poradnaRady | tipy | zajímavostiVšeVztahy | sex | psychologiezdraví

Vztah s narcistou: Jak ho poznat, opustit a vyléčit se z něj

Pokud jste se někdy setkali s narcistou – ať už doma, v práci, v milostném vztahu nebo jinde – víte, jak zdrcující to může být. Zdá se, že se tato osoba nestará o potřeby nikoho jiného než o své vlastní. Možná má obrovské ego, které nemůžete vystát, nebo je jeden den super milý a okouzlující, ale druhý den vás shazuje, popisuje problematickou osobnost Mind Body Green.

Bez ohledu na to, jak vypadá jejich konkrétní chování, může být vztah s narcistou škodlivý a zraňující – a v krajním případě může mít narcistický vztahový vzorec intenzivní emocionální, psychické a fyzické následky.

Co je narcistický vztahový vzorec?

Narcismus zahrnuje specifický vzorec chování, který se vyznačuje přehnanou sebeúctou, nadměrnou potřebou obdivu a nedostatkem empatie, říká klinická psycholožka Annia Raja, Ph.D. Podle Americké psychologické asociace mají lidé s narcistickou poruchou osobnosti tendenci pociťovat pocit oprávněnosti a často využívají druhé, což může ztěžovat udržování vztahů. Hluboko pod těmito projevy se skrývá nízká sebeúcta člověka.

Narcisté mají často nepřiměřená očekávání od druhých, upřednostňují své vlastní prožitky před prožitky ostatních a ve vztazích se projevují tendencí kontrolovat svého partnera či partnerku. „Narcisté mohou používat jemné manipulační taktiky, aby ovlivnili lidi a situace ve svůj prospěch – to může zahrnovat například pasivně-agresivní chování, hraní si na oběť nebo nenápadné podkopávání druhých, aby si udrželi kontrolu nebo posílili své sebevědomí,“ říká Raja. Mohou také očekávat, že jim ostatní budou vyhovovat podle jejich rozmaru, odmítají nést odpovědnost za své činy a žárlí nebo soutěží s ostatními.

Ačkoli všechny vztahy vypadají jinak, narcistické vztahové vzorce bývají nezdravé a nevyrovnané. „Narcisté mají sklon k vykořisťování, často navazují vztahy založené na tom, co z nich mohou získat, spíše než na skutečném citovém spojení,“ vysvětluje Raja. „Mohou si strategicky vybírat romantické partnery, přátele nebo kolegy, kteří jim mohou poskytnout status, bohatství nebo konexe. A jakmile jim někdo přestane sloužit, často ho očerní nebo zavrhnou.“

Narcisté mohou být také velmi charismatičtí, což může způsobit, že je snadné se do nich zamilovat – jak romanticky, tak platonicky. „Toto kouzlo je však obvykle krátkodobé, a jakmile si myslí, že si zajistili něčí obdiv nebo loajalitu, začne se projevovat jejich pravá tvář,“ říká Raja. Tato dynamika může být pak příčinou různých problémů, a dokonce i narcistického zneužívání.

Nejčastější fáze takzvaného cyklu narcistického zneužívání:

Fáze idealizace:
Ve fázi idealizace se s vámi narcista rychle sblíží, dává vám pocit jedinečnosti a může vás dokonce stavět na piedestal. Tato fáze se vyznačuje oceňováním a zahrnováním láskou a může se jevit jako náhlá a intenzivní.


Fáze devalvace:
V této fázi ve vás narcista pomalu začíná vyvolávat pocit nejistoty a devalvace prostřednictvím kritiky, pasivní agresivity, srovnávání s ostatními, myšlenkových her a dalších.


Fáze opakování:
V této fázi se cyklus idealizace a znehodnocování opakuje – osoba k vám může být velmi milá a zasypávat vás komplimenty, než vás začne znovu znehodnocovat.


Fáze zavržení:
V této fázi vás narcista může odmítnout nebo se náhle rozhodnout, že už nemá pro vztah využití, a náhle ho ukončit. Může vás také vyjadřovat hněv, který nedává smysl, nebo používat jiné škodlivé taktiky, aby si nad vámi udržel kontrolu.

Tento škodlivý, vykořisťovatelský cyklus vychází ze skutečnosti, že narcisté se mohou s romantickými partnery snadno nudit. Studie z roku 2017 publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology zjistila, že ačkoli jsou lidé s narcistní poruchou osobnosti úspěšní v krátkodobých vztazích, mají potíže s dlouhodobými závazky kvůli svému sklonu snižovat druhé ve snaze chránit svůj vlastní pocit.

10 příznaků narcistického vztahu

1. Mají problém se do vás vcítit.
Jedním z definičních znaků narcismu je neschopnost skutečné empatie vůči lidem. „[Narcisté] mají často problém rozpoznat pocity a potřeby druhých nebo se o ně zajímat,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Někteří narcisté mohou být nanejvýš schopni projevit intelektuální empatii, což je schopnost pochopit nebo rozpoznat emoce někoho jiného na racionální úrovni. Téměř vždy však chybí skutečná empatie – emoční schopnost skutečně se napojit a sdílet emoční prožitky někoho jiného.“

2. Jsou přecitlivělí na kritiku (a špatně na ni reagují).
Podle Raji jsou narcisté ve vztazích často defenzivní ve snaze udržet si svůj obraz sebe sama a chránit své ego. „Narcisté jsou velmi citliví na kritiku a mají tendenci reagovat intenzivním hněvem nebo defenzivou, když se cítí napadeni nebo ohroženi,“ říká Raja. „Mohou se dokonce pouštět do osobních útoků, aby kritiku odvrátili.“ Jiní narcisté ze sebe mohou udělat oběť, aby získali soucit, dodává.

3. Mají tendenci se snadno rozčílit.
„Narcisté mají obvykle potíže s regulací emocí a bojují se zvládáním svých emocí, zejména když je ohrožen jejich sebeobraz,“ říká Raja pro Mind Body Green. „To může vést k intenzivním emočním reakcím, jako jsou výbuchy hněvu, výkyvy nálad nebo dokonce záchvaty deprese a úzkosti.“ Pokud na vás váš partner často ze vzteku útočí nebo se ve vztahu silně brání, bojuje, nebo se dokonce uzavírá do sebe, může to být varovným příznakem narcistického vzorce vztahu.

4. Neustále vás kritizují nebo vás z ničeho nic obviňují.
Podle Raji na vás může člověk s narcistickými rysy promítat svou vlastní nejistotu vyvoláváním hanby nebo viny. „Narcisté mohou obviňovat druhé právě z těch rysů nebo chování, které sami mají, aby odvedli pozornost od svých vlastních nedostatků,“ vysvětluje. „Například mohou někoho obvinit ze sobectví nebo bezohlednosti, i když se tak sami chovají.“

5. Působí magneticky a okouzlujícím dojmem, ale zároveň jsou manipulativní.
Narcisté mohou na každého, s kým se setkají, působit přitažlivě, magneticky a charismaticky – ale obvykle mají i temnější stránku, kterou ostatní mohou, ale nemusí vidět nebo zažít hned. „Mohou vést lichotivou konverzaci, udržovat silný oční kontakt nebo vyprávět poutavé historky,“ říká Raja. Pokud má váš partner pozitivní, vřelý zevnějšek, ale za zavřenými dveřmi má tendenci kontrolovat, nenápadně manipulovat nebo být intenzivní, může to být temný příznak narcistických sklonů.

6. Porušují vaše hranice.
„V narcistickém vztahu může mít narcista problém respektovat partnerovy hranice, a to jak emocionální, tak fyzické,“ říká Raja pro Mind Body Green.“Mohou vznášet nepřiměřené požadavky, narušovat partnerovo soukromí nebo ho tlačit do nepříjemných situací.“ Může to vypadat tak, že kontroluje vaši komunikaci s ostatními, tlačí na vás, abyste za ně dělali finanční rozhodnutí, nebo vás dokonce nutí k sexu.

