TOP 10VšeVztahy | sex | psychologie

Pokud vám muž řekne: „Nemohu bez tebe žít!“, okamžitě odejděte

smiling man and woman about to kissFoto: Jonathan Borba/Unsplash

Přemýšlely jste někdy o tom, jestli je výrok „Nemůžu bez tebe žít!“, skutečně výrazem lásky, nebo jen projevem nejistoty? Láska je složitý a mnohotvárný cit, který každý jedinec prožívá po svém. Podle psychologa Michaila Litvaka, se „někdy“ láska vyjadřuje prostřednictvím výroků, které si navzájem říkáme, některá slova mají hlubší význam.

Mezi takové výroky patří například věta „Nemohu bez tebe žít!“, kterou mnozí vnímají jako výraz hluboké náklonnosti a lásky. Psycholog, Michail Litvak, však odhaluje jinou stránku věci, že tato věta, která se zdá tak něžná, ve skutečnosti odráží nejistotu a závislost.

Pravá láska nezná pocit potřebnosti, závislosti ani omezení.

Když muž vysloví tuto frázi, může se zdát, že vyjadřuje svou nezměrnou náklonnost k partnerce. Ve skutečnosti je však tato věta odrazem jeho vlastní bezmoci, strachu z osamělosti a potřeby neustálého potvrzování. Partnerův život se stává závislým na přítomnosti ženy, což je základem toxického a nevyrovnaného vztahu.

Pravá láska, která roste a kvete, se vyjadřuje různými slovy. Když muž řekne: „Je mi s tebou dobře, společně překonáme životní výzvy“, vyjadřuje svou náklonnost způsobem, který není omezující, ale osvobozující. Takový výrok nevypovídá o bezmoci, ale o vzájemné podpoře, úctě a důvěře. Skutečný muž je ten, který ženě dovoluje její nezávislost, váží si její síly a těší se na společná dobrodružství a zkoušky.

Pokud jde o žárlivost, zdůrazňuje, že je to dovednost.

Pokud jde o žárlivost, zdůrazňuje, že je známkou nedostatku důvěry a jistoty v sebe sama. Skutečný muž si je jistý a důvěřuje své partnerce, nepochybuje o její věrnosti a neztrácí spánek kvůli nereálným obavám.

Je důležité, aby manželé byli zhruba stejně vyrovnaní po sociální stránce a vzdělání. Partner s vyšším sociálním statusem by měl méně vzdělaného partnera podporovat v jeho rozvoji. To je znakem pravé lásky. Říká, že se setkal s mnoha páry, kde muži neumožňují ženě osobní rozvoj a postup.

V lásce rostete společně se svým partnerem. 

Láska založená na vzájemném respektu a podpoře, umožňuje jednotlivcům růst jak v partnerství, tak i individuálně. Pro ženy je proto zásadní, aby tyto jemné rozdíly v projevech lásky rozpoznaly.

Pravá láska neomezuje, ale osvobozuje.

Nepotlačuje, ale povzbuzuje. A když najdete partnera, který vyjadřuje lásku tímto způsobem, našli jste nejen společníka, ale také oporu a spojence na cestě životem. Proto si vědomě vyberte vztah, který vás osvobodí, a vyberte si partnera, který roste s vámi, ať už život přináší jakékoli výzvy.

To je klíč k trvalé a naplňující lásce, která roste, vyvíjí se a vydrží v čase.


Odkaz: https://www.goodreads.com/author/show/13075727.Mikhail_Litvak