Středa, 22 května, 2024
Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiVše

Dysgrafie je frustrující a může způsobit velké emocionální potíže

Dysgrafie je porucha učení, která má za následek zhoršený rukopis, poruchu pravopisu nebo obojí. Mnohdy jde ruku v ruce s normální nebo nadprůměrnou inteligencí. Nejedná se o poruchu duševního zdraví, ale spíše o poruchu učení způsobenou mozkem, která se vyznačuje potížemi s tvořením písmen, správným pravopisem slov, udržováním se v řádcích, čitelným psaním nebo organizováním a vyjadřováním myšlenek na papír. Píše server psychologytoday.com.

Dysgrafie je frustrující pro děti i dospělé a může způsobit velké emocionální potíže a úzkost. Někdo s dysgrafií může mít problémy s pravopisem psaných slov nebo psaním normální rychlostí, ale nemusí mít nutně problémy se čtením nebo mluvením. Dysgrafie se může objevit izolovaně nebo s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, což je zhoršená schopnost číst a chápat psaná slova. Může se také vyskytovat společně se selektivními poruchami jazyka, které způsobují další problémy s učením se písemných a ústních jazykových dovedností.

Příznaky

Dysgrafie se může projevit jako problémy s jemnou motorikou, prostorovým vnímáním a/nebo zpracováním jazyka. Možné příznaky mohou zahrnovat:

  • špatně tvarovaná jednotlivá písmena
  • chybějící nebo nesprávná interpunkce a velká písmena
  • nepříjemný nebo bolestivý úchop tužky a/nebo neobvyklé umístění zápěstí, paže nebo těla při psaní
  • časté křeče rukou při psaní
  • vynechávání slov z vět
  • přeskakování písmen při psaní slov
  • špatná organizace vět; věty mohou být gramaticky nesprávné
  • nesprávné použití slova
  • potíže s psaním a myšlením zároveň

Vzhledem k tomu, že psaní může být frustrující nebo dokonce fyzicky bolestivé, někteří jedinci s dysgrafií se pokusí psaní úplně vyhýbat nebo se cítí zoufalí z představy, že musí psát. Děti, které mají dysgrafii, ale nemají jinou poruchu učení, jsou někdy mylně označovány jako „líné“ nebo „nemotivované“, pokud jde o rukopis. Tato negativní sebevnímání mohou přetrvávat až do dospělosti. Zvláště pokud dysgrafie není diagnostikována nebo léčena.

ADHD není příčinou dysgrafie. Děti s ADHD jsou však vystaveny vyššímu než průměrnému riziku rozvoje dysgrafie. Mohou mít také další poruchy učení. Některé důkazy naznačují, že dívky s ADHD mohou mít dysgrafii i dyslexii častěji než chlapci.

Kdy je dysgrafie typicky diagnostikována?

Dysgrafie je nejčastěji identifikována na začátku základní školy, kdy se děti poprvé učí psát. Je však možné, že porucha bude identifikována později, nebo dokonce zůstane nediagnostikována až do dospělosti.

Existuje test na dysgrafii?

Neexistuje žádný test na dysgrafii. Porucha je typicky diagnostikována pomocí několika zkoušek a hodnocení, která mohou zahrnovat testy jemné motoriky, prostorového zpracování a obecné schopnosti psaní. Včetně tvorby slov/písmen a písemného projevu. Při hodnocení mohou být zohledněny i minulé písemné úkoly, školní záznamy a vstup učitele/rodiče.

Příčiny

Psaní rukou je komplikovaný proces, který zahrnuje řízenou motoriku, pracovní paměť, organizaci slov, přemýšlení o slovech a jejich významech a generování nápadů. Děti s dysgrafií mohou mít problém s pravopisným kódováním. Což je schopnost ukládat psaná slova do pracovní paměti nebo vytvářet trvalé vzpomínky na psaná slova. Mohou mít také potíže s plánováním sekvenčního pohybu prstů. U dospělých se může po poranění mozku nebo mrtvici vyvinout získaná dysgrafie nebo agrafie.

Je dysgrafie formou dyslexie?

Dysgrafie a dyslexie jsou někdy zaměňovány jedna za druhou. Problém je umocněn tím, že se často vyskytují současně. Ale dysgrafie a dyslexie jsou odlišné stavy. Dysgrafie je specificky problém fyzického aktu psaní, nejčastěji motorických dovedností a prostorového zpracování, které se tohoto procesu účastní. Dyslexie je naopak charakterizována obtížemi při čtení. Například nerozpoznávání slov zrakem nebo obrovské potíže s udržením či vysvětlením právě přečtených informací.

Je dysgrafie genetická?

Stejně jako jiné poruchy učení má dysgrafie tendenci se vyskytovat v rodinách a má se za to, že má silnou genetickou složku. Přesná příčina poruchy však není zcela objasněna.

Léčba

Děti s narušenou schopností psát rukou vyžadují včasnou intervenci a specializované koučování ve všech dovednostech souvisejících s psaným jazykem. Po počátečním posouzení rukopisu a dalších dovedností souvisejících s přepisem a písemným projevem. Škola dítěte nejčastěji řeší akademickou úpravu potřebnou ke zlepšení. Tyto intervence mohou zahrnovat fyzická cvičení k posílení svalů rukou. Snížení pracovní zátěže při psaní nebo prodloužení času na dokončení písemných úkolů. A psaní činností, které pomáhají dítěti rozvíjet motoriku a naučit se psát celá písmena, psát písmena zpaměti nebo diktátem. Zvyšují rychlost psaní rukou a hláskují nejběžnější a nejdůležitější slova, která budou muset používat.

Tým pomocníků může zahrnovat ergoterapeuta, logopeda, speciálního pedagoga a v některých případech i sociálního pracovníka nebo psychologa, který dítěti pomůže vypořádat se s úzkostí a frustrací. Léčebné terapie se liší podle typu a stupně dysgrafie a mohou se lišit u dospělých se získanou poruchou kvůli základním problémům, které mohou vyžadovat velmi specifické typy tréninku.

Co by měli rodiče dělat, pokud si myslí, že jejich dítě má dysgrafii?

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě ve školním věku může mít dysgrafii nebo grafomotorický problém, by se měli nejprve obrátit na svého učitele. A rozhodnout se, zda je vhodné hodnocení školním specialistou nebo ergoterapeutem. To může být poskytnuto automaticky s doporučením učitele. 

Jak se dysgrafie léčí?

Ergoterapie (OT) může být prospěšná pro dysgrafii, zejména pro jedince, kteří bojují s jemnou motorikou psaní. OT může pomoci dětem naučit se správné poloze rukou a těla, rozvíjet sílu rukou a budovat motorické dovednosti, díky kterým bude psaní méně namáhavé nebo bolestivé. Učitelé nebo jiní odborníci na vzdělávání mohou také se studenty pracovat jeden na jednoho, aby jim pomohli naučit se lépe organizovat své myšlenky a jasněji se vyjadřovat, což může také snížit dopad dysgrafie.

Zdroj: psychologytoday.com

2 komentáře: „Dysgrafie je frustrující a může způsobit velké emocionální potíže

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *