Středa, 22 května, 2024

duchovní příčiny

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Duchovní příčiny nemocí podle Louise L. Hay

Podle knihy: Miluj svůj život od Louise L. Hay. Z této úžasné publikace pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je přiřazena duchovní příčina nemoci a afirmace, která vám pomůže nemoc zvládnout, či dokonce odvrátit. Důležité je najít duchovní příčinu nemoci a s tou pracovat.

Základem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty neuvědomované. Akutní silné negativní emoce způsobují akutní zdravotní potíže emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti. Jí je podobný hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist.

Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost.

Takové pocity vědomé či neuvědomované blokují tělesnou energii. Smutek je spojený s depresí, s nízkým tlakem, malou energií a sníženou imunitou. Do skupiny strachu patří úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.

Emocionálním konfliktem rozumíme chronické emocionální, nevyřešené a nezpracované, vnitřní trauma. Neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. „Sžírá“ nejdříve naši mysl a potom i naše tělo. To je velmi zjednodušený výčet toho, jak působí dlouhodobé negativní emocionální vyladění na naše zdraví a jaké nemoci nám způsobuje.

ABSCESHlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu.Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOCCitová podvýživa. Vztek na sebe sama.S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTYNevyřčená jedovatá slova. Obviňování sebe i druhých.Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDSZavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojím.Jsem Božím dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.
AKNÉOdmítání vlastní identity. Štítivost vůči sobě.Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád/a. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIENa koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem
ALKOHOLISMUSPocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád.
ALZHEIMEROVANEMOCTouha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.
ANÉMIENerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.
ANGÍNAStrach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
ANOREXIEViz. nechutenství 
APATIEVzdorování citům. StrachCity jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.
ARTERIOSKLERÓZAVzdor, napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..
ARTRITIDAViz. zánět kloubů 
ARTRITICKÉ PRSTYTouha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTMA BRONCHIALEPřemáhání vlastních emocí. Dusivá láska. Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.
ASTMA – DĚTSKÉStrach že života tady.Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.
BOLESTI – AKUTNÍTouha po lásce a bezpečí.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mě.
– CHRONICKÉVina. Vina si vždy hledá trest.S láskou se zbavuji minulosti. Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teď vše v pořádku.
BRADAVICEVyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.Plně vyjadřuji lásku a krásu života.
BRIGHTOVA NEMOCPocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta.Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně.
BRONCHITIDARozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho.Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.
BURZITIDAPotlačovaný hněv. Chuť někoho uhodit.Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.
CELULITIDALpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.
CUKROVKATouha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.
CUSCHINGŮV SYNDROMMentální nevyrovnanost. Příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.
CYSTICKÁ FIBRÓZAUtkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.
CYSTY (Viz též Prsa)Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice) – POTÍŽEZloba. Zášť. Touha po pomstě.Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.
DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECHPředstavuje schopnost přijímat život.Miluji život.
DĚLOHAPředstavuje sídlo kreativity.Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZAFrustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCIPotíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.
DNAPotřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DUŠEVNÍ CHOROBAÚtěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOSTStrach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
DUTINYAlergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽEStrach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.
DYSPEPSIEStrach, hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVAViz . SVALOVÁ DYSTROFIE 
EDÉMYViz. OTOKY 
EKZÉMVnitřní protiklady. Mentální vyrážka.Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
ENDOKRINNÍ POTÍŽEŠpatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.
EPILEPSIEPocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.
EXANTÉMViz. VYRÁŽKA 
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTYUrážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.
FRIGITIDAStrach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex je něco špatného. Necitliví partneři.Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.
GANGRÉNAViz. SNĚT 
GASTRITIDADlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
GENITÁLIEPředstavují mužský a ženský princip.Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE- POTÍŽEObavy, že za nic nestojím.Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOMViz. OČNÍ POTÍŽE 
HAVÁRIEViz.  NEHODY 
HEMEROIDYStrach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.
HEPATITIDAViz. ZÁNĚT JATER 
HERPESViz. OPAR 
HLUCHOTAOdmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.
HNISAVÁ ANGÍNASilné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci.
