Středa, 22 května, 2024

USA

TOP 10Věštění | NávodyVšeZáhady

Existují mužské harpyje? Okřídlená stvoření nad New Yorkem

V té době nemohly informace co do rychlosti šíření konkurovat rychlosti světla, takže se dalo jen těžko očekávat, že poznámka zveřejněná v amerických novinách inspiruje Evropana k tomu, aby do příštího rána vyprávěl o setkání s okřídlenými muži, píše Svět poznání. Každé takové setkání se stalo místní senzací.

Přelet nad Brooklynem

První zmínka o okřídlených mužích v novosvětském tisku pochází z 18. září 1877. Tehdy jistý pan W. X. Smith uveřejnil v novinách krátký zápis, v němž popsal své setkání s okřídleným mužem. Autor materiálu upozornil čtenáře na skutečnost, že se nesetkal s velkým ptákem, ale s člověkem s křídly. Tento létající tvor po následující tři roky často navštěvoval Brooklyn a dělal vzdušné piruety nad hlavami rekreantů na Coney Islandu. Samozřejmě si nemůžeme být stoprocentně jisti, že okřídlený muž nenavštívil Brooklyn před rokem 1877. Je možné, že očití svědci (pokud ovšem takoví existovali) o takovém setkání raději mlčeli, aby nepřitahovali pozornost. To pan Smith se popularity nebál. Ne každý je tak statečný….

Ve stejném vydání The New York Times byl 12. září 1880 zveřejněn další materiál o okřídlených lidech. Noviny jako by shrnovaly výsledky mnohaletých setkání s okřídleným mužem – „vidělo ho mnoho důvěryhodných osob“. Létající tvor podle popisů očitých svědků manévroval ve výšce asi tří set metrů, tu a tam mával křídly (něčím připomínala křídla netopýra) a dělal pohyby připomínající plavce. Někteří svědci měli větší štěstí – kromě obrovských křídel mu mohli vidět i do tváře. V jejich vyprávění je bohužel jen málo konkrétních údajů. Tvář okřídleného muže měla strnulý a odhodlaný výraz a postava byla černá, zřetelně vystupující proti jasné modré obloze.

Vyprávění očitých svědků, zveřejňovaná se záviděníhodnou pravidelností v místním tisku, probudila ve skepticích neodolatelnou touhu najít pro takový úkaz logické vysvětlení. Někteří z nich spekulovali, že očití svědci se prostě setkali s kluzáky. Pravda, tehdejší létající stroje nemohly ohromit svými schopnostmi. Jednak jejich let do víceméně slušné vzdálenosti byl možný pouze z kopce. A za druhé, všechny modely kluzáků na konci předminulého století měly pevná křídla. Nakonec všechny příběhy zůstaly bez vědeckého vysvětlení. Je možné, že právě zprávy v tisku se staly zdrojem inspirace pro ty, kteří přišli s Batmanem.

Hon na lovce

Zprávami o setkáních s okřídlenými lidmi se hemžil nejen americký tisk, ale i serióznější a autoritativnější zdroje informací. Například archivy amerického letectva, věnované UFO. Mezi mnoha dokumenty potvrzujícími přítomnost UFO a jejich zájem o americký národ, které se hosté z jiných planet nestydí ukázat (stačí si vzpomenout na kultovní seriál Akta X), najdete i záznamy kontaktů s okřídlenými lidmi. Ve zprávě Williama S. Lamba se uvádí, že 22. února 1922 v pět hodin ráno lovil poblíž Hubbellu v Nebrasce muž. William vyprávěl, že lov byl téměř okamžitě zapomenut – Američan se sám málem stal loveckou trofejí.

