Alžběta II., byla trvalým znakem ubývajícího britského impéria

Alžběta II., nejdéle vládnoucí britská královna, podporovala zmenšující se impérium a stále více bojující monarchii. „Nyní,“ dodává historik, „by se Commonwealth mohl úplně rozpadnout.“

Čtěte více