HODGKINOVA NEMOCProvinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. Nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života.Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
HOREČKYZloba. Rozhořčení.Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCEŠTÍTNÉ ŽLÁZYViz. STÍTNÁ ŽLÁZA 
HYPERGLYKÉMIEViz. CUKROVKA 
HYPERVENTILACEStrach, odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZAPředstavuje sídlo sebeovládání.Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIEÚnava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚPředstavují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku
CHODIDLAPředstavují chápání sebe sama i ostatních.Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.
CHODIDLA-POTÍŽEStrach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.
CHOLESTEROLUcpává průchody radosti. Strach přijímat radost.Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍTvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu.
CHRONICKÉ NEMOCIOdmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty.Jsem ochoten růst a měnit se. Vytvářím si bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKAReakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vlivům.
CHIDEKREVNOSTViz: ANÉMIE 
CUŤ K JÍDLU – NADMĚRNÁStrach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
– ZTRÁTAStrach. Sebeobrana. Nedůvěra v život.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCESexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.Nechávám s radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKTVypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.Mé materiální zabezpečení je v pořádku. Mám vše, co potřebuji.
INFEKCEPodrážděnost, hněv, rozladěnost. Zahnívající myšlenky.To, co se stalo v mém životě už nezměním. Je čas jít dál a najít si nové cesty. Vše bude v pořádku.
ISCHIASPokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti.Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.
INKONTINENCE (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)Pocit, že se citově neovládám.Všechno je v pořádku.
JÁTRASídlo hněvu a primitivních emocí.Znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA – POTÍŽENeustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste 
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.
Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
KANDIDÓZAPocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým.Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
KARBUNKLJedovatá zloba na všechny osobní křivdy.Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil rány mého života.
KAŠELViz. BRONCHITIDA 
KATAR – Horních cest dýchacíchViz RÝMA 
– PRŮDUŠEKViz BRONCHITIDA 
– ŽALUDKUViz. GASTRITIDA 
KINETÓZAStrach, že nemám vše pod kontrolou.Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽEStrach, že už mě nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí. ,,Nestojím za nic,,Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu.
KLOUBYPředstavují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají.Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem.
KOKTÁNÍNejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.Mohu se svobodně vyjadřovat. Je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou
KOLENOPředstavuje hrdost a egoJsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO – POTÍŽĚTvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁPodřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku
KÓMAStrach. Útěk před někým nebo něčím.Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.
KONEČNÍKMísto, kde se tělo zbavuje odpadu.Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.
– ABCESZloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.
– BOLESTIVina. Touha po trestuMinulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem
– FISTULYNeúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.
– KRVÁCENÍZloba a frustraceVěřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě je správné a dobré.
– SVĚDĚNÍVina z minulosti. Výčitky svědomí.S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.
KOPŘIVKAZveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach.Vnáším klid do každého okamžiku svého života.
KOSTIPředstavují strukturu vesmíru.Jsem dobře členěný a vyvážený.
– ZLOMENINYVzpoura proti autoritě.Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.
– DEFORMACEMentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti.Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života.
KOTNÍKPředstavuje pohyblivost a směr.Snadno se pohybuji životem kupředu.
KOŽNÍ POTÍŽEÚzkost, strach. Staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení.Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.
KRČNÍ PÁTEŘOdmítání vidět jiné stránky problému.Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
KREVPředstavuje radost volně obíhající v těle.Dávám a přijímám radost ze života.
– POTÍŽEMálo radosti, malá cirkulace myšlenek.Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky.
– KREVNÍ SRAŽENINYZablokovaný průchod radosti.Probouzím v sobě nový život.
KREVNÍ TLAK – VYSOKÝDlouhodobě nevyřešený problém.S radostí se zbavuji minulosti.
– NÍZKÝMálo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá smysl.Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
KRKPrůchod sebevyjádření a tvořivosti.Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky.
– POTÍŽENeschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.Vyjadřuji se s radostí, svobodně a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit.
KRVÁCENÍZ těla uniká radost. Zloba.Vyváženě dávám a přijímám radost.
– Z DÁSNÍMálo radosti v životních rozhodnutí.Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený.
– Z NOSUPotřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce.Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.
KŘEČENapětí. Strach. Lpění na někom nebo na něčem.Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
– V KRAJINĚ BŘIŠNÍStrach. Snaha zastavit běh života.Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