Lamb uslyšel vysoký zvuk, po kterém spatřil velký tmavý objekt letící nad jeho hlavou a trup zakrývající hvězdy. Poté americký lovec spatřil „velkolepé létající stvoření“, které se rozhodlo přistát (vypadalo jako letadlo) a zanechalo stopy ve sněhu. Lambovi se podařilo číhat za obrovským stromem a tvor si ho nevšiml. Podle Lambova vlastního ujištění byl okřídlenec vysoký téměř 2,5 metru. Tvor s křídly prošel kolem stromu, za kterým se Lamb ukrýval, a poté zmizel. Lovec se snažil mimozemšťana dohonit a sledoval stopu, kterou zanechával ve sněhu. Lambovi se nepodařilo návštěvníka dohonit. Dobře viditelná stopa se náhle přerušila. Jako varianta – okřídleného muže prostě přestala bavit chůze, a tak se rozhodl využít křídla k jejich přímému účelu a jednoduše vzlétl. Příběhy podobné tomu, v němž se ocitl Lamb, se začaly stávat poměrně často.

Nezapomenutelné rande

Patnáctý listopad 1966, pozdní večer. Dva mladé páry, Scarbury a Malette z Point Pleasant v USA, cestovaly autem po předměstí a hledaly své přátele. Okolí je temné a opuštěné. V okolí stojí několik obytných domů, jejichž obyvatelé tvrdě spí, aniž by tušili, jaké historické události se v jejich blízkosti odehrávají.

Za volantem vozu seděl onoho památného večera osmnáctiletý Roger Scarbury. Hledání přátel zavedlo mladé muže do staré továrny. Když projížděli kolem otevřené brány, Linda, řidičova manželka, najednou něco uviděla. Ostatní cestující v autě se rychle podívali stejným směrem. Uviděli dva jasně červené kruhy o průměru asi 5 cm, vzdálené od sebe asi 15 cm. Roger prudce zabrzdil. Světla se náhle oddělila od budovy a začala se pohybovat směrem k autu. Bylo to jasné – směrem k přátelům se pohybovalo obrovské stvoření s červenýma očima.

Roger Scarbury později popsal tvora následovně: „Obrysově se podobalo člověku, ale bylo mnohem větší. Vysoké asi 210 centimetrů. A mělo to velká křídla složená za zády.“ Roger se jako první probral z omámení, zrychlil a auto najelo na silnici vedoucí k dálnici. Přímo před sebou, na malém kopci, mladí Američané spatřili dalšího takového tvora.

Veřejnost se o incidentu dozvěděla hned druhý den ráno. Šerif města svolal tiskovou konferenci, na níž čtveřice vyprávěla, co předchozí noci potkala. Jeden z místních novinářů okřídleného muže nazval „krtčím mužem“.

K podobnému incidentu došlo 27. listopadu téhož roku poblíž města New Haven v Západní Virginii. V neděli ráno se osmnáctiletá dívka vracela autem z kostela. Když projížděla kolem opuštěných trávníků místního golfového klubu, objevila se z boku velká šedá postava. Tvor byl v obrysech podobný člověku, ale mnohem větší – nejméně dva a půl metru vysoký. V dívčině paměti nezůstala výška tvora, ale jeho oči – velké, kulaté, divoké, zuřivě planoucí rudým ohněm. Dívka přiznala, že se bála, ale stále se do těch očí dívala. Bylo to, jako by ji hypnotizovaly. Najednou se za zády toho tvora rozvinul pár křídel (rozpětí křídel – asi 3 metry). Humanoidní postava se pomalu a tiše vznesla kolmo vzhůru. Takový vzlet se nepodobal vzletu žádného známého zvířete, takže domněnka, že se dívka setkala s létajícím dinosaurem, kterému se podařilo přežít po změně klimatu, okamžitě padla. Tvor během letu nemával křídly a jeho rudé oči se stále upřeně dívaly na dívku. Mladé dámě se na okamžik podařilo vymanit se z omámení. Okamžitě sešlápla plynový pedál až na podlahu, což jí umožnilo odpoutat se od okřídleného tvora.

Návštěvníci z paralelního světa

Zpráv o setkáních s okřídlenými lidmi přibývalo. Vzniklo mnoho studií o okřídlených lidech založených na výpovědích očitých svědků. A tak americký ufolog John Kiel upozornil na to, o čem se vyprávění zmiňovala jen tak mimochodem. Často zjevení létajících mimozemšťanů předcházel výskyt „velkého tělesa“, které zakrývalo hvězdy. Jako příklad Kiel uvedl popis události, k níž došlo ve Velké Británii 16. listopadu 1969. Čtyři chlapci se vraceli domů z večírku po klidné venkovské silnici poblíž Sandling Parku (Kent). Sedmnáctiletý John Flaxton jako první spatřil neobvykle zářící „hvězdu“ letící přímo nad jejich hlavami. Hvězda klesala stále níž a níž. Když se teenageři pohnuli, pohnula se i záhadná hvězda, a když se chlapci zastavili, zastavila se i ona. Jednou během „cesty“ hvězda zmizela za stromy u silnice. Po chvíli náhle z křoví vylétla obrovská černá postava. „Vyletět“ byla dobrá pointa. Postava byla velká jako člověk. Neobvyklé bylo, že tato osoba měla křídla jako netopýr.

To naznačovalo, že okřídlení lidé nemohou být výsledkem mutace, což znamenalo, že povaha jejich původu byla zjevně mimozemská. Někde poblíž se s okřídlenými lidmi vždy nacházelo jejich „plavidlo“, které vytvářelo stín a zakrývalo denní světlo nebo hvězdy.

I zde se však názory vědců rozcházejí. S tím, že okřídlení lidé jsou na naší planetě přímo z vesmíru, mnozí nesouhlasí. John Kiel patří k těm odborníkům na studium UFO, kteří se domnívají, že létající talíře a neobvyklá stvoření se na Zemi objevují z vesmíru. Podle Kiela vstupují do našeho světa z paralelní dimenze, která leží mimo lidské vnímání.

Na temné straně

Pokud jde o podstatu původu okřídlených tvorů, existuje také teologická teorie. Například pastor Billy Rainwater je přesvědčen, že strašlivé okřídlené bytosti jsou démoni pekla a jejich výskyt slouží jako předzvěst nějakých strašlivých událostí. Rainwater musel svůj názor brzy opustit, protože k žádným globálním kataklyzmatům nedošlo.

Ke studiu okřídlených lidí přispěli také kryptozoologové. Tvory s křídly podobnými netopýrům navrhují zařadit do stejné kategorie jako Yettiho. Podle jejich názoru nejsou lidé jedinými zástupci inteligentních bytostí na Zemi. Fakta, o která by se badatelé mohli opřít, však kromě zpráv očitých svědků jednoduše neexistují. V tomto ohledu má Yetti mnohem větší štěstí. Důkazů o jeho pozemském původu (i když ne zrovna nezpochybnitelných) je stále podstatně více.

TOP 10VšeZajímavosti

Proč je největší světový spotřebitel třpytek stále „záhadou“?

Třpytky. Ta příšerně nevkusná věc, která nikdy nezmizí a jen se šíří a šíří, dokud jednoho krásného dne po pěti letech od osudného večírku, nenajdete pod gaučem poslední smítko. Může být větší důkaz lidské lásky ke všemu třpytivému? Z hlubokého ponoru do třpytivého průmyslu v New York Times vyplývá, že lidi přitahují třpytivé věci kvůli instinktivní přitažlivosti lesku vodních ploch, píše GRUNGE.

Pokud je to pravda, pak biologický mechanismus, který nás má udržet při životě a pitné vodě, nyní slouží zájmům průmyslu, který směňuje peníze za plastový a hliníkový prach, jehož biologický rozklad trvá tisíc let. Ale kdo, kromě zjevných možností, jako jsou kosmetické firmy, kupuje tuny třpytek?

Alespoň víme, kdo vyrábí většinu třpytek na světě. Podle deníku New York Times se většina třpytek vyrábí ve dvou oddělených třpytkových společnostech a obě se nacházejí v New Jersey v USA. Společnost Glitterex byla založena v roce 1963 a je „jediným americkým výrobcem třpytek, který má vlastní lakovací zařízení“. To umožňuje maximální kontrolu nad výrobním procesem a rychlou reakci na potřeby zákazníků. Druhou společností, v článku nejmenovanou, je zřejmě Meadowbrook Glitter, založená v roce 1934. 

Při rozhovoru pro New York Times zaměstnanci společnosti Glitterex podivně mlčeli. Dovnitř továrny se nesmělo. Vystavené předměty se nesměly popisovat. A jejich hlavní klient? Zdá se, že zaměstnanci mají v úmyslu odnést si toto tajemství do svého lesklého, duhovým prachem posetého hrobu a nikdo neví proč.

Všechno, co se třpytí

Je ironií, že tvůrci všudypřítomné, lesklé, pozornost přitahující látky, jsou tak tajnůstkářští. Na otázku, zda může říct, kdo si kupuje nejvíce výrobků Glitterex, manažerka Lauren Dyerová řekla deníku New York Times: „Ne, naprosto přesně vím, že nemůžu,“ a pokračovala: „A nikdy byste to neuhodli. Nechme to tak.“ Pokud jde o důvod takového utajení, Dyerová řekla: „Protože nechtějí, aby někdo věděl, že jde o třpytky.“ To „je“ v jejím prohlášení pravděpodobně odkazuje na výrobky, které používají klienti společnosti Glitterex. A aby bylo jasno, nemluvíme o jedné jediné společnosti, která odebírá většinu světových třpytek, ale o celém odvětví, které chce, aby se o jeho nákupech nevědělo.

Protože tajemství plodí zvědavost, lidé se přirozeně pustili do spekulací, dedukcí a debat o tom, které odvětví nakupuje nejvíce třpytek. V rozhovorech se často objevují třpytivé látky, jako je zubní pasta, jak popisuje server Cracked. Server Slate naznačuje, že třpytky by se mohly používat při výrobě papírových peněz, aby bylo obtížné je padělat. Zjevnými podezřelými jsou také výrobci barev, kosmetický průmysl a výrobci jedlých třpytek, které se používají na cukrovinky. 

Jak ale tvrdí společnosti First and First Consulting a Collective World, nejvíce třpytek nakupuje armáda. Jak jinak udělat výbušniny tak úžasné, když vybuchnou? Pokud je to pravda, vysvětlovalo by to, proč Lauren Dyerová řekla, že nikdo neuhodne, jaký je hlavní trh s třpytkami Glitterex. Jen málo věcí se zdá být protichůdnějších než třpytky očních stínů, oheň a šrapnely trhající maso.

Zářící, třpytivé spiknutí

S tvrzením, že většina světových třpytek jde do vojenských výbušnin, je jeden problém: tvrzení zůstává nepodložené. Ve skutečnosti je nesoulad slov „vojenské“ a „třpytky“ přesně tím typem šikovného prohlášení, které „ouha, to snad ne“, které jistě získá kliknutí a virální pozornost. 

First a First Consulting pro takové závěry nenabízejí data, pouze názory lidí hlídkujících na Twitteru a všichni víme, jak jsou spolehlivé. Kolektivní svět cituje uživatele Redditu raydoctora, který popisuje „mikrotagganty“, jako jsou třpytky obsažené ve výbušninách, jako druh sledovacího zařízení, které umožňuje zjistit, odkud výbušný materiál pochází. Výrobce mikrotaggantů Microtrace sice uvádí, že mezi „identifikační částice mikrotaggantů“ patří plasty, ale to je vše. A ano, třpytky, přesněji metalizovaný polyethylentereftalát hliníku, jsou vyrobeny z plastu. Mezitím jako důkaz „největšího a nedávno objeveného kupce třpytek“ Newsbreak uvádí odkaz na návrh amerického ministerstva obrany z roku 2022, týkající se financování technologických inovací vyvinutých malými podniky. Jediný problém? Uprostřed diskusí o pohonných hmotách, strojovém učení a „bojovém prostředí“ není ve 422stránkové zprávě ani zmínka o čemkoli, co by připomínalo hmotu, kterou si lidé malují na obličej.

A přesto se podle amerického deníku The Sun koncem roku 2022 na TikToku objevily konspirační úvahy o tom, proč světu dochází třpytky. I když pochybujeme, že společnostem jako Glitterex docházejí zdroje příjmů, je přinejmenším pravdivé tvrzení, že třpytky se vyrábějí ze stejného, ubývajícího a neobnovitelného zdroje, který pohání vozidla a vytápí domy.  

OsobnostiVše

Ariana Grande shromažďuje peníze na ochranu Trans mládeže

Ariana Grande sbírá peníze Na Trans Day of Visibility pro organizace, které chrání a podporují trans komunitu. Ve čtvrtečním příspěvku na Instagramu Ariana oznámila, že spolupracuje s fundraisingovou platformou Pledge, aby získala peníze pro organizace, které poskytují přímou podporu trans lidem ve státech, kde se přijímají zákony proti trans-akcím. Ariana doufá, že získá 1,5 milionu dolarů pro 18 organizací, kterým se přímo vyrovná, čímž celkový cíl fundraisingu zvýší na 3 miliony dolarů. Píše server teen Vogue.

„Připojte se ke mně a přispějte do tohoto fondu, který jsem vytvořila s @pledge.to na podporu organizací poskytujících přímé služby a obhajující práva trans mládeže!“ napsala Ariana na Instagram. „Právě teď ve státní legislativě čekají stovky hanebných návrhů zákonů, které se zaměřují na trans mládež a mají za cíl omezit jejich práva. Organizacím hájícím práva trans mládeže to poskytne zásadní finanční prostředky. Sdílejte a zjistěte více o tom, kam přesně jdou naše peníze!!!”

Podle NBC News bylo v roce 2022 k 15. březnu podáno 238 návrhů zákonů proti LGBTQ, z nichž mnohé přímo cílí na transgender mládež. To odpovídá více než 3 zákonům, jejichž cílem je omezit práva LGBTQ lidí denně. Oklahoma se včera stala 13. státem v zemi, který schválil zákon zakazující transdívkám sportovat. Další návrhy zákonů se zaměřují na schopnost trans mládeže získat přístup ke zdravotní péči, používat toaletu, která je v souladu s jejich genderovou identitou, a další. V příspěvku pro Teen Vogue napsal Sam Ames, ředitel advokacie a vládních záležitostí v The Trevor Project, o velmi reálném dopadu těchto zákonů.

„V posledním roce více než polovina transgender a nebinární mládeže vážně uvažovala o pokusu o sebevraždu a 1 z 5 se o to pokusil,“ napsal Ames. „Důvodem není to, že tito mladí lidé jsou přirozeně náchylní k sebevraždě kvůli své identitě, ale to, že jsou běžně týráni a stigmatizováni. A 85 % transgender a nebinární mládeže uvedlo, že nedávné debaty o protistátních zákonech negativně ovlivnily jejich duševní zdraví.

„Otázkou, před kterou stojíme v tomto Trans Day of Visibility, není to, zda vyhrajeme nebo ne, proti anti-trans legislativě,“ pokračoval Ames. „Otázkou je, kolik mladých trans lidí se dožije dne a věku jako my.“

Sbírka Ariany nasměruje peníze do organizací, jako je Black Trans Advocacy Coalition, Zebra Coalition, Transgender Education Network Of Texas, One Iowa a další. Od čtvrteční 12:00 bylo vybráno asi 50 000 dolarů a čísla rychle rostla.

