Středa, 22 května, 2024
Lidské chováníTOP 10VšeVztahy | sex | psychologieZajímavosti

Kde v těle cítíme lásku?

Existuje tolik různých druhů lásky a každou z nich prožíváme jedinečně, ale jak to ve skutečnosti vypadá? S pomocí stovek dobrovolníků vědci zmapovali, kde se v lidském těle nachází 27 různých typů lásky a odhalili, že je to stejně o hlavě jako o srdci, píše IFL Science.

Nejintenzivnější druhy lásky můžeme cítit od konečků prstů na nohou až po temeno hlavy.

Studii provedl tým výzkumníků z Aalto University ve Finsku, který shromáždil data z více než 500 dokončených úkolů ve třech online průzkumech. Všichni účastníci byli finsky mluvící dospělí, většinou mladší ženy a jméno každého z 27 druhů lásky bylo uvedeno ve finštině.

V prvním experimentu byli účastníci požádáni, aby pomocí počítačové myši „nakreslili“ obrys lidského těla a ukázali, kde osobně cítí pocity s různými typy lásky. Intenzita pocitu byla zachycena také registrací, kolikrát účastníci klikli myší v dané oblasti. 

Druhý experiment se zaměřil na to, jak příjemně tyto pocity lásky pociťují a jak silně si účastníci tyto pocity spojují s fyzickým dotykem. Třetí a poslední experiment se zeptal účastníků na podobnosti mezi různými typy lásky.

„Bylo pozoruhodné, i když ne příliš překvapivé, že typy lásky spojené s blízkými vztahy jsou podobné a jsou nejsilněji zažité,“ uvedl koordinátor studie Pärttyli Rinne v prohlášení. „Zajímavé bylo také zjištění silné korelace mezi fyzickou a duševní intenzitou emoce a její příjemností. Čím silněji je druh lásky pociťován v těle, tím silněji je pociťován v mysli a tím je příjemnější.“

Jedním z klíčových zjištění, bylo, že všechny druhy lásky byly cítit v hlavě. Často mluvíme o tom, že se řídíme hlavou nebo srdcem, tato data naznačují, že tyto dvě věci možná nebudete schopni tak snadno oddělit.

„Když přejdeme od silněji prožívaných typů lásky k méně prožívaným typům, pocity v oblasti hrudníku zeslábnou,“ vysvětlil Rinne. „Může se stát, že například láska k cizím lidem nebo moudrost je spojena s kognitivním procesem. Může se také stát, že v oblasti hlavy jsou příjemné pocity. To je něco, co by se mělo dále prošetřit.“

Mapa, kterou tým vytvořil, ukazuje to, co popisují jako „kontinuum“ lásky, od silnějších, romantických typů, které byly cítit v celém těle, až po ty, které byly cítit pouze v jedné oblasti.

Rinne si však všiml, že stejný experiment opakovaný v jiné populaci by mohl přinést velmi odlišné výsledky: „Pokud by stejná studie byla provedena ve vysoce náboženské komunitě, láska k Bohu by mohla být tou nejsilněji prožívanou láskou ze všech. Podobně, pokud by subjekty byly rodiči ve vztahu, jako v našem probíhajícím projektu studie mozku, láska k dětem by mohla být nejsilnějším typem lásky.“

Definice lásky je notoricky ošidná, i když filozofové, spisovatelé a umělci se jí v minulosti pečlivě věnovali. Může být těžké slovy vysvětlit, jaký to je pocit – prostě to víte. Ale vidět to takto zmapované pomáhá vědcům přesněji porozumět tomu, jak lidé fyzicky prožívají mnoho různých forem lásky, ale také vyvolává několik dalších otázek, které je třeba prozkoumat.

Studie je publikována v časopise Philosophical Psychology 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *