hluboko pod těmito projevy se skrývá nízká sebeúcta člověka.

Narcisté mají často nepřiměřená očekávání od druhých, upřednostňují své vlastní prožitky před prožitky ostatních a ve vztazích se projevují tendencí kontrolovat svého partnera či partnerku. „Narcisté mohou používat jemné manipulační taktiky, aby ovlivnili lidi a situace ve svůj prospěch – to může zahrnovat například pasivně-agresivní chování, hraní si na oběť nebo nenápadné podkopávání druhých, aby si udrželi kontrolu nebo posílili své sebevědomí,“ říká Raja. Mohou také očekávat, že jim ostatní budou vyhovovat podle jejich rozmaru, odmítají nést odpovědnost za své činy a žárlí nebo soutěží s ostatními.

Ačkoli všechny vztahy vypadají jinak, narcistické vztahové vzorce bývají nezdravé a nevyrovnané. „Narcisté mají sklon k vykořisťování, často navazují vztahy založené na tom, co z nich mohou získat, spíše než na skutečném citovém spojení,“ vysvětluje Raja. „Mohou si strategicky vybírat romantické partnery, přátele nebo kolegy, kteří jim mohou poskytnout status, bohatství nebo konexe. A jakmile jim někdo přestane sloužit, často ho očerní nebo zavrhnou.“

Narcisté mohou být také velmi charismatičtí, což může způsobit, že je snadné se do nich zamilovat – jak romanticky, tak platonicky. „Toto kouzlo je však obvykle krátkodobé, a jakmile si myslí, že si zajistili něčí obdiv nebo loajalitu, začne se projevovat jejich pravá tvář,“ říká Raja. Tato dynamika může být pak příčinou různých problémů, a dokonce i narcistického zneužívání.

Nejčastější fáze takzvaného cyklu narcistického zneužívání:

Fáze idealizace:
Ve fázi idealizace se s vámi narcista rychle sblíží, dává vám pocit jedinečnosti a může vás dokonce stavět na piedestal. Tato fáze se vyznačuje oceňováním a zahrnováním láskou a může se jevit jako náhlá a intenzivní.


Fáze devalvace:
V této fázi ve vás narcista pomalu začíná vyvolávat pocit nejistoty a devalvace prostřednictvím kritiky, pasivní agresivity, srovnávání s ostatními, myšlenkových her a dalších.


Fáze opakování:
V této fázi se cyklus idealizace a znehodnocování opakuje – osoba k vám může být velmi milá a zasypávat vás komplimenty, než vás začne znovu znehodnocovat.


Fáze zavržení:
V této fázi vás narcista může odmítnout nebo se náhle rozhodnout, že už nemá pro vztah využití, a náhle ho ukončit. Může vás také vyjadřovat hněv, který nedává smysl, nebo používat jiné škodlivé taktiky, aby si nad vámi udržel kontrolu.

Tento škodlivý, vykořisťovatelský cyklus vychází ze skutečnosti, že narcisté se mohou s romantickými partnery snadno nudit. Studie z roku 2017 publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology zjistila, že ačkoli jsou lidé s narcistní poruchou osobnosti úspěšní v krátkodobých vztazích, mají potíže s dlouhodobými závazky kvůli svému sklonu snižovat druhé ve snaze chránit svůj vlastní pocit.

10 příznaků narcistického vztahu

1. Mají problém se do vás vcítit.
Jedním z definičních znaků narcismu je neschopnost skutečné empatie vůči lidem. „[Narcisté] mají často problém rozpoznat pocity a potřeby druhých nebo se o ně zajímat,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Někteří narcisté mohou být nanejvýš schopni projevit intelektuální empatii, což je schopnost pochopit nebo rozpoznat emoce někoho jiného na racionální úrovni. Téměř vždy však chybí skutečná empatie – emoční schopnost skutečně se napojit a sdílet emoční prožitky někoho jiného.“

2. Jsou přecitlivělí na kritiku (a špatně na ni reagují).
Podle Raji jsou narcisté ve vztazích často defenzivní ve snaze udržet si svůj obraz sebe sama a chránit své ego. „Narcisté jsou velmi citliví na kritiku a mají tendenci reagovat intenzivním hněvem nebo defenzivou, když se cítí napadeni nebo ohroženi,“ říká Raja. „Mohou se dokonce pouštět do osobních útoků, aby kritiku odvrátili.“ Jiní narcisté ze sebe mohou udělat oběť, aby získali soucit, dodává.

3. Mají tendenci se snadno rozčílit.
„Narcisté mají obvykle potíže s regulací emocí a bojují se zvládáním svých emocí, zejména když je ohrožen jejich sebeobraz,“ říká Raja pro Mind Body Green. „To může vést k intenzivním emočním reakcím, jako jsou výbuchy hněvu, výkyvy nálad nebo dokonce záchvaty deprese a úzkosti.“ Pokud na vás váš partner často ze vzteku útočí nebo se ve vztahu silně brání, bojuje, nebo se dokonce uzavírá do sebe, může to být varovným příznakem narcistického vzorce vztahu.

4. Neustále vás kritizují nebo vás z ničeho nic obviňují.
Podle Raji na vás může člověk s narcistickými rysy promítat svou vlastní nejistotu vyvoláváním hanby nebo viny. „Narcisté mohou obviňovat druhé právě z těch rysů nebo chování, které sami mají, aby odvedli pozornost od svých vlastních nedostatků,“ vysvětluje. „Například mohou někoho obvinit ze sobectví nebo bezohlednosti, i když se tak sami chovají.“

5. Působí magneticky a okouzlujícím dojmem, ale zároveň jsou manipulativní.
Narcisté mohou na každého, s kým se setkají, působit přitažlivě, magneticky a charismaticky – ale obvykle mají i temnější stránku, kterou ostatní mohou, ale nemusí vidět nebo zažít hned. „Mohou vést lichotivou konverzaci, udržovat silný oční kontakt nebo vyprávět poutavé historky,“ říká Raja. Pokud má váš partner pozitivní, vřelý zevnějšek, ale za zavřenými dveřmi má tendenci kontrolovat, nenápadně manipulovat nebo být intenzivní, může to být temný příznak narcistických sklonů.

6. Porušují vaše hranice.
„V narcistickém vztahu může mít narcista problém respektovat partnerovy hranice, a to jak emocionální, tak fyzické,“ říká Raja pro Mind Body Green.“Mohou vznášet nepřiměřené požadavky, narušovat partnerovo soukromí nebo ho tlačit do nepříjemných situací.“ Může to vypadat tak, že kontroluje vaši komunikaci s ostatními, tlačí na vás, abyste za ně dělali finanční rozhodnutí, nebo vás dokonce nutí k sexu.

7. Izolují vás od vaší rodiny, přátel a dalších podpůrných systémů.
Pokud se vás partner snaží odlákat od vašich blízkých, je to opravdu velký vykřičník. „Narcista může svého partnera nenápadně nebo otevřeně podporovat v tom, aby se vzdaloval od přátel a rodiny, čímž v něm posiluje pocit závislosti na vztahu,“ říká Raja. „To může partnerovi ztížit hledání podpory nebo pohledu zvenčí, když čelí problémům ve vztahu.“

8. Konflikty jsou vyhrocené a nejsou otevření kompromisům.
Zdravé zvládání konfliktů je ve vztazích klíčové, ale u narcistů může být velkou výzvou. „Narcisté mají často problém dosáhnout v případě neshod kompromisu, protože to mohou považovat za projev slabosti nebo podřízenosti,“ vysvětluje Raja. „To může vést ke konfliktům, které se stupňují, místo aby se řešily zdravou komunikací a vyjednáváním.“

9. Zdají se být chladní nebo citově nedostupní.
Zranitelnost ve vztazích není vždy snadná, ale u narcistů se může zdát, že citová dostupnost je vratká nebo vůbec neexistuje. „Narcisté mají často problém poskytnout partnerům emoční podporu a empatii, kterou potřebují. Mohou se chovat odmítavě k pocitům nebo potřebám svého partnera a soustředit se především na své vlastní blaho a spokojenost,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Tento nedostatek citové vzájemnosti může způsobit, že se partner cítí ve vztahu osamělý a nenaplněný.“

10. Vztah působí zmateně, nestabilně nebo nedůvěryhodně.
Žádný vztah není dokonalý, ale pokud se kvůli partnerovi cítíte zmateně, nejistě nebo se neustále bojíte, že ho naštvete, může to být známkou toho, že máte co do činění s narcistou. „Narcisté mohou střídat láskyplné a odmítavé chování,“ říká Raja. Můžete také zažít gaslighting, taktiku psychologické manipulace, která vás nutí zpochybňovat nebo pochybovat o své realitě. „Partner člověka s narcistními rysy může začít pochybovat o svých vlastních pocitech nebo vnímání, což vede ke sníženému pocitu vlastní hodnoty a zvýšené závislosti na narcistovi,“ vysvětluje Raja.

Co je gaslighting? 
Gaslighting je forma psychické manipulace, která spočívá v tom, že někdo zpochybňuje realitu, pocity a prožívání 
druhé osoby, aby si nad danou osobou udržel kontrolu. "V jádru gaslightingu jde vždy o sebezáchovu a udržení 
moci/kontroly - konkrétně o moc/kontrolu při vytváření příběhu, který udržuje gaslightera v "právu" a jeho partnera
v "neprávu"," říká terapeutka Aki Rosenbergová pro Mind Body Green.

Tento termín vychází z britské divadelní hry, v níž násilnický manžel manipuluje okolím a událostmi 
s cílem přimět svou ženu, aby zpochybnila svou realitu.

K gaslightingu může docházet v milostných vztazích, v rodinách, v přátelstvích, a dokonce i na pracovištích, 
a často je známkou zneužívajícího vztahu.

Možné dopady vztahu s narcistou

Podle doktorky Jaime Zuckermanové, klinické psycholožky, která se specializuje na pomoc klientům při identifikaci a léčení z narcistického zneužívání, může mít vztah s narcistou dlouhodobé psychické, emocionální a fyzické následky. „Narcistické zneužívání má devastující následky na sebevědomí, sebedůvěru a dokonce i na smysl pro realitu,“ říká pro Mind Body Green. „Narcistické zneužívání může mít podobu nejen emocionálního a duševního týrání, ale také fyzického, sexuálního a finančního.“

Jednání s narcistou může být také vyčerpávající. „Narcisté se dopouštějí toho, čemu se říká „drobení chleba“ – dávají vám záblesky zdravého, láskyplného chování, ale jen na tak dlouho, aby udrželi svého partnera v naději,“ vysvětluje Zuckermanová. Přepínání mezi zasypáváním láskou a manipulací však může být destabilizující. „Pocit, že je to úplně cizí člověk, může být velmi znervózňující,“ říká. „Lidé pak začnou pochybovat o tom, zda celý vztah nebyl podvod.“

Podle Zuckermana může tato zkušenost zanechat „dlouhotrvající psychické jizvy“, které znesnadňují vyrovnání se s ní a posun vpřed – a to i po ukončení vztahu. „Mnoho mých bývalých pacientů říkalo, že se cítí jako prázdná skořápka. Mají pocit, že jejich identita byla v průběhu let pomalu zničena.“

Jak se vymanit z narcistického vztahového vzorce

Pokud jste zjistili, že jste ve vztahu s narcistou, možná budete chtít podniknout kroky k uzdravení toxického vztahu – nebo se můžete rozhodnout pro jeho úplné ukončení, což může být děsivé. „V průměru je třeba přibližně sedmkrát odejít, než je to nadobro,“ říká Zuckerman. „Je to proces… a obtížný.“

Pokud se pro tuto cestu rozhodnete, doporučuje mít předem připravený bezpečnostní plán. „Udělejte si pořádek ve svých záležitostech a vypracujte si strategii odchodu,“ říká. To může zahrnovat uspořádání vašich financí, nalezení přátel, kteří vás podpoří, vyřešení místa, kde budete bydlet, a případnou konzultaci s terapeutem nebo právníkem.

Doporučuje také po rozchodu nekontaktovat narcistického partnera, zejména pokud se k vám chová urážlivě. „To znamená přerušit veškerou komunikaci s ním, včetně zablokování účtů na sociálních sítích, e-mailů, telefonních čísel a zablokování jeho rodiny a přátel,“ říká.

Pokud jsou do vašeho vztahu zapojeny děti a vy musíte zůstat v kontaktu, Zuckermanová doporučuje komunikaci písemně dokumentovat a používat stručný, věcný jazyk – protože narcistický partner bohužel pravděpodobně udělá z rozchodu dlouhý, emočně vypjatý zážitek.

Rozhodnutí odejít nebo zůstat s narcistickým partnerem je náročné a osobní a jen vy víte, co je pro vás nejlepší. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, zde najdete návod, jak začít proces zotavení a obnovit svou sebeúctu:

Uvědomte si, že za to nemůžete.
Vzhledem k tomu, že narcisté umí v druhých vyvolat pocit ničemnosti, můžete se potýkat s pocitem viny, studem nebo zmatkem ohledně vztahu. Vy však za to nemůžete a chování této osoby není známkou vaší hodnoty.“Nic z toho není tvoje vina!“ Zdůrazňuje Zuckerman. Zhluboka se nadechněte a vězte, že existuje cesta vpřed.

Dejte si čas na rozmyšlenou a obnovte důvěru v sebe sama.
„Obnovení důvěry ve vlastní intuici a úsudek je po zkušenosti s gaslightingem nebo manipulací zásadní,“ říká Raja. „Udělejte si čas na reflexi předchozích zkušeností, rozpoznejte případy, kdy byla vaše intuice správná, a ujistěte se o své schopnosti činit správná rozhodnutí.“ To vám může dodat pocit sebedůvěry a připomenout vám, že jste schopni se uzdravit.

Znovu si stanovte své hranice.
„Po zkušenosti s porušováním hranic v narcistickém vztahu je zásadní znovu si stanovit a prosadit své osobní hranice,“ říká Raja. „To může zahrnovat stanovení hranic v komunikaci s narcistou, ochranu svého soukromí a prosazování svých potřeb a preferencí v jiných vztazích. „Zvyknout si na prosazování hranic po narcistickém vztahu může chvíli trvat, takže se sebou mějte trpělivost.

Vybudujte si podpůrný systém.
Při léčení z narcistického vztahového vzorce je důležité najít důvěryhodné lidi, kteří vám mohou pomoci. „Izolace od přátel a rodiny může být trvalým dopadem narcistického vztahu,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Navázání nových vztahů může pomoci čelit pocitu osamělosti a poskytnout pocit sounáležitosti a emocionální podpory.“

Začněte trénovat zdravé komunikační dovednosti.
Postupem času jste si možná vytvořili sami pro sebe příkaz, že budete mluvit méně, aby byl váš partner spokojený a stabilní. Pro efektivní posun vpřed je však sebevyjádření klíčové. „Rozvíjejte své asertivní dovednosti, abyste mohli efektivněji sdělovat své potřeby a hranice,“ doporučuje Raja. „To může podpořit vyváženější a respektující vztahy a snížit pravděpodobnost, že se dostanete do nezdravé dynamiky [v budoucnu].“

Vyhledejte podporu terapeuta.
Ať už chcete s partnerem věci řešit, nebo iniciovat rozchod, jednání s narcistickou osobou může být velmi náročné a někdy i nebezpečné. Podpora terapeuta vám může pomoci. „Spolupráce s terapeutem, který má zkušenosti s pomocí lidem při zotavování z narcistických vztahů, může poskytnout cenné vedení, podporu a vhled do celého procesu uzdravování,“ říká Raja. „Terapie vám může pomoci zpracovat vaše zkušenosti, identifikovat a změnit neužitečné vzorce a rozvinout potřebné dovednosti pro budování zdravějších vztahů v budoucnosti.“

Buďte v tomto procesu trpěliví.
„Zotavení z narcistického zneužívání může být složitá a zdlouhavá cesta,“ říká Raja. „Dejte si čas a prostor k uzdravení, buďte k sobě trpěliví a netlačte na sebe, abyste se rychle „odrazili ode dna“ nebo splnili určité milníky ve svém zotavování. Pamatujte, že uzdravení je individuální a nelineární proces.“

Co očekávat při rozchodu s narcistou

Narcistický partner vás může z ničeho nic odkopnout poté, co si uvědomí, že už vás nepotřebuje – a v jiných případech vám může chození s ním připadat jako znepokojující cesta tam a zpět, kvůli které budete chtít vztah ukončit vy.