KŘEČOVÉ ŽÍLYSetrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. Mám život rád a raduji se z každého okamžiku
KŘIVICECitová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru.
KŮŽEOchraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.Je bezpečné být sám sebou.
KYČLENesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.Raduji se z každého dne.
– POTÍŽEStrach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost.Jsem v dokonalé rovnováze. V každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed.
KÝLARoztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.Má mysl je laskavá a harmonická. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
LARYNGITIDAMáte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat se. Jsem usmířený.
LEPRANeschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý.Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIEBrutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKETPředstavuje změnu a přijímání nových životních zkušenostíSnadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPÉNKAStrach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city.Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád.
LUPUSCelková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽEVarování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.
MALÁTNOSTViz. ÚNAVA 
MASTOIDITIDAZloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBYStrach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul.
MENSTRUAČNÍ POTÍŽEOdmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se rád a jsem sebou spokojený.
MIGRÉNYZnechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací)Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život, aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ MENINGITIDAMimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.
MONILIÁZAViz. KANDIDÓZA 
MONONUKLEOZANávyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní, že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.Jsem zajedno se životem. Vidím se v druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji.
MOŘSKÁ NEMOCStrach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek.Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu.
MOUČNIVKAViz. KANDIDÓZA 
MOZEKPředstavuje ,,počítač,, řídicí centrum.S láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICEKapitulace, odpor. Raději zemřít, než se změnit. Zvržení života.Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí.
MOZKOVÝ NÁDORNesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky.Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.
NADLEDVINKY-POTÍŽEÚzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.
NÁDORYLpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
NARKOLEPSIEVelký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být.Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
NARKOMANIEÚtěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe.Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.
NEFRITIDAViz. ZÁNĚT LEDVIN 
NEHODYNeschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí.Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro.
NEHTYPředstavují ochranu.S důvěrou vztahuji ruce.
– KOUSÁNÍFrustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů.Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život.
VROSTLÉ DO MASAVlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed.Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍOdpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost.Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOSTStrach a odpor vůči životu nebo člověk, který nemá potřebu prožít rodičovství.Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
NERVOVÉ ZHROUCENÍEgocentrismus. Zablokovaná komunikace.Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
NERVOZITAStrach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života.Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVYPředstavují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.Komunikuji snadno a s radostí.
NESPAVOSTStrach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIETrest za vinu. Úzkost z komunikace.Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou.
NEVOLNOSTStrach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro.
,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCIV tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!
NEŽITYPřekypující, kvasící  zloba.Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený.
NOHY- POTÍŽENesou nás v životě vpřed.Život je tu pro mne.
– STEHNALpění na traumatech z dětství.S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
– LÝTKAStrach z budoucnosti. Nechuť k pohybu .S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.
NOSPředstavuje sebepoznání.Jsem si vědom svých intuitivních schopností.
NOSNÍ MANDLERodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané.Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.
OBEZITAStrach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění.Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJPředstavuje to, co ukazujeme světu.Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.
OBRNAOchromující žárlivost.Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.
OČIPředstavují schopnost zřetelně vidět.Dívám se radostnýma a laskavýma očima.
– POTÍŽENespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám.
– ASTIGMATISMUSStrach doopravdy vidět sama sebe.Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.
– DALEKOZRAKOSTStrach z přítomnosti.Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.
– DĚTSKÉOdmítání vidět, co se děje v rodině.Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí.
GLAUKOM(ZELENÝ ZÁKAL)Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.Dívám se něžně a laskavě
KRÁTKOZRAKOSTStrach z budoucnosti.Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.
ŠEDÝ ZÁKALTemná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna.Život je věčný a plný radosti.
ŠILHAVOST- ROZBÍHAVÁStrach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
– SBÍHAVÁOdmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený.
OCHABLÉ RYSYOchablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu.Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý.
OPARVšeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Zavrhování genitálií.Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality.
OPAR, PÁSOVÝStrach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne.Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.
OSTEOMYELITIDAViz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ 
OTLAKYZbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach.Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.
OTOKYČeho nebo koho se nechcete zbavit?Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
OTUPĚLOSTMentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku.
PADOUCNICEViz. EPILEPSIE 
PÁCHNOUCÍ DECHZloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POTStrach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
PÁLENÍ ŽÁHYStrach, Strach, Strach. Svíravý strach.Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života.
PARADENTÓZAZloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům.Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.
PARALÝZAStrach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor.Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace.
PARKINSONOVA NEMOCIntenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach.Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.
PÁTEŘPředstavuje životní oporu.Vím, že život je mi vždy oporou.
– BEDERNÍVina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj.Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed.
– HRUDNÍNedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
– KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘStrach z peněz. nedostatek finanční podpory.Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.
– KRČNÍOdmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
– ZAKŘIVENÍ PÁTEŘEViz. ZAKŘIVENÍ 
PAŽEPředstavují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.
PÍŠTĚLStrach. Překážka v procesu zbavování.Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČSlzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCESchopnost přijímat život.Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽEDeprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.Jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSNĚviz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE 
PLOTÉNKYNerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.
PLYNATOSTSvíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil.
PMSviz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM 
PODVĚSEK MOZKOVÝviz HYPOFÝZA 
PODVRTNUTÍviz VÝRON 
POHLAVNÍ NEMOCISexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINYDrobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)Strach z rodiče, většinou otce.Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.
PÓRYviz UCPANÉ PÓRY 
POTRATStrach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.
PROSTATAPředstavuje mužský princip.Přijímám své mužství a raduji se z něj.
– POTÍŽEMentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
PRSAPředstavují mateřskou péči a výživu.Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
– UZLINY, CYSTY, NÁDORY(viz též CYSTY)Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
PRSTYPředstavují detaily života.Jsem usmířený s detaily života.
– MALÍČEKPředstavuje rodinu a předstírání.Je mi dobře s rodinou života.
– NA NOHOUPředstavují detaily budoucnosti.Všechny detaily se vyřeší samy.
– PALECPředstavuje intelekt a obavy.Má mysl je upřímná.
– PROSTŘEDNÍČEKPředstavuje vztek a sexualitu.Je příjemný být mužem/ženou.
– PRSTENÍČEKPředstavuje svazky a smutek.Miluji klidně a laskavě.
– UKAZOVÁČEKPředstavuje ego a strach.Jsem v bezpečí.
PRŮJEMStrach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZAviz LUPÉNKA 
PUCHÝŘEOdpor. Nedostatek citové ochrany.Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINAVelká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENAJsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.Mohu se svobodně radovat.
RAMENA, KULATÁviz SKOLIÓZA 
REVMATIKÁ ARTRIDAKritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUSPocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLICStrach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZAZatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
RUCEVšemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMAPříliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁVnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁnahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍÁHÁNÍStrach. Příliš rychlé hltání života.Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.
SANICEviz ČELIST 
SENILITANávrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODOMINEPocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
SKLERÓZAviz ARTERIOSKLERÓZA 
SKLERÓZA MULTIPLEXviz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 
SKOLIÓZAVláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINAPosedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)Představuje sladkost života.Mám sladký život.
SNĚŤMentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
SPÁLENINYZloba. Vztek. Vznětlivost.V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.
SRDCEPředstavuje centrum lásky a bezpečí.Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ- POTÍŽESpolečenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUSviz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST 
STRNULOSTStrnulé, rigidní myšlení.Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMANenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOSTPředstavuje ochranu genitálií.Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVAMísto, kde se tělo zbavuje odpadu.Snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
