Pátek, 14 června, 2024

Pro muže nejsou k dispozici žádné antikoncepční pilulky, to se může změnit

MedicínaTOP 10VšeVztahy | sex | psychologiezdraví
Foto: Vytvořeno pomocí AI Jetpack / Ženy2000

Světová populace se za posledních 60 let zvýšila více než 2,6krát a rostoucí trend pokračuje. Vědci už roky zkoumají vývoj mužské antikoncepce, přesto to nevedlo k nalezení antikoncepční pilulky pro muže.

Podle prognóz vzroste počet lidí žijících na naší planetě z 8 na 9 miliard už v roce 2037. Tato čísla podtrhují potřebu dodržování plánovaného rodičovství. V posledních desetiletích však došlo v oblasti antikoncepce jen k omezeným průlomům. Konkrétně pro muže nejsou k dispozici žádné perorální antikoncepční pilulky.

Ve studii, kterou vědci z Lékařské fakulty Baylor College publikovali v odborném časopise Science, ukazují na zvířecích modelech, že nový nehormonální přístup zaměřený na spermie, nabízí slibnou možnost „vratné“ antikoncepce u mužů.

„Přestože vědci zkoumají několik strategií pro vývoj mužské antikoncepce, stále nemáme antikoncepční pilulku pro muže,“ uvedl autor studie MUDr. Martin Matzuk, ředitel Centra pro objevování léků a vedoucí katedry patologie a imunologie na Baylorově univerzitě. „V této studii jsme se zaměřili na nový přístup. Identifikaci malé molekuly, která by inhibovala serin/treonin kinázu 33 (STK33), protein, který je specificky potřebný pro plodnost u mužů. V tomto případě i u myší.“

Naděje v proteinech

Předchozí výzkum ukázal, že protein STK33 je obohacený ve varlatech a je specificky vyžadovaný pro tvorbu funkčních spermií. U myší vede vyřazení genu Stk33 k neplodnosti v důsledku abnormálních spermií a jejich špatné pohyblivosti. U mužů vede mutace genu STK33 k neplodnosti způsobené stejnými defekty spermií, jaké byly zjištěné u myší s vyřazeným genem Stk33. Nejdůležitější je, že myši a muži s těmito mutacemi nemají žádné jiné vady a dokonce mají normální velikost varlat.

„Ačkoli vědci zkoumali několik strategií pro vývoj mužské antikoncepce, stále nemáme antikoncepční pilulky pro muže,“ řekl odpovídající autor Dr. Martin Matzuk , ředitel Centra pro objevování léků a předseda Ústavu patologie a imunologie. v Bayloru. „V této studii jsme se zaměřili na nový přístup – identifikaci malé molekuly, která by inhibovala serin/threonin kinázu 33 (STK33), protein, který je specificky vyžadovaný pro plodnost u mužů i u myší.“

„STK33 je proto považovaný za životaschopný cíl s minimálními obavami o bezpečnost antikoncepce u mužů,“ řekl Matzuk, který je na fakultě v Bayloru 30 let.

„Inhibitory STK33 byly popsané, ale žádný není STK33-specifický nebo účinný pro chemické narušení funkce STK33 v živých organismech.“

Nalezení účinného inhibitoru STK33

„Použili jsme technologii DNA-Encoded Chemistry Technology (DEC-Tec) ke screeningu naší mnohamiliardové sbírky sloučenin, abychom objevili silné inhibitory STK33,“ řekla první autorka MUDr. Angela Kuová, vědecká pracovnice v laboratoři Matzuk. Výzkumníci odhalili silné inhibitory specifické pro STK33, ze kterých úspěšně vytvořili upravené verze, aby byly stabilnější, silnější a selektivnější. „Mezi těmito upravenými verzemi se jako nejúčinnější ukázala sloučenina CDD-2807,“ řekla Kuová.

„Dále jsme testovali účinnost CDD-2807 na našem myším modelu,“ řekl spoluautor doktor Courtney M. Sutton, postdoktorand v laboratoři Matzuk. „Vyhodnotili jsme několik dávek a léčebných schémat, potom jsme určili pohyblivost spermií a počet u myší, stejně jako jejich schopnost oplodnit samice.

Sloučenina CDD-2807 účinně pronikala přes bariéru krev-testis a snižovala pohyblivost, počet spermií a plodnost myší, již při nízkých dávkách. „Potěšilo nás, že myši nevykazovaly známky toxicity léčby CDD-2807, že se sloučenina nehromadila v mozku a že léčba nezměnila velikost varlat, podobně jako u myší s knockoutem Stk33 a u mužů s mutací STK33,“ uvedl Sutton. „Důležité je, že antikoncepční účinek byl reverzibilní (návratný). Po skončení období bez užívání CDD-2807, se myším obnovila pohyblivost spermií a jejich počet, navíc byly myši opět plodné.“

„V našem článku také představujeme první krystalovou strukturu pro STK33,“ řekl spoluautor Dr. Choel Kim, docent biochemie a molekulární farmakologie a člen Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center v Baylor. „Naše krystalová struktura ukázala, jak jeden z našich silných inhibitorů interaguje s kinázou STK33 ve třech rozměrech. To nám umožnilo modelovat a navrhnout naši finální sloučeninu, CDD-2807, pro lepší vlastnosti podobné léku.


Článek byl upraven z tiskové zprávy AAAS, vědecká studie byla publikovaná v časopise Science, DOI10.1126/science.adl2688.

Napsat komentář