Při rozchodu s narcistou mějte na paměti, že je zběhlý v manipulačních taktikách – proto je ještě důležitější udržet si své stanovisko. „Mohou vám slíbit, že se změní, a předstírat to dostatečně dlouho na to, aby vás o tom přesvědčili, ale bude to jen krátkodobé,“ říká Zuckerman. Během rozchodu vás mohou urážet, zlehčovat, popichovat nebo se snažit vyvolat vaše emoce způsobem, který ztěžuje zdravý rozhovor.

Ačkoli se to často snáze řekne, než udělá, Zuckerman doporučuje zůstat při komunikaci s narcistickým partnerem co nejklidnější, abyste se vyhnuli eskalaci. „Navzdory tomu, jak rozzlobeně se můžete uvnitř cítit, usilujte, aby vaše chování a tón hlasu byly co nejvíce neutrální,“ říká. Pokud se rozcházíte osobně, můžete také zvážit setkání na veřejném místě, kde jsou přítomni další lidé. Vaše bezpečnost je prvořadá.

Naděje existuje

Být ve vztahu s narcistou může být vyčerpávající a znervózňující zkušenost, která vás neustále nutí pochybovat o sobě a zpochybňovat svou realitu. Nicméně dostat se z cyklu zneužívání je velký proces a uznat, že narcismus ovlivňuje váš vztah, je první zásadní krok.

„Prolomení cyklu zneužívání zahrnuje identifikaci velmi předvídatelného plánu jejich chování,“ říká Zuckerman. Už jen tento proces podle ní může být posilující a může vám připomenout, že máte svou budoucnost pod kontrolou.

Pokud se cítíte sklíčeně ohledně budoucnosti, Raja říká, že existuje naděje.“ Reflexe vašich zkušeností z narcistického vztahu vám může poskytnout cenné poznatky pro budoucí vztahy,“ říká. „Identifikujte vzorce, rozpoznejte výstražné signály a zvažte, jak byste mohli k podobným situacím přistupovat jinak, abyste podpořili zdravější a naplňující vztahy.“ Ať už se rozhodnete jakkoli, vězte, že nejste sami a že existuje cesta vpřed – i když vám teď připadá vzdálená. Zasloužíte si cítit se bezpečně, opečováváni a milováni.

Zdroje: Mind Body Green, Americké psychologické asociace, Pub Med

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

Cvičení vědomé chůze, při kterém se spojíte se svými smysly

Řízená meditace při chůzi

Při chůzi se můžeme napojit na své smysly a vyživovat svůj vztah ke klidu, potěšení a technickým kvalitám přítomného okamžiku, píše mindful. Začátek dne záměrnou ranní procházkou může být klíčem ke klidnému uvědomění, protože velmi jednoduše zaměříte svou pozornost na to, co tělo zažívá, když přivedete své uvědomění k tomu, abyste při chůzi cítili své nohy. Tuto ranní procházku můžete absolvovat cestou k autu, v parku nebo dokonce, když jdete po chodbě. Stačí být vzhůru a všímat si toho, čeho si všimnete při chůzi.

 • 1. Vyberte si nohu, se kterou začnete. Zvedněte ji, pohybujte s ní v prostoru a jemně ji položte na zem, přičemž vnímejte pocity každé části tohoto procesu od paty až po špičku. Tedy zvednutí chodidla, provedení volby, zvednutí chodidla, jeho zvednutí, pohybování prostorem, procítění dotyku od paty až po špičku.
 • 2. Chůze se záměrem. Jsme tak zvyklí chodit v režimu, kterému říkáme automatický pilot, v podstatě jsme vyladěni a necháváme tělo jen tak jít. Možná si všimnete, že je to trochu zvláštní pocit, být při chůzi tak záměrný. To je v pořádku. Tento záměr, který přinášíte, je pro vás způsob, jak se znovu spojit s přítomným okamžikem a s tím, co právě teď cítíte.
 • 3. Dovolte si všímat. Všímejte si co nejvíce pocitů, které vám přináší zvednutí nohy, pohyb v prostoru a její jemné položení na zem. Chápu, že většina z nás je na chůzi tak zvyklá, že když na ni poprvé upoutáme pozornost, možná se budeme cítit i trochu vratce. To je v pořádku: je to normální a patří to k tomu, jaké to je, když se probudíme a aktivně si všímáme detailů toho, co děláme.
Jsme tak zvyklí chodit v režimu, kterému říkáme automatický pilot, v podstatě jsme vyladěni a necháváme tělo jen tak jít. Možná si všimnete, že je to trochu zvláštní pocit, být při chůzi tak záměrný. To je v pořádku.
 • 4. Zaměřte svou pozornost. Soustřeďte se na pocit, že se vaše nohy právě teď dotýkají země. Všimnete si rozdílu mezi tím, když myslíte na svá chodidla, a tím, když cítíte jejich kontakt s podlahou nebo se zemí? Dokážete si dovolit zažít, jaké to je být uzemněný a spojený, když se vědomě rozhodnete být přítomný této procházce?
 • 5. Vnímejte své okolí. Pokud jste se rozhodli procházet se venku, dovolte si vnímat dopad vzduchu na svou kůži. Čeho si všímáte? Je teplý nebo chladný? Je vzduch vlhký nebo suchý? Dovolte si to vnímat.
 • 6. Všimněte si, kdy vás ovládnou myšlenky. Možná si všimnete, jak rychle se vaše pozornost upíná k myšlenkám, ať už jsou to myšlenky na váš den, vytváření seznamu, možná si v hlavě stále dokola přehráváte starý rozhovor nebo příběh. Jakmile si všimnete, že se vaše myšlenky snaží unést vaši chůzi, můžete si také všimnout, že když jste ztraceni v myšlenkách, je pro vás obtížnější spojit se se svými smysly. Pravděpodobně si všimnete, že hůře slyšíte, co se děje ve vašem okolí, hůře cítíte vůni nebo chuť. Myšlenky jsou tak mocné. Když tedy víte, že vás myšlenky odvádějí pryč, prostě si všimněte, že se to děje, usmějte se a pak se můžete jemně a laskavě rozhodnout přesměrovat svou pozornost zpět k pociťovaným smyslům a ještě konkrétněji k pocitu chůze svých nohou. Vracejte se k tomuto prožitku smyslů a chodidel znovu a znovu během celé chůze.

Spojte se s přítomným okamžikem

 • 7. Dovolte si vnímat své okolí. Čeho si všímáte na počasí? Máte na něj nějaký názor? Co se stane, když budete prostě prožívat, že počasí je tady, všímat si jeho vlastností a toho, jak ho prožíváte na kůži nebo v těle? Co se stane, když si dovolíte všímat zvuků kolem sebe? Čeho si všimnete na vůních kolem sebe? Dokážete tyto smyslové kvality vnímat jako symfonii světa?

Vůně světa: všímejte si štiplavé, štiplavé, sladké, kyselé, svěží, zemité. Možná si dokážete všímat zvuků jako vysokých, nízkých šumů, hlasitých nebo tichých. Jak moc si můžete dovolit vnímat svět do nejmenších detailů, jak vaše smysly vnímají to, co je zde, aniž byste na to přidali vrstvu úsudku o tom, jak to cítíte? Jen pro tuto chvíli se podívejte, co jste schopni udělat, když přijímáte surová data světa kolem sebe – prožívejte je při této ranní procházce.

 • 8. Občas se zastavte. Dalším způsobem, jak můžete umocnit smyslový prožitek z této procházky, je, že se čas od času zastavíte přímo na místě, pokud jste toho schopni a je to vhodné, a velmi konkrétním způsobem si všimnete, jaký je to pocit, když jste uzemněni, když cítíte, jak se vaše nohy dotýkají země nebo podlahy. Možná si na chvíli vyberte konkrétní věc, kterou budete vnímat očima, a zaměřte se na barvu, tvar, texturu.
Dalším způsobem, jak můžete umocnit smyslový prožitek z této chůze, je občas se zastavit na místě, pokud jste toho schopni a je to vhodné, a velmi konkrétně si všímat pocitu uzemnění, když cítíte, jak se vaše chodidla dotýkají země nebo podlahy.

Nechte svůj nos pořádně přičichnout a záměrně vnímejte vůni vzduchu. Přesměrujte svou pozornost na uši a slyšte svět právě teď. Dokážete vše, čeho si všímáte, lehce zadržet a nechat to být součástí vašeho prostředí, zatímco to prožíváte? Nemusíte to posuzovat, měnit ani s tím nic dělat. Jen tu teď buďte pro sebe, a až budete připraveni, vyberte si, kterou nohou začnete, a vydejte se znovu na cestu.

 • 9. Najděte si své tempo. Jděte, všímejte si, která noha se pohybuje, když ji zvedáte, pohybujte s ní prostorem, jemně ji pokládejte dolů a vnímejte, jak se chodidlo dotýká země. Ačkoli může pomoci začít nácvikem pomalé chůze, jakmile se naučíte být přítomni chůzi tímto novým způsobem, není důvod, proč byste se nemohli pohybovat rychleji. Najděte si takové tempo, které vám umožní zůstat přítomní při prožívání.

Buďte zvědaví a nechte se toulat

 • 10. Vyzkoušejte bezcílné bloudění. Tuto ranní procházku po probuzení můžete využít k tomu, abyste se dostali do práce nebo k nějakému konkrétnímu cíli. Pokud se však cítíte bezpečně, může být také úžasné dovolit si bezcílnou procházku. Možná si nastavíte časovač, třeba na 15 minut, a necháte své nohy, aby vás zavedly, kam chtějí, a zůstanete přítomni svému neustále se měnícímu prostředí, aniž byste měli cíl jako svůj cíl. Všimněte si, jaké to je, když se znovu napojíte na vnitřní instinkty, které se objevují, když se všechno začne trochu zklidňovat, když díky této ranní procházce zesílíte své smysly. Všímáte si znovu a znovu, jak se pozornost obrací k jiným věcem, zejména k přemýšlení.

Přivádět pozornost znovu a znovu ke svým nohám může být největší pomocí k opětovnému spojení s přítomným okamžikem, když dovolíte svým hmatovým smyslům a pocitu, že se vaše nohy dotýkají země, aby vás přivedly zpět, právě sem, právě teď, a vracely se znovu a znovu. Na konci procházky si všímejte, jak se cítíte, zkontrolujte si každý ze svých smyslů. Co si uvědomujete právě teď, když jste strávili tento čas tím, že jste věnovali pozornost smyslovým prožitkům? Jaké si nyní všímáte své nálady? Všimněte si, jaké to je, když obýváte své tělo a jste bdělí ke svému vzácnému životu.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeVztahy | sex | psychologiezdraví

Mateřská dovolená může být osamělejší, než byste čekali. Co s tím?

Mateřská dovolená není vždycky procházka krásným parkem a tlačení kočárku za slunečného dne. Někdy je to sezení doma za zataženými závěsy, krmení dítěte a přemýšlení nad tím, jestli jsou všichni vaši bývalí kolegové zrovna na společném obědě. Jak píše Motherly, je běžné, že se v tomto přechodném období cítíte osaměle. Pro některé je však přizpůsobení se mateřské dovolené ještě osamělejší a těžší, než si dokázaly představit.

Podle průzkumu, který pro britské BBC Radio 5 live provedla společnost ComRes, se 47 % žen na mateřské dovolené cítilo osaměle. Studie byla provedena mezi více než 1 000 ženami.

V průzkumu se rovněž zjistilo, že osamělost pociťovala téměř polovina respondentek, 27 % z nich také uvedlo, že si mateřskou dovolenou neužily tak, jak si myslely. Jak nepříjemná byla pro některé mateřská dovolená? Dvěma z pěti žen se stýskalo po práci a docházení do zaměstnání a jedna z pěti si přála, aby se do práce mohla vrátit dříve.

Podobný výzkum, studie od Co-op a britského Červeného kříže, ukazuje, že neuvěřitelných 82 % maminek mladších 30 let se někdy cítí osaměle. Více než čtyři z deseti (43 %) matek navíc odpověděly, že osamělé jsou často nebo vždy. 80 % maminek pod 30 let také uvedlo, že potkává své přátelé mnohem méně, od té doby, co se jim narodilo první dítě.

Víme tedy, že ne všechny maminky si mateřskou dovolenou užívají, ale proč je to někdy tak těžké?

Výše zmíněný průzkum společnosti ComRes uvádí, že více než 80 % maminek mladších 30 let se dle svých výpovědí po narození dítěte méně často setkávají se svými přáteli. Je logické, že se někdo cítí osamělý, když najednou nemá práci, do které by mohl chodit, s kamarády se už tolik nestýká a je celý den sám doma se svým miminkem.

Autorka článku pro magazín Emma’s Diary také zmiňuje, že další potíží, se kterou mohou novopečené matky bojovat, je pocit ztráty identity. Po narození dítěte můžete mít pocit, že už nevíte, kdo jste, že jste se ztratily ve víru ubrousků, plenek a bezesných nocí. A možná si myslíte, že je to váš úděl, že se to musí stát, když se stanete matkou, že nějak nemůžete být matkou svého dítěte a zároveň člověkem, kterým jste byla předtím

Emma Barnett, moderátorka již zmiňovaného BBC Radia 5, říká: „Ironií je, že vlastně nikdy nejste sami – protože máte tenhle uzlíček, do kterého se zamilováváte, téměř nepřetržitě u sebe. Ale po tak dlouhou část mateřské dovolené, dobré čtyři nebo pět měsíců, spolu nedokážou komunikovat jinak než občasným úsměvem a velkým pláčem.“

A doplňuje svůj příběh: „Vzpomínám si, jak jsem velmi brzy měla syna v závěsu. Nebylo to snadné, protože už byl dost těžký a já měla stále nepříjemnou bolest z jizvy po císařském řezu. Hopsala jsem s ním po celém domě a snažila se, aby neplakal. Nebyl hladový, špinavý ani unavený. Jen jsem ho nemohla zastavit nebo utišit. Trvalo to snad celé hodiny a já byla sama – až na můj „playlist pro přežití na mateřské dovolené“. Cítila jsem se bezmocná, frustrovaná a na dně, píše Barnett.

A co s tím?

Podle Angely Anagnost-Repke, která své zkušenosti popsala pro deník Motherly, to tak ale nebude navždy. Zpočátku osamělá a zdrcená Angela si nebyla jistá, jak překonat pocity zoufalství. „Po několika měsících, kdy jsem zůstala doma se svými dvěma malými dětmi, se do mě pomalu začal vkrádat smutek. Můj život mi začal připadat jako by se zasekl v nějaké smyčce. Probouzela jsem se, vykonávala jednu všední povinnost za druhou a hrála si s dětmi,“ napsala o svých osobních zkušenostech.

Sdílení, činnorodost a přiznání si vlastních pocitů

Když však později sdílela, jak se cítí, se svým manželem, spadla jí z ramen velká tíha. Brzy se jí s jeho podporou podařilo znovu najít samu sebe. „Začala jsem studovat, také psát příběhy a trénovala jsem na půlmaraton. Osamělost se pomalu vytrácela a znovu se do mě vracela činorodost. Stala jsem se šťastnější matkou,“ popsala pro Motherly.

Návrat do práce na částečný úvazek je to, co pomohlo v celé nelehké situaci Barnett. Ostatním také vzkazuje: „Neměli byste si vyčítat, že mateřská dovolená je pro vás těžká, že si neužíváte každou vteřinu s dítětem, že je to v pravém slova smyslu otravné, že vám chybí čas strávený o samotě s partnerem a se sebou samou a že vám to občas připadá… zkrátka nudné. Negativní pocity nejsou osobní vůči vašemu dítěti. Je v pořádku přiznat si, že se mi stýská po mém předchozím životě, neznamená to, že nemilujeme své dítě.“

Nebojte se sami sobě přiznat své emoce. Jde o to, že i když můžete své dítě milovat celým srdcem – stále můžete mít hrozný pocit izolace. Stále můžete milovat čas strávený se svým dítětem, ale můžete být zdrceni každodenní monotónností péče, nekonečným krmením a přebalováním a ochromující spánkovou deprivací. Stále můžete mít pocit, že mateřství je to nejlepší, co vás kdy potkalo, a zároveň toužit po smysluplné konverzaci s dospělými. Můžete se cítit požehnaně, že máte dítě, a přitom se vám může stýskat po životě, který jste měli předtím; stýská se vám po kolegyních v práci a cítíte smutek nad přáteli, kteří vám už nevolají. A někdy můžete cítit nelibost, když váš partner každé ráno „utíká“ do práce, zatímco vy se cítíte uvězněni v nekonečném koleběhu s novorozencem a vlastní kariérou ponechanou v nejistotě, píše Emma’s Diary.

Seznamte se s ostatními maminkami

Maminka potřebuje kamarádky. Všichni je potřebují. Někdy je navázání přátelství s jinými maminkami těžší, než se zdá. Skvělým způsobem, jak získat nové přátele, je prostě navázat konverzaci v místním parku, na hodině jógy nebo dokonce online v místní skupině maminek na sociálních sítích. Nestyďte se! Jsou tu tisíce dalších maminek, které prožívají to samé co vy.

Mellisa Skolnick pro Motherly také popisuje, jak důležité (a nelehké) je navazování nových přátelství s dalšími matkami: „Člověk stále hledá. Někde tam venku je. Stejně jako ta jediná opravdová kamarádka, kterou jste měli kdysi na střední škole. Stejně jako jednorožec jedoucí na duze. Ten nepolapitelný čtyřlístek. Když políbíš dost žab, budeš odměněn. A když se to stane, je to jako ohňostroj. Čas se zastaví a na pozadí vašeho života začne hrát znělka.“

Udělejte si čas na sebe a choďte ven

Může se to zdát nemožné, když jste uprostřed novorozeneckého chaosu, ale je důležité udělat si čas na sebe a také na to, abyste opravdu byla sama sebou. Udržování koníčků po celou dobu mateřské dovolené nebo pravidelné setkávání se starými přáteli vám může pomoci udržet kontakt s vaším starým já, a také vám pomůže přijmout novou roli maminky, doporučuje Emma’s Diary. A též připomíná nezapomínat chodit ven, kdykoli je to možné, i kdyby to měla být jen půlhodinka na zahradě.

Psycholožka Dr. Christina Hibbertová pro Motherly uvádí, že by tento čas o samotě měl sloužit k odreagování, relaxaci, odpočinku maminky a načerpání nové energie (nikoli k dokončení seznamu úkolů). Novorozenci vyžadují spoustu času a energie a je snadné se přemoci a být přetížený, takže je důležité věnovat se také sobě.

Videochaty

Další z doporučení, které nabízí Emma’s Diary je naplánování videochatů. To může být opravdu užitečný způsob, jak zůstat v kontaktu, když vás od sebe dělí kilometry. Je to také skvělý způsob, jak se miminko lépe seznámí s babičkou nebo vaším nejlepším kamarádem – i když bydlí jen kousek od vás!

Přijměte pomoc

Pokud vám někdo, komu důvěřujete, nabídne pomoc s péčí o dítě, řekněte ano! Získáte tolik potřebný čas pro sebe a oni se budou moci kochat vaším malým krásným miminkem. Všichni jsou šťastní, píše Emma’s Diary.

Naplánujte si čas ve dvou

A povídejte si! Emma’s Diary doporučuje: buďte ke svému partnerovi upřímní v tom, jak se cítíte, aby vás mohl podpořit, kde je to potřeba, a také abyste předešli hromadění nepříjemných pocitů. I kdybyste zvládli jen film a jídlo s sebou – udělejte to!

Zdroje: Motherly, Emma’s Diary, BBC, Co-op

OsobnostiTOP 10Všezdraví

Důvod, proč Milan Kundera dostal po 40 letech zpět své občanství

Ve středu 12. července 2023 bylo oznámeno, že ve věku 94 let zemřel Milan Kundera, slavný francouzsko-český spisovatel, mimo jiné autor díla Nesnesitelná lehkost bytí, píše GRUNGE. Kundera, který se narodil 1. dubna 1929 v Brně v tehdejším Československu, zahájil svou spisovatelskou kariéru v roce 1967 vydáním románu „Žert“. V roce 1984, kdy vyšel jeho nejslavnější román, se z něj stala literární hvězda, která dosáhla mezinárodního věhlasu.

Jeho hvězda ještě výrazně stoupla, když byla „Nesnesitelná lehkost bytí“ adaptována do podoby úspěšného hollywoodského filmu s Danielem Day-Lewisem a Juliette Binocheovou v hlavních rolích. Kundera pokračoval v psaní až do vysokého věku, jeho poslední dílo, „Slavnost bezvýznamnosti“, vyšlo v roce 2014. Během své kariéry přitahoval pozornost mnoha ocenění a podle deníku The Guardian byl Kundera často nominován na nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Ale možná největší pocta v autorově životě nebyla vůbec literární. Pravděpodobně to byla skutečnost, že v roce 2019 česká vláda vrátila Kunderovi občanství, které mu komunistická vláda před čtyřiceti lety odebrala. Spisovatelův vztah s dotyčnou vládou začal dobře, do Komunistické strany Československa vstoupil jako teenager, krátce po jejím vzniku v roce 1948 , ale po několika letech politických třenic byl zbaven členství a později i české identity.

Život v exilu

V roce 1975 se Milan Kundera, který už dávno ztratil trpělivost s Komunistickou stranou Československa, rozhodl nadobro opustit svou vlast. S manželkou a dětmi se přestěhoval do Francie, země, kde z velké části zůstal po zbytek života i poté, co se jeho spisovatelská tvorba stala světově proslulou. V roce 1979 Komunistická strana Československa v reakci na Kunderovu ostrou protikomunistickou knihu Kniha smíchu a zapomnění spisovatele oficiálně zbavila občanství. 

Kundera se nad svou národní identitou zamýšlel v rozhovoru, který poskytl deníku The New York Times v roce 1984, tedy v době, kdy se „Nesnesitelná lehkost bytí“ stala mezinárodním bestsellerem. „Považuji svůj život ve Francii za náhražku, náhradní život, a nebo za skutečný život? Říkám si: ‚Tvůj skutečný život je v Československu, mezi tvými krajany?“ ptal se. „Nebo přijmu svůj život ve Francii, tady, kde skutečně jsem, jako svůj skutečný život a budu se ho snažit žít naplno?“ ptal se. Kunderovo rozhodnutí přetvořit se v občana své adoptivní vlasti šlo do hloubky. V pozdějších letech spisovatel opustil svůj mateřský český jazyk, své poslední romány psal ve francouzštině a tvrdil, že jeho díla by měla být v knihkupectvích zařazena do sekce „French Fiction“ (podle The Guardian).

Pozdní, ale vítaný návrat

Milan Kundera strávil zbytek života převážně ve Francii, ale přesto se do své rodné země čas od času vracel. Uvádí se, že navzdory své slávě dokázal Kundera od roku 1996 uskutečňovat své návštěvy střední Evropy „inkognito“, přičemž jeho přítomnost v zemi ani jednou neprosákla do novin, píše The Guardian.

V polovině 90. let se od Kunderova odchodu do francouzského exilu mnohé změnilo. Za prvé, sametová revoluce konečně zbavila Československo komunistické vlády, což umožnilo rozdělení země na Českou republiku a Slovensko s vlastními autonomními vládami. A s tím, jak komunistický vliv na Českou republiku dále roztával, opadl i někdejší chlad země vůči jejímu nejslavnějšímu literárnímu synovi. V roce 2019, kdy bylo oznámeno, že Kunderovi bylo vráceno občanství, byl oficiálně rehabilitován jako národní hrdina.

Český premiér Andrej Babiš tvrdil, že v roce 2018, tedy rok před obnovením občanství, pozval Kunderu a jeho ženu na oficiální návštěvu své bývalé vlasti, ale autor, kterému v té době táhlo na osmdesát, nabídku nevyužil (via The Guardian).

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

Ztráta zubů a paradontóza souvisí se zmenšováním mozku

fantasy, apple, redFoto: KELLEPICS/Pixabay

Zdraví zubů a dásní by mělo být pro zdraví mozku prioritou, upozorňuje list Medical News Today. Ztráta zubů, onemocnění dásní (parodontóza) souvisí i se zmenšováním oblasti mozku, která je považována za důležitou pro paměť, resp. souvisí s Alzheimerovou chorobou. K atrofii mozku (úbytku jeho objemu), a tím i ke ztrátě kognitivních funkcí, běžně dochází věkem (nebo i nemocí).

Podle nedávné studie se však i 1 chybějící zub rovná zmenšení mozku o srovnatelnou hodnotu k jaké dochází za téměř 1 rok života, a závažné onemocnění dásní se rovná dokonce zestárnutí mozku o 1,3 roky.

Oblast mozku, u které byla zjištěna souvislost s horším zdravím zubů, se týká levého hipokampu. Předpokládá se, že hipokampus souvisí s učením a pamětí.

Vlastní studie se zúčastnilo 172 Japonců s průměrným věkem 55 let a více. Na začátku studie jim byla provedena důkladná zubní a parodontologická prohlídka a testy paměti, při kterých nevykazovali žádné známky zhoršení kognitivních funkcí. Dvakrát, s odstupem čtyř let, byl u každého z účastníků vyhodnocen objem mozku pomocí magnetické rezonance (MRI), a zároveň absolvovali další vyšetření dutiny ústní, při němž bylo posuzováno onemocnění dásní a ztráta zubů.

Vědci zjistili, že u osob bez významného onemocnění dásní odpovídá menší počet zubů většímu zmenšení objemu hipokampu. U lidí s vážným onemocněním dásní odpovídalo více zubů vyššímu stupni atrofie hipokampu.

Levý hipokampus a Alzheimerova choroba

Výzkum ukazuje na výraznější atrofii levého hipokampu u lidí s Alzheimerovou chorobou. Dr. Bei Wu, proděkan pro výzkum na New York University Rory Meyers College of Nursing, vysvětluje, že levý hipokampus hraje klíčovou roli v kognitivních schopnostech, zejména při vytváření paměti a prostorové orientaci. Snížení jeho objemu by mohlo potenciálně vést k poruchám kognitivních funkcí, včetně ztráty paměti a potíží s prostorovou orientací. Nabídl také hypotézu, že onemocnění dásní vede k systémovému zánětu. Je známo, že chronický zánět má na organismus různé negativní účinky, včetně možného poškození mozkových buněk. To by potenciálně mohlo vést ke zmenšení objemu hipokampu. Další myšlenka podle něj spočívá v tom, že ztráta zubů a onemocnění dásní by mohly vést ke změnám ve stravování a výživě, což by také mohlo mít vliv na zdraví mozku.

Dr. Yamaguchi však nabídl další dvě možnosti. Za prvé, že stejný patogen, který způsobuje parodontózu, by mohl napadnout mozek a poškodit nervovou tkáň. Za druhé, že menší počet zubů snižuje stimulaci žvýkání, což může vést opět k atrofii mozku.

Zda špatné zdraví zubů způsobuje úbytek objemu mozku, nebo naopak, bylo však mimo rámec studie.

Jak zdraví zubů ovlivňuje celkové zdraví?
Onemocnění dásní je spojováno také s různými chronickými potížemi, včetně psychických problémů, autoimunitních, kardiovaskulárních a kardiometabolických onemocnění. Nedávná studie zjistila, že zánět dásní (onemocnění dásní v raném stadiu nebo parodontální onemocnění) je spojen s o 18 % vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění, o 26 % vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a o 7 % vyšší pravděpodobností vzniku dalších kardiometabolických poruch.

TOP 10VšeZajímavostizdraví

Proč mluvíme sami se sebou: Věda o vašem vnitřním monologu

Někteří z nás si celý den klábosí sami se sebou, zatímco vnitřní život jiných má podobu obrázků nebo, jako Einstein, abstraktních vizuálních pojmů, píše Mindful. Ale jak nás všímavost nabádá, abychom věnovali více pozornosti, stojí za to se ptát: Co nás může náš vnitřní život naučit?

„Poznej sám sebe,“ byla rada napsaná v Apollónově chrámu v Delfách. Tao Te Ching trval na tom, že znát ostatní je inteligence, zatímco poznání sebe sama je skutečnou moudrostí. „Buď pravdivý k sobě samému,“ naléhal Shakespeare.

Ubohá rada. Dobrá rada. Rady, které zahrnují staletí a civilizace. Ale… jak přesně to uděláme? Profesor psychologie z Nevadské univerzity Russell Hurlburt si myslel, že dobrý začátek je věnovat pozornost myšlenkám v naší hlavě. Ne heuréka! myšlenky, nutně, ale všední. „Co mám udělat dnes k večeři?“ myšlenky. Myšlenky „To je pěkný odstín modré“. Sebevyčítavé myšlenky „To bylo hloupé říct“ nebo sebepovzbudivé myšlenky „To dokážeš“. Myšlenky, které jsme se v meditaci naučili označovat jako „myšlení“. Myšlenky, kterých si sotva všimneme, nebo které nás trápí. Myšlenky, které, jak píše psycholog a neurovědec Ethan Kross ve své knize Klábosení: Hlas v naší hlavě, proč na něm záleží a jak ho ovládnout, nám umožňují „uchovat si informace v mysli, přemýšlet o našich rozhodnutích, ovládat své emoce, simulovat alternativní budoucnost, vzpomínat na minulost, sledovat naše cíle a neustále aktualizovat osobní příběhy, které podporují náš pocit toho, kdo jsme. “ Jinými slovy, abychom „poznali sami sebe“, musíme nejprve věnovat pozornost hlasům v naší hlavě.

Seznamte se se svým vnitřním monologem

Nejprve si ale ujasněme. Zatímco mnozí z nás ve skutečnosti mají hlasy v hlavě, mnozí z nás ne. Někteří místo toho mají obrazy, symboly, pocity nebo, pokud jsme jako Einstein, abstraktní pojmy. Zvažte také, že někteří neslyšící lidé prožívají vnitřní „řeč“, i když nikdy neslyšeli lidský hlas.

Russell Hurlburt, pravděpodobně dědeček výzkumu „vnitřní zkušenosti“, nakonec přišel s pěti kategoriemi: vnitřní mluvení (hlas), vnitřní vidění (obrázky/obrazy), pocity (šťastné, smutné), smyslové uvědomění (koberec pod nohama), a nesymbolizované myšlení (které v podstatě zahrnuje uvědomění si myšlenky, ale beze slov nebo obrázků).

Nikdo nedokázal kvantifikovat, kolik z nás zažívá tuto vnitřní řeč, ale víme, že mezi těmi, kteří uvádějí, že ano, strávíme odhadem čtvrtinu svého bdělého života mluvením sami se sebou, říká Hélène Loevenbruck, výzkumnice v oblasti lingvistiky a neurověd. v Laboratoire de Psychologie et Neuro-Cognition, Université Grenoble Alpes ve Francii. Loevenbruck preferuje termín endofázie : endo = uvnitř, phasia = řeč. „Je to jen jazyk uvnitř nás,“ vysvětluje, „a je neutrální, pokud jde o to, zda je to dialog nebo monolog, ať už je to řeč nebo znakový jazyk nebo co.“

Náš mozek však může rozeznat rozdíl. Díky fMRI nyní víme, že mozky lidí, kteří se zabývají vnitřní řečí, vykazují aktivaci levého dolního frontálního kortexu, což je jedna z klíčových oblastí věnovaných řeči. Místo toho může mozek těch, jejichž myšlenky se skládají z obrazů nebo abstraktních pocitů, odhalit aktivaci v sémantických oblastech, které interpretují význam z toho, co přijímají naše smysly – včetně střední temporální kůry a možná i zrakové kůry, říká Loevenbruck.

Ať už to nazýváme jakkoli a jakkoli to prožíváme, odráží to totéž: vnitřní život, který nám, když se podíváme, může pomoci lépe poznat sami sebe.

Co jsem si myslel

Bylo to zhruba před 50 lety, kdy Russell Hurlburt podnikl experiment, při kterém dal lidem zápisník a pípák, který se náhodně spustil. Když účastníci uslyšeli pípnutí, měli za úkol přestat dělat to, co právě dělali, a zapsat si do zápisníku, jaký byl v tu chvíli jejich vnitřní prožitek. Hurlburt vzkřísil aspekt psychologie, který upadl v nemilost – kvantifikaci našich vědomých prožitků.

Hurlburt odhaduje, že do svých studií, které se spoléhaly na deskriptivní vzorkování zkušeností (DES), zapojil tisíce lidí. DES se pomocí otevřeného dotazníku snaží přimět lidi, aby přesně popsali, co se dělo v jejich myslích, když se ozvalo pípání.

Naše předpoklady o tom, co si myslíme, brání skutečnému poznání naší mysli.

