TOP 10VšeVztahy | sex | psychologie

Osvobození: Odhalení skryté daně z homofobie, transfobie a binárních genderových omezení

Hluboký dopad diskriminačních opatření na duševní pohodu LGBTQ osob, včetně zvýšeného rizika sebevražd (Prairie et al., 2023), nelze dostatečně zdůraznit, píše web GoodTherapy.

| Vztahy s muži

 • POROZUMĚNÍ GENDEROVÝM ROLÍM

Škody způsobené homofobií a transfobií zdaleka přesahují rámec LGBTQ jedinců a rodin. Výzkum zjistil, že nejlepší prediktor homofobie a transfobie souvisí s rigiditou genderových rolí.

Nepružné genderové role často prosazují společenská očekávání a normy týkající se toho, jak by se jedinci měli chovat na základě pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození. Tyto role se obvykle drží binárního (buď žena, nebo muž) chápání genderu, přičemž možnosti sebevyjádření a identity jsou omezené. Tato rigidita navíc posiluje některé poměrně toxické představy, zejména o tom, co znamená být mužem nebo ženou.

Rigidní genderová binárnost a její prosazování ze strany mužů i žen je pro muže stejně škodlivé. Pokud něco víme o feminismu, pak to, že útlak způsobený mužským patriarchátem a misogynií je pro muže stejným vězením jako pro ženy.

Dodržování rigidních, sexistických nebo restriktivních genderových rolí naučených během socializace vede k osobnímu omezování, znehodnocování nebo porušování druhých nebo sebe sama (O’Neil, 1990).

| Porozumění vztahům s muži

 • MUŽI A SMYSLUPLNÉ VZTAHY

Výzkumníci totiž prokázali, že muži zažívají velké množství konfliktů souvisejících se čtyřmi oblastmi mužské genderové role:

 • Úspěch, moc a soutěživost (neúměrný důraz na osobní úspěch a kontrolu nebo na to, že jsou v mocenském postavení).
 • Omezující emocionalita (nepohodlí při vyjadřování a prožívání zranitelných emocí).
 • Omezující citové chování mezi muži (nepohodlí při vyjadřování péče a láskyplných doteků jiných mužů).
 • Konflikt mezi pracovními a rodinnými vztahy (O’Neil et al. citováno v APA, 2018).

To má významné důsledky pro schopnost mužů podporovat smysluplné vztahy. Víme, že stavebními kameny bezpečné citové vazby mezi dospělými jsou:

 • Citová přístupnost
 • Citová vnímavost
 • Emoční angažovanost (Johnson, 2008).

Bohužel v důsledku toxické maskulinity (znehodnocování všeho, co není vnímáno jako mužské) a rigidního, binárního pojetí genderu mohou být tyto základní měkké dovednosti a zranitelné emoce vnímány nejen jako slabé a nežádoucí, ale dokonce jako ohrožení identity muže.

To je faktor, proč např. Americká psychologická asociace vydala pokyny pro klinické psychology, aby se přímo zabývali toxickou maskulinitou, a to jak v terapeutické místnosti, tak mimo ni. Muži zažívají více existenciální osamělosti než ženy (Helm et al., 2018).

Existenciální osamělost je pocit „samoty v davu“. Chybí hluboké, smysluplné, emocionálně intimní vztahy. Takové vztahy, které vyžadují být dostatečně zranitelný, aby člověk podstoupil emocionální riziko. A víme, že osamělost lidi doslova zabíjí, a to častěji než vysoký krevní tlak, kouření nebo obezita (Holt-Lunstad et al., 2015).

To je také moje zkušenost jako terapeuta, který pracuje převážně s muži, a to napříč sexualitami. Jedním z nejčastějších témat, se kterými se setkávám u mnoha svých klientů s mužskou identitou, je hluboká touha po citové intimitě, a to s přáteli, partnery a zejména s jinými muži.

Tito muži však také mají problém důvěřovat druhým a často považují zranitelnost za formu slabosti. Jsou odříznuti od svých vlastních emocí a potřeb a potlačují a vyhánějí zranitelné, potřebující části, o kterých byli také socializováni, že je mohou dokonce činit méně mužnými.

| Binární role

 • POROZUMĚNÍ RIGIDNÍM BINÁRNÍM PŘEDSTAVÁM

Takže ano, není možné přeceňovat škody, které jsou LGBTQ komunitě způsobeny rigidními binárními představami o pohlaví. Nicméně faktory, které ji způsobují, jsou součástí mnohem širšího problému veřejného zdraví.

Buďme nejen solidární s komunitou LGBTQ, ale snažme se také odstranit škodlivé společenské konstrukty, které udržují diskriminaci a poškozují všechny členy společnosti. Společně můžeme podpořit svět, ve kterém budou nejen LGBTQ lidé moci žít autenticky a beze strachu, ale také muži budou osvobozeni od omezení rigidní genderové binárnosti, která jim brání rozvíjet pečující citově intimní vztahy a stát se lepšími partnery, přáteli a otci.


Reference: 

Costa, P. A., & Davies, M. (2012). Postoje portugalských adolescentů k sexuálním menšinám: Transphobia, Homophobia, and Gender Role Beliefs (Transfobie, homofobie a přesvědčení o genderových rolích). Journal of Homosexuality, 59(10), 1424-1442. https://doi.org/10.1080/00918369.2012.724944

Helm, P. J., Rothschild, L. G., Greenberg, J., & Croft, A. (2018). Vysvětlení rozdílů mezi pohlavími ve výzkumu existenciální izolace. Personality and Individual Differences, 134, 283-288. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.032

Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspect Psychol Sci. 2015 Mar;10(2):227-37. doi: 10.1177/1745691614568352. PMID: 25910392

Johnson, S. M. (2008). Drž mě pevně: Sedm rozhovorů pro celoživotní lásku. New York: Little Brown. Johnson, S. M. (2004).

Prairie, K., Kivisto, A. J., Gray, S. L., Taylor, N., & Anderson, A. M. (2023). The association between hate crime laws that enumerate sexual orientation and adolescent suicide attempts (Souvislost mezi zákony o trestných činech z nenávisti, které vyjmenovávají sexuální orientaci, a sebevražednými pokusy dospívajících). Psychology, Public Policy, and Law, 29(2), 196-209. https://doi.org/10.1037/law0000360.

Autorem článku je výhradně uvedený autor serveru GoodTherapy. Veškeré vyjádřené názory a stanoviska nemusí být nutně sdíleny s Ženy2000. Dotazy nebo připomínky k článku můžete směřovat na autora nebo napsat jako komentář níže.
0 0 hlasů
Article Rating
Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budeme rády za vaše názory, prosím komentujte.x