Úterý, 16 dubna, 2024

Author: Willow

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Vše

Sedm vrstev aury: Váš duch je klíčem k vědomí a poznání

Na základě naší existence a bez výjimky má každá věc a každý kolem sebe pole nebo korónu světla, které se nazývá aura. O termínu aura mnozí lidé se skutečně malým porozuměním v této oblasti, neustále žertují. Ale ti, kteří se zastaví, aby se skutečně dozvěděli, co to aura je a co dělá, mohou být ohromeni, protože aura je klíčem k vědomí a poznání, píše Phyto 5.

Tato koróna elektromagnetického světla složená z mnoha vrstev drží pohromadě hmotu, která tvoří vaše fyzické tělo, stejně jako hmotu, která drží pohromadě každou jednotlivou část stvoření – živou i neživou.

Každá věc nebo bytost neustále vyzařuje frekvenci zpět do pole vědomí:

1) své vlastní vědomé bytí a 2) své vědomí všeho ostatního kolem sebe.

Toto pole nebo tok vědomí je to, co mnozí nazývají Řeka poznání, mysl Boha nebo božská mysl. Zde jsou známy všechny věci, kde existuje odpověď na každou otázku, kterou byste si kdy mohli položit. Je to vševědoucnost.

Každá živá bytost, rostlina, skála, hvězda, planeta, dokonce i každá částečka prachu vyzařuje myšlenku svého stavu bytí zpět do mysli Vesmírného zdroje a zpět do vlastního Zdroje. A takto Vesmír, Zdroj, nebo chcete-li božská Mysl ví všechno.

Podobným způsobem máme schopnost vědět vše, co vědět můžeme, nebo vše, co bychom vědět chtěli.

Aura je Duch vaší bytosti a spojuje se přímo se Zdrojem, tím proudem vědomí, kde jsou známy všechny věci. Přesto jen stěží využíváme toto poznání, většinou proto, že jsme nepochopili ani auru, ani to, jak funguje naše egoistická mysl.

Ve vrstvách aury nejblíže tělu je silné elektromagnetické pole složené z pozitivního a negativního elektra, ale za tímto polem neexistuje žádné rozdělení na pozitivní a negativní energii. Existuje pouze jedno čisté energetické pole světla. Toto je část aury, která umožňuje všem myšlenkám z Řeky poznání proudit vaším mocným aurickým polem.

Pocit nebo emoce odvozené z každé myšlenky jsou zaznamenány ve vaší duši a poté jsou umístěny do vaší aury jako očekávání.

Toto očekávání pak aktivuje vaše aurické pole, aby k vám přitáhlo situace, události, předměty, lidi, kteří vytvoří stejné pocity, které budete prožívat ve vašem těle a to vše jako výsledek všech vašich myšlenek.

Účelem tohoto nikdy nekončícího cyklu je získání moudrosti a podpora našeho osobního a kolektivního vývoje.

Idealisticky máme potenciál vědět vše, co se dá vědět, ale aura, náš Duch, k nám přitahuje myšlenky v závislosti na tom, co si myslíme.

Prostřednictvím našich aurických polí absorbujeme myšlenky z řeky poznání. To krmíme do naší duše. To způsobuje, že cítíme emoce. Tato emoce živí a rozšiřuje celou naši bytost. A pak vyzařujeme vědomí naší expanze jako frekvence zpět do řeky vědomí. A pak je někdo jiný schopen zachytit a vytvořit z frekvence, kterou jsme vyslali přes auru do většího pole – vynikající ukázka propojenosti všeho stvoření.

Proč, když neustále přijímáme neomezené myšlení všemi vrstvami aury, nejsme vševědoucí? Aura, náš Duch, k nám opět přitahuje myšlenky v závislosti na tom, co si myslíme, a v závislosti na tom, jak otevřená jsou naše pole expanzi.

Když myšlenka prochází aurou, myšlenka, kterou jsme k nám přitáhli, prochází neomezeným způsobem, protože aura ji ve své božské podstatě nijak nesoudí, nekategorizuje, nedefinuje ani neomezuje. Ale tyto myšlenkové jednotky pak putují do horní levé hemisféry velkého mozku, sídla intelektu a funkce uvažování. Zde je vyjádřena egoistická logická mysl a tato část mysli odmítne přijmout jakoukoli myšlenku, která nezapadá do jejího chápání bezpečnosti a která nezachovává přežití.

Tato část mozku, čelní lalok, je omezená mysl založená na strachu, která odmítá dovolit všem myšlenkám, které neustále proudí dovnitř aurou, aby byly plně přijímány a objímány tělem a myslí člověka.

Pokud si přejeme přijímat více božské neomezené myšlenky, musíme rozšířit naše aurická pole a vědomí prostřednictvím záměru a více myšlenek, které vybízejí k expanzi.

Máme určité znalosti o sedmi vrstvách aury, přičemž každá vrstva obklopuje tělo a je větší než ta předcházející. Je-li však existence nekonečná a velmi mnoho z nás tomu věří, a pokud je lidská osoba mikrokosmickým vyjádřením existence, a je snadné vidět, že je to pravda prostřednictvím nesčetných příkladů přírodního vesmíru, pak tyto vrstvy aura skutečně sahá od hustoty elektřiny nejblíže tělu až do nekonečnosti myšlení.

Každá vrstva by se dala přirovnat k jednomu ze sedmi základních vědomí:

 • 1) Reprodukce a přežití,
 • 2) strach a bolest,
 • 3) síla,
 • 4) pociťovaná láska,
 • 5) vyjádřená láska,
 • 6) „Bůh viděný v celém životě“ a
 • 7) Jednota.

První fyzická éterická vrstva nejblíže tělu by mohla být spojena s vědomím reprodukce a přežití. Vztahuje se ke kořenové nebo muladhara čakře. Další vrstva, emocionální vrstva, může být spojena se strachem a bolestí. Zarovnává se sakrální nebo svadištana čakrou. Ještě dále je mentální vrstva, která odpovídá síle. Vztahuje se k čakře solar plexu, kde sídlí náš „druhý mozek“. Tato čakra je také známá jako manipura čakra.

Další je astrální vrstva spojená se srdeční čakrou neboli anáhata čakrou a to se týká „pociťované lásky“. Vrstva éterické šablony spojená s hrdelní nebo višudha čakrou odpovídá „vyjádřené lásce“. Šestá vrstva aury je v souladu s „Bohem viděným v celém životě“, protože je v souladu s čakrou třetího oka, známou také jako čakra ajna. A sedmá vrstva aury, keterická vrstva (od ‚kether,‘ pojmenovaná pro nejvyšší sefirotu nebo nekonečnou emanaci kabalského stromu života přeloženo jako ‚královská koruna‘) je realizovaná Jednota. Tato čakra je korunní pečeť nebo sahasrara čakra.

Při pohledu na tyto asociace je snadné vidět, kde sedíme, pokud jde o soustředěné uvědomění. Se záměrem a dokonce i velmi mírným posunem ve způsobu myšlení můžeme začít rozšiřovat aurické pole a umožnit prospěšnějším, povznášejícím a kreativnějším myšlenkám, aby pronikaly sedmi vrstvami aury a prostoupily naše vědomí.

Kamkoli jste umístili a zaměřili své vědomí, to je realita (vaše nebe nebo peklo). Zjistíte, že žijete, protože elektromagnetické pole vaší aury, Duch vašeho bytí, vás vždy a jen přitáhne k vibracím toho sféra vědomí, které jste si „sami“ zvolili.

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Naučte se číst auru: Všechny barvy aury a jejich význam

ai generated, human, auraFoto: dlsdkcgl/Pixabay

Každý člověk i zvíře má kolem sebe energetické pole. Některá slova, která lidé používají k popisu aury, jsou: „vibrace“, „pocit“ nebo „energie“. Není to úplně správně, ale ani to není tak daleko, píše server COLORMEANINGS. Aura je energetické pole kolem živých i neživých bytostí, které má v sobě různé barvy. 

V této malé příručce se podíváme na to, co každá jednotlivá barva aury znamená. Prostudujeme také několik kroků od odborníků, které nám pomohou vidět všechny různé barvy aury kolem nás a ostatních.

Co je aura?

Vše ve vesmíru je neustálý tok energie. Každý atom, každý elektron a každá jednotlivá myšlenka, stejně jako naše vědomí, nejsou tvořeny ničím jiným než vibracemi. Podobně je aura také elektrofotonickou vibrací v reakci na světlo.

Aura živých věcí se skládá z barev, které se mění s časem, vědomím atd. I neživé věci mají auru, která je víceméně pevná, ale může být změněna naším vědomým záměrem.

Proč je studujeme?

Důvod, proč bychom měli všichni studovat barvy aury, je ten, že každá barva aury má velmi specifický význam, který nám o nás může prozradit důležité věci.

Zkušení věštci, kteří jsou schopni vidět barvy aury (zejména ty kolem něčí hlavy), mohou ve skutečnosti „slyšet“ myšlenky jednotlivců ještě předtím, než jsou verbálně vyjádřeny. Tímto způsobem mohou barvy aury pomoci zjistit, zda někdo lže.

Barvy aury nelze zfalšovat a pomáhají nám vidět jedince takového, jaký ve skutečnosti je. Barvy vlastní aury mohou také pomoci odhalit nemoci, zdravotní nerovnováhu, duševní poruchy a další.

Význam různých barev aury

Existuje převážně dvanáct barev aury. Sedm z těchto barev se vztahuje k sedmi čakrám lidského těla. Existují však odstíny základních barev, které celkový počet zvyšují na více než dvacet. Příklady toho lze nalézt na snímcích pořízených fotografickým zařízením pro zachycení aury.

Čtení něčí aury do hloubky proto může nějakou dobu trvat, než si člověk osvojí, ale ne, pokud dostane od začátku správné informace. Nejlepší způsob, jak se naučit číst něčí auru, je začít pochopením každé barvy a různých odstínů, které mezi nimi existují.

ai generated, man, auraFoto: dlsdkcgl/Pixabay

Primární barvy aury

Primární barvy čtení aury jsou červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová, růžová, stříbrná, hnědá, černá a bílá. Jak bylo uvedeno výše, prvních sedm barev jsou barvy čaker, protože jsou spojeny s tělem. Jsou následující:

 1. Červená – kořenová nebo základní čakra
 2. Oranžová – sakrální čakra
 3. Žlutá– solar plexus čakra
 4. Zelená– srdeční čakra
 5. Modrá – krční čakra
 6. Indigo – čakra třetího oka
 7. Nachová – korunní čakra

Zbývajících pět barev sice nemá žádnou souvislost s lidským tělem, ale to jim neubírá na významu. Zde jsou významy jednotlivých barev aury.

1. Červená: Když se tato barva projeví v auře člověka ve spojení s pocity vášně a sexuálních tužeb, znamená to, že jsou zakotveni ve svých životních cílech. Člověk s červenou aurou je emocionálně i psychicky založený nebo vyrovnaný. Materiální bohatství a utrácení je zábavná hra a neradi si odpírají jednoduché životní radosti. Červená symbolizuje chuť do života.

2. Oranžová: Oranžová aura znamená štěstí s přáteli, rodinou a prostředím. Člověk se spoustou pomeranče ve své auře si rychle vytváří a udržuje přátele. Oranžová je barva sakrální čakry, která je místem, kde člověk zadrží své negativní nebo pozitivní emoce, které jsou ovlivněny vztahy, které mají s ostatními.

3. Žlutá: Žlutá aura znamená vnitřní štěstí a rovnováhu, kterou má člověk v sobě. Proto je to barva čakry Solar Plexus. Žlutá může také znamenat hravého ducha, vysoké sebevědomí, duchovní probuzení, vysoký intelekt nebo nával hladu po velikosti.

4. Zelená: Pro mnohé bude překvapením, že zelená je barvou sebelásky a ne růžovou, i když obě mají stejné frekvenční úrovně. Když je v auře přítomna zelená, znamená to dvě věci: buď jsou zamilovaní do někoho, kdo je vyvažuje, nebo mají laskavé, milující srdce. Milující laskavost ke zvířatům, rostlinám, přátelům, rodině a životu obecně, abych byl přesný.

5. Modrá: Modrá je barvou komunikace; tedy je to barva krční čakry. Modrá aura odhaluje někoho, kdo má rád meditaci, kdo je v klidném stavu a kdo stojí, aby chránil ty, na kterých jim záleží. Často jsou podpůrným systémem pro své přátele a rodinu.

6. Indigo: Barva indigo v auře, o níž je známo, že „vidí“ do energií jiných lidí, označuje někoho, kdo je v souladu s jejich vyšším já. Indigo znamená toho, kdo hledá pravdy o neznámém a kdo dokáže vycítit energie jiných lidí. Odhaluje také sílu, kterou člověk používá k tomu, aby přehlédl podvod, který se lidé snaží vydávat za pravdu.

7. Fialová: Fialová je nejvyšší úroveň ze všech barev čaker. Vzhledem k tomu, že jde o barvu korunní čakry, lidé, kteří mají ve své auře fialovou, jsou intuitivní, jsou typem člověka „zobrazit větší obrázek“ a rádi vedou ostatní k jejich nejvyššímu potenciálu. Jsou často uměleckého typu.

8. Růžová: Jak je uvedeno výše, růžová i zelená vibrují na stejné frekvenční úrovni. Růžová aura však ukazuje toho, kdo je šťastný a v souladu s těmi, kteří jsou kolem nich. Někdo, kdo má tuto auru, může být často jemný, ať už k ostatním, nebo k sobě.

9. Stříbrná: Stříbrná je barvou hojnosti, což může znamenat, že člověk přichází do duchovního nebo materiálního bohatství.

10. Hnědá: Tato barva by měla být považována za varování pro některé, protože hnědá znamená emoce chamtivosti a sebestřednosti.

11. Černá: I když to není „špatná“ barva aury, když je přítomna černá, znamená to, že v sobě člověk má velké množství nahromaděného vzteku nebo smutku. Znamená to také, že neodpustili, co se jim stalo, a stále se drží té bolesti. Tento hněv a utrpení z minulých nebo nedávných událostí mohou být drženy vůči nim samým nebo vůči jiným lidem. Může také symbolizovat špatné zdraví.

12. Bílá: Bílá je barvou ochrany energie, a když je přítomna v auře, znamená to dvě věci. První je, že se dotyčný více zabývá duchovními záležitostmi konanými na této pozemské úrovni, a druhým, že se tolik nestará o hmotné statky nebo potřeby. Může také symbolizovat zdravého jedince.

Ostatní odstíny barev aury

Kromě primárních barev aury existují odstíny těchto hlavních barev, které se objevují a objevují v auře lidí. Ať už jsou vidět pouhým okem, nebo snímané fotoaparátem, je nezbytné pochopit, co některé z těchto odstínů barev znamenají, protože mohou odhalit více, než si myslíte.

Odstíny modré

13. Světle modrá: Odhalí někoho, kdo dobře komunikuje, kdo je pravdomluvný, a kdo je smířený s tím, co se kolem nich děje.

14. Královská modř: Ukazuje někoho, kdo se chystá na nová dobrodružství a kdo je hluboce v kontaktu s jejich duchovní stránkou.

Odstíny červené

15. Tmavě červená: Odhaluje někoho, kdo má vnitřního ducha válečníka, který dokáže přežít jakoukoli okolnost, která na něj bude vržena. Jsou dobře uzemnění a ve většině situací jsou realističtější.

16. Tupá červená: Ukazuje někomu, kdo má v sobě obrovské množství hněvu, že bude potřebovat pomoc, aby se ho zbavoval.

Odstíny černé

17. Šedá: Tato barva odhaluje pocity nízkého sebevědomí a deprese. Osoba může mít nízkou hladinu energie a je plná různých úrovní smutku a pochybností o sobě.

Odstíny zelené

18. Smaragdová nebo Světle zelená: Je velmi pravděpodobné, že léčitelé mají tento odstín ve své auře.

19. Nudná lesní zelená: Tento odstín zelené ukazuje někoho, kdo má spoustu žárlivosti, zášti a kdo věří, že se nikdy nemýlí.

Odstíny žluté

20. Jasně žlutá: Někdo, kdo má jasně žlutou auru, je hravý duch a možná prochází duchovním probuzením.

21. Tmavě žlutá: Často k vidění u studentů vysokých a středních škol. Každý, kdo studuje vyšší vzdělání, je pod velkým stresem, aby získal vysoké výsledky testů. Mohou to být lidé, kteří ztratili lásku k učení, kterou kdysi vlastnili.

22. Citronově žlutá: Citronově žlutá je barvou „strachu ze ztráty“. Ať už jde o ztrátu lásky, kariéry nebo rodiny. Bát se ztráty věcí, které mohou být a jsou často mimo naši kontrolu.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVše

Naučte se číst z čajových lístků

Čtení z čajových lístků, známé také jako tasseografie, je prastará forma věštění, která spočívá v interpretaci vzorů a symbolů tvořených sypanými čajovými lístky v šálku, píše Horoscope.com. Čtení z čajových lístků, které má kořeny v čínské a blízkovýchodní kultuře, se po staletí používá jako forma věštění a duchovního vedení. Pokud máte zájem naučit se číst z čajových lístků, zde je několik tipů, které vám pomohou začít.

Vyberte si správný čaj

Při čtení z čajových lístků je důležitý druh čaje, který si vyberete. Černému sypanému čaji se dává přednost, protože umožňuje drobným lístkům volnější pohyb v šálku a vytváření jedinečných obrazců. Kromě toho je pro čtení čajových lístků obvykle nejlepší volbou, protože vytváří v šálku silnější a výraznější vzor.

Příprava šálku

Pro začátek čtení čajových lístků si vyberte obyčejný bílý šálek se širokým hrdlem a bez vzorů. Do šálku nasypte sypané čajové lístky tak, aby zcela zakrývaly dno, ale nahoře ponechaly trochu místa pro vodu. Poté lístky zalijte horkou vodou a nechte čaj několik minut louhovat.

Soustřeďte svůj záměr

Než začnete číst, věnujte chvíli soustředění a stanovte si záměr pro čtení. Položte otázku nebo požádejte o vedení v určité situaci a tento záměr si v mysli udržujte po celou dobu čtení.

Výklad symbolů

Jakmile dopijete čaj, je čas interpretovat symboly a obrazce, které po sobě listy zanechaly. Hledejte tvary, symboly a vzory vytvořené lístky a věnujte pozornost všem dojmům nebo pocitům, které vyvolávají. Mezi běžné symboly a jejich významy při čtení čajových lístků patří např:

Nezapomeňte, že symboly a vzory, které vidíte ve svých čajových lístcích, jsou jedinečné pro vás a vaši situaci. Důvěřujte své intuici a nechte symboly, aby vás vedly k získání vhledu a jasnosti do vašeho života.

Cvičení a trpělivost

Stejně jako každá forma věštění vyžaduje i čtení z čajových lístků trpělivost a praxi. Nenechte se odradit, pokud zpočátku neuvidíte jasné symboly nebo vzory. S časem a praxí se na energii a symboliku lístků lépe naladíte. Zvažte vedení deníku svých výkladů, abyste mohli sledovat své pokroky a vhledy v průběhu času.

Čtení z čajových lístků může být mocným nástrojem pro získání vhledu a vedení do vašeho života. Výběrem správného čaje, přípravou šálku, soustředěním se na svůj záměr, výkladem symbolů a cvičením trpělivosti můžete rozvíjet své dovednosti čtenáře čajových lístků a odhalit moudrost lístků.

Kruhy

 • JEDNOTA
 • SPLNĚNÍ
 • CELOST

Trojúhelníky

 • KREATIVITA
 • ROVNOVÁHA
 • HARMONIE

Čtverce

 • STABILITA
 • STRUKTURA
 • ZÁKLAD

Čáry

 • SMĚR
 • ZAMĚŘENÍ
 • POHYB

Tečky

 • MOŽNOSTI
 • POTENCIÁL
 • RŮST

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVše

Astrologie není křišťálová koule, udělejte si jasno v astrální říši


Zatímco někteří mohou astrologii odmítat jako pouhou pověru, jiní uznávají hluboký dopad, který může mít na naše myšlenky, emoce a činy, píše server Horoscope.

Jedním z nejdůležitějších aspektů astrologie je koncept jasnosti v astrální sféře. To odkazuje na myšlenku, že pochopením pohybu a polohy planet a hvězd můžeme získat větší jasnost a vhled do našich vlastních životů.

Ve svém jádru je astrologie o vzorech. Zkoumáním pohybu planet a hvězd jsou astrologové schopni identifikovat určité vzorce, které se v průběhu času opakují. Tyto vzorce mohou odhalit důležité informace o naší osobnosti, našich silných a slabých stránkách a výzvách, kterým budeme pravděpodobně v životě čelit.

Samozřejmě je důležité si uvědomit, že astrologie není křišťálová koule. To, že je určitý vzorec přítomen ve hvězdách, neznamená, že se nutně projeví v našich životech. Když však těmto vzorcům lépe porozumíme, můžeme se lépe připravit na výzvy, které nás čekají.

Jedním ze způsobů, jak získat jasnost v astrální říši, je použití tabulek narození. Tabulka narození je mapa poloh planet v době narození člověka. Analýzou grafu narození člověka může astrolog získat vhled do jeho osobnosti, jeho silných a slabých stránek a výzev, kterým pravděpodobně bude ve svém životě čelit.

Dalším způsobem, jak získat jasnost v astrální sféře, je použití tranzitů. Tranzity se týkají pohybů planet ve vztahu k našim tabulkám narození. Zkoumáním těchto tranzitů mohou astrologové získat vhled do výzev a příležitostí, kterým pravděpodobně budeme čelit v určitém časovém období.

Například, pokud Saturn dělá obtížný aspekt naší natální Venuše, můžeme zažít problémy v našich vztazích nebo bojovat se sebeúctou. Pochopením tohoto tranzitu se můžeme lépe připravit na výzvy, které před námi stojí, a podniknout kroky ke zmírnění jejich dopadu na naše životy.

Jasnost v astrální sféře je základním aspektem astrologie. Porozuměním pohybu a postavení planet a hvězd můžeme získat větší vhled do našich vlastních životů a lépe se připravit na výzvy, kterým budeme pravděpodobně čelit. Ať už pomocí map narození, tranzitů nebo jiných astrologických nástrojů, astrologie může být mocným nástrojem pro získání jasnosti a porozumění v astrální říši.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVše

Talismany pro štěstí podle znamení zvěrokruhu

Všichni vlastníme předměty pro štěstí, které jsou nám blízké a drahé. Mohou se zdát jako malé, bezvýznamné, ale mají moc přinášet nám útěchu a štěstí. Jako studentka astrologie jsem zjistila, že určité předměty mohou být pro každé znamení zvěrokruhu obzvlášť šťastné, píše redaktorka serve Horoscope.com. Zde je několik přívěsků pro štěstí, které mohou každému znamení přinést šťastnější život!

Beran: Červená stužka

Beran je ohnivé znamení, kterému vládne Mars a kterému se daří díky energii a vášni. Červená stužka může tomuto znamení přinést štěstí, protože představuje jejich ohnivého ducha a dodává jim sebedůvěru a motivaci.

Býk: Šťastný peníz

Býk je zemské znamení, které miluje stabilitu a materiální pohodlí. Penízek pro štěstí jim může přinést pocit finanční jistoty a hojnosti a zároveň jim připomene, aby si vážili jednoduchých věcí v životě.

Blíženci: Malý zápisník

Jako vzdušné znamení, kterému vládne Merkur, milují Blíženci komunikaci a učení. Malý zápisník může pro toto znamení sloužit jako talisman, který jim umožní zapisovat si nápady a myšlenky, které je inspirují.

Rak: Mušle

Rak je vodní znamení, které je hluboce spojeno se svými emocemi a intuicí. Jako talisman pro toto znamení může sloužit mušle, která jim připomíná uklidňující a uklidňující vlastnosti vody a pomáhá jim naladit se na jejich vnitřní moudrost.

Lev: Zlatý klíč

Jako ohnivé znamení, kterému vládne Slunce, je Lev rád středem pozornosti a je známý svým charismatem a vůdčími schopnostmi. Zlatý klíč může tomuto znamení sloužit jako talisman, který představuje jejich schopnost odemknout nové příležitosti a úspěchy.

Panna: Léčivý krystal

Panna je zemské znamení, které je známé svým smyslem pro detail a praktičnost. Léčivý krystal může tomuto znamení sloužit jako talisman, který jim přináší pocit uzemnění a uzdravení a zároveň pomáhá jejich analytickým a intuitivním schopnostem.

Váhy: Kousek růženínu

Váhy jsou vzdušné znamení, které si cení rovnováhy a harmonie. Kousek růženínu může tomuto znamení sloužit jako talisman, který podporuje lásku a péči o sebe sama a zároveň jim pomáhá pěstovat smysl pro spravedlnost a čestnost.

Štír: Podkova

Štír je vodní znamení, které je známé svou intenzitou a hloubkou. Podkova může pro toto znamení sloužit jako talisman, který představuje jejich schopnost nasměrovat energii do produktivních a transformativních činností.

Střelec: Kompas

Střelec je ohnivé znamení, které miluje dobrodružství a objevování. Kompas může pro toto znamení sloužit jako talisman, který je vede k novým zážitkům a příležitostem a zároveň jim připomíná, aby zůstali věrní svému vnitřnímu kompasu.

Kozoroh: Bambusová rostlina

Kozoroh je zemské znamení, které si cení úspěchu. Jako talisman pro toto znamení může sloužit bambusová rostlina, která jim přinese prosperitu a štěstí a zároveň jim připomene, aby zůstali pevně na zemi a ve spojení se svými kořeny.

Vodnář: Kousek ametystu

Vodnář je vzdušné znamení, které je známé svými inovativními a nekonvenčními nápady. Kousek ametystu může tomuto znamení sloužit jako talisman, který podporuje intuici a duchovní uvědomění a zároveň mu pomáhá zůstat věrný své jedinečné vizi.

Ryby: Lapač snů

Ryby jsou vodní znamení, které je hluboce spjato se svými emocemi a spiritualitou. Lapač snů může tomuto znamení sloužit jako talisman, který jim pomáhá odfiltrovat negativní energie a pěstovat smysl pro vnitřní klid a mír.

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Největší lítost vašeho života podle znamení horoskopu

Všichni se v životě setkáváme s okamžiky, na které vzpomínáme a přejeme si, abychom udělali něco jinak. Tyto okamžiky v nás často mohou zanechat pocit lítosti, protože si přejeme, abychom se rozhodli jinak nebo se vydali jinou cestou. Věděli jste ale, že vaše znamení zvěrokruhu může hrát roli v tom, jakých věcí v životě litujete? V tomto článku ze serveru Horoskopy.com prozkoumáme, čeho jednotlivá znamení zvěrokruhu v životě nejvíce litují a co mohou udělat pro to, aby se jim vyhnula.