Snáze se to řekne, než udělá, zjistil. „To vypadá jako velmi přímočará instrukce,“ říká. Ale když lidé hlásili, Hurlburt získal informace o kontextu a o tom, co nazývá „předpoklad“. Předpoklad, říká, znamená, že „Lidé si vytvořili svá vlastní přesvědčení o tom, jaký byl svět a jaké byly jejich vnitřní zkušenosti, a pak mi nakonec řekli o svých přesvědčeních, spíše než o tom, o čem byla jejich vnitřní zkušenost. Například, řekl, subjekty často věří, že mluví sami se sebou, když ve skutečnosti zažívají nějaký pocit. Použije příklad subjektu, který by mohl hlásit, že když se ozvalo pípnutí, říkala si: „Jaké je to lahodné víno.“ Po stisknutí však subjekt nakonec oznámí, že nemluvila ani tak sama se sebou, jako spíše prožívala chuť. Reflektování svých předpokladů místo svých vnitřních zkušeností se ukázalo jako velká překážka, kterou musí většina účastníků studie překonat. Naše předpoklady o tom, co si myslíme – více než to, co si skutečně myslíme nebo prožíváme – brání skutečnému poznání naší mysli, říká Hurlburt.

Existovala však jedna výrazná výjimka. „Adepti na meditaci tento problém neměli,“ říká Hurlburt. „Mohli by ti říct, co se děje.“ Byli zvláště naladěni na jednu z pěti Hurlburtových identifikovaných kategorií vnitřních myšlenek: smyslové uvědomění. Pokud například viděli zlatou kliku dveří, všimli si spíše její zlatosti než toho, k čemu se klika používá. „Adepti na meditaci měli hodně smyslového uvědomění,“ říká. „Tolik tréninku všímavosti je v podstatě o tom, že věnujeme pozornost smyslovým aspektům. Adepti na meditaci toho udělali docela dost.“ 

Nevěřte všemu, co slyšíte

Ale věnovat pozornost našemu vnitřnímu životu je jen jedna část poznání sebe sama. Pak se musíme naučit, jak toto vědomí využít k práci pro nás, čemuž Ethan Kross věnoval mnoho času a výzkumu a stavěl na Hurlburtově průkopnické práci. Zatímco Kross, profesor na University of Michigan a ředitel Laboratoře emocí a sebeovládání, s oblibou používá frázi „vnitřní hlas“, on, stejně jako ostatní, zahrnuje komunikaci v obrazech a symbolech, pocitech nebo znameních. Přirovnává náš vnitřní hlas ke „švýcarskému armádnímu noži mysli“ a „základnímu rysu“ bytí člověka.

Existuje malá část populace, říká Loevenbruck, možná 10 % běžné populace, kteří slyší hlasy, které vnímají jako vnější. Z nich malá část vnímá hlasy jako nepřátelské a obvykle jsou těmto lidem diagnostikovány psychiatrické problémy, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha nebo dokonce Parkinsonova choroba. Ale většina lidí chápe, že hlas vychází takříkajíc zevnitř domu.

To však není totéž jako věřit, že hlas je vlídný. Krossova kniha oslovuje ty z nás, pro které je hlas často přímo krutý a může znít podezřele jako učitel šesté třídy, který trval na tom, že nikdy nic nedosáhneme. Zatímco náš vnitřní hlas má často výhody, říká, „někdy se může stát nebezpečným“, „přehnaně kritickým“ nebo „přežvýkavým“.

To, zda je náš vnitřní hlas pozitivní a povzbuzující nebo drsný a náročný (nebo s největší pravděpodobností kombinace, v závislosti na okolnostech), je způsobeno, říká Kross, genetickými a situačními vlivy. Ale protože je flexibilní, můžeme to změnit. Můžeme, jak to zarámuje, proměnit našeho vnitřního kritika ve vnitřního kouče. „Různé nástroje fungují pro různé lidi,“ ale Kross říká, že existují čtyři základní kategorie: osobní nástroje nebo věci, které můžeme dělat sami; nástroje lidí nebo způsoby interakce s ostatními; použití přerámování našich myšlenek, nástroje někdy používaného v praxi všímavosti; a environmentální nástroje, které zahrnují organizaci vašeho prostoru a trávit více času v přírodě, zejména zažít úžas.

Inquiring Minds neboli Zvídavá mysl

Zatímco naučit se věnovat pozornost našim myšlenkám je cesta, kterou Russell Hurlburt, Kross a další povzbuzují, abychom se lépe poznali, lékařka a učitelka všímavosti Patricia Rockman poznamenává, že praktikování všímavého bádání nás může dostat ještě hlouběji. „Uvidíme, jak uvízneme, jdeme do své vlastní cesty, chcete-li,“ říká. „Označujeme a externalizujeme naši zkušenost, uvolňujeme se z pevně připoutaného pohledu na sebe a začínáme vnímat já jako proces, spíše než pevnou entitu. To může přinést velkou svobodu, rozšířit naše pohledy na sebe, ostatní a svět, poskytnout nám více možností, jak reagovat na potíže, a také mít zvýšený pocit potěšení a pohody“ – řekněme, osoba v Hurlburtově pracovně, která by se mohla naučit vychutnávat chuť samotného vína, spíše než si všímat jejích myšlenek o něm.

Můžete kultivovat nástroje, abyste rozšířili svůj pohled na své vnitřní prožívání, vyzývá Kross. „Vypadni z hlavy, použij svůj odstup, mluv sám se sebou… osvoj si perspektivu letu na zdi, zkus si představit minulou nebo budoucí zkušenost a vidět se v ní,“ navrhuje. Praktiky všímavosti jsou s tím vším velmi kompatibilní, říká. A když se naladíme na jemnější aspekty našeho vnitřního prožívání – když dospějeme k „poznání sebe sama“, jak nás nabádali proroci –, musíme si všimnout, jak se mohou změnit i naše nejlhostejnější myšlenky a přesvědčení.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

Dopad nezvládnuté sebekritiky je past aneb Syndrom „protivného papouška“

Slyšeli jste někdy v hlavě ten hlásek, který vám říká, že nejste dost dobří? Že nevíte, co děláte, zatímco všichni ostatní to mají naprosto vyřešené? A že neděláte dost a nedosáhli jste cíle. Vlastně celkově jste dosáhli svých cílů opravdu jen málo. Prozradím vám malé tajemství… Taky jsem to slyšela. Mnohokrát. A nejsem jediná, píše Meredit na serveru Food At Heart.

Většina z nás je mnohem drsnější sama k sobě než k lidem okolo. V tom malém vnitřním dialogu, který se nám neustále honí hlavou, dokážeme být tak nelítostní a zatraceně tvrdí. Pravdou je, že kdybychom stejným způsobem mluvili s ostatními lidmi, no, nejsem si jistá, kolik bychom vlastně měli přátel.

Asi jste už slyšeli větu, že nemůžeme skutečně milovat druhé, dokud nemilujeme sami sebe. To je víc než jen omšelý sentiment.

Sebeláska, laskavost k sobě, soucit se sebou, ať už tomu říkáte jakkoli, je opravdu důležitou součástí naší pohody. A bez ní může být opravdu obtížné vybudovat opravdové, zranitelné a smysluplné spojení se sebou samým i s ostatními.

Nedostatek laskavosti k sobě samému může být také všudypřítomnou a nerozpoznanou příčinou stresu (už jsem psala o tom, jak nezdravý stres může v našich životech působit). Je to jeden z prvků, který živí pocit perfekcionismu, který velmi ztěžuje život podle jakýchkoli nedosažitelných standardů, které jste si stanovili.

Nechápejte mě špatně, není nic špatného na tom, když se chcete posouvat dál nebo usilovat o odbornost, ale pokud jste v pasti kokainu sebekritiky, cokoli, o co usilujete, nikdy není dost. Vždycky potřebujete víc, abyste dosáhli stejného opojení, a to je zákon klesající návratnosti.

Co je laskavost k sobě samému

Moc se mi líbí definice laskavosti k sobě samému od doktorky Kristen Neffové, odbornice na soucit se sebou samým:

Neffová, která se zabývá soucitem se sebou samým, říká, že když trpíme, selháváme nebo se cítíme nedostatečně, musíme být k sobě vřelí a chápaví, místo abychom svou bolest ignorovali nebo se bičovali sebekritikou.

Ve skutečnosti to rozšiřuje i na širší definici soucitu se sebou samým, která zahrnuje uvědomění si, že pocit utrpení a osobní nedostatečnosti je do značné míry součástí lidského bytí. Je to něco, co nás spojuje s ostatními lidmi, a ne od nich izoluje.

V definici doktorky Neffové je pak ještě třetí prvek, kterým je uvědomění si sebekritických myšlenek. I když je důležité negativní myšlenky připustit a uznat, nikoli potlačit, není užitečné se v nich a v příbězích, které si vyprávíme, utápět.

To je také podstatná součást každé praxe všímavosti a meditace, a proto je pěstování všímavosti klíčovým způsobem, jak rozvíjet laskavost k sobě samému. A k tomu se ještě za chvíli vrátím…

A proč je vůbec laskavost k sobě důležitá?

Ve své podstatě nám větší laskavost k sobě a soucit se sebou samým pomáhá být propojenějšími a šťastnějšími lidskými bytostmi. Je však také důležitou součástí uzdravování, a to jak fyzického, tak emocionálního.

Například jsem bývala neuvěřitelně frustrovaná ze svého těla, když se zdálo, že nefunguje správně. Nicméně díky práci na způsobu, jakým jsem se na to dívala a jak jsem o tom se sebou mluvila, jsem získala mnohem větší nadhled a občas i úroveň přijetí.

Moje vlastní cesta k větší laskavosti k sobě samé

Z vlastní zkušenosti znám dopad nezvládnuté sebekritiky. Je to něco, v čem jsem se v raném věku docela zdokonalila, a je to past, do které se chytám i teď, když si nedávám pozor.

Vždycky jsem byl aněco jako člověk, který dosahuje vysokých úspěchů (ano, takže jsem chtěla dokonce vyniknout v negativní sebekritice!). Ve škole se mi dařilo, hrála jsem na klavír v soutěžích a byla jsem v nejlepším netballovém týmu. A jistě, rodiče chtěli, abych si vedla dobře, ale upřímně řečeno, většina tlaku na „úspěch“ vycházela ode mě.

Nakonec jsem studovala práva na univerzitě, protože jsem měla dobré známky a protože jsem nevěděla, co chci dělat, zdálo se mi to jako dobrá volba.

Pak jsem se dostala do světa práce, i když ne jako právnička, protože jsem si alespoň uvědomila, že to není moje poslání a po třech letech studia jsem odešla a přestěhovala se do Britínie. V každém zaměstnání, kde jsem pracovala, jsem si vždy vzala spoustu úkolů navíc, pracovala jsem o víkendech a v noci a postupně jsem stoupala po žebříčku na různých pozicích v různých odvětvích. Získala jsem spoustu užitečných dovedností a vlastně mě bavily téměř všechny mé práce, kromě jednoho trochu katastrofálního vedlejšího kroku, když jsem ve svých dvaceti letech pracovala v hudebním průmyslu.

A takové chování je samozřejmě v podnikání odměňováno. Pokud nepracujete pro opravdu osvíceného zaměstnavatele, je docela snadné si pořádně poplést, co je vlastně důležité a co vás motivuje na hlubší úrovni.

S každým krokem jsem doufala, že právě tenhle mi přinese sebepotvrzení a smysl, ve který jsem doufala. Myslel jsem si, že to přijde s rostoucím platem a služebním postupem. Bohužel tento smysl přichází pouze zevnitř a já jsem pracovala tak usilovně, že jsem neměla čas naslouchat. (Malá poznámka: možná také tvrdě pracujete, protože jste našli něco smysluplného; jenže to nebyl můj případ!)

Co mě tedy nakonec přimělo uvědomit si, že něco není v pořádku?

No, stejně jako u většiny věcí v mém životě to bylo to, co mi říkalo moje tělo, protože v té době jsem nebyla tak naladěná na svůj vnitřní hlas. Měla jsem obrovské zažívací potíže (k nimž se přidala ještě nediagnostikovaná fibromyalgie, jak si teď uvědomuji), které mě na několik měsíců položily na lopatky. Lehkou ironií bylo, že navenek se mi v práci i v životě dařilo opravdu dobře a kromě manžela a rodiny nikdo jiný nevěděl, jakým bojem procházím.

Po mnoha a mnoha měsících zkoumání, v čem je problém, jsem měla to štěstí, že mi byl umožněn přístup ke kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Tehdy jsem se dozvěděla o rozpoznávání toho, co můj terapeut nazval protivným papouškem.

Je to hlas, který se vám honí hlavou, když si spokojeně podupáváte ve svém dni a přerušuje vás slovy jako např:

„Páni, dneska vypadáš nějak tlustě“.

nebo,

„Jsi takový idiot, že jsi poslal celé firmě ten e-mail s pravopisnou chybou“.

nebo, jeden z mých nejoblíbenějších,

„Jak to, že nezachraňuji svět a netvořím život plný smyslu, když všichni ti lidé, které obdivuji, to už dělají? Jak to, že jsem si ještě neudělala pořádek ve svých věcech? Jsem tak hrozná.“

Jakmile jsem si tento hlas začala mnohem více uvědomovat, byl to výchozí bod k tomu, abych na něj reagovala laskavěji a nenechávala negativní tlachání nekontrolovaně běžet dál.

Někdy si řeknu „no, to mi moc nepomáhá“ a jindy „to je zajímavé, zajímalo by mě, kde se ta myšlenka vzala“. Pomalu, pomalinku se mi daří alespoň v některých chvílích obracet myšlení, které mě udržovalo ve stavu, kdy jsem se cítila nedostatečně.

Také mi to velmi pomohlo lépe zvládat dlouhodobé zdravotní potíže, které mě i teď občas položí na lopatky. Nemůžu říct, že bych díky tomu byla nahoru dolů šťastná, když se mi rozjede IBS nebo fibromyalgie, ale umožňuje mi to myslet na své tělo mnohem vlídněji, když je v tomto neklidném stavu.

Několik tipů, jak rozvíjet laskavost k sobě samé

Pozor! Laskavost k sobě samé není něco, co se objeví přes noc. Chce to čas a cvik. Ale rozhodně to stojí za námahu!

1. Dotek všímavosti

Jednou z prvních fází je rozpoznat, podobně jako u protivného papouška, kdy se vám vynořují sebekritické myšlenky. A právě zde přichází na řadu dotek všímavosti. Rozvíjení většího smyslu pro všímavost vám pomůže být mnohem více spojeni se svým myšlením a cítěním. Ale jde také o víc!

Používání meditací založených na všímavosti může skutečně pomoci zvýšit úroveň vašeho soucitu se sebou samým (a pokud byste chtěli prozkoumat některé z těchto studií, odkázala bych vás opět na výzkumy doktorky Kristen Neffové). Konkrétně existuje krásná meditace, které se říká meditace milující laskavosti nebo meditace Metta, která je přímo spojena se soucitem se sebou samým. Jedná se o starobylou buddhistickou meditaci, která je součástí i moderních neduchovních programů všímavosti a která spočívá v opakování láskyplné věty. Je to jedna z těch, ke kterým se často obracím, když se cítím zranitelný.

Pokud byste si tuto meditaci chtěli vyzkoušet samy, níže uvádím odkaz na její verzi od Tary Brachové. Možná budete překvapené některými emocemi, které se v ní objeví…

Další články z rubriky:

2. Opakování soucitných frází (a jejich opakování stále dokola)

Opakování něčeho, ať už negativního nebo pozitivního, se nám zarývá do mozku. Dobrou zprávou však je, že v dnešní době víme o neuroplasticitě, takže pokud se jedná o něco negativního, co jste si zabudovali, není to zafixováno navždy. Opět neříkám, že je snadné tento typ řečí změnit, ale s praxí to možné je.

Jakmile začnete vědomě registrovat negativní samomluvu, další fází je začít některé zhoubnější myšlenky přerámovat frázemi, které vám vyhovují. Mezi ně může patřit např:

 • „Udělala jsem velkou chybu, jsem tak neúspěšná“ na „Dělat chyby je lidské a je v pořádku občas něco pokazit“.
 • „Jsem tak hloupá“ na „Musím se ještě učit a mohu se učit“ na dokonce „Jsem inteligentní, schopný člověk“.
 • „Nikdo by mě nemohl mít rád“ na „Jsem milující člověk a mám v sobě spoustu věcí, na kterých by někomu mohlo záležet“.
 • A samozřejmě jedna z nejzásadnějších frází, kterou si opakujte: „Jsem dostatečná“.

Možná se vám to bude zdát ze začátku trochu hloupé, ale slibuji, že vám to nakonec bude připadat normálnější.