7. Izolují vás od vaší rodiny, přátel a dalších podpůrných systémů.
Pokud se vás partner snaží odlákat od vašich blízkých, je to opravdu velký vykřičník. „Narcista může svého partnera nenápadně nebo otevřeně podporovat v tom, aby se vzdaloval od přátel a rodiny, čímž v něm posiluje pocit závislosti na vztahu,“ říká Raja. „To může partnerovi ztížit hledání podpory nebo pohledu zvenčí, když čelí problémům ve vztahu.“

8. Konflikty jsou vyhrocené a nejsou otevření kompromisům.
Zdravé zvládání konfliktů je ve vztazích klíčové, ale u narcistů může být velkou výzvou. „Narcisté mají často problém dosáhnout v případě neshod kompromisu, protože to mohou považovat za projev slabosti nebo podřízenosti,“ vysvětluje Raja. „To může vést ke konfliktům, které se stupňují, místo aby se řešily zdravou komunikací a vyjednáváním.“

9. Zdají se být chladní nebo citově nedostupní.
Zranitelnost ve vztazích není vždy snadná, ale u narcistů se může zdát, že citová dostupnost je vratká nebo vůbec neexistuje. „Narcisté mají často problém poskytnout partnerům emoční podporu a empatii, kterou potřebují. Mohou se chovat odmítavě k pocitům nebo potřebám svého partnera a soustředit se především na své vlastní blaho a spokojenost,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Tento nedostatek citové vzájemnosti může způsobit, že se partner cítí ve vztahu osamělý a nenaplněný.“

10. Vztah působí zmateně, nestabilně nebo nedůvěryhodně.
Žádný vztah není dokonalý, ale pokud se kvůli partnerovi cítíte zmateně, nejistě nebo se neustále bojíte, že ho naštvete, může to být známkou toho, že máte co do činění s narcistou. „Narcisté mohou střídat láskyplné a odmítavé chování,“ říká Raja. Můžete také zažít gaslighting, taktiku psychologické manipulace, která vás nutí zpochybňovat nebo pochybovat o své realitě. „Partner člověka s narcistními rysy může začít pochybovat o svých vlastních pocitech nebo vnímání, což vede ke sníženému pocitu vlastní hodnoty a zvýšené závislosti na narcistovi,“ vysvětluje Raja.

Co je gaslighting? 
Gaslighting je forma psychické manipulace, která spočívá v tom, že někdo zpochybňuje realitu, pocity a prožívání 
druhé osoby, aby si nad danou osobou udržel kontrolu. "V jádru gaslightingu jde vždy o sebezáchovu a udržení 
moci/kontroly - konkrétně o moc/kontrolu při vytváření příběhu, který udržuje gaslightera v "právu" a jeho partnera
v "neprávu"," říká terapeutka Aki Rosenbergová pro Mind Body Green.

Tento termín vychází z britské divadelní hry, v níž násilnický manžel manipuluje okolím a událostmi 
s cílem přimět svou ženu, aby zpochybnila svou realitu.

K gaslightingu může docházet v milostných vztazích, v rodinách, v přátelstvích, a dokonce i na pracovištích, 
a často je známkou zneužívajícího vztahu.

Možné dopady vztahu s narcistou

Podle doktorky Jaime Zuckermanové, klinické psycholožky, která se specializuje na pomoc klientům při identifikaci a léčení z narcistického zneužívání, může mít vztah s narcistou dlouhodobé psychické, emocionální a fyzické následky. „Narcistické zneužívání má devastující následky na sebevědomí, sebedůvěru a dokonce i na smysl pro realitu,“ říká pro Mind Body Green. „Narcistické zneužívání může mít podobu nejen emocionálního a duševního týrání, ale také fyzického, sexuálního a finančního.“

Jednání s narcistou může být také vyčerpávající. „Narcisté se dopouštějí toho, čemu se říká „drobení chleba“ – dávají vám záblesky zdravého, láskyplného chování, ale jen na tak dlouho, aby udrželi svého partnera v naději,“ vysvětluje Zuckermanová. Přepínání mezi zasypáváním láskou a manipulací však může být destabilizující. „Pocit, že je to úplně cizí člověk, může být velmi znervózňující,“ říká. „Lidé pak začnou pochybovat o tom, zda celý vztah nebyl podvod.“

