Věštění | NávodyVše

Základní význam karet aneb Jak na věštění

Vykládat karty není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Základem je naučit se význam karet a pamatovat si je. ALE! Obrázky na kartách jsou pouze symboly, které nám něco naznačují a je velmi důležité sledovat také karty okolo. Naše kartářka Willow je napojena na Andělské bytosti a je přesvědčena, že jejich výklad doplňují informace od andělů. Prý je dnes ani nepotřebuje, ale používá je, protože to klienti chtějí. Potřebují to vidět na vlastní oči. A i když lidé chodí opakovaně, karty chodí pořád stejné!!!

Osud a výklad podle ní nejde ošálit, ale jde zvrátit, pokud člověk chce a jeho přání je upřímné. Vykládat karty se nenaučí každý. Nejde o umění klamat, ale o umění spojit se se svým vyšším JÁ, které komunikuje s andělskými bytostmi. Nejde tedy jen o to, zda jste stará, nebo nová duše, umí to u numerologické jedničky, pokud to mají předurčeno a jsou natolik silné, aby to zvládly. Nelze totiž komunikovat pouze s anděly! Představte si, že k vám přijde klientka, která má na sobě kletbu. Pokud jednou otevřete své třetí oko a osvobodíte svou duši, objevíte „skutečný svět“. Svět bez opony. Bílou, ale také temnou“ stranu světa, takže budě při učení velmi opatrní.

kéry - srdce

Srdcové eso | Znamená dobro u každé otázky. Následuje-li za nešťastnou, špatnou kartou, ruší její nepříznivý vliv, nebo jej přinejmenším zeslabí. Zvláště oznamuje radostné zprávy jako svatbu, zábavu, novou lásku, ale také milou návštěvu.
Srdcový král | Přináší vždy dobro. Značí přejícího otce, tchána, manžela, přítele nebo mocného příznivce. A vždy nějakého staršího muže. Muže, který má dobré srdce, pomocnou ruku. Ve vztahu pak znamená, že jde o toho pravého muže, který stojí po vašem boku. Pokud to tak nevidíte, ale karty vám to tak ukazují, měly byste změnit pohled na tohoto muže. Může to být váš špatný postoj k němu, nebo přechodný problém. Pokud takového muže ztratíte (osudového), nový už do vašeho života nikdy nepřijde! Budete mít partnery, ale vždy půjde jen o povrchní nebo krátkodobý vztah!
Srdcová dáma | představuje matku, manželku, laskavou příbuznou nebo přítelkyni. I když srdcová dáma může také představovat nevěstu nebo milenku, jedná se vždy o starší osobu, zatímco mladé děvče jako milenku ukazuje srdcová sedma. Pokud se ale ptáte na vztah a tato karta stojí vedle srdcového krále, pak jde o velmi silnou vytrvalou lásku, o životní partnerství, které můžeme ztratit pouze vlastní chybou (platí pro obě strany).
Ve všem ostatním platí všechno, co bylo řečeno u srdcového krále. Přitom se samozřejmě rozumí, že za mužského příznivce, dosadíme ženskou osobu.
Srdcový kluk | Představuje dobře smýšlejícího mladého muže, upřímného milence nebo přítele, stále ještě svobodného. Pokud jde o rodinné vztahy, pak jde vždy o syna.
Srdcová desítka | Tato karta oznamuje splněná přání a šťastné ukončení nerozhodnutých záležitostí. Pokud v něčem váháte, pak vám karta říká – Ano, jděte do toho!
Srdcová devítka: Tato karta je jedna z nejpříznivějších. Znamená vítězství nad nepřítelem, sokem, nebo konkurencí. Úspěch ve sporných záležitostech, a pokrok v obchodních věcech.
Srdcová osma | Tato karta představuje rodinu osoby, která si nechává karty vyložit. Její význam záleží na kartách, které leží okolo. Jinak tato karta může znamenat také způsobné dítě. Úspěšné ukončení studia. Nebo přijetí na školu a pod.
Srdcová sedma | Představuje dobře vychovanou, věrně milující, štěstím a mladostí zářící mladou dívku. Pokud se ptáme na těhotenství, pak nám tato karta žehná. Jestli se narodí kluk či dívka nám ukáže Srdcový kluk a nebo Kárová dáma.

káry - kule

Kárové eso | Je „úplně“ nejšťastnější karta ze všech. Padne-li na počátku, není třeba dál vykládat, protože příslušná osoba má bez pochyb před sebou skvělou budoucnost, nezkazí-li si jí vlastní chybou. Tato karta znamená štěstí zvláště ve finančních a obchodních záležitostech.
Kárový král | Představuje kapitalistu, podnikatele, živnostníka nebo zaměstnavatele. Může představovat i vzdáleného příbuzného. Pokud nám vyjde ve vztahu, jde o milého, příznivého muže, který má finance a bude vás mít rád, ale nikdy nepůjde o lásku jako z románu. Nicméně, tento muž není sobecký a bude také dobrý otec i pro cizí/nevlastní děti.
Kárová dáma | Představuje vdanou nebo starší ženu se silně vyvinutým smyslem pro obchod. Pro osoby nízkého postavení představuje zaměstnavatelku, ale také společnici v podnikání. Ve společném obchodě je radost mít takovou ženu vedle sebe, protože má dobrou intuici pro obchod a výborné předpoklady. Pokud jde o vztahy, pak tato žena bude věrná, milá a láskyplná. Ale také soběstačná a nezávislá. Ve všem ostatním platí všechno co bylo řečeno u kárového krále.
Kárový kluk | Představuje mladého svobodného muže. Není přímo nepřátelský, ale ne tak dobře smýšlející, jako srdcový kluk. Je více samostatný a finančně nezávislý. Pro mladou dívku, která si nechává vyložit karty, může také představovat milence, který má peníze, ale v lásce je spíše vlažný. Na přesné zhodnocení charakteru je třeba brát zřetel na okolní karty. Jinak může též představovat kolegu, druha přítele nebo pro matku dítě – syna.
Kárová desítka |  Má velmi příznivý a vysoký význam v oblasti peněz. Znamená hlavně velký příjem peněz, štěstí v obchodech a živnosti.
Kárová devítka | Je také šťastná karta. Oznamuje blížící se příjem nebo obchodní zisk, ale ne tak velký jako u kárové desítky.
Kárová osma |  Tato karta znamená peněžní příjem a nové obchodní příležitosti. Přijít o finanční příležitost můžete pouze vlastní vinou a nebo leností. Nebojte se chopit příležitosti a jednejte rychle.
Kárová sedma | Nabádá k šetrnosti. Znamená platební neschopnost a hrozící nedostatek peněz, nebo také občasnou nebo i stálou chudobu, neomezíte-li zbytečné výdaje.

piky - zelené

Pikové eso | Jde o nejošklivější kartu ze všech. Může znamenat smrt nebo konec něčeho, co už nebylo pro váš život důležité. Také oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo nečekanou návštěvu.
Pikový král | Tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže, úředníka, vyššího postavení, soudce. Zvláště např. advokáta, poručníka, nepříjemného podnikatele, lékaře nebo kapitalistu, který se snaží vydělávat k vaší škodě. Pokud vám pikový král vyšel v kartách ve vztahu, pak jde o sobeckého muže, který je s vámi pouze pro peníze nebo ze zištných důvodů! Od takového partnera je lepší být co nejdále!!!
Piková dáma | Tato karta představuje ženu, od které se nedá čekat nic dobrého. Jde o falešnou přítelkyni, kamarádku, milenku nebo závistivou sousedku. Ale také o zlou matku. Prostě vždy o ženu špatně smýšlející, která vás bude chlácholit milými slovy, které jsou plné jedu! Pro mladého svobodného muže, může také představovat lačnou strávnici nebo nepoctivou bytnou. Vedle karty, která znamená nemoc nebo těhotenství, ohlašuje návštěvu porodní asistentky. Chtivost a lakota jí nejsou vzdálené. Ve všem ostatním platí totéž co bylo řečeno u pikového krále.
Pikový kluk | Představuje sobeckého milovníka, nebo také policistu, školního zaměstnance nebo soudního vykonavatele. Vždy ale mladého muže, který budí málo důvěry. Vyjde- li nám u syna, pak počítejme s potížemi. Můžou ho pronásledovat dluhy, drogy, gemblérství, alkohol a jiné potíže a závislosti.
Piková desítka | Oznamuje nemoc nebo nechtěné těhotenství, které se týká osoby, jež si nechává vyložit a nebo někoho z její nastávající rodiny. Neleží-li v okolí karta, která představuje osobu, jež si nechává vyložit, je její vliv nepříznivý a nabádá k opatrnosti.
Piková devítka | Tato karta oznamuje neočekávané nehody a neštěstí týkající se úrazu, podivných neštěstí čí dokonce smrti, přepadení nebo vloupání. Padne – li karta při otázce na podnikání, či obchod, se vším rozhodně počkejte. Vaše podnikání by vedlo ke krachu a obrovským finančním ztrátám!
Piková osma |  Jak srdcová osma šťastnou rodinu a způsobné děti představuje, tak piková osma znamená ženskou vládkyni v rodině, neštěstí a potíže v manželství, kvůli marnotratnosti a parádivosti. Nevěra jde ruku v ruce s touto ženou, která jedná sobecky a jde si za svými cíli přes mrtvoly.
Piková sedma: tato karta znamená nepříjemné překvapení, tělesnou bolest, která nepochází od nemoci, ale spíše jako trest. Podle okolností může také podvod nebo bankrot znamenat.