Zdroj: teen Vogue

OsobnostiRady | tipy | zajímavostiVše

Z milostného života Elona Muska. Proč se dítě č. 8 jmenuje ‚Y‘

Podivínský génius, jehož elektromobily Tesla způsobily revoluci v automobilovém průmyslu 

Je to nejbohatší muž světa s majetkem ve výši 168 miliard liber. Podivínský génius, jehož elektromobily Tesla způsobily revoluci v automobilovém průmyslu a který slibuje, že do konce tohoto desetiletí jeho rakety SpaceX vysadí lidi na Mars. Píše server dailymail.uk.

A i když je Elon Musk již nadživotní postavou herec Robert Downey Jr. na něm postavil postavu Iron Mana, oznámení z tohoto týdne, že se padesátiletý muž stal poosmé otcem, posloužilo jak ukázat, že jeho soukromý život byl stejně pestrý a futuristický jako jeho profesní.

  • Elon Musk je nejbohatší muž světa s ohromným majetkem 168 miliard liber
  • Je to génius, jehož elektromobily Tesla způsobily revoluci v automobilovém průmyslu 
  • Přesto byl jeho soukromý život stejně pestrý a futuristický jako jeho profesní 

Pro Muska a jeho přítelkyni Grimes (na společném obrázku), kanadská zpěvačka, vlastním jménem Claire Boucher, se rozhodli své dceři – narozené loni v prosinci náhradníkem – říkat Exa Dark Sideræl Musk, nebo zkráceně „Y“.

Dříve bylo oznámeno, že Grimes randí s transgender Chelsia Minningovou, bývalou americkou vojákyní – dříve Bradly Manning, která byla odsouzena k sedmi letům vězení za předání 700 000 utajovaných dokumentů WikiLeaks.

Dítě, které se narodilo tři měsíce poté, co se pár rozešel, bylo drženo v tajnosti, dokud třiatřicetiletá Grimes neposkytla rozhovor magazínu Vanity Fair a reportérka nezaslechla pláč dítěte v ložnici svého pronajatého skromného domu na ranči za 40 000 dolarů na klidném předměstí Austin, Texas, poblíž centrály Tesly.

Nikdy nebylo pravděpodobné, že nový Baby Musk bude mít konvenční přezdívku. Koneckonců, první dítě magnáta s Grimesem, synem narozeným v květnu 2020, bylo pokřtěno X AE A-12 (vyslovováno „X Ash A Twelve“) a je známé jako „X“.

Musk randí s plamenovlasou australskou herečkou Natashou Bassett, 27 (na snímku), kterou, jak přátelé tvrdí, přitahuje jeho mozek, ne bankovní zůstatek.

„Elon je skutečný vizionář, a proto se mu podařilo vytvořit několik miliardových společností, včetně PayPalu. Ale také to dělá jeho přístup k životu netradičním.

„Miluje děti, ale vždy se soustředí na svou práci. Chce být na prvním letu na Mars.

„Ano, je svérázný. Jeho děti se nikdy nebudou jmenovat Jane nebo John. Ale je to skvělý otec. Je velmi zručný se všemi svými dětmi.“

Mezi Muskovy starší děti patří 17letá dvojčata Griffin a Xavier a 16letá trojčata Kai, Saxon a Damian, které měl se svou první manželkou Justine, kanadskou autorkou, se kterou se seznámil na univerzitě.

Musk, syn jihoafrického inženýra a kanadského modela. Vyrůstal v Pretorii, než emigroval do Kanady za studiem. Bývalá manželka Justine podporovala svého „geniálního“ manžela, když navštěvoval Wharton, nejlepší americkou obchodní školu, a poté zamířil do Silicon Valley, aby začal pracovat na „divokém západě“ raného internetu.

„Nikdy nevedl typický život, tak proč byste očekávali, že jeho soukromý život bude méně chaotický a nepředvídatelný než jeho obchodní?

Zdroj, který Muska zná, řekl, že část jeho „nekonvenčního“ chování mohla být způsobena jeho loňským přiznáním, že má Aspergerův syndrom, který je v autistickém spektru.

Zdroj řekl: „Elon nemyslí jako kdokoli jiný, a proto je tak skvělý.

Zdroj: dailymail.uk