Podle Zuckermana může tato zkušenost zanechat „dlouhotrvající psychické jizvy“, které znesnadňují vyrovnání se s ní a posun vpřed – a to i po ukončení vztahu. „Mnoho mých bývalých pacientů říkalo, že se cítí jako prázdná skořápka. Mají pocit, že jejich identita byla v průběhu let pomalu zničena.“

Jak se vymanit z narcistického vztahového vzorce

Pokud jste zjistili, že jste ve vztahu s narcistou, možná budete chtít podniknout kroky k uzdravení toxického vztahu – nebo se můžete rozhodnout pro jeho úplné ukončení, což může být děsivé. „V průměru je třeba přibližně sedmkrát odejít, než je to nadobro,“ říká Zuckerman. „Je to proces… a obtížný.“

Pokud se pro tuto cestu rozhodnete, doporučuje mít předem připravený bezpečnostní plán. „Udělejte si pořádek ve svých záležitostech a vypracujte si strategii odchodu,“ říká. To může zahrnovat uspořádání vašich financí, nalezení přátel, kteří vás podpoří, vyřešení místa, kde budete bydlet, a případnou konzultaci s terapeutem nebo právníkem.

Doporučuje také po rozchodu nekontaktovat narcistického partnera, zejména pokud se k vám chová urážlivě. „To znamená přerušit veškerou komunikaci s ním, včetně zablokování účtů na sociálních sítích, e-mailů, telefonních čísel a zablokování jeho rodiny a přátel,“ říká.

Pokud jsou do vašeho vztahu zapojeny děti a vy musíte zůstat v kontaktu, Zuckermanová doporučuje komunikaci písemně dokumentovat a používat stručný, věcný jazyk – protože narcistický partner bohužel pravděpodobně udělá z rozchodu dlouhý, emočně vypjatý zážitek.

Rozhodnutí odejít nebo zůstat s narcistickým partnerem je náročné a osobní a jen vy víte, co je pro vás nejlepší. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, zde najdete návod, jak začít proces zotavení a obnovit svou sebeúctu:

Uvědomte si, že za to nemůžete.
Vzhledem k tomu, že narcisté umí v druhých vyvolat pocit ničemnosti, můžete se potýkat s pocitem viny, studem nebo zmatkem ohledně vztahu. Vy však za to nemůžete a chování této osoby není známkou vaší hodnoty.“Nic z toho není tvoje vina!“ Zdůrazňuje Zuckerman. Zhluboka se nadechněte a vězte, že existuje cesta vpřed.

Dejte si čas na rozmyšlenou a obnovte důvěru v sebe sama.
„Obnovení důvěry ve vlastní intuici a úsudek je po zkušenosti s gaslightingem nebo manipulací zásadní,“ říká Raja. „Udělejte si čas na reflexi předchozích zkušeností, rozpoznejte případy, kdy byla vaše intuice správná, a ujistěte se o své schopnosti činit správná rozhodnutí.“ To vám může dodat pocit sebedůvěry a připomenout vám, že jste schopni se uzdravit.

Znovu si stanovte své hranice.
„Po zkušenosti s porušováním hranic v narcistickém vztahu je zásadní znovu si stanovit a prosadit své osobní hranice,“ říká Raja. „To může zahrnovat stanovení hranic v komunikaci s narcistou, ochranu svého soukromí a prosazování svých potřeb a preferencí v jiných vztazích. „Zvyknout si na prosazování hranic po narcistickém vztahu může chvíli trvat, takže se sebou mějte trpělivost.

Vybudujte si podpůrný systém.
Při léčení z narcistického vztahového vzorce je důležité najít důvěryhodné lidi, kteří vám mohou pomoci. „Izolace od přátel a rodiny může být trvalým dopadem narcistického vztahu,“ říká Raja pro Mind Body Green. „Navázání nových vztahů může pomoci čelit pocitu osamělosti a poskytnout pocit sounáležitosti a emocionální podpory.“

Začněte trénovat zdravé komunikační dovednosti.
Postupem času jste si možná vytvořili sami pro sebe příkaz, že budete mluvit méně, aby byl váš partner spokojený a stabilní. Pro efektivní posun vpřed je však sebevyjádření klíčové. „Rozvíjejte své asertivní dovednosti, abyste mohli efektivněji sdělovat své potřeby a hranice,“ doporučuje Raja. „To může podpořit vyváženější a respektující vztahy a snížit pravděpodobnost, že se dostanete do nezdravé dynamiky [v budoucnu].“

Vyhledejte podporu terapeuta.
Ať už chcete s partnerem věci řešit, nebo iniciovat rozchod, jednání s narcistickou osobou může být velmi náročné a někdy i nebezpečné. Podpora terapeuta vám může pomoci. „Spolupráce s terapeutem, který má zkušenosti s pomocí lidem při zotavování z narcistických vztahů, může poskytnout cenné vedení, podporu a vhled do celého procesu uzdravování,“ říká Raja. „Terapie vám může pomoci zpracovat vaše zkušenosti, identifikovat a změnit neužitečné vzorce a rozvinout potřebné dovednosti pro budování zdravějších vztahů v budoucnosti.“

Buďte v tomto procesu trpěliví.
„Zotavení z narcistického zneužívání může být složitá a zdlouhavá cesta,“ říká Raja. „Dejte si čas a prostor k uzdravení, buďte k sobě trpěliví a netlačte na sebe, abyste se rychle „odrazili ode dna“ nebo splnili určité milníky ve svém zotavování. Pamatujte, že uzdravení je individuální a nelineární proces.“

Co očekávat při rozchodu s narcistou

Narcistický partner vás může z ničeho nic odkopnout poté, co si uvědomí, že už vás nepotřebuje – a v jiných případech vám může chození s ním připadat jako znepokojující cesta tam a zpět, kvůli které budete chtít vztah ukončit vy.

Při rozchodu s narcistou mějte na paměti, že je zběhlý v manipulačních taktikách – proto je ještě důležitější udržet si své stanovisko. „Mohou vám slíbit, že se změní, a předstírat to dostatečně dlouho na to, aby vás o tom přesvědčili, ale bude to jen krátkodobé,“ říká Zuckerman. Během rozchodu vás mohou urážet, zlehčovat, popichovat nebo se snažit vyvolat vaše emoce způsobem, který ztěžuje zdravý rozhovor.

Ačkoli se to často snáze řekne, než udělá, Zuckerman doporučuje zůstat při komunikaci s narcistickým partnerem co nejklidnější, abyste se vyhnuli eskalaci. „Navzdory tomu, jak rozzlobeně se můžete uvnitř cítit, usilujte, aby vaše chování a tón hlasu byly co nejvíce neutrální,“ říká. Pokud se rozcházíte osobně, můžete také zvážit setkání na veřejném místě, kde jsou přítomni další lidé. Vaše bezpečnost je prvořadá.

Naděje existuje

Být ve vztahu s narcistou může být vyčerpávající a znervózňující zkušenost, která vás neustále nutí pochybovat o sobě a zpochybňovat svou realitu. Nicméně dostat se z cyklu zneužívání je velký proces a uznat, že narcismus ovlivňuje váš vztah, je první zásadní krok.

„Prolomení cyklu zneužívání zahrnuje identifikaci velmi předvídatelného plánu jejich chování,“ říká Zuckerman. Už jen tento proces podle ní může být posilující a může vám připomenout, že máte svou budoucnost pod kontrolou.

Pokud se cítíte sklíčeně ohledně budoucnosti, Raja říká, že existuje naděje.“ Reflexe vašich zkušeností z narcistického vztahu vám může poskytnout cenné poznatky pro budoucí vztahy,“ říká. „Identifikujte vzorce, rozpoznejte výstražné signály a zvažte, jak byste mohli k podobným situacím přistupovat jinak, abyste podpořili zdravější a naplňující vztahy.“ Ať už se rozhodnete jakkoli, vězte, že nejste sami a že existuje cesta vpřed – i když vám teď připadá vzdálená. Zasloužíte si cítit se bezpečně, opečováváni a milováni.

Zdroje: Mind Body Green, Americké psychologické asociace, Pub Med

0 0 hlasů
Article Rating
Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budeme rády za vaše názory, prosím komentujte.x