Možná si dokonce budete chtít napsat 5 nejčastějších negativních frází o sobě a proměnit je v pozitivní fráze, které budete používat, když si všimnete, že se ve vašich myšlenkách objevují.

3. Wabi-sabi: dokonalá nedokonalost

Jedním z dalších přístupů, které mi pomohly být k sobě soucitnější, je přijetí japonského konceptu wabi-sabi.

Ten zahrnuje uznání pomíjivosti života i potěšení z nedokonalosti. V některých uměleckých dílech vytvořených podle tohoto principu se dokonce objevují záměrné „nedokonalosti“, které dílu dodávají na kráse. Součástí wabi-sabi je také uznání, že věci se mění a pocity pomíjejí, takže opět není užitečné nechat se chytit do negativních příběhů, protože naše pocity a nálady se neustále mění.

Myšlenka wabi-sabi mi také připomíná skvělého ortodontistu, ke kterému jsem chodila jako teenager. Byl proti vytváření úst s dokonale rovnými bílými zuby, takže velmi vybočoval z trendu estetické stomatologie!

Jako nadšený fotograf mi ukazoval fotografie, které vytvořil, usmívající se tváře s dokonale sladěnou levou a pravou stranou. A tyto takzvané dokonalé tváře vypadaly poněkud divně! Opravdu chtěl jasně ukázat, že osobnost s mírně křivým zubem (což jsem měla a mám) nebo s křivým úsměvem je ve skutečnosti mnohem krásnější.

Rozhodně předběhl svou dobu a je to něco, co si stále připomínám, když se přistihnu, jak se kriticky dívám do zrcadla. Místo toho, abych své zuby vnímala jako nedokonalé, vidím, že vytvářejí úsměv, který je pro mě jedinečný.

Můj závěr z toho všeho je, že na to nejste samy, když přijde na přísné sebehodnocení. A i když je důležité rozpoznat negativní emoce a neutíkat před nimi, mluvit k sobě jemněji a s láskou je důležitou součástí laskavosti k sobě samé.

A že díky větší laskavosti k sobě můžeme vybudovat silnější a propojenější vztah k sobě samým, a tedy i k ostatním. Což znamená, že když je život dobrý, můžeme se z něj více radovat a ve chvílích, kdy jde do tuhého, je díky tomu vše o něco snesitelnější.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeVztahy | sex | psychologiezdraví

Sebeodpuštění, proč je to tak těžké?

Většině z nás druzí několikrát ublížili. A to s sebou samozřejmě nese spoustu bolesti, hněvu a smutku, píše GoodTherapy. A pak, plni negativních a bolestných pocitů, cítíme potřebu obviňovat ty, kteří jsou za to zodpovědní.

Tyto pocity nás mohou pronásledovat, dokud se nám nepodaří odpustit tomu, kdo nám ublížil/zradil nás. Odpuštění neznamená, že zapomeneme na utrpěnou křivdu a bolest nebo že bychom měli znovu navázat vztah s těmi, kdo nám ublížili. Odpuštění znamená zbavit se zášti, hněvu, viny, studu a smutku, přijmout celou zkušenost a jít dál.

Odpuštění druhým může být poměrně náročné. Co se však stane, když jsme pachatelem my sami? Co když jsme to my, kdo způsobil všechny bolestné, provinile nepřátelské a zahanbující pocity? Podle výzkumů je mnohem těžší odpustit sobě než druhým.

 • Odpuštění a odpuštění sobě samému.
 • Proč je tak těžké odpustit sám sobě?
 • Tipy, jak si odpustit.

SEBEODPUŠTĚNÍ

„Sebeodpuštění“ se může týkat odpuštění sobě samému za to, že jsem ublížil sobě samému (intrapersonální sebeodpuštění), a odpuštění sobě samému za to, že jsem ublížil někomu jinému (interpersonální sebeodpuštění). Stejně jako u „odpuštění“ znamená „sebeodpuštění“, že projevíme soucit sami se sebou, vědomě se zbavíme hněvu, viny a bolesti, dosáhneme vnitřního klidu a poučíme se z předchozích chyb.

PROČ JE TĚŽKÉ ODPUSTIT SÁM SOBĚ?

Nepochybně se mnohokrát dopouštíme jednání, které není v souladu s našimi hodnotami. Pokaždé, když jednáme podle nás nesprávným způsobem, vytváříme kognitivní disonanci. To znamená, že kvůli tomu, že jsme jednali proti svým etickým hodnotám, pociťujeme vnitřní nepříjemnost a nejsme spokojeni se svou stránkou.

V důsledku toho musíme udělat něco, abychom situaci napravili. A protože je nemožné náš čin smazat a těžko si odpustit bolest, kterou jsme vyvolali, je snazší začít se za něj trestat.

A rozhodně neříkám, že si to užíváme. Většina z nás si opravdu chce odpustit a jít dál, místo abychom se trestali. Proč ale uvízneme v sebenenávisti? Proč se nedokážeme posunout dál a zbavit se hněvu a bolesti? Škodlivé chování zaměřené na sebe sama, které se děje vědomě nebo nevědomě, nám brání v odpuštění sobě samému.

Používáte negativní sebemluvení?

Zapojení do negativní samomluvy je první překážkou v dosažení sebeodpuštění. Poté, co si uvědomíme, že jsme udělali něco špatně, můžeme se zapojit do negativní sebekritiky a samomluvy. Například student se neučil na zkoušku a pak neuspěl. Poté se na povrch dostanou pocity viny a hněvu a on/ona pak začne mít myšlenky typu: „Proč za to jednou můžu já? Vždycky jsem takový, vždycky budu smolař, jsem neúspěšný“. Místo toho, abychom se zaměřili na špatné chování a vytvořili si plán na jeho nápravu, se neustále odsuzujeme za chybu, kterou jsme udělali, a mluvíme sami se sebou, jako bychom byli svým největším nepřítelem.

Lpíte na svých chybách?

Dalším nepřítelem sebeodpuštění je přežvykování. Podle Watkinse z roku 2008 „přežvykování zahrnuje opakované přemýšlení nebo zabývání se negativními pocity a trápením a jejich příčinami a důsledky“.

To znamená, že se zabýváme svými chybami a neustále si je v mysli reprodukujeme. V důsledku toho znovu a znovu pociťujeme hněv, smutek, vinu a stud, které jsme cítili poprvé, a uvízneme ve stejném začarovaném kruhu.

Experimentální studie manipulující s prožíváním ukázaly, že prožívání zhoršuje naše negativní pocity a negativní samomluvu. Je to, jako bychom se stále znovu a znovu tloukli a posilovali negativní pocity Soustředěním se na negativní zážitky, pocity a myšlenky máme tendenci považovat chyby, kterých jsme se dopustili, za něco nevratného.

Navíc přežívání brání efektivnímu řešení problémů. Protože se opakovaně soustředíme pouze na negativní pocity a myšlenky, je velmi těžké přejít k řešení a uvědomit si, jak můžeme situaci přijmout a odpustit si.

Procesu sebeodpuštění mohou bránit naše vlastní kognitivní předsudky. Kognitivní předsudky jsou neužitečné myšlenkové návyky, které jsme si během života vypěstovali.

Zvětšujete negativní situace?

Kognitivní předsudek „zvětšování“ označuje naši tendenci „přehánět nebo zvětšovat buď negativní význam, nebo důsledky nějaké osobní vlastnosti, události či okolnosti“. Přesněji řečeno, někteří lidé mohou mít ve zvyku zveličovat negativní situace a v důsledku toho považují svou chybu za tak obrovskou, že si ji nikdy nemohou odpustit.

Čím více tedy zveličujeme význam chyby, kterou jsme udělali, tím více negativních pocitů pociťujeme a tím těžší je odpustit si.

Vytváříte prohlášení o tom, že byste měli?

Dalším důležitým kognitivním zkreslením, které brání sebeodpuštění, je tzv. „Měla by být vydána prohlášení“. Mnozí z nás mají na sebe určitá očekávání nebo požadavky a podle nich pak měří svůj úspěch. Můžeme si například myslet: „Tohle jsem neměl dělat“, „Takhle by to nemělo být“, „Neměl bych dělat chyby“. Tato tvrzení nemohou být vždy realistická. Protože si však tato nerealistická očekávání klademe, máme tendenci cítit se jako neúspěšní pokaždé, když je nesplníme. Nakonec se cítíme neschopni odpustit si vše, co bychom měli, ale nejsme.

Přemýšlíte o svých chybách černobíle?

Posledním kognitivním zkreslením, které bych rád zmínil, je „dichotomické/černobílé myšlení“. Podle Becka se jedná o „tendenci vnímat všechny zkušenosti jako spadající do jedné ze dvou kategorií (např. pozitivní nebo negativní; dobré nebo špatné) bez schopnosti zařadit sebe, druhé a zkušenosti do kontinua.

Například poté, co jsme udělali chybu, si můžeme myslet, že jsme v životě úplně všechno pokazili, a mít pocit, že už v nás není nic dobrého. Máme pocit, že můžeme být buď neuvěřitelně dobří, nebo strašně špatní. Nevnímáme se jako celistvý jedinec, který může dělat dobré nebo špatné činy. Tento způsob myšlení nám může nesmírně ztížit odpuštění, protože máme pocit, že jsme udělali něco tak strašného, že už to nic nemůže zlepšit.

KROKY K ODPUŠTĚNÍ SOBĚ SAMÉMU

Sebeodpuštění je spojeno s dobrým duševním zdravím [6]. Podle metaanalýzy Davida et al, (2015) odpuštění sobě pozitivně souvisí s psychickou pohodou, životní spokojeností, smyslem života, stejně jako negativně souvisí s úzkostí a depresí [6].

Navíc se ukazuje, že odpuštění sobě samému snižuje pocity studu a sebetrestání, aniž by omlouvalo chování pachatele. Jedinci, kteří si odpustí, stále přebírají odpovědnost za své činy, ale mají méně pocitů studu a sebeobviňování.

Nejdůležitější složkou sebeodpuštění je projevování soucitu se sebou samým. Podle Neffa (2011) má sebesoucit tři složky.

Složka 1: Sebeláska

První z nich je sebeláska, tendence uplatňovat vůči osobním selháním spíše laskavý než odsuzující postoj. Například namísto negativní kritiky sebe sama za případnou chybu, kterou jste udělali, můžete na to jít jinak a být k sobě laskaví.

Jak to můžete udělat? Mohli byste se sami sebe zeptat:

 • „Co bych řekl svému nejlepšímu příteli, kdyby udělal stejnou chybu?
 • Jak bych o tom mluvil se svým budoucím dítětem?
 • Jak bych chtěl, aby o tom se mnou mluvili moji rodiče?“.
  Odpovědí na tyto otázky byste mohli nahradit svého vnitřního „soudce“ realističtější a laskavější vnitřní samomluvou a vyhnout se svým negativním kognitivním předsudkům.

Složka 2: Společná lidskost

Druhou složkou je společná lidskost, „uznání, že dělat chyby je pouze „lidské“ a že vlastní utrpení sdílejí i ostatní“. Tato složka přichází s přijetím vlastních chyb.

Podle Neffa (2003) přijetí zahrnuje uznání toho, že člověk má nějakou chybu nebo nedostatek nebo že došlo k negativní události, například k selhání – a přijetí toho jako své součásti.

Přijetí neznamená, že ospravedlňujeme špatné chování nebo že se vyhýbáme negativní zkušenosti, ale znamená, že přijímáme své nedokonalosti, snažíme se pochopit své chyby a vyrůst z nich, máme k sobě laskavý postoj. Sebepřijetí můžete dosáhnout pomocí technik všímavosti (viz následující odstavec).

Další články:

Složka 3: Všímavost

Třetí složkou soucitu se sebou samým je všímavost. Všímavost je schopnost být v přítomném okamžiku, pozorovat své prožívání bez posuzování, aniž bychom se jím nechali zahltit a aniž bychom se ho snažili změnit.

Budete-li všímaví, budete schopni snáze přijmout danou situaci a odpoutat se od bolestných pocitů. Jedním ze snadných způsobů, jak dosáhnout všímavosti, je zaměřit pozornost na svůj dech. Každý váš nádech přichází pouze jednou. Předchozí nádech ani budoucí nádech už nikdy nemůžete opakovat. Proto pokaždé, když zaměříte pozornost na svůj dech, víte, že se nacházíte v přítomném okamžiku.

Dalším způsobem, jak lze dosáhnout všímavosti, je pozorovat tři předměty kolem sebe, kterých se můžete dotknout, které můžete ochutnat, vidět a slyšet.

Třetím způsobem je meditace. Meditace vám pomůže zůstat v přítomném okamžiku, vzít na vědomí a pozorovat své prožívání, myšlenky a pocity, získat od nich odstup a pustit to, co vám již neslouží.

Dalším krokem, který můžete učinit, abyste si usnadnili cestu k sebeodpuštění, je identifikovat a rozpoznat své negativní myšlenky a kognitivní předsudky.

Toho můžete dosáhnout psaním deníku a zapisováním těchto myšlenek nebo vnitřní samomluvy.

Pokud máte problém s identifikací svých myšlenek, můžete se nechat vést svými pocity. Pokaždé, když máte nepříjemný pocit, zeptejte se sami sebe: „Co se mi právě teď honí hlavou?“. Poté, co jste identifikovali některé kritické nebo negativní myšlenky, zkuste si zapsat soucitnější nebo realističtější reakci. Například odpověď na myšlenku „tuhle chybu jsem neměl dělat“ může znít: „Uznávám, že mé chování nebylo očekávané, ale jako člověk občas dělám chyby. To neznamená, že jsem selhal nebo že jsem špatný. Pokusím se z této zkušenosti poučit a růst“.

Cesta k sebeodpuštění může být dlouhá a provází ji spousta vzestupů a pádů, ale rozhodně stojí za to udělat první krok a začít. Velmi důležité je vědět, kdy požádat o odbornou pomoc. Psychoterapeut vám vždy pomůže identifikovat vaše myšlenky, „těžké“ pocity, přijmout vaši zkušenost a zpracovat vaše trauma.

AktualitaRady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

Statická elektřina může přitáhnout klíšťata na jejich hostitele

Statická elektřina sice není životu přímo nebezpečná, ale i tak dokáže znepříjemnit život. Své o tom ví především řidiči elektrických aut, kteří často dostávají nepříjemnou pecku při vystupování. Ale i takový účes a la Einstein po vysvlečení svetru nemusí být příjemný. Elektrostatický náboj si nesou nejen lidé, ale také ostatní savci, ptáci a plazi. Tyto náboje odpovídají povrchovým potenciálům v řádu stovek až desítek tisíc voltů. V blízkosti vegetace pak vytvářejí silná elektrická pole. Nové výzkumy teď upozorňují, že klíšťata na to reagují, píše Scince News.

Klíšťata jsou krev sající paraziti, kteří přenáší řadu nemocí. V našich podmínkách se jedná především o lymeskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu, méně často také ehrlichiózu, tularémii, babesiózu a bartonelózu. Prováděné výzkumy teď ukazují, že i když klíšťata neumí skákat, vy se jich nedotknete, stejně se na vás mohou dostat.

Výzkumný tým zjistil, že klíšťata Ixodes ricinus jsou pasivně přitahována elektrostatickými silami působícími přes vzduchové mezery, mohou tak snadno překonat vzdálenost, která je dělí od jejich hostitele. Vědci v Current Biology dále uvádějí, že tato elektrostatická interakce není významně ovlivněna polaritou elektrického pole, mechanismus přitahování spočívá v indukci elektrické polarizace uvnitř klíštěte, na rozdíl od statického náboje na jeho povrchu. Tato zjištění otevírají novou dimenzi našeho chápání toho, jak klíšťata (pravděpodobně i mnoho jiných parazitů) vyhledávají a přichycují se ke svým hostitelům. Kromě toho může tento objev inspirovat nová řešení ochrany před klíšťaty (např. antistatický sprej snižující tendence tkanin hromadit statický náboj).

Aby vědci zjistili, zda klíšťata reagují na přirozená elektrická pole vycházející z jejich potenciálních hostitelů, začali England a jeho kolegové pokus se sušenými králičími tlapkami a akrylovými povrchy nabitými třením králičí srsti. Živé nymfy klíštěte obecného (Ixodes ricinus) držené ve vzdálenosti od několika milimetrů do několika centimetrů byly snadno přetaženy vzduchem k těmto povrchům, což ukazuje, že elektrické síly mohou klíšťata přenášet na několikanásobně větší vzdálenosti, než jsou ony samy.  