trefy - žaludy

Křížové eso | Tato karta ukazuje na veřejné místo, kostel, soud, úřad nebo také nemocnici. Naznačuje, že budete něco řešit a to „bohužel“ veřejně!
Křížový král | Tato karta představuje úředníka, soudce, policistu, kněze, kazatele, správce, podnikatele a jiného pyšného, domýšlivého muže, od kterého se nedá nic dobrého čekat. Pokud vyjde jako partner, pak jde o člověka sobeckého, který má hodně hluboko do kapsy. Umí dobře manipulovat bez potíží vás připraví o vaše dlouholeté úspory. Až to udělá, půjde dála vše svede na vás!
Křížová dáma | Tato karta je vždy podezřelá! Může představovat vlastní ženu nebo jinou příbuznou. Falešnou manželku, která si vás vzala jen pro peníze! Nevěra a svádění druhých mužů ji nejsou vůbec cizí. Karta zpravidla ukazuje na chtivou falešnou ženu, která kouká jak z někoho těžit. Také to může být žena pokrytec, která škodí pod rouškou zbožnosti. Pomlouvačná klevetnice, která se neštítí vymýšlet si falešné historky jen proto, aby byla zajímavá. Že tím někomu uškodí? To pro ni není žádná překážka!
Všechno co bylo napsáno o křížovém králi ve spojení s jinými kartami, platí také o křížové dámě s tím, že za starého muže dosadíme starší ženu.
Křížový kluk | Představuje zkaženého mladíka, falešného milovníka, lichváře, konkurenta, nepřátelského souseda a varuje před nečestným přítelem nebo kamarádem. S křížovou dámou si můžou podat ruce!
Křížová desítka | Tato karta oznamuje pomluvy, spory, nepřátelství, škody a podvody. Může to být např. nepoctivý kolega, číšník nebo závistivý soused. Ale POZOR! Tato karta se zvláště vztahuje na domov a blízké okolí.
Křížová devítka | Tato karta oznamuje překážky všeho druhu. Žalobu, exekuci nebo i úpadek.
Křížová osma | Tato karta znamená zneuctění, zadlužení kvůli špatně vychovaným dětem, nemanželské děti nebo také vězení a bankrot.
Křížová sedma | Tato karta nevěští nic dobrého! Oznamuje neštěstí a zmařené vztahové naděje. Zvláště ale nabádá k přípravě na zkázu, kvůli zkažené dívce, falešné milence, která jde jen po penězích nebo jiné záškodné ženské osobě.

Autor: Willow, redakce Ženy2000

Jeden myslel na “Základní význam karet aneb Jak na věštění

  • Hello, do you want to increase your traffic and sales like me?
    Since you are reading this, it means it’s working, and the traffic is flowing, just look at my site https://en.xrumerbasee.ru/.
    I will sell personal private databases for XRumer, as well as fresh databases for GSA and XRumer for sale.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *