Pátek, 21 června, 2024

Toto jsou výmluvné rysy narcisty

VšeVztahy | sex | psychologie

„Narcismus“ se stal módním slovem, které rádi používáme. Je inspirací k mnoha článkům, blogovým příspěvkům, online kvízům a vtipům. Také mnoha obviněním. Téměř každý si myslí, že nějakého zná. Máte kamaráda nebo přítele posedlého image, který je zamilovaný do vlastního odrazu v zrcadle, arogantního šéfa, který se raduje z vlastních nápadů, a dvojnásobného bývalého, který vás okouzlí svým image a zase zmizí, když není středem pozornosti. Ale opravdu znáte „narcistu“ nebo jste to používali jako frázi pro někoho, kdo má mírnou dávku těchto znaků?

Porucha osobnosti, která existuje v širokém spektru, „extrémní narcismus“ hostí bludiště lstí, které přesahuje vaši běžnou sebestřednost. Pokud se dostanete příliš blízko, narcista se stane energetickým upírem. Ze svého života si uděláte takový cirkus, který vás donutí předvádět akrobacii světových rozměrů, abyste je potěšili.

Nejběžnější rysy, které narcisté mají, jsou odmítavý postoj, nároky a velkolepost. Včetně do očí bijícího vzdorování vašim hranicím, žárlivosti a zášti, když někdo jiný zaujme pozornost, a pobuřujících očekávání, jak by měly být naplňovány jejich potřeby. A přitom se snaží, aby je někdo zamaskoval při ověřování, kdyby se je někdo snažil odhalit.

Takže, pokud máte podezření, že máte ve svém okruhu narcistu nebo že s ním můžete být v jednostranném vztahu, ať už vám dynamika připadá toxická nebo ne, čtěte raději dál.

Zeptali jsme se odborníků, abychom rozkryli, co narcismus skutečně je. Kouzlo, osvícení reflektorem, svádění, přehnaná citová zranění a překroucená pravda. Ale také to, jak jednat s narcistickým člověkem.

Takže, pomineme-li běžné mylné představy, tak kdo je to vlastně narcista?

Charakteristickým znakem narcistické poruchy osobnosti (NPD), definovaného jako „všudypřítomný vzor grandiozity, potřeby obdivu a nedostatku empatie“, je extrémní zbožnost vůči individuálnímu pocitu oprávnění, vlastní důležitosti a jedinečnosti.

Na jejich potřebách záleží. Dostávají se do výšin a jsou přesvědčeni, že jsou tak vzácní, že je jen málokdo dokáže pochopit. Jinými slovy, jejich nohy jsou jen zřídka kdy na zemi. Porucha se může projevit ve formě divokých ambicí spojených s úspěchem, nebo se může obrátit jiným směrem, ve kterém se mohou stát melodramatičtí nebo přesvědčeni, že jsou vždy obětí.

„Když mluvíme o skutečném narcistovi, je to někdo, kdo zveličuje své vnímání sebe sama a považuje se nějakým způsobem za nadřazené.“ Ohled na ostatní lidi, který byste mohli od průměrného jedince měli očekávat, u narcisty nenajdete. Zpočátku vám mohou připadat okouzlující, milí a extrémně sympatičtí, ale za tím vším je někdo, kdo se snaží naplnit své vlastní potřeby,“ říká MUDr. Ivana Králová, PhDr., klinická a forenzní neuropsycholožka. „A tu jejich temnější část uvidíte až ve chvíli, kdy nebudete ochotni vyhovět jejich potřebám.“

Dr. Lena Derhally, licencovaná psychoterapeutka a autorkaříká, že klíč k pochopení narcismu je docela jednoduchý. „Extrémní narcismus je nebýt protivný vůči svému partnerovi a nemít k němu jednoho dne, nebo dokonce občas, nízkou empatii, protože jste ve stresu. Dělá to každý. Je to spíše takové chování, které se dotýká všech oblastí lidského života.“ formován nedostatkem empatie a touhy skutečně porozumět potřebám druhých.“

S narcismem existuje určité spektrum událostí a každý někam spadne

Jednou z nejběžnějších mylných představ o narcismu, kromě předpokladu, že je primárně identifikovatelný podle případů extrémního sebepohlcení je, že člověk buď je, nebo není středobodem vesmíru. Psychologicky vzato je narcismus osobnostní rys, který do určité míry zaujímá každý člověk. Každý, koho znáte, někam přistane a je zajímavé, že výzkum ukazuje, že mírná míra sebestřednosti a sebedůvěry je zdravá. Dodává motoru ambici a odolnosti vůči vlastním funkcím a cílům.

Ale téměř jakýkoli osobnostní rys, je-li dohnán do extrému, se může stát patologickým a nemocným. To je, když je chování tak závažné, že je diagnostikovatelné jako NPD, což je jediné. Tento hluboce zakořeněný, nevyhnutelný vzorec prostupuje extrémní iluze vznešenosti, žárlivosti a boje o moc, zejména v oblasti vztahů. Často se jedná o případy krutosti a násilí.

Řekněme tedy, že máte ve svém životě postavu, která proplouvá, nebo torpéduje, svými dny, dobrými i špatnými, s povýšenou atmosférou a chronickým odmítáním vašich pocitů. Mohli byste se bratříčkovat s osobou, která má NPD, ale je mnohem pravděpodobnější, že obviněný je někdo, kdo je prostě umístěn na vyšším konci spektra narcismu. Odborníci na duševní zdraví to obvykle označují jako osobu se „silnými narcistickými rysy“, a ačkoli to nemusí nutně být někdo, jehož osobnost je zcela bez empatie, jejich přetrvávající narcistické návyky a vzorce mohou stále způsobit zmatek v jejich životě, ale také ve vašem.

Pojďme si přiblížit osobnostní rysy někoho s vysokým narcismem.

Narcista se řítí životem, jako by vše, co ztělesňují, od jejich nápadů po jejich problémy, mělo vyšší prioritu než vy. Váš život pro ně prostě není tak relevantní nebo zajímavý, a poznáte to podle toho, jak neustále směřují konverzaci zpět ke svým vlastním příběhům.

Milují koupání ve vlastní osobě. Svá ocenění, dramata, nápady a dokonce i oběti. Ve skutečnosti můžete znát každý detail jejich života. Od slávy až po krvavou ránu, ale oni možná sotva znají vaše hlavní body. „Mohli byste slyšet výraz: „Nikdo to nedělá jako já…“ nebo v případech, kdy se narcista utápí ve svých potížích, to může znít: „Nikdo nerozumí tomu, s čím mám co do činění…“ nebo mohou vám znovu a znovu připomínat, jak jsou silné a vytrvalé,“ říká doktorka Králová.

Nevěří na hranice

Hranice? Ty nebudeš potřebovat. „Narcisté vidí ostatní lidi jako pěšáky. Možná to nikdy nepřiznají, ale jsou tou nejdůležitější osobou v místnosti a všichni ostatní jsou jen objektem, s nímž lze manipulovat, nebo místem, kde mohou zahodit své problémy. Takže vaše hranice pro ně nic neznamenají,“ říká dál doktorka Králová.

Když něco chtějí, očekávají váš automatický ústupek bez ohledu na den, hodinu nebo okolnosti. A když jim odepřete to, co chtějí? Je to jako šlapat na hromadu mravenců, protože spojení, empatie, zdroje a čas jiného člověka mají právo ovládat.

Pokud se prosadíte, připravte se na střet s jejich hněvem. Ve skutečnosti to může vybuchnout v oblaku kouře, takže budete zmatení, jak se z vás najednou stal ten zlý. „Když dáte narcistovi jakoukoli kritickou zpětnou vazbu, dokonce i tím nejjemnějším způsobem, kousne se extrémně tvrdě a chová se, jako byste na něj zaútočili nebo mu ublížili.“

Doktorka Králová dál tvrdí, že typ, který zahajuje pomlouvačné akce nebo využívá taktiky ponižování, narcisté, kteří jsou nejvyšší ve spektru, mohou být při výzvě doslova krutí. Snadno a často se stávají násilně uraženi a nepříjemní. „Narcista si často představí, že je ostatní lidé zlehčují nebo se jim snaží ublížit, i když se dotyčný prostě snaží stanovit malou hranici nebo dát konstruktivní kritiku během obchodního jednání. Často reagují vztekle nebo vzdorným protiútokem. A může to být ošklivé,“ říká.

Dále dodává, že klíčovým slovem v rámci této dynamiky je „vnímání“. „Často to, co považují za útok, není ani urážka, ale náhodná výzva jejich egu. Tato extrémně zlostná přehnaná reakce se nazývá narcistický vztek.“

Obdiv, chvála a uznání, to je přesně to, po čem doslova prahnou. „Ve chvíli, kdy je pochválíte, je to natolik omámí, že budou téměř usilovat o další potvrzení,“ říká doktorka Králová. „Takže když jim řeknete: „Ach, vy jste tak zábavní!“ budou na tom dál pracovat a chtít víc a víc chvály. Ale totéž platí, když se s vámi budou cítit dobře a přinesou vám všechnu svou negativitu. Milují a potřebují, abyste potvrdili nebo umožnili cokoliv, co k nim přitáhne pozornost a potvrzuje jejich jedinečnost, i když negativní.“

Autor: Iveta Mauci

Napsat komentář