– POTÍŽEStrach zbavit se všeho starého a nepotřebného.Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIEObrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
SVĚDĚNÍTouhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRABInfikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILISviz POHLAVNÍ NEMOCI 
ŠEDIVĚNÍ VLASŮStres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.
ŠEDÝ ZÁKALviz OČNÍ POTÍŽE 
ŠILHAVOSTviz OČNÍ POTÍŽE 
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA-POTÍŽEPonížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
– HYPERFUNKCEMimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICESilné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)Rozvádějí radost ze života.Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.
TETANUSPotřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDAviz ANGÝNA 
TOXIKOMANIEviz NARKOMANIE 
TRICHOFYCIEPocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.
TROMBÓZAPocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.
TRUDOVITOSTviz AKNÉ 
TUBERKULÓZASobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.
TUKPředstavuje ochranu. Přecitlivělost.Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRYPocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVAOdpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.Jsem plný energie a nadšení ze života.
URETERITIDA a URETRITIDAVztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTAPředstavují přijímání výživy a nových myšlenek.Jsem živ z lásky.
– POTÍŽEzakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.
UŠIPředstavují schopnost slyšet.Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTIZloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.
ÚZKOSTNedůvěra v přirozený běh života.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
VAJČNÍKYPředstavují stvoření i tvořivost.Jsem vyvážená ve své tvořivosti.
VARLATAPředstavují mužský princip.Je bezpečné být mužem.
VITILIGOPocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.
VOLEviz STRUMA 
VROZENÉ VADYKarmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.
VULVAPředstavuje zranitelnost a citlivost.Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮStrach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.
VYRÁŽKA (EXANTÉM)Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
VÝRONZloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.
VÝTOK, BÍLÝPřesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.
VZTEKLINAVztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPAOdmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDAviz PÁTEŘ 
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘEStrach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT (všeobecně)Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
Z. JATEROdpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Z. KLOUBŮPocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
Z. KOSTNÍ DŘENĚFrustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
Z. KYČELNÍKUStrach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
Z. LEDVINPřecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
Z. MANDLÍviz ANGÍNA 
Z. OČNÍ ROHOVKYNesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Z. POCHVYZloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.
Z. SEDACÍHO NERVUviz ISCHIAS 
Z. SLEPÉHO STŘEVAStrach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
Z. SLINIVKYOdmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
Z. SPOJIVEKZloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍZloba a frustrace. Odmítání vidět.Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Z. TLUSTÉHO STŘEVAPřehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Z. ŽILZloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLICZoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍPředstavuje pohyb a uvolněnost.Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.
ZÁVRAŤpřelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVAviz SKLERODERMIE 
ZDUŘENÍSlepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICEMentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINYviz KOSTI 
ZTRÁTA PAMĚTIStrach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHYRoztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOUviz OTLAKY 
ZTUHNUTÍ ŠÍJENeústupná paličatost.Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBYPředstavují rozhodnutí. 
ZUBNÍ POTÍŽEDlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍNedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEKObsahuje výživu. Zažívá myšlenky.Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽEHrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCIPopírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.
ŽÍLYRozvádějí radost ze života.naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.
ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)Představují iniciativu a aktivitu.Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKAPředsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENYzahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.
ŽRAVOSTviz NECHUTENSTVÍ 

Nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše. Protože duše k nám promlouvá skrze tělo.


Je to výzva k zastavení se na své cestě, naslouchání svému nitru, výzva k pozornosti k sobě a pochopení sebe sama skrze zklidnění, uvědomění a prociťování při cestě do nitra a opětovnému nabírání sil. Nutí nás k zamyšlení nad svým dosavadním životem, chce po nás, abychom se podívali, odkud a kam kráčíme, a nalezli své místo v životě.

Nemoc jako řeč duše poukazuje na to, že náš dosavadní život vyžaduje změnu, neboť jsme dosud málo zohledňovali své předurčení zakotvené v hloubce naší bytosti a přehlíželi naši duchovní podstatu. Nemoc je láska, kterou k nám promlouvá Bůh, abychom postupně dokázali pochopit naši duchovní podstatu a následně ji realizovat.

Autor: Willow Zdroj: kniha Miluj svůj život