Úterý, 16 dubna, 2024
VšeVztahy | sex | psychologie

Pomluvy: Jak se bránit kolegyni, která vás terorizuje

Nastoupit do zaběhnuté firmy není pro nováčka nikdy jednoduché. Pro stávající zaměstnance je to pohroma, která je může připravit o místo, i když tomu tak není. Vy, jako nováček přijdete natěšeni, dostanete úkoly od svého přímého nadřízeného, které se snažíte plnit. K tomu všemu přinášíte nové věci, nové informace a samozřejmě své zkušenosti. Jsou firmy, které to vítají a dokonce vyžadují. Chytrý majitel firmy ví, že věci se vyvíjejí a když se nepřizpůsobíte trhu, tak vás to semele. Ale co se stane interně v kolektivu, se kterým to „určitě zamává“?

Předsudky

Představte si situaci, kdy si někdo myslí, že ho díky větším zkušenostem připravíte o jeho teplé místečko, které si tak úzkostlivě hlídá. Jsou lidé, kteří se rádi vzdělávají celý svůj život. Jsou pozice, které to doslova vyžadují. Někdo si ale jede ve svém zaběhnutém tempu. Předstírá práci, která mu zabere 30% jeho pracovního tempa, ale umí to zahrát takovým způsobem, že vypadá, jakoby pro firmu pracoval na 200%. A co potom takový „nováček“, který dostal informace, ale skutečnost je jiná? Předsudky od stávajících kolegů můžou překročit hranice tak daleko, že se přestanou štítit vlastních kroků, aby vás co nejrychleji z firmy vyštípali.

Dobře mířená pomluva

Znám případ, kdy dobře mířená pomluva zabila sekretářku. A to doslova. Pokud se vás někdo snaží systematicky ničit a vy mu to dovolíte, zničí vám to nejenom kariéru, ale dotkne se to také vašeho osobního života. Proč to lidé dělají? Většinou jde o jedince s nízkým sebevědomím s patologickým strachem, že přijdou o práci. Když k tomu přidáte nemorální hodnoty, sobeckost a bezohlednost, máte zaděláno na problém, který je nutné řešit, jinak dopadnete, jako naše sekretářka.

Nejhorší na tom je, že to ve finále vždy odnesou lidé, kterých se to vůbec netýká. Blízká rodina sekretářky, ale také generálního ředitele. Naše sekretářka měla autonehodu po tom, co se „zase“ pohádala se svým manželem, ke kterému se doneslo, že má poměr se svým nadřízeným a zase se chystá na služební cestu do zahraničí. Měsíce vysvětlování, že to není pravda, ji ničily život. Úšklebky ve firmě a ukazování prstem ji ničilo. Ne každý má tak silnou povahu, aby to ustál. Ničilo to nejen její pracovní život, ale také osobní. Několikrát se psychicky zhroutila. Po sekretářce nakonec zůstaly dvě malé děti, vdovec a zbytek rodiny. A to vše jen kvůli pracovnímu místu, které sekretářka dostala na základě vyhlášeného konkursu. Nikdy neměla poměr se svým nadřízeným a pomluvu rozšířila kolegyně, která ve firmě pracovala několik let a místo sekretářky generálního ředitele chtěla ona kvůli vyššímu platu a větší moci manipulovat s generálním ředitelem, se kterým si právě ona kdysi dávno něco začala a chtěla s tím pokračovat dále.

Psali jsme: Známky, které naznačují, že váš vztah na dálku končí

Pomluva: právní aspekty a možnosti ochrany

Pomluvou rozumíme závažný zásah do osobnosti pomlouvané osoby v důsledku šíření nepravdivých údajů a informací o této osobě ústně, písemně, tiskem, na internetu apod., kdy toto jednání je způsobilé narušit soukromí pomlouvaného, negativně zasáhnout do jeho pracovního života, poškodit jeho dobrou pověst u spoluobčanů či mu způsobit jinou újmu.

Podle intenzity pomluvy a jejích důsledků pro pomlouvaného člověka je možné toto protiprávní jednání řešit třemi způsoby podle závažnosti činu.

1.Méně závažné formy lze považovat za přestupek.

2. Proti pomluvě je možné bránit se také podáním občanskoprávní žaloby u místně příslušného okresního soudu. Podle ust. § 81 odst. 2 občanského zákoníku má totiž každá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevu osobní povahy. 

3. Je-li intenzita pomluvy vyšší a škodlivější, může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle ust. § 184 trestního zákoníku.

Rozhodně nespoléhejte na to, že pomluva sama zmizí a přestane existovat. Musíte se bránit a to razantně.

Autor: Iveta Mauci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *