Úterý, 16 července, 2024

Sytě zelené oči jsou výjimečné, stejně jako jejich nositelé, kteří můžou mít skryté nadání

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Sytě zelené oči jsou stejně výjimečné, jako smaragdová energie, kterou v sobě ukrývají. Jen málo lidí na světě má přesně tuto barvu, o které chci napsat víc. Stejně, jako lidé se sytě modrými, jsou tito lidé jiní. Výjimeční. Mají velmi starou vyspělou duši. Často stojí před výzvou co zvolit, zda kariéru, protože jsou velmi chytří a nebo jít cestou duchovní a léčitelskou. Málo z těchto lidí tuší, proč se cítí být stále rozpolceni a pořád stojí na rozcestí. Pocházejí totiž z daleké galaxie. Mají v sobě léčitelskou sílu a moudrost dávných věků.

Tuto sílu energie používala i Zdislava z Lemberka. Měla léčitelské schopnosti a mnozí ji nazývali zeleným nebo také „Smaragdovým světlem“. Jde o zcela výjimečné lidi. Pokud máte přesně tyto oči, měli byste se na chvíli zastavit a poslouchat vesmír, který k vám promlouvá. Máte v sobě dar neskutečné energie, která umí uzdravovat nejen duši, ale dokonce i tělo.

Odkud pocházíte?

Vaše moudrost pramení z daleké vesmírné galaxie. Je mnohonásobně starší, než ta naše. Naše hmotné tělo je pro ně velmi snadné opravit. Z této galaxie pochází Archanděl Rafael. Proto u něj vidíme zelený paprsek. Zelená nejen léčí, uzdravuje mysl i duši. Pokud se na to cítíte, měli byste se s nim pokusit spojit. Ukáže vám, jak otevřít své léčitelské schopnosti a jak používat energii, která k vám proudí tak silně, jak jen to jde.

Vždyť jste z ni stvořeni!

Zajímá vás víc?

Chcete vědět více o vašem tajemství původu? Máte pocit, že víte, nebo byste chtěli vědět více, ale nevíte jak to uchopit? Určitě vám pomůže „Smaragdová deska“.

Smaragdová deska je považována za základní text hermetismu a ve středověku byla základní učebnicí alchymie. Její text v několika větách vyrytých do tabulky ze zeleného skla (proto smaragdová) vysvětluje vznik a chod celého vesmíru, života, smrti a vlastně celý prazáklad existence všeho kolem nás.

Vše, co se týká desky, je zahaleno tajemstvím a o jejím původu existuje mnoho legend. Její vznik je připisován staroegyptskému bohu Thovtovi, Řeky nazývanému Hermes Trismegistos, v překladu znamenající „ten, kdo zná tři vědění“. Thovt je považován za tvůrce hieroglyfického písma, učitele věcí přirozených i nadpřirozených.

Vědce, lékaře a krále, který vládl více jak tři tisíce let. Přisuzuje se mu rovněž vznik Tarotu, proto se těmto kartám také někdy říká „Kniha Thovtova“. Ve starověku byl považován za most mezi tehdy současným světem a světy dávno zaniklými. To on světu přinesl smaragd, na kterém je zaznamenána veškerá moudrost.

Kde se Smaragdová deska nachází dnes, to nikdo neví. O jejím objevení vypráví mnoho pověstí. Jedna z nich praví, že ji našel přímo v hrobce Herma sám Alexandr Veliký nebo Abrahamova žena Sára, podle další měla být v Cheopsově pyramidě. Ale pro vás to není podstatné. Když dobře nasměrujete svou duši, naleznete ji ve chvíli, kdy na to budete připraveni.

Co je na desce napsáno?

Latinský překlad Smaragdové desky pochází z 12. či 13. století a jedná se zřejmě o překlad z arabštiny, který pochází ze 7. – 9. století. V horní polovině desky je znázorněno sedm symbolů planet, po směru hodinových ručiček, Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Merkur má mezi nimi zvláštní postavení. Jde vlastně o latinské pojmenování pro Thovta, proto na Merkuru stojí pohár, do něhož současně vlévají své síly Měsíc a Slunce.

Textově není deska příliš obsáhlá, tvoří ji pouze několik vět. Nejznámější je hned první, která má vysvětlit vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem, spojení duchovna a materialismu. Smaragdovou desku Jako první přeložil do češtiny pán na dvoře císaře Rudolfa II. Bavor Rodovský mladší z Hustiřan. (Samozřejmě překlad překladu).

Latinský text pochází z 16. století a přeložil ho Chrysogonus Polydorus, český překlad pořídil Pierre de Lasenic, vlastním jménem Petr Kohout, jeden z nejznámějších a zároveň nejtajemnějších představitelů hermetismu u nás v období mezi světovými válkami.

 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře. A to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 2. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 3. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou. Vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 4. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 5. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 6. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 7. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořejších i dolejších.
 8. Takto budeš míti slávu celého vesmíru, veškerá temnota prchne před tebou.
 9. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 10. Takto stvořen byl vesmír.
 11. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 12. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 13. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Nejste z toho úplně moudří? To nevadí. Je to jen překlad něčeho, co nikdy nikdo neviděl. Zkuste se zeptat svého patrona Archanděla Rafaela. Pouze ti, kteří jsou toho hodni ji můžou znovu objevit a naučit se používat svou vesmírnou sílu a moudrost. Jestli jste to právě vy, to už musíte zjistit sami.

Autor: Willow

Napsat komentář