Úterý, 16 dubna, 2024

biologické účinky

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavostizdraví

Jaké jsou biologické účinky užívání marihuany?

person wearing ring and holding bluntFoto: Ahmed Zayan/Unsplash

Biologické účinky marihuany se liší v závislosti na síle a konzumovaném množství a v závislosti na tom, jak a proč se užívá. Psychologické účinky, jako je mírná euforie a změny vidění a úsudku, jsou běžné, bez ohledu na to, zda se marihuana užívá pro rekreační nebo léčebné účely, píše Encyklopedia Britanica

Při akutní intoxikaci se psychologické účinky stávají výraznějšími a závažnějšími a zahrnují halucinace, úzkost, deprese, extrémní změny nálady, paranoiu a psychózy. V závislosti na dávce má marihuana také různé fyzické účinky, které sahají od relaxace a úlevy od bolesti, zarudnutí očí, sucha v ústech a ospalosti až po sníženou paměť, zhoršenou motoriku a zvýšenou srdeční frekvenci a těžkou nevolnost a zvracení.

***

Účinky na lidskou psychiku se liší individuálně. Mohou se ale značně lišit i při různých příležitostech u jednoho určitého uživatele. Naprosto totiž závisí na aktuálním stavu konzumenta a okolí, jaké ho v danou chvíli obklopuje. Účinky v případě kouření se dostavují v řádech sekund či minut. Svého vrcholu dosahují přibližně po deseti minutách a trvají 1 – 4 hodiny (v závislosti na užitém množství). Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem žízně a hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování, často se dostavuje přeceňování časových úseků.

Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách může nastoupit takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Typický je pocit zpomalení času, může se vyskytnout i zveličení prostoru. Po stavu euforie může nastat stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci, avšak chroničtí uživatelé jej nemusí vnímat.

V některých případech, zvláště u začínajících kuřáků marihuany, se mohou projevit nepříjemné stavy a pocity jako například snížená citlivost končetin, zkreslení vidění a pocit že čas plyne několikanásobně pomaleji (kombinace všech tří dohromady navozuje pocit, že vaše tělo chodí samo od sebe, stále na jednom místě a několik minut). Při vyšších dávkách se může objevit takzvaná tikavost svalů, pocit, že vás tlačí svaly (což může vést ke špatné náladě) nebo pocit necitlivosti pokožky, popřípadě pocit tepla. V případě ústního požívání marihuany nastupuje účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (4 až 8 hodin). Navíc bývá obvykle oproti inhalaci podstatně silnější a v kombinaci se ztíženým dávkováním může vyvolat symptomy předávkování jako je úzkost, bušení srdce, dušnost, halucinace a nepříjemné “agresivní” myšlenky. U dlouhodobých uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost. (Zdroj: Wikipedia)