Beran (21. března – 19. dubna)

Berani, kteří jsou známí svým dobrodružným duchem, mohou často litovat, že v životě dostatečně neriskují. Jako přirození vůdci se mohou ohlédnout zpět a přát si, aby více riskovali nebo se s větší vervou věnovali svým vášním. Aby Berani předešli této lítosti, měli by se zaměřit na plnění svých snů a podstupování vypočítavého rizika.

Býk (20. dubna – 20. května)

Býci, znamení Býka, mohou často litovat, že nebyli v životě více otevření. Jejich tvrdohlavá povaha je může vést k tomu, že se drží toho, co znají, a mohou litovat, že neprozkoumali nové nápady nebo zkušenosti. Abyste této lítosti předešli, měli byste se zaměřit na větší otevřenost vůči změnám a zkoušení nových věcí.

Blíženci (21. května – 20. června)

Blíženci, znamení Blíženců, mohou často litovat, že nejsou v životě více přítomní. Jejich sklon k roztržitosti a snadné rozptýlenosti může vést k tomu, že jim uniknou důležité okamžiky nebo vztahy. Aby Blíženci této lítosti předešli, měli by se zaměřit na větší všímavost a přítomnost v daném okamžiku.

Rak (21. června – 22. července)

Rak, znamení Raka, může často litovat, že o sebe v životě dostatečně nepečuje. Jejich pečovatelská povaha je může vést k tomu, že dávají přednost druhým před sebou, a mohou litovat, že neupřednostňují své vlastní potřeby a blaho. Abyste této lítosti předešli, měli byste se zaměřit na péči o sebe a stanovení zdravých hranic.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lev, znamení lva, může často litovat, že nebyl v životě pokornější. Jejich přirozená sebedůvěra a charisma mohou někdy působit jako arogance, a proto mohou litovat, že ve vztazích s ostatními nebyli pokornější. Abyste této lítosti předešli, měli byste se ve Lvu zaměřit na větší pokoru a naslouchání názorům druhých.

Panna (23. srpna – 22. září)

Panny, známé svou analytickou povahou, mohou často litovat, že v životě více neriskují. Jejich sklon nad vším přemýšlet a analyzovat je může vést k tomu, že se vyhýbají riskování nebo realizaci svých vášní. Aby Panny této lítosti předešly, měly by se zaměřit na to, aby více riskovaly a důvěřovaly svým instinktům.

Váhy (23. září – 22. října)

Váhy, znamení rovnováhy a harmonie, mohou často litovat, že si v životě nestály za svým. Jejich touha po zachování míru je může vést k tomu, že se vyhýbají konfliktům, ale mohou litovat, že se nepostavily za sebe nebo své přesvědčení. Aby Váhy této lítosti předešly, měly by se zaměřit na větší asertivitu a stanovení hranic.

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavosti

Co je Déjà Vu? Jde o běžný jev, který postihuje až 80 % populace

Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli pocit, že jste ho už někdy prožili? Jako byste se ocitli na místě, kde jste nikdy nebyli, a přesto vám připadá děsivě povědomé? To je déjà vu a je to fenomén, který už léta mate vědce i jednotlivce, píše server Horoscope. Ale co to vlastně déjà vu je?

Co to znamená?

Astrologie může poskytnout určitý vhled do tohoto zajímavého jevu. Déjà vu je francouzský termín, který v překladu znamená „již viděné“. Označuje pocit, že jsme něco již dříve zažili, přestože víme, že to není možné. Déjà vu může mít mnoho podob, od nejasného pocitu známosti až po živý pocit znovuprožívání minulého okamžiku. Je to běžný jev, který podle studií postihuje přibližně 60-80 % populace.

Minulé životy

Z astrologického hlediska se někteří odborníci domnívají, že déjà vu může souviset s minulými životy. Podle astrologických principů se všichni reinkarnujeme a naše duše si do současného života nese vzpomínky a zkušenosti z minulých životů. Tyto vzpomínky z minulých životů se mohou projevovat jako déjà vu, kdy podvědomě rozpoznáváme lidi, místa a situace, se kterými jsme se již setkali v předchozích inkarnacích.

Planety a hvězdy

Kromě minulých životů může déjà vu souviset také s uspořádáním planet a hvězd. Někteří astrologové se domnívají, že k déjà vu dochází, když se energie vesmíru určitým způsobem posune, čímž vznikne chvilková závada v čase a prostoru. Tato závada způsobuje, že náš mozek vnímá něco jako známé, i když je to zcela nové.

A co věda?

Vědci naopak mají pro déjà vu vědecky podloženější vysvětlení. Domnívají se, že souvisí se způsobem, jakým náš mozek zpracovává informace. Když zažijeme novou situaci, náš mozek pracuje na zpracování informací a ukládá je do dlouhodobé paměti. Někdy se však může stát, že náš mozek špatně pracuje a informace se odešle přímo do dlouhodobé paměti, aniž by byla nejprve zpracována. To má za následek pocit déjà vu, protože náš mozek rozpozná informaci jako něco, co jsme již zažili.

Co to tedy vlastně je?

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVše

Ženské tajemství úspěchu díky prozření

Mark Twain jednou napsal: „Dva nejdůležitější dny vašeho života jsou den, kdy se narodíte, a den, kdy zjistíte proč.“ A pokud nevíte, jaký je váš účel tady na světě, může být těžké vědět, proč jsme naživu. Strávily jste roky firemní kariérou s pocitem úzkosti, provázely vás deprese a frustrace. Cítila jste se mimo dosah svého cíle a život vám připadal nesmyslný až do chvíle, než jste přišly domů a začaly si klást ty správné, upřímné otázky. Věci se pak začnou rychle měnit, napsala Simonna Kaiser, pro server Astrologie.

Cítíte se zaseklá v kariéře, která vás prostě neinspiruje? 

Jste v nenaplňujícím vztahu, ze kterého prostě nemůžete odejít. Přejete si, abyste mohly žít s větší vášní a získat zpět svůj pocit sebe sama. Toužíte po větším propojení a smyslu ve svém osobním a pracovním životě, ale nejste si jista, jak toho všeho dosáhnout?

„Já sama jsem se roky denně snažila najít svůj účel. To mě udržovalo v depresi, protože jsem byla pohlcen pocitem vlastní viny a hanby. Až když jsem se přestala snažit najít smysl svého života, moje opravdová vášeň si mě skutečně našla“, napsala Simonna.

Přestala jsem na to myslet a místo toho jsem se začala soustředit na to, abych dělala více věcí, které mi přinášely radost. Mnoho z nás má vášně, ale představa, že bychom je proměnili v kariéru, je skličující. Děláme si starosti: „To nevyjde,“ nebo „Jak si sakra můžeme vydělat peníze tím, co milujeme?“ 

Ale to je jen strach, který se nás snaží zablokovat v pohybu vpřed za našimi nejhlubšími touhami. Strach se vás vždycky bude snažit chránit předstíráním, že váš nápad nestojí za realizaci. Ale tato myšlenka, sen ve vašem srdci, věc, která vám přináší více radosti, než jste si kdy mysleli, je právě „vaše“ z nějakého důvodu – je součástí vašeho potenciálu. A přepnutí omezujícího přesvědčení, že si nemůžete vydělat na živobytí tím, co milujete, na „Skvěle se živím tím, co miluji“, je prvním krokem k posunu vpřed do vašeho vysněného života.

