Úterý, 16 dubna, 2024

smyslové vnímání

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavosti

Mohou psi vidět duchy?

Po celém světě se předpokládá, že psi mohou vidět duchy. Koneckonců psi mají mimořádné smysly, které jsou mnohem ostřejší než ty lidské. “A nebylo by uklidňující vědět, že váš pes dokáže odhalit blízkou osobu, která zemřela?” ptá se AKC (American Kennel Club, Americký kynologický svaz).

I když bychom rádi věřili myšlence, že psi dokáží vycítit paranormální jevy, vědecká odpověď zní, že to prostě nevíme. Navzdory tomu, že neexistuje žádný vědecký důkaz, že psi vidí duchy, je tolik věcí z chování zvířat nejistých, že není vyloučeno, že pes může vycítit něco, co člověk ne. 

Svou roli hraje i vaše vlastní vnímání

Velká část psího chování může být pro majitele záhadou, ale existuje nespočet příkladů, které nás nechávají na pochybách, zda je nepředstavitelné skutečně myslitelné. „Když je někdo nakloněn víře v paranormální jevy, mohou někteří psi vykazovat chování, které vypadá, jako by snad tušili, že je poblíž nějaké zjevení,“ říká Dr. Mary Burch, ředitelka programu AKC Family Dog Program a certifikovaná odbornice na chování zvířat. „Může se jednat o psa, který se zastaví a zůstane stát na daném místě v domě, a majitel později zjistí, že tam někdo zemřel.“

Pokud pes stojí v koutě a štěká na něco neviditelného, může to být tím, že cítí něco neobvyklého? Nebo třeba zůstávají v blízkosti předmětu, který je spojen se zemřelým členem rodiny, ať už je to oblíbené křeslo nebo bok postele, jako by tato osoba byla stále přítomna. Dr. Burch upozorňuje, že když pes štěká na něco, co se zdá být ničím, majitel si někdy myslí, že je to proto, že pes vidí ducha nebo vnímá něco, co majitel nemůže. „Jasnovidectví sice obecně nespadá do oblasti, kterou můžeme vědecky dokázat, ale základním pěti smyslům psa rozumíme a máme k dispozici data z výzkumu,“ dodává.

Šestý smysl

Kromě pěti smyslů (zrak, čich, chuť, hmat, sluch) mají psi také šestý smysl – ten „instinktivní“ pocit, který máme, když se nám něco nezdá. Rozdíl však spočívá v tom, že psi jsou otevřenější tomu, aby věřili tomu, co cítí, a podle toho jednali, zatímco mysl většiny lidí analyzuje, co se děje, a popírá možnost, že by polární záře nebo duchové existovali. „Psi jsou pozoruhodná stvoření, jejichž smysly daleko převyšují lidské,“ vysvětluje dr. Burch.

Když pes přiběhne a sedí u dveří a čeká na svého majitele, může to být jen proto, že se toto jeho chování stalo zvykem, který se jednoduše naučil opakováním. Pokud pak majitel přijde domů mnohem dříve než obvykle, a pes přesto sedí u dveří během několika minut po jeho příchodu, může se zdát, že toto nevysvětlitelné chování je výsledkem šestého smyslu.

Psi mají také díky svému silnému čichu schopnost odhalit blížící se katastrofu dříve, než k ní dojde. „Barometrický tlak a všechny přírodní jevy jsou spojeny s pachy,“ říká Hartstein. Jejich rozpoznání přesahuje možnosti našich nosů, ale psi tyto změny vycítí okamžitě.

Mohou tedy psi vidět věci, které my nevidíme?

Úroveň psího sluchu převyšuje lidský. Psi mají schopnost slyšet zvuky o vyšších tónech z mnohem větší vzdálenosti. Sluchové vnímání psů je další oblastí, kde psi vnímají svět kolem sebe výrazně odlišným způsobem než lidé. Tyto rozdíly mohou souviset s jejich schopností zachytit různé a pro nás nezjistitelné jevy.

Také psí zorné pole je mnohem širší než naše; vidí předměty na větší vzdálenost a jejich schopnost vidět za soumraku, za šera a za svítání je mnohem lepší než naše, což jim umožňuje zachytit sebemenší pohyby, které jsou pro lidské oko nezjistitelné. „Lze tedy říci, že pes může zachytit něco, co my nemusíme být schopni vidět. Ale to, co vnímá, nemusí být duch,“ vysvětluje doktor Burch.

Psi jsou fascinující stvoření, a pokud jde o schopnosti nejlepšího přítele člověka, stále existuje mnoho nejasností. Jejich smysly jsou velmi citlivé a je zřejmé, že vnímají svět podstatně jinak než my. Zda jsou jejich mimořádné smysly schopny zachytit neznámé formy, energie nebo paranormální jevy, zůstává i nadále záhadou.