Úterý, 16 dubna, 2024

význam zubů

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Zuby a jejich životní význam

V dutině ústní se nachází čtyři tvarově odlišné skupiny zubů. Řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky. Postavení a kvalita chrupu určuje charakter člověka, jeho vlastnosti, sklony a tendence duše. Máme-li psychický problém, často se to projeví kazem zubu, nebo zánětem dásní, který často následuje po stresu. Důležité jsou i jednotlivé zuby, pokud nějaký vytrhneme, porušíme tok energie v této oblasti a projeví se to někde jinde v těle, na dané energetické dráze.

Pokud má někdo tzv. citlivé zuby, bude mít i velmi zranitelnou duši.

Stálý chrup je tvořen třiceti dvěma zuby.

Charakteristika jednotlivých zubů a jejich symbolika:

Ústa si můžeme rozdělit na 4 kvadranty: zuby v horní čelisti symbolizují přání a tužby, zatímco v dolní čelisti jejich konkrétní realizaci, vpravo vyjádření navenek, vlevo vyjádření našeho nitra. Pravé kvadranty také symbolizují budoucnost, levé minulost.

  • Horní čelist – duchovno, životní zdroj energie, nebesa
  • Dolní čelist – spojení se zemí, hmota
  • Předkus – čím větší, tím více následujeme své pudy. Sjednocení s naším „lepším“ Já (duší) posouvá čelistní oblouk naopak dozadu.
  • Pravá strana čelistí odpovídá levé hemisféře, která řídí analytické myšlení a rozumové uvažování.
  • Levá strana čelistí odpovídá pravé hemisféře, řídící city, emoce a smyslové vnímání.
Foto: LionFive / Pixabay

1. řezáky
Pravý horní řezák – archetyp otce, symbol autority, Boha, ducha. Levý horní řezák – archetyp matky, symbol ženy, duše. Témata vůle a sebeprosazení. Pokud se řezáky vzájemně překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů. Dolní řezáky naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte. Mezera mezi zuby – problémy se vztahem k rodičům a také sladěním mužské a ženské části své osobnosti. Podle akupunktury souvisejí řezáky s ledvinami, močovým měchýřem a močovými cestami.

2. řezáky
Zobrazují poměr k 1. zubu – otci a matce. Jsou-li výrazně menší než jedničky – zpravidla přívětivý a milý člověk. Jestliže přerůstají přes přední, pak má převahu dítě nad rodiči, nebo v jeho životě rodiče nefigurují. Pokud rostou dozadu, vysvětluje se to jako příznak podřízenosti. Kaz na těchto zubech (při dobré hygieně ústní dutiny) znamená zpravidla citový problém.

3. špičáky
Objevují se ve věku 13 až14 let, kdy dítě pohlavně dospívá. Souvisejí se změnami, jimiž člověk v životě prochází. Symbolizují vitalitu, energii k rozvoji. Když přečnívají, horní – vnitřní konflikt. Špičáky by se v žádném případě neměly trhat. Často po vytržení obzvláště dolních špičáků pozorujeme prudký pokles vitality. U slonů jsou špičáky prodlouženy v kly a jsou symbolem moudrosti a moci s ní spojené. Dolů směřující špičáky upírů ztělesňují ničivou sílu, jež prahne po životě a přináší smrt.

4. předstoličky, premoláry
Zastupují naše individuální tužby – EGO – já chci. Po odstranění (často u dětí) bývá sklon k sebepodceňování nebo podvědomá revolta ke všem autoritám. Z částí těla symbolizují předstoličky koleno, symbol pokleknutí, podřízenosti a ochota někomu nebo něčemu dobrovolně sloužit.

5. předstoličky
Chci tvořit – nápaditost a kreativita. Děti, záliby, umělecká díla. Často jde o děti, které bychom rádi měli nebo o plány, které chceme uskutečnit. Zadní levý horní premolár je zcela zvláštní zub. Souvisí s karmou, do jisté míry vyjadřuje prazákladní zaměření člověka, jež ukazuje, proč přišel na tento svět; může odhalit zcela skryté vlohy. Zadní předstolička vlevo dole ukazuje, jak využít v životě matčiny energie. Roste-li do nitra úst, bývá přítomna autoritativní a potlačující matka. Zadní předstolička vpravo dole souvisí s realizací našich plánů v profesní oblasti. Somatickým protějškem tohoto zubu jsou ramena – symbol schopnosti postavit se někomu nebo něčemu.

6. stoličky, moláry
Jaké postavení chceme zaujmout? Objevují se ve věku 6 až7 let, kdy se dítě začíná prosazovat. Molár vlevo dole, odpovídá naší touze být milován. Často je první, který je napaden kazem, když dítě prožívá první citová dramata. V řeči těla souvisí s kyčlemi a pohlavními orgány.

7. stoličky
Vypovídají o naší projekci okolního světa, jaký odraz se nám vrací, jak na nás reagují naši bližní.

8. zuby moudrosti
Objevují se kolem 21 roku, kdy se rozvíjí spirituální rovina. Symbolizují propojení materiálnho i duchovního světa, vztah ke kolektivnímu vědomí, nadčasovou rovinu myšlení. Mohou však zrcadlit i problém zařadit se ve světě, uplatnit se ve společnosti. Pokud tyto zuby chybí, daná osoba je zaměřena spíše na cestu analytického myšlení než směrem k mystice. Pokud jsou systematicky extrahovány, omezuje se tak možnost dosáhnout spojení s univerzálním věděním a silami všehomíra. Spoustě lidí dorůstají až v pozdějším věku, signalizují, že člověk k něčemu dozrál, něco se mění v jeho nitru. Osmičky se nazývají zuby moudrosti, jde o moudrost srdce, nikoli vědomosti. Moudrý člověk jde cestou srdce.

Skrýváme-li své emoce, často zatínáme zuby a ne nadarmo se říká: „podívat se někomu na zoubek“. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje. Těmto signálům bychom se měli naučit více rozumět, protože každá část těla je vlastně výrazem celku. Měli bychom chápat jednotlivé potíže jako výraz disharmonie a nerovnováhy, a přihlížet tak k souvislostem těla, duše i ducha.

Co prozrazuje náš úsměv?

Prořídlá horní čelist – potíže s vyjádřením svých přání

Prořídlá dolní čelist – problémy s dosažením cílů

Prořídlá pravá horní polovina – problémy se zařazením ve společnosti

Prořídlá levá horní polovina – problémy s uskutečněním životních představ

Prořídlá pravá dolní polovina – potíže s konkrétními životními situacemi

Prořídlá levá dolní polovina – nedostatek uznání a lásky v rodině

Zuby opotřebované jen na jedné straně – vykořisťování okolím

Nedostatek zubní skloviny – neschopnost ochrany před nepřízní světa


Autor: S. Flanderka Zdroj: podle článku M.Kolára, časopis Phoenix