Další články z rubriky:

Tým poté umístil 20 živých nymf, jednu po druhé, na hliníkovou elektricky uzemněnou destičku umístěnou jen několik milimetrů pod malou kulovitou ocelovou elektrodou. Když byla elektroda nabita na 750 voltů – typické napětí, které se vyskytuje u obratlovců – tři ze čtyř klíšťat překonala danou vzdálenost. Když tým zopakoval pokus se stejným počtem klíšťat, ale bez náboje na elektrodě, nepřešla přes ni žádná nymfa. Změnou napětí na kouli a vzdálenosti mezi ní a deskou tým také zjistil, že mrtvé nymfy mohou být nadzvednuty elektrickým polem srovnatelným s polem z lidské kůže ze vzdálenosti asi 10 cm. Zajímavé je, že elektrostatická síla ve všech případech táhla nymfy proti gravitaci – což je extrémní scénář, protože klíšťata se v přírodě obvykle nenacházejí pod hostitelem.

Je možné, že stejným způsobem mohou na elektrostatické síly reagovat i jiní vnější parazité.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavostizdraví

Tancuj, jako by se nikdo nedíval

„VSTAŇTE, HÝBEJTE SE, RADUJTE SE“

„Cítím se pevněji na zemi, živěji, lépe vnímám své tělo,“ říká čtyřicetiletá Krista Patersonová. „Přijdu na hodinu tance unavená, v depresi nebo s bolestí a odcházím s pocitem radosti, většího klidu a zbavená všech bolestí v těle, se kterými jsem přišla.“ Patersonová, která nikdy předtím nechodila na hodiny tance, věděla, že potřebuje cvičit a hodiny tance pro ni byly kreativním a zároveň fyzickým vybitím, píše britský LIFESTYLE.

„Jako dítě jsem vždycky chtěla chodit na balet, ale nedostala jsem k tomu příležitost,“ vysvětluje. Patersonová se potýkala s těžkými osobními problémy, které zahrnovaly rozchod a rozvod a chtěla najít způsob, jak ve svém životě pocítit více radosti. Po třech letech kurzů současného tance a baletu má pocit, že našla fyzické, duševní a emocionální východisko, které hledala.

Carly Archerová (28), je také netanečnice, amatérka. Tato novopečená maminka, která má zkušenosti s posilováním a tréninkem CrossFit, se chtěla po porodu vrátit ke cvičení a věnovat se aktivitě, která by ji bavila, ale nebyla by tak náročná jako některé z jejích obvyklých forem cvičení. Tři měsíce navštěvuje lekce hip hopu a líbí se jí psychická výzva, kterou jí kromě fyzické náročnosti lekcí přináší učení se každý týden nové sestavě.

Podle kanadského statistického úřadu pouze 17 % mužů a 14 % žen splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se cvičení: dospělí ve věku 18 až 64 let by měli během týdne absolvovat 150 minut aerobní aktivity střední intenzity. Obvyklá rutina v posilovně se někdy může zdát vyčpělá, běhání může být monotónní, plavecké okruhy se mohou opakovat a jízda na stacionárním kole nebo na běžeckém pásu může být vyloženě nudná. Proč to nezměnit tím, že se přihlásíte na hodiny stepu, baletu, jazzu nebo hip hopu, abyste dosáhli svého cíle 150 minut týdně, zvýšili svou radost z pohybu a celkově pocítili větší radost z pohybu?

Dorit Osherová, 53 let, vyrostla v Jižní Africe, ale nyní žije v Londýně poté, co několik let působila jako profesionální baletní a současná tanečnice v Anglii, Izraeli a Kanadě (Toronto a Vancouver). Nyní působí jako klinická psychoterapeutka, ale také jako učitelka baletu a vášnivá umělkyně a její osobní radostí je pomáhat ostatním uvědomit si vlastní sílu a pružnost prostřednictvím hodin baletu a současného tance. Osher věří v integrovaný přístup k výuce tance, který kombinuje sílu, dech a všímavost.

"Radost z pohybu a hudebního vyjádření," jsou klíčové složky toho, co ji udržuje ve vášni pro tanec. 

„Osobní vyjádření prostřednictvím tance naplňuje náš emocionální svět. Vštěpuje nám smysl pro naše tělo, stejně jako naslouchání a přítomnost.“ Spolu s dalšími pěti tanečníky vytvořila Osherová performanční skupinu nazvanou Public Displays of Art, která pořádá pop-up představení na místech, jako je Forest City Gallery a Covent Garden Market, a také ve veřejných parcích.

„Musíme odhodit předsudky a hýbat se, protože tančit může každý. Každý z nás má tělo a může jím hýbat,“ říká Osherová.

Osmatřicetiletá Shawna Keanová souhlasí a zjišťuje, že mnoho dospělých, kteří navštěvují hodiny v jejím studiu v Lambethu, zpočátku váhá, protože „si myslí, že musí být tanečníky, než začnou s hodinami a přicházejí s očekáváním, že uvidí ostatní s dokonalými těly modelek, s perfektními vlasy, make-upem a oblečením. Ale poté, co začnou chodit na hodiny, vždycky říkají: „Škoda, že jsem to neudělala dřív.“

Keanová začala tančit ve dvanácti letech ve svém rodném městě Ottawě. Zpočátku se věnovala závodně atletice a „k tanci se dostala tak, že ocenila jeho projev jako formu umění“. Chodila na jazz, step a balet. Jako studentka kineziologie na Západní univerzitě pokračovala v tanci a stala se ředitelkou školního tanečního programu. Má ráda hip hopový tanec, protože dobře spolupracuje s populární hudbou.

"Je těžké tančit step, jazz nebo balet na písničky v rádiu. Hip hop nás učí prostě se hýbat na jakýkoli typ hudby. Miluju ho."

Mnoho dospělých studentů v EDA navštěvuje hip hop ze stejných důvodů. „Přitahujeme hodně netanečníků a lidí, kteří tančili jako děti a chtějí tu radost do svého života znovu dostat. V tělocvičně při zvedání činek nebo kardio cvičení chybí spousta mentální stimulace. Ale při tanci se učíte nové sestavy, takže je to mentální stimulace. Tanec je šťastné uvolnění fyzické a emocionální energie,“ říká Keanová. Dvaapadesátiletá Stirlingová tančila už jako dítě a nyní miluje hodiny baletu, které navštěvuje poslední rok a půl. Jako zdravotní sestra má sedavé zaměstnání, takže hledala jedinečnou formu skupinového fitness a vzpomněla si, jak ráda tančila v dětství a dospívání. „Baví mě tenis a moje běžecká skupina, ale chtěla jsem duchovnější aspekt a tanec vám pomůže jít dovnitř a spojit se se sebou samým holistickým způsobem. Používáte svůj dech a všímavost. Integrujete mysl, tělo a ducha.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

5 věcí, které je třeba vědět, než někoho označíte za narcistu

Ať už vás frustruje spolupracovník, přítel nebo člen rodiny, jako vysvětlení se často uvádí narcismus. Pokud však nevíte, co je narcistická porucha osobnosti a proč to nemusí být správné označení, může to hádce, přátelství nebo pracovnímu vztahu spíše uškodit než pomoci, píše GoodTherapy.

Důsledné nadužívání tohoto termínu navíc banalizuje skutečnou bolest, kterou narcista v hloubi duše prožívá a odvádí ji od jejího autentického významu. Z tohoto důvodu je nezbytné jasně definovat, co je narcista, a potenciální nebezpečí nadužívání tohoto termínu.

Podle DSM IV je narcismus charakterizován takto:

 • Potřeba získávat pozornost a obdiv druhých
 • Nedostatek empatie vůči druhým
 • Často problematické vztahy
 • Grandiózní pocit vlastní hodnoty
 • Zaujetí fantaziemi o neomezeném úspěchu a moci
 • Pocit oprávněnosti
 • Silné přesvědčení, že jim ostatní závidí
 • Projevy arogantního a egoistického chování nebo přesvědčení

Možná si myslíte, že znáte některé lidi, kteří vykazují některé z těchto narcistických rysů, ale to z nich nečiní vždy narcisty.

5 věcí, které byste měli vědět, než někoho označíte za narcistu:

 • Narcismus je spektrum; není to charakteristika typu „všechno nebo nic“. Mnozí narcisté se nacházejí ve spektru výše než většina lidí. A to natolik, že je to překlápí do nemoci.
 • Stanovení diagnózy může být účinným způsobem, jak někomu pomoci a nasměrovat ho k uzdravení. Pokud se provádí poctivě a ve vhodném prostředí, pomáhá lékaři určit, jaký typ léčby je pro pacienta nejvhodnější. Je také přínosná při komunikaci s ostatními zdravotnickými pracovníky o průběhu léčby. Může však také zařazovat lidi do škatulek.
 • Označení někoho za narcistu je sice někdy užitečné pro vysvětlení jeho chování, ale ztěžuje vidění skutečného nebezpečí. Mnoho lidí chce být utvrzeno ve svém přesvědčení, že jejich zneužívající partner je narcista, a slyšení této nálepky jim poskytne pocit bezpečí. Ať už však zneužívající partner splňuje tato kritéria, nebo ne, je důležité si uvědomit, že narcismus není problém, problémem je zneužívání. Narcismus by neměl omlouvat něčí škodlivé chování a jednání.
 • Jedince s narcistickou poruchou osobnosti musí diagnostikovat odborníci na duševní zdraví. Narcistická porucha osobnosti by se neměla brát na lehkou váhu. Může být pro okolí velmi škodlivá; to, že je někdo toxický a nezodpovědný, z něj ještě nedělá narcistu. Stanovit diagnózu někomu, kdo k tomu není odborně vyškolen, je jednak nezodpovědné, jednak to může způsobit škodu.
 • NPD je velmi špatně chápána, proto je nezbytné vzdělávat sebe i ostatní o tom, co narcismus znamená. Jinými slovy, i když může být lákavé skočit na označení vašeho bývalého nebo násilnického rodiče jako narcisty, možná by stálo za to zvážit, že může mít skutečnou poruchu osobnosti a mohla by mu prospět léčba.

Reference:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/romance-redux/201504/why-we-need-stop-throwing-the-narcissist-label-around

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662

poradnaVšezdraví

Rakovina: Maminka napsala knihu, aby pomohla dítěti vyrovnat se s diagnózou

Jak to řeknu svému dítěti? To byla první věc, která Hollie McFarlane napadla, když jí byla diagnostikována rakovina prsu, píše server BBC. Se svou čtyřletou dcerou Sydney si jsou velmi blízké a trávily spolu hodně času, zatímco Holliin manžel pracoval přes týden mimo domov.

Jejich týdenní program zahrnoval knihovnu, pizzu, plavání, McDonalda a Zoo. Před osmi měsíci se však jejich život „ze dne na den“ změnil. Třiačtyřicetiletá žena z Pwllheli, ležící na pobřeží poloostrova Llŷn na severu Walesu, si loni v říjnu našla bulku v prsu poté, co po nočním probuzení opět uložila Sydney do postele.

„Všichni mi říkali: ‚Nemáš se čeho bát, zhubla jsi a tvé tělo se jen mění‘,“ řekla Hollie, ale přesto se objednala na vyšetření. „Přišel den a já byla naprosto přesvědčená, že se není čeho bát.“ Učitelka angličtiny a dramatu však byla „naprosto zdrcená“, když viděla, jak se tváří její lékař a zdravotní sestra.

Jak to mám říct dceři?

„Jak jí to mám říct? “ Snažila jsem se to před Sydney ze všech sil utajit, ale ona není hloupá,“ řekla Hollie.

Hollie se rozhodla, že si vezme úryvky z MacMillanovy knihy Maminčina boule a pokusí se Sydney pomoci pochopit, čím si prochází. Kniha, která je určena dětem do 10 let, obsahuje vyobrazení maminky, která se dívá do zrcadla na své vypadané vlasy.

Sydney se podívala na stránku, podívala se na mě a rozplakala se, když si uvědomila, že je to maminka. „Řekla jsem jí: ‚Maminka bude v pořádku‘.“

Hollie brzy přestala běhat a sotva dokázala sejít schody. „Sydney ze mě byla velmi frustrovaná, protože mě nikdy neviděla takhle v posteli,“ řekla Hollie. „Říkala pojď‘, tahala za peřinu a snažila se mě vytáhnout nahoru, abych šla na trampolínu.“ Přišla o tolik věcí, cítila jsem se kvůli tomu hrozně provinile.

Hollie uvedla, že pro dítě v Sydneyině věku existuje jen omezená pomoc, jak se vyrovnat s realitou diagnózy, a tak se rozhodla vzít věci do vlastních rukou. Před lety začala Hollie psát knihu o dívce, která měla rakovinu prsu, ale nikdy by ji nenapadlo, že se po letech ocitne v roli této dívky. Psaní nové knihy, která by pomohla Sydney, pohltilo její mysl.

Kniha Někdy máma cítí byla napsána z pohledu Sydney. „Ať už cítím cokoli, přejdu na tu stránku a ukážu jí to – ještě mě čeká radioterapie,“ řekla.

Hollie měla pocit, že Sydney „potřebuje něco vědět, ale nemusí znát podrobnosti“. Z knihy vynechala terminologii týkající se rakoviny a zaměřila se na výjimečné společné chvíle dvojice. Sydneyina oblíbená stránka zachycuje okamžik, kdy se dvojice vydala do Chesterské Zoo po Holliině poslední chemoterapii.

Nejprve bylo pro rodinu vyrobeno 10 výtisků, ale jakmile Hollie knihu zveřejnila na sociálních sítích, setkala se s velmi pozitivními reakcemi až z Austrálie a Dánska. „Pokud se mi podaří pomoci ještě jedné rodině, pak mám pocit, že z opravdu negativní situace vzešlo něco opravdu pozitivního.“

Žít každý den

Ke své úlevě dostala Hollie 10. května letošního roku povolení k léčbě. Její cesta za rakovinou však nekončí, protože ji čeká preventivní léčba a radioterapie. „Poučila jsem se z toho, že musím žít každý den,“ řekla. Být šťastná a nestresovat se, jde jen o to žít v tomto okamžiku a vážit si všeho, co máte kolem sebe.

A co Sydney?

„Všechno jí řeknu, až bude dost velká,“ řekla Hollie. Ale zatím si uvědomuje, že tato kniha vysvětluje všechno, co se nám jako rodině stalo, a teď už ví, že všechno bude v pořádku.

MódaporadnaRady | tipy | zajímavostizdraví

Víte, jak správně pečovat o pokožku během letních měsíců?

Péče o pleť a pokožku je velmi důležitá, a to nejen v období letních měsíců. Neměli bychom ji opomíjet v žádném období roku. A to především v letním období, kdy je pokožka vystavena slunečnímu záření. Léto je období dovolených, koupání v moři a krátkých šatů, kdy je naše pokožka vystavena zvýšenému slunečnímu svitu.

Je důležité osvojit si několik kroků, které jsou potřebné proto, abychom zpomalili stárnutí kůže a vráskám, a to i dalším problémům, které mohou naši pokožku postihnout.

V tomto článku se dozvíme, jak správně pečovat o naši pokožku, a to nejen v období letních měsíců.

Základní péče o pleť

Vzhledem k vysokým letním teplotám produkuje naše pleť zvýšený obsah mazu a je náchylnější na tvorbu akné. Proto je důležité pleť pravidelně čistit, a to jak ráno, tak i večer. K čištění pleti bychom měli používat produkty podle typu pleti, a které pleť zbytečně nevysušují. Následně na vyčištěnou pleť aplikujeme denní krém, ideálně který obsahuje ochranný faktor SPF. Vynechat byste neměli ani okolí dekoltu a krku, kde je pokožka stejně citlivá jako na obličeji. Přípravky na ochranu těchto partií by také měli mít ve svém složení ochranný faktor.

V létě by naše pokožka měla být hydratovaná, nikoliv promašťována. V tomto ročním období, kdy je naše tělo neustále vystaveno slunečnímu svitu, jsou vhodným pomocníkem pro péči o pokožku tělová mléka a tělové krémy. Největší výhodou těchto produktů je to, že se velmi snadno roztírají a nezanechávají pokožku mastnou. V obchodech lze v dnešní době najít řadu těchto výrobků, které jsou obohaceny o různé přírodní složky jako například o med, bambucké máslo nebo o výtažky z aloe.

Často opomíjenou částí těla, která si zaslouží naši péči, jsou nohy. Nohy vyžadují během horkých letních dnů zvýšenou péči, obzvláště tehdy, pokud chceme, aby vypadaly dobře v sandálech. Pokud toužíte po krásných nohou, používejte krémy určené přímo na nohy, a to každý den před spaním.

Pokud trávíte den na přímém slunečním svitu, je důležité používat ochranný krém s vysokým SPF faktorem. Stupeň ochrany závisí na typu pleti a na prostředí, ve kterém se pohybujete.  

Aby péče o vaši pleť byla dokonalá, je důležité vybírat produkty podle typu pleti a konkrétních potřeb. K dostání jsou již produkty určené pro různé typy pleti a pro specifické požadavky zákazníků, například pro suchou či mastnou pleť, alergiky, a dokonce i pro vegany. Výběr je opravdu široký.

OsobnostiRady | tipy | zajímavostiVšezdraví

Nedaří se vám zhubnout? Vyzkoušejte diety celebrit

Podobně jako většina lidí se i celebrity potýkají s kily navíc. Zejména v období takzvané plavkové sezóny nebo z důvodu role, ve které musejí být v té nejlepší formě. Každý má jinou osvědčenou metodu, díky které se mu podařilo přebytečná kila shodit. Níže se můžete dočíst o dietách, které slavným pomohly zatočit s přebytečnými kily. Slavní často a rádi svůj život sdílí s okolním světem a tak to bylo i podobu jejich diet, jejich cestu zaznamenávali na své Instagramy. Kromě Dagmar Patrasové, o jejíž dietě informoval celebrity.instory.

Česká herečka Alice Bendová, jejíž tělo obdivují nejen muži, se v jednom z rozhovorů svěřila, co za krásným tělem stojí. Přiznala, že za dokonalou postavou je spousta dřiny a odříkání si. Alice si pozměnila jídelní návyky a kila začala ubývat sama. Hlavní změnou byl konec večerního pojídání dobrot. V dopoledních hodinách Bendová konzumovala především ovoce a odpoledne zeleninu. Velkou změnou také bylo, že jídlo konzumovala pouze do páté hodiny odpolední. Cestě k dokonalému tělu stačilo upravit si jídelní návyky a začít se pravidelně věnovat pohybu.

Dagmar Patrasová se rozhodla zatočit s kily navíc a pro své hubnutí si zvolila ketonovou dietu. Při ketonové dietě se konzumují pouze bílkoviny, a to především živočišné produkty jako maso, ryby nebo třeba mléčné výrobky. Aby hubnutí šlo rychleji, nechávala si Dagmar Patrasová připravovat speciální koktejly, které jí byly šité přímo na míru. Patrasová upřednostňuje diety před návštěvou fitness centra z důvodů, že nemá rády, když se na ni ostatní dívají. Díky této keto dietě shodila dvanáct kilogramů.

Známou dietářkou je americká televizní hvězda a podnikatelka Kim Kardashian. Kim se podařilo zhubnout sedm kilo za pouze jeden měsíc. Ač to může vypadat jako velmi nezdravý a rychlý úbytek hmotnosti, Kardashian uvedla, že po celou dobu byla pod odborným dohledem trenérů. Při této dietě bylo součástí jejího jídelníčku maso, spoustu bílkovin a tvrdý sportovní trénink. Ze svého jídelníčku naopak úplně vyřadila sacharidy. Dietní plán Kim se sestával ze tří jídel denně a šesti tréninků týdně. Mezi jídla, která do své diety zařadila byly ovesné palačinky, borůvky, batáty, kuřecí maso a spousta zeleniny. Celkový denní příjem nepřesahoval 1700 kalorií.

Americká zpěvačka hitu Single Ladies, Beyoncé, zhubla s dietou Coachella Diet téměř 30 kilogramů. Jedná se o speciální stravovací plán, ve kterém během 22 dnů zhubnete neuvěřitelný počet kilogramů. Zpěvačka dietu držela po dobu jednou měsíce. Jedla striktně pouze rostlinou stravu, žádné sacharidy, mléčné výrobky a ani maso. Nejlepšími pokrmy, které zařazovala do svého jídelníčku byly rajčatový salát, ovesná kaše nebo míchané bílky. Celé hubnutí zpěvačka doplnila sportovními aktivitami a to během nebo cvičením v posilovně.

TOP 10VšeZajímavostizdraví

Yoshi cestuje z Japonska do Švýcarska, aby zemřel

boy lying on beige recliner hospital bed
 Yoshiho motorické funkce se zhoršují kvůli neurologické poruše. K chůzi potřebuje dvě hole. 

Japonec přijel zemřít až do Švýcarska. Rodiče prostřednictvím společnosti SWI, ho doprovázeli na poslední etapě jeho cesty. Toto je jeho příběh, píše server SVISSinfo.ch.

Je středa odpoledne a mírně mrholí, panuje neobvyklé ranní letní počasí. Yoshi* se objeví na invalidním vozíku se svými rodiči na letišti v Curychu. Pracně se za pomoci dvou berlí zvedne z vozíku a nasedne do taxíku, který ho odveze do Basileje. „Moc se mi ulevilo, že jsme to zvládli,“ říká a dívá se z okna auta na krajinu.  

Cesta proběhla rychle. Pro tento let se rozhodl před pouhými dvěma týdny. Organizace pro asistovanou sebevraždu se sídlem v Basileji, lifecircle, mu již před třemi lety dala zelenou, aby přijel do Švýcarska a dobrovolně ukončil svůj život. Tento úkon chtěl nakonec odložit až do roku 2022, ale byl nucen cestu podniknout v červnu poté, co se jeho stav náhle zhoršil.  

Zhoršování jeho zdraví bylo stejně rychlé jako dramatické, nabíral rychlost jako demoliční koule kutálející se z kopce. „Necitlivost v krku a na jazyku se zhoršila,“ řekl. „Už jsem nemohl polykat pevné látky.“ Také jsem zjistil, že je obtížné pohybovat prsty. Cítil jsem, že můj život se chýlí ke konci.“ 

Asistovaná sebevražda je v Japonsku nezákonná. Musel se dostat do letadla dřív, než už nemohl hýbat tělem, protože jinak by bylo pozdě. Musel přesvědčit i své rodiče. Chtěl, aby ho doprovázeli. Zpočátku byli proti jeho plánu.  

Během 12hodinového letu, což byla poslední šance vidět svět z výšky, trpěl silnými bolesti v dolní části těla. Po ubytování v hotelu v Basileji leží na polohovacím křesle s kolečky a opěrkou hlavy. V tomto cizím městě není příležitost k prohlídkám. Zůstává v hotelovém pokoji, používá koupelnu a krátce spí.

Usazený na křesle se obrací ke svým každodenním společníkům: tabletám na spaní, práškům proti bolesti a lékům proti otupělosti. „Moje svaly se značně zhoršily,“ říká Yoshi. „Moje vnitřní orgány mají menší podporu. Dotýkají se nervů, což způsobuje silnou bolest.

V poslední době nemůže spát déle než tři hodiny v kuse. I s tabletami na spaní se probouzí každých pár hodin. Jakmile začnou mizet, bolest ho probudí. 

Yoshi může konzumovat pouze nápoje obsahující doplňky stravy, jako jsou jogurty nebo vývar. Nenachází žádné potěšení v polykání nápojů, jen aby získal potřebné kalorie a živiny, aby jeho tělo fungovalo.  

Odmítání žít bez důstojnosti

Yoshi je svobodný, 40letý administrativní pracovník. V Japonsku žil s rodiči na východě země. První známky jeho nemoci se projevily před pěti lety. Neustále ho bolela kolena a už nemohl stát na špičkách.  

Roční lékařská vyšetření ukázala neobvyklé hodnoty jater. Po vyšetření mu jeho lékař řekl, že jeho svaly jsou „zničené“. Diagnóza byla…. „možná“ onemocnění motorických neuronů (MND). 

MND je vzácný stav, který postupně ničí motorické neurony, které ovládají drobné svaly. Jeho nejčastější formou je amyotrofická laterální skleróza (ALS). Trpící ztrácejí schopnost libovolně se pohybovat. Nakonec je obtížné i dýchání. Smrt je nevyhnutelná.

Yoshi nezískal přesvědčivou diagnózu ALS. Ale příznaky ALS postupně ovládly jeho končetiny a připravily ho o používání rukou, svaly v břišní oblasti, krku a jazyka. Videa a blogy pacientů s ALS ho přiměly přemýšlet o konci cesty.

„Nechci odradit někoho, kdo nosí ventilátor, aby pokračoval v boji,“ říká Yoshi. „Ale já nechci žít bez důstojnosti.“ O dva roky později, v dubnu 2018, se dostal do kontaktu s lifecircle. Netrvalo dlouho a získal souhlas. 

Na konci května letošního roku mohl ještě s pomocí holí ujít asi 200 metrů. Byl schopen pracovat z domova pro společnost, která ho zaměstnávala 13 let. A vychutnával si maminčiny domácí večeře. Ale ty zbytky normálnosti se vypařily, když se jeho zdraví prudce zhoršilo.

Pro společnost k ničemu 

V Basileji je Yoshi nervózní. Má se setkat se dvěma lékaři životního kruhu. I když již byl souhlas s asistovanou sebevraždou vydán, lze jej zrušit, pokud lékaři zjistí, že pacient není schopen úsudku nebo je pod vlivem třetí osoby.  

Je 9:30 dopoledne. Yoshi se opře na kolečkovém křesle a tiše zírá na dveře. Brzy přichází lékařka. Jmenuje se Erika Preisigová. Yoshi odpovídá na její otázky o svém současném stavu a o tom, jak přišel k asistované sebevraždě. Svá slova volí pomalu a klidně. 

Ve svém druhém rozhovoru s jiným lékařem přichází na řadu Yoshiho práce. „Zůstal jsi ve své práci krátce před cestou?“ ptá se doktor s překvapeným výrazem. „Bylo pro mě velmi důležité přispět společnosti. Ale moje nemoc mi to už nedovoluje. Mám pocit, že nemám žádnou hodnotu.“  

Oba rozhovory trvají více než tři hodiny. „Z lékařského hlediska není důvod bránit vaší asistované sebevraždě,“ prohlašuje druhý lékař. Yoshiho nervózní výraz polevil. Jeho asistovaná sebevražda je plánována na sobotu. Dnes je čtvrtek. Zbytek času chce strávit s rodiči.  

Řekne jim o schůzce. Čekali v samostatné místnosti. Jeho matka se ho ještě jednou ptá. „Jsi si jistý, že nechceš změnit názor?“ 

Nesnesitelná bolest

Choroba zanechala Yoshimu jen málo času. Večer pociťuje tupé nepohodlí v dolní části těla. To je známé varování před příchodem silnější bolesti. Tentokrát ale přicházejí ve vlnách nebývalé intenzity. Bere více tablet na spaní než obvykle, ale bere si jen na spaní. O tři hodiny později se ale probudí v ukrutných bolestech.

„Už to dál nevydržím,“ řekl a obrátil se k telefonu Dr. Preisigovi. 

Páteční ráno začíná omluvou rodičům za to, že museli požádat o schůzku. Nyní jsou méně neústupní v opozici vůči jeho postupu. Yoshi už nemůže sedět ani na vozíku. „Musím šetřit energii,“ říká, lékař ho vytáhne na okraj postele a nechá horní část těla, aby se posadila dozadu na matraci. „Takhle to bolí méně.“

Čeká. Bude mu přidělen nový termín. 

„Nemám plán B ani plán C“

Proč Švýcarsko? 

„Protože chci zemřít s lidskou důstojností.“ Dýchání, jídlo, vyprazdňování a komunikace, to jsou základy života. Protože už to nemůžu dělat, dělám správné rozhodnutí s tím skončit,“ vysvětluje Yoshi.  

Jeho rodina to vidí jinak. Jeho matka prosí. „Chci, abys žil, ať se děje cokoliv.“ Ale to ignoruje jeho bolest a jeho důstojnost, říká Yoshi. „Pacienti jako já nechtějí žít ve víru bolesti.“ Nechceme, aby naše rodiny byly tak kruté.“ 

Yoshi věří, že asistovaná sebevražda prospívá společnosti. „Pokud chce pacient s nevyléčitelnou nemocí zemřít a může ukončit svůj život, pak mohou být obrovské lékařské zdroje věnovány někomu jinému,“ říká Yoshi. „Pro mě je to velmi etický akt.“ 

Mnohé společnosti ale došly k jinému závěru a asistovanou sebevraždu zakázaly. „Proč je rozhodnutí dát někomu ventilátor přijatelné? Ale asistovaná sebevražda není?“ diví se Yoshi. 

Doufá, že asistovaná sebevražda pacientů, jako je on, bude jednoho dne legalizována i v jiných částech světa, „aby pacienti mohli umírat v klidu domova“.

Do schůzky s asistovanou sebevraždou zbývají tři hodiny. Nemá žádné pochybnosti. „Kdybych měl léčitelnou nemoc, možná bych zkusil pokračovat. Ale nemám plán B ani plán C.“  

Poslední slova 

Je pátek 13:45, pouhé dva dny po jeho příjezdu. Po dnech deště vychází slunce. S rodiči jede taxíkem do budovy lifecircle nedaleko Basileje. Preisig na ně čeká. Zavede rodinu do prostorného pokoje s jedním lůžkem, velkým stolem a pohovkou. Vše je zalité letním sluncem. 

Yoshi sedí na invalidním vozíku u stolu a podepisuje jeden papír za druhým, žádost o úmrtní list, souhlasné prohlášení k asistované sebevraždě a jeden ke kremaci. Pak se usměje. „Děkuji. Jsem připraven,“ říká.  

Ve 14:45 si Yoshi těžce sundá boty a lehne si na postel. Dr. Preisig vpíchne jehlu do hřbetu Yoshiho pravé ruky. Jeho matka stojí po jeho levém boku a opakovaně a něžně hladí syna po rameni. Je čas se rozloučit. Jeho otec říká: „Děkuji ti za všechna ta léta, co jsi s námi žil. Vždy jsi nám byl drahý. Bavte se v nebi. Brzy tam budeme.” A usmívá se. Yoshi jeho úsměv opětuje. „Počkám na tebe,“ slibuje.

Intravenózní vak je naplněn smrtelnou dávkou sedativa pentobarbital natrium. Vše je připraveno. Je přesně 15:00. Yoshi říká: „OK, za chvíli jsem pryč!“ A bez váhání otevře ventil kapačky.  

Smrtící droga pomalu protéká jeho tělem. Yoshi se směje: „Funguje to? Nic necítím,“ říká hrdelním hlasem, snad aby skryl svou nervozitu. 

O třicet sekund později se ozvou čtyři malé nádechy jako chrápání, jsou to jeho poslední zvuky. 

Jak Preisig předem vysvětlil, upadl do kómatu. O tři minuty později doktor položí na Yoshiho hrudník stetoskop a zkontroluje jeho zorničky. Řekne tiše: „Ano, odešel.“  „Bez bolesti?“ ptá se jeho otec. Presig položí ruku na Yoshiho a řekne. „Ano, už žádná bolest.“ 

Tento obsah byl publikován 13. září 2021 na swissinfo.ch.

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiTOP 10Všezdraví

„Jste to, co jíte.“ DNA z potravy se může integrovat do genomu, říká genetik

diet, snack, healthFoto: stevepb/Pixabay

Genetik Krutovsky řekl, zda lze GMO integrovat do lidského genomu

Nedávné vědecké práce o horizontálním přenosu genů (nesexuálně mezi různými živočišnými a rostlinnými druhy) naznačují, že mechanismus pro takový přenos může existovat i v lidském těle. To znamená, že různé fragmenty genomů z rostlinné a živočišné potravy se mohou s potravou nejen dostat do žaludku, ale následně krví skončit v buňkách a ovlivnit činnost lidských genů, píše Federální výzkumné centrum Vir

Existuje také hypotetická možnost zabudování fragmentů cizích genů do lidského genomu, o které dříve diskutovali odpůrci GMO. Nová vědecká data, diskutovaná s vedoucím výzkumným pracovníkem Ústavu obecné genetiky. N. I. Vavilov RAS, profesor katedry genomiky a bioinformatiky Sibiřské federální univerzity (SFU), genetik Konstantin Krutovsky.

Vysvětlete prosím, co je horizontální přenos genů?

„Toto je proces přenosu genetické informace mezi organismy, které nejsou navzájem potomky. K tomuto procesu nedochází prostřednictvím obvyklé vertikální dědičnosti z rodičovských buněk na potomky, ale prostřednictvím přenosu genů z jednoho organismu do druhého bez sexuální reprodukce.

Existuje několik mechanismů horizontálního přenosu genů: transformace, konjugace a transdukce. Při transformaci genetický materiál z prostředí vstupuje do buňky a integruje se do jejího genomu. Konjugace je proces, při kterém si bakteriální buňky vyměňují plazmidy, malé samostatné molekuly DNA. Transdukce je přenos genetické informace z jedné buňky do druhé pomocí virů.

Horizontální přenos genů může vést k evolučním změnám v organismu, protože nové geny mohou přidat nové funkce a vlastnosti, stejně jako učinit organismy odolnými vůči antibiotikům a dalším faktorům životního prostředí. Dříve se mělo za to, že horizontální přenos genů je možný pouze u bakterií a hub. Nyní se začaly objevovat důkazy, že takový mechanismus může existovat i u zvířat, včetně lidí.

Foto: Federální výzkumné centrum/ genetik Konstantin Krutovsky

Jaká fakta přiměla vědce přemýšlet o existenci takového mechanismu ve vysoce organizovaných organismech?

„Učíme se stále více o práci genomu, a to jak lidí, tak jiných zvířat a rostlin. Dlouhou dobu byl záhadou fenomén redundance genomu, kdy velikost genomu organismu a počet genů jsou mnohem větší, než by se dalo očekávat vzhledem k jeho složitosti.

Například genom borovice je 6–12krát větší (17–35 miliard nukleotidových bází, v závislosti na druhu) než genom člověka (o něco více než 3 miliardy nukleotidových bází) a počet genů je také jeden a poloviční až dvakrát větší. A to je paradox už dlouho.

Pak se ukázalo, že je to způsobeno složitější organizací genů a genomu u vysoce vyvinutých organismů. Ukázalo se také, že kromě genů kódujících proteiny (zodpovědných za většinu biochemických reakcí v těle) existují geny a část genomu, které proteiny nekódují, ale podílejí se na složitých procesech regulace aktivity jiných geny.

Geny kódující lidské proteiny tvoří pouze 1-2 % celého genomu. Zbytek byl dokonce dlouhou dobu nazýván „junk DNA“, aniž by chápali jeho funkce. Ukázalo se, že významná část této DNA je velmi důležitá a nezbytná.

– To znamená, že nyní již neexistuje výraz jako nevyžádaná DNA. Co znamená „nevyžádaná DNA“?

Ano, to už neříkají, i když to říkali relativně nedávno, někde na konci šedesátých let. Pak si ale uvědomili, že geny, které hrají nějakou funkční roli, nejsou 1 % celého genomu, ale mnohem více. Podle některých odhadů tvoří téměř 50 % celého genomu.

Geny jsou distribuovány do různých rodin. Kromě asi 20 000 genů kódujících protein obsahuje většina genomu regulační prvky, které se podílejí na řízení genové aktivity.

Kromě toho je v genomu mnoho dalších často se opakujících sekvencí, včetně transpozonů (parazitní geny kódující enzym, díky kterému se mohou integrovat do hostitelského genomu a pohybovat se po něm), retroviry a další mobilní elementy, které se mohou pohybovat po genomu. , stejně jako různé nefunkční pseudogeny (zbytky některých dříve funkčních genů).

Odkud se to všechno v lidském genomu bere?

„Myslím, že mnoho z těchto prvků je výsledkem opakované duplikace a horizontálního přenosu genů z jiných druhů.“

Navíc se ukázalo, že člověk má mnoho genů, které kódují RNA, která se nepodílí na syntéze proteinů („nekódující RNA“), ale podílí se na regulaci genové aktivity a mnoha buněčných procesů. Jedná se o různé regulační prvky, včetně velmi velké třídy krátkých nebo malých RNA, které jsou obsaženy v lidských buňkách a mohou interagovat (interferovat) s RNA jiných genů a dokonce i s DNA genomu.

— Proč potřebujeme tyto krátké a rušivé RNA v lidských buňkách?

– Jak se ukázalo, hrají obrovskou roli v regulaci aktivity genů a ve vývoji organismu, jeho adaptaci na prostředí.Ukázalo se, že u lidí, stejně jako u jiných, evolučně vyspělejších organismů, je interakce s prostředím mnohem složitější.Ukázalo se také, že krátké RNA hrají velkou roli v interakci mezi druhy.

— Tedy mezi bakteriemi a viry? Rostliny a hmyz?

– Přesně tak. Nejprve vědci zjistili, že pomocí těchto krátkých RNA se bakterie chrání před viry, rostliny před hmyzem. A vyvstala otázka: mohly by tyto krátké cizí RNA, které jsou syntetizovány jiným druhem, ovlivnit aktivitu genů organismu, do kterého vstupují? To znamená, že se nemůže krátký fragment RNA, jako je kukuřice, houba nebo bakterie, která není zcela rozložena v lidském žaludku, dostat do krevního oběhu a následně interagovat s lidskou RNA?

– A ovlivnit tělo?

– Začaly se objevovat zprávy, že takové fragmenty mohou ovlivnit regulaci aktivity, tedy expresi hostitelských genů, zejména člověka. A takových studií již bylo provedeno mnoho.

— Tedy odpověď na otázku „může“ ? – Ano.

– Informace jsou velmi rozporuplné. Ale mnoho děl ukazuje, že ano, mohou. Že tvoří takové vezikuly, které se mohou dostat dovnitř přes lidskou buněčnou membránu a tam interagovat s RNA hostitele, čímž ovlivňují aktivitu genů. A ty zase ovlivňují nejrůznější fyziologické reakce, fenotyp.

Nyní Číňané hodně pracují na léčivých rostlinách. Dříve nebylo jasné, proč je pozorován léčivý účinek, z čeho se skládá. A nyní se v některých případech ukázalo, že krátká RNA těchto rostlin ovlivňuje expresi lidských genů, které jsou spojeny s konkrétní patologií, a má tak terapeutický účinek. Pokud ano, pak se koneckonců dají syntetizovat a brát jako lék.

Když Číňané přišli na tento mechanismus, nyní dokonce oficiálně registrují léky tradiční čínské medicíny, které byly dříve považovány za pochybné kvůli nedostatku vysvětlení mechanismu jejich účinku.

– Ukazuje se, že jde o druh revoluce v medicíně založené na důkazech?

Ano, otevírá se nový svět. Možná existují mechanismy začlenění podobné tomu, jak to funguje u bakterií. To znamená, že cizí RNA nebo DNA mohou být integrovány do hostitelského genomu a poté použity v boji proti stejnému cizímu patogenu.

Navíc, pokud jsou tyto prvky zabudovány do zárodečných buněk, mohou být předány další generaci, to znamená, že může dojít k „dědění získaných vlastností“ – jak to formuloval francouzský biolog Jean Baptiste Lamarck (1744-1829). autor jednoho z prvních evolučních učení, podle kterého mohou organismy během života měnit své vlastnosti a tyto změny se mohou dědičně přenést na potomstvo.

Tato teorie byla následně uznána jako nevědecká a evoluční teorie Charlese Darwina , kterou založil na přirozeném výběru, zvítězila.

Podle mého názoru jsou podmínky pro vytvoření nové syntetické evoluční teorie založené na syntéze lamarckismu a darwinismu.A to je změna paradigmatu myšlení – tedy skutečná revoluce v biologii!

— Existují již vědecké publikace, které přímo ukazují, že cizí RNA ze žaludku může být integrována do lidského genomu?

– Zatím žádné takové publikace nejsou. Ale pokud budeme mluvit teoreticky, pak lidské tělo má vše, aby tento proces realizovalo.

Existují i ​​nepřímá potvrzení možnosti tohoto – přítomnost mobilních elementů, transposonů, retrovirů, které dokážou cizí DNA zachytit a přenést. Hypoteticky reverzní transkriptáza (enzym, který umožňuje syntézu DNA z templátu RNA) virů, které se během infekce dostanou do lidského těla, může syntetizovat DNA z fragmentů RNA, které se dostaly do krevního řečiště, a ta pak může být integrována do lidského genomu.

To nemusí mít žádný účinek, pokud k inzerci došlo v nefunkčních oblastech genomu (nejpravděpodobnější událost), ale mohlo by to být jinak. Pak jsou možné příznivé i nepříznivé důsledky. To znamená, že jste to, co jíte v doslovném smyslu!

Pokud k takovému zabudování došlo v zárodečných buňkách, může být předáno další generaci.

– Nemohou být alergie důkazem toho, že se cizí RNA integrují do našeho genomu?

– Předpokládá se, že neexistuje žádná specifická alergická reakce na samotnou RNA a DNA, ale pokud cizí RNA a DNA změní vlastnosti buňky nebo vedou k syntéze některých alergenních produktů, pak to teoreticky může samozřejmě způsobit alergické reakce .

– Takže možná mají odpůrci GMO pravdu, když říkají, že fragmenty modifikovaného organismu mohou být integrovány do lidského genomu?

– Možná. Zde je však třeba chápat, želze integrovat i fragment nezměněného organismu. To znamená, že samo o sobě není žádný rozdíl: zda ke genetické modifikaci došlo v důsledku použití GMO nebo konvenčních produktů.

Řekněme, že jsme snědli rajče s rybími geny. Ale jíme jak rajčata, tak ryby zvlášť. Je možná alergická reakce na proteiny nebo jiné produkty, které jsou syntetizovány v GMO kvůli vložené nebo změněné DNA. Například člověk není alergický na rajčata, ale je alergický na ořechy. Sní rajče s geny z ořechu přidanými pro zlepšení chuti a najednou dostane silnou alergickou reakci až smrtelný anafylaktický šok. To je opravdu nebezpečné, ale problém je vyřešen jednoduchým značením.

– Pokud tento mechanismus vkládání skutečně existuje, jak bude náš svět vypadat, když ho vnímáme novým způsobem?

– To dává nový pohled na evoluci, což dokazuje, že to šlo nejen vertikálně, ale také horizontálně. Mezi zcela vzdálenými druhy existují spojení. Je však zřejmé, že k takovému zabudování dochází velmi zřídka a ještě mnohem méně často se přenáší na potomstvo a zachovává se v dalších generacích. Proto je tak málo faktů, které to dokumentují.

„Ale existují příklady zachycení celých genomů.“ V buňkách vyšších organismů se kromě jaderného genomu nachází také mitochondriální genom. Mitochondrie byly bakterie, že?

Ano, byla to bakterie s vlastním genomem. Není divu, že říkáme, že člověk má dva genomy – nukleární a mitochondriální – přenášené pouze po mateřské linii.

Rostliny mají další samostatný genom, chloroplast, což je bývalá starověká sinice. Nejprve došlo k symbióze a poté v procesu evoluce obecně ztratil svou nezávislou roli samostatného organismu a stal se trvalým intracelulárním parazitem. Ale v dobrém slova smyslu užitečné.

– Obrovská část lidského genomu, u které není jasné, za co je zodpovědná, může sestávat z vložených různých cizích DNA?

– Rozhodně. Část je odstraněna, část je zachována náhodou, pokud neovlivňuje zdatnost organismu, část může sehrát i pozitivní roli a prosadit se a stát se trvalou součástí genomu.

– Proč stále neexistuje žádná vědecká práce, která by prokázala skutečnost takového zabudování?

„Stejně jako mnoho jiných evolučních událostí, jako jsou mutace, jsou vzácné. Proto je velmi obtížné to experimentálně ukázat.

Předpokládejme, že krmíte zvíře něčím, co se pak pokusíte najít v jeho buňkách. To ale vyžaduje sekvenování jednotlivých buněk. Tato technologie již existuje, ale je velmi složitá a drahá. Předpokládejme, že k této vzácné události vkládání došlo pouze v jedné z 1 milionu buněk. Pro detekci tohoto vnoření je nutné sekvenovat 1 milion buněk. Bude to stát asi miliardu dolarů, kdo si to může dovolit?

Proto je stále technicky nemožné přímo zaregistrovat samotnou událost spontánního vkládání. Ale lze to zjistit, pokud se to stalo v předchozích generacích, předalo se potomkům a je již přítomno ve všech buňkách.

Pokud jde o vliv krátkých cizích RNA na aktivitu genů uvnitř lidské buňky, lze to již považovat za prokázané. Jak často a za jakých podmínek, to ukáže další výzkum, ale to už je vědecký fakt, který vás nutí dívat se na svět jinak.

***

Zdroj: Federální výzkumné centrum
All-Russian Institute of Plant Genetic Resources pojmenovaný po N.I. Vavilov (VIR) Ministerstvo vědy a vysokého školství

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavostizdraví

Jaké jsou biologické účinky užívání marihuany?

person wearing ring and holding bluntFoto: Ahmed Zayan/Unsplash

Biologické účinky marihuany se liší v závislosti na síle a konzumovaném množství a v závislosti na tom, jak a proč se užívá. Psychologické účinky, jako je mírná euforie a změny vidění a úsudku, jsou běžné, bez ohledu na to, zda se marihuana užívá pro rekreační nebo léčebné účely, píše Encyklopedia Britanica

Při akutní intoxikaci se psychologické účinky stávají výraznějšími a závažnějšími a zahrnují halucinace, úzkost, deprese, extrémní změny nálady, paranoiu a psychózy. V závislosti na dávce má marihuana také různé fyzické účinky, které sahají od relaxace a úlevy od bolesti, zarudnutí očí, sucha v ústech a ospalosti až po sníženou paměť, zhoršenou motoriku a zvýšenou srdeční frekvenci a těžkou nevolnost a zvracení.

***

Účinky na lidskou psychiku se liší individuálně. Mohou se ale značně lišit i při různých příležitostech u jednoho určitého uživatele. Naprosto totiž závisí na aktuálním stavu konzumenta a okolí, jaké ho v danou chvíli obklopuje. Účinky v případě kouření se dostavují v řádech sekund či minut. Svého vrcholu dosahují přibližně po deseti minutách a trvají 1 – 4 hodiny (v závislosti na užitém množství). Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem žízně a hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování, často se dostavuje přeceňování časových úseků.

Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách může nastoupit takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Typický je pocit zpomalení času, může se vyskytnout i zveličení prostoru. Po stavu euforie může nastat stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci, avšak chroničtí uživatelé jej nemusí vnímat.

V některých případech, zvláště u začínajících kuřáků marihuany, se mohou projevit nepříjemné stavy a pocity jako například snížená citlivost končetin, zkreslení vidění a pocit že čas plyne několikanásobně pomaleji (kombinace všech tří dohromady navozuje pocit, že vaše tělo chodí samo od sebe, stále na jednom místě a několik minut). Při vyšších dávkách se může objevit takzvaná tikavost svalů, pocit, že vás tlačí svaly (což může vést ke špatné náladě) nebo pocit necitlivosti pokožky, popřípadě pocit tepla. V případě ústního požívání marihuany nastupuje účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (4 až 8 hodin). Navíc bývá obvykle oproti inhalaci podstatně silnější a v kombinaci se ztíženým dávkováním může vyvolat symptomy předávkování jako je úzkost, bušení srdce, dušnost, halucinace a nepříjemné “agresivní” myšlenky. U dlouhodobých uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost. (Zdroj: Wikipedia)

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavostizdraví

Nohy jako hlavní zdroj toku vaší životní energie

Podle čínského systému reflexologie mají naše chodidla přirozené energetické zóny, které jsou napojeny na konkrétní orgány v našem těle. To znamená, že prostřednictvím chodidel můžete očistit své tělo, zbavit se vnitřních toxinů a zlepšit své celkové zdraví, napsal server 24/7News.

Jednou z takových procedur je koupel nohou z jablečného octa. Koupele s jablečným octem se odedávna používají pro úlevu od těžkých nohu, relaxaci, očistu, obnovu energetického toku, hubnutí, zmírnění zažívacích potíží, zmírnění dýchacích potíží a zlepšení stavu pokožky a určitě i dalších potíží. Výčtem všech těchto neduhů to jistě nekončí.

Vše, co musíte udělat, je ohřát vodu, a když se zahřeje, nalijte ji do lavůrku, přilijte do ní sklenici jablečného octu a pak do ní vložte nohy. Můžete přidat pár kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje (například levanduli nebo citrusy). Namočte si nohy do této směsi na 30 minut a máte hotovo. Takto postupujte jednou týdně a brzy uvidíte rozdíl.

Jablečný ocet obsahuje biologicky aktivní sloučeniny, které ničí bakterie a choroboplodné zárodky. Proto je jedním z nejúčinnějších přírodních prostředků pro řešení četných zdravotních problémů.

Odstraňuje zápach, léčí plísňové infekce, zjemňuje pokožku, zlepšuje kvalitu pokožky a další. Navíc je velmi jednoduchý a snadno se používá.