Na své vlastní cestě jsem tolik toužila po tom, abych zjistila, že jedna věc, ve které jsem dobrá a ke které jsem předurčena, mi ale bránila v tom, abych viděla spoustu příležitostí, abych byla víc tím, kým jsem skutečně chtěla být. Dnes jsem ze své práce šťastnější a naplňuje mě více, než jsem kdy byla, ale není to jen jedna věc, kterou dělám. Jsem autorkou knih, autorkou cestopisů, životní koučka, veřejný řečník, učitelka, a to vše mi přináší tolik radosti. Možná se tedy musíme přestat tak usilovně snažit najít svůj jediný pravý účel a uvědomit si, že skutečným smyslem života je prostě žít více účelově. Nejsme jen jedna věc. Stejně jako život i my máme vrstvy. A věci, které nám přinášejí radost, nejsou náhodné. Jsou pro naše pravé já jako koření. To nejlepší, co můžete udělat, je ctít svou vlastní cestu a důvěřovat poznatkům, které k vám přicházejí. 

Přesto možná čekáte na velké zjevení? 

Slavný „aha“ moment přijde, když se přestanete snažit na to všechno přijít. Slyšeli jste ženy říkat, že našly lásku svého života, když ji „ani nehledaly“? No, a tohle je stejný koncept. Váš skutečný životní cíl k vám může přijít, když se přestanete tak usilovně snažit ho najít. Místo namáhání se uvolněte a jednoduše relaxujte v rytmu svého vlastního života. Koření se samo odhalí. A po cestě si uvědomte tyto klíčové poznatky.

Plán B je často lepší než plán A
Nejsvobodnějším okamžikem ve vašem životě je, když se zbavíte toho, co si myslíte, že je pro vás nejlepší, a dovolíte vesmíru, aby vám ukázal, co skutečně potřebujete. Přestaňte se držet toho, co už nefunguje: práce, vztahu, snu. Pokud vám to připadá jako těžká práce a způsobuje vám to více bolesti než zisku, je čas to uvolnit a pustit. Místo toho následujte své srdce.

Cesta je důležitější než cíl
Ano, dosahování cílů je důležité, ale skutečný proces, jak se stát tím, kým chceme, jak růst, učit se a proměňovat se v to, kým se musíme stát, je ta skutečná sladká věc, která dělá život úžasným. Užijte si cestu stejně jako odměnu.

Emocionální bolest se ukazuje, aby nám pomohla vidět, co musíme změnit
Smutek, deprese a bolest srdce, jsou jemnými připomínkami, které mají proniknout hlouběji do našeho života. Podívejte se na to, co nefunguje, a buďte otevřena žít svůj život novými způsoby. Uvidíte, že jednoho dne to všechno bude dávat smysl.

Nemusíte hledat svůj účel, najde si vás
Přechodné období mezi tím, kým jste byli, a tím, kam jdete, může být bolestivé. Ale během své cesty za hledáním účelu si uvědomte, že v bolesti je smysl. Každý krok, který uděláte, vám pomůže lépe poznat, kým skutečně jste. Místo toho, abyste litovali nebo se bránili, zkuste se obrátit dovnitř a otočit cestu do radosti.

Zdroj: Astrology


Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVšeZáhady

Evropa bude prázdná, Amerika zmizí, Rusové se s válkou dostanou do Jeruzaléma, opravdu jsou tyto předpovědi reálné?

Prognózy analytiků jsou nepochopitelné, politici lžou. Co dělat, abychom poznali naši budoucnost? Redakce „Ženy2000.cz“, pro své čtenářky a čtenáře, shromáždila úryvky z předpovědí nejslavnějších jasnovidců, podle kterých si lze udělat představu o tom, co nás čeká v tomto a příštím roce. Zda Rusové dobijí Konstantinopol, aby jej dali Řecku, až Číňané překročí Eufrat a kdo „přivázal“ Rusko k dolarům. Nalezneme je v proroctvích, která se již začala naplňovat.

A co Amerika? Utopí se nebo spadne do Země?

Začněme nejznámějším jasnovidcem – Američanem Edgarem Caseyem. Je považován za jednoho z nejlepších prediktorů, který kdy existoval – Casey předpověděl smrt dvou amerických prezidentů, druhou světovou válku, vznik Izraele, rozpad SSSR atd. Své předpovědi diktoval stenografovi, když byl v transu. „Spící prorok“ se k Rusku choval s úctou, byl si jistý, že má zvláštní poslání. Rusko se podle něj stane místem spásy lidstva poté, co se svět ponoří do chaosu a chudoby, což budou důsledky silných přírodních katastrof. („Země bude rozdělena v západní části Ameriky. Většina Japonska by se měla potopit do moře. Horní část Evropy se během mrknutí oka naprosto změní).

„Rusko, osvobozené od komunismu, nepokročí, ale bude to velmi obtížná krize… Je to Rusko, které povede obrozenou civilizaci Země a Sibiř se stane centrem tohoto obrození celého světa.

Skrze Rusko přijde do zbytku světa naděje na trvalý a spravedlivý mír… Nový vůdce Ruska bude po mnoho let neznámý, ale jednoho dne se náhle dostane k moci… Jemu, jeho potomkům, jeho společníkům nebude nic chybět – ani čistá sladká voda, ani jídlo, ani oblečení, ani energie, nebude postrádat ani ve zbraních. Aby všechny tyto výhody spolehlivě ochránili, v době, kdy bude zbytek světa v chaosu, chudobě, hladu a dokonce kanibalismu, … Bůh bude s ním. Oživí náboženství monoteismus a vytvoří kulturu založenou na dobru a spravedlnosti. On sám a jeho nová rasa vytvoří po celém světě centra nové kultury a nové technologické civilizace…“

K jakému roku se tato předpověď vztahuje, ale není známo. 

Casey si byl například jistý tím, že poslední hlavou státu bude prezident USA číslo 44. Prorok poukázal na to, že Amerika může zmizet: sopky, záplavy, zemětřesení postupně zničí zemi. Casey zároveň naznačil, že Rusko se bez Spojených států stále neobejde. „Z Ruska přijde naděje pro svět. To není to, čemu se říká komunismus nebo bolševismus, ne, ale svoboda, svoboda! Každý bude žít pro svého bratra! Tento princip se rodí. Bude trvat roky, než se vykrystalizuje, ale naděje pro „nový obnovený svět“ přijde z Ruska. Nastolí přátelství s lidmi, na jejichž penězích je napsáno: „Věříme v Boha,“ napsal.

„Evropa bude prázdná. Nikdo tam nebude bydlet.“

Nejslavnější Caseyho proroctví, spojené s vážnými změnami na planetě, připomíná předpověď bulharské věštkyně baby Vangy. „Všechno roztaje jako led. Jen jedna věc zůstane nedotčena – sláva Ruska, – řekla bulharská jasnovidka. „Voda smete vše z cesty a Rusko nejen přežije, ale také se stane vládcem světa.“

„Konec bude přes Čínu a Rusko bude zachráněno“

Starší Aristokliy Athos (ve světě známe jako – Aleksey Alekseevich Amvrosiev) předpověděl, že proces obrody v Rusku začne mnohem dříve než v roce 2016 – bezprostředně po velkém výbuchu poblíž řeky (možná mluvíme o katastrofě v Černobylu).

„Rusko bude zachráněno. Hodně bolesti, hodně bolesti. Musíme hodně trpět a hluboce činit pokání za všechny. Jen pokání skrze utrpení zachrání daleký východ… Pak Bůh prokáže své milosrdenství Rusku…

Ale nejprve Bůh odejme všechny vůdce, aby se ruský lid díval pouze na Něj. Všichni opustí Rusko, ostatní mocnosti ho opustí a nechají ho pro sebe.

To proto, aby ruský lid důvěřoval v pomoc Páně. Slyšte, že nepokoje začnou v jiných zemích a podobné tomu, co je v Rusku, a uslyšíte o válkách a budou války, “řekl mnich. „Konec bude přes Čínu. Dojde k nějaké neobvyklé explozi a objeví se zázrak Boží. A na zemi bude úplně jiný život, ale ne na velmi dlouhou dobu. Kristův kříž bude zářit nad celým světem, protože naše vlast bude vyvýšena a bude pro všechny jako maják ve tmě.“

„Rusové obsadí Turecko a dosáhnou Jeruzaléma“

Proroctví svatého blaženého staršího Paisia ​​z Athosu, který je často srovnáván s Nostradamem, byla první věštbou, na kterou si Řekové vzpomněli. Stalo se tak bezprostředně poté, co Turecko nad územím Sýrie sestřelilo ruský vojenský letoun Su-24. V 90. letech mnich opakovaně oznámil nadcházející dvouletou válku s Tureckem, v důsledku čehož Řekové s pomocí Ruska rozšíří svá území a vrátí ji Konstantinopol.

„Moje myšlenka mi říká, že se stane mnoho událostí: Rusové obsadí Turecko, zatímco Turecko zmizí z mapy, protože třetina Turků se stane křesťany, třetina zemře ve válce a třetina odejde do Mezopotámie… “ řekl Paisius Svyatogorets.

V Konstantinopoli bude velká válka mezi Rusy a Evropany a bude prolito mnoho krve. Řecko nebude hrát v této válce vedoucí roli, ale Konstantinopol mu bude dán. Ne proto, že by Rusové měli Řeky v úctě, ale proto, že lepší řešení nelze najít… Řecká armáda se tam nestihne přiblížit, protože jí bude přiděleno město. Turecko bude rozděleno na tři nebo čtyři části. Arméni si vezmou jejich země, Kurdové jejich a my si vezmeme naše. Konstantinopol ovládnou Rusové, Řekové a Evropané. Tato hrozba zasáhne Izrael a Židé si pak uvědomí své chyby.

Blízký východ se podle staršího stane arénou válek, kterých se zúčastní i Rusové.

„Bude prolito hodně krve a dokonce i Číňané překročí řeku Eufrat s armádou 200 milionů vojáků a dorazí do Jeruzaléma. Charakteristickým znakem toho, že se tyto události blíží, bude zničení Omarovy mešity, “citují Řekové mnicha.

Podle proroctví bude Rusko po smrti Turecka pokračovat ve válce do Perského zálivu a zastaví své jednotky před Jeruzalémem. Pak začnou západní mocnosti požadovat, aby Rusové do šesti měsíců stáhli svá vojska z Blízkého východu, ale Rusko to neudělá.

„A západní mocnosti začnou shromažďovat vojáky k útoku na Rusy. Začne světová válka, která přinese Rusku ztráty. Budeme sledovat masakr, města se stanou slumy, “předpověděl Paisius.

Nicméně „ve světě, kde moc přechází na Antikrista“, budou mít věřící pouze jednu naději, věřili athonitští starší. Tuto naději viděli v Rusku.

„Vatikán bude srovnán se zemí“

Athonitský starší Joseph ve svých proroctvích také popsal novou rusko-tureckou válku, která by začala provokací proti Řecku: „Ďábel přinutí Turky, aby přišli sem, do Řecka, a začali své akce. To bude okamžik, kdy i Rusko přesune své síly, aby zatlačilo Turky. Události se vyvinou následovně: když Rusko půjde Řecku na pomoc, Američané a NATO se tomu budou snažit zabránit, aby nedošlo ke znovusjednocení dvou pravoslavných národů…

Na území bývalé Byzantské říše dojde k velkému masakru. Na tom všem se bude aktivně podílet i Vatikán, aby zabránil růstu role pravoslavných. Ale to bude mít za následek úplné zničení vlivu Vatikánu, až do samého základu. Tak se obrátí Prozřetelnost Boží… Bude Boží svolení zničit ty, kdo rozsévají pokušení: pornografii, drogovou závislost atd. Pán zaslepí jejich mysl natolik, že se navzájem zničí obžerstvím. Pán tomu záměrně dovolí provést velkou čistku. Po této velké čistce dojde k obrození pravoslavných nejen v Rusku, ale po celém světě.

„Bez války všichni zemřou“

Mezitím existují vizionáři, kteří věřili, že v 21. století k žádné světové válce nedojde. Zejména Svatá Matrona v Moskvě řekla, že „všichni zemřou bez války“. V rozhovorech se svými blízkými (Matrona se narodila v roce 1885 a zemřela v roce 1952) stařena často vyjadřovala soustrast: „Jak je mi tě líto, budeš žít do posledních časů (tedy zřejmě mluvíme o počátku 21. století – cca red.). Život bude horší a horší. Těžký. Přijde čas, kdy před vás postaví křížek a chleba a řeknou – vybírejte!

A krátce před vlastní smrtí vyslovila velmi chmurnou předpověď.

„Bez války všichni zemřete, bude mnoho obětí, všichni mrtví budou ležet na zemi. Večer bude všechno na zemi a ráno vstaneš – a všechno půjde k zemi. Právě v této podobě je toto proroctví replikováno na internetu. Říká se však, že má pokračování, které zní takto: „Ale pak mrtví vstanou a život začne jako na začátku. A bude to lepší než předtím. A lidé se naučí milovat jeden druhého.“

Autor: Willow, redakce Ženy2000 Zdroj: Internet
OsobnostiTOP 10Vše

Milenky, skandály a bin Ládinovy ​​miliony: Proč Karel III. riskuje, že se stane nejvíce nemilovaným králem Velké Británie?

Po smrti Alžběty II. usedl na trůn její nejstarší syn, princ Charles, který se stal králem Velké Británie, Karlem III. Jen málokdo si nepamatuje, že Charles není zdaleka nejváženější člen královské rodiny, jeho nástup na trůn nechtěla téměř polovina Britů. „Lenta.ru“ chápe, proč se Karel III. může stát nejvíce neoblíbeným panovníkem Velké Británie za posledních 100 let.

Ať žije král?

Zatímco truchlící Britové vyslali svou milovanou královnu na její poslední cestu, mluvení o tom, co skutečně cítí k jejímu dědici, ustoupilo do pozadí. Nyní jaksi není zvykem připomínat si, že autoritu Karla nelze srovnávat s autoritou jeho zesnulé matky, a mnoho poddaných Jeho Veličenstva není vůbec šťastné, že to byl on, kdo nastoupil na trůn.

Zasazovali se o přímý převod koruny na jeho nejstaršího syna prince Williama: On i jeho manželka Kate Middleton se těší velké úctě svých krajanů, zejména na pozadí skandálů kolem prince Harryho a Meghan Markle. Pro mnohé se právě William a Kate stali jedinou nadějí pro budoucnost monarchie.

Charles čekal na nástup na trůn déle než kterýkoli jiný dědic v britské historii – téměř 70 let. Za tu dobu si ho poddaní Alžběty II. stihli pořádně prohlédnout, vidět ho v nejrůznějších životních situacích a vytvořit si názor na svého budoucího panovníka. A tento názor je velmi nejednoznačný.

Karel III. a jeho manželka Camilla přijímají soustrast k úmrtí Alžběty II., 12. září 2022.

„Sedni a drž hubu“

Charles opakovaně řekl, že ho jako dítě jeho otec napadl, manžel Alžběty II., princ Philip. V roce 1992 budoucí král řekl autorovi své autorizované biografie Jonathanu Dimbilbymu, že byl „deprimován osobností svého otce“ a kvůli jeho výčitkám mohl snadno propuknout v pláč.

Královský životopisec, Sally Bedell Smith, který napsal knihu o princi Charlesovi, částečně poznamenal: „Princ Philip byl nešťastný, protože Charles vypadal příliš měkce. Bál se, že by princ mohl vyrůst slabý a zranitelný, a tak se ho snažil učinit tvrdším.

V rozhovoru poskytnutém v roce 1968 dvacetiletý princ Charles na otázku, zda mu Philip často říká, „sedni si a drž hubu“, odpověděl: „Ano, pořád.“ Kvůli nedostatku vřelého vztahu se svým otcem se má za to, že Charles vyrostl v poněkud odtažitého člověka.

Ve škole byl budoucí panovník šikanován svými vrstevníky a on sám dobu studia a školu Gordonstown ve Skotsku označil za „dobu vězení“ a „Colditz Castle s kilty“ s odkazem na nechvalně známé vězení v nacistickém Německu.

O jeho výchovu se starala především jeho babička Elizabeth Bowes-Lyon, která v chlapci vštěpovala lásku k umění. Zajímal se o malbu a architekturu, v mládí hrál v komediálních skečích. Ani to se rodině nelíbilo a mladý Charles se vždy před svou rodinou cítil provinile, protože věřil, že nenaplnil jejich očekávání.

Tato odhalení však na jejich krajany neudělala potřebný dojem a jejich lítost nad Karlem nezvýšila. Poddaní zbožňovali Alžbětu II. a Filipa a věřili, že pokud otec dal potomkovi napomenutí, zaslouží si to. Budoucí král má mezi lidmi pověst ufňukánka.

Princ Charles se svou matkou princeznou Alžbětou (vpravo), princeznou Margaret a královnou matkou, listopadu 1951.

Luxusní Charles

Další stránkou Charlesovy povahy, která dráždila jeho krajany, byla jeho láska k luxusnímu životu, který i Alžběta II. považovala za „hraničící s groteskou“. Na počátku 21. století obsluhovalo prince denně 85 lidí a měl dokonce i sluhu, mezi jehož povinnosti patřilo vymačkávání zubní pasty na zubní kartáček dědice. Například královnina obsluha dosáhla 50 lidí jen při zahraničních cestách.

Říkalo se, že Charles pětkrát denně převléká obleky a oblečení, které si sundal, házel na zem. Služebnictvo je muselo sebrat a vyprat. O princův šatník se nepřetržitě starali nejméně dva komorníci.

To vše způsobilo ve společnosti velký skandál, protože na přelomu století probíhal v Británii aktivní boj o snížení nákladů na udržení královské rodiny.

Zároveň byl princ obviněn, že zanedbává svůj vzhled. S některými věcmi se nerozloučil po celá desetiletí. Nášivky na Charlesových bundách často padaly do objektivů fotografů a jeden z jeho kabátů, koupených ještě v 70. letech, nosí král dodnes.

Milostné záležitosti

Dalším důvodem, proč Angličané neměli budoucího panovníka od mládí opravdu rádi, byla jeho láska k bývalé přítelkyni. Charles byl známý pro velké množství románů. Takové chování pro následníka trůnu nebylo až tak zavrženíhodné, ale v očích veřejnosti to vypadalo jako projev lehkovážnosti.

Zvláště na pozadí stejného ideálního svazku jeho matky a otce, kteří se setkali v mládí a nikdy nenechali nikoho pochybovat o síle a upřímnosti jejich vztahu.

Charles chodil s různými dívkami z různých společenských vrstev a oženil se ve svých 30 letech.

Někdy na začátku 70. let si začal románek s Camillou Parker-Bowles. Tady byla láska, jak čas ukázal, ta nejskutečnější, ale vyvolená knížete pocházel z nepříliš urozeného rodu, takže tento svazek rodina zavrhla.

Dne 6. února 1981 požádal princ Charles o ruku Dianu Spencer, dceru 8. hraběte Johna Spencera. Ani v tomto příběhu nebylo vše moc hladké. Faktem je, že se Charles nejprve setkal s Dianinou starší sestrou Sarah a teprve poté obrátil svou pozornost na svou budoucí manželku.

Zvěsti o aféře s Dianou stále více pronikaly do veřejného prostoru a v důsledku toho princ Philip trval na svatbě. Toto spojení nepřineslo štěstí ani Charlesovi, ani Dianě. Budoucí král se oženil s jedním ze svých koníčků a příbuzní dívku „úspěšně připojili ke královskému rodu“, čímž zvýšili své postavení ve společnosti.

Královna cizích srdcí

Po svatbě, která se konala 29. července 1981, zažil Charles ještě větší ponížení. Alespoň si to myslel. Mladá žena byla osobou pokrokových názorů a nesnažila se to skrývat. Požadovala například, aby byla z jejího svatebního slibu odstraněna submisivní klauzule.

Diana se okamžitě stala neuvěřitelně populární po celém světě. Když pár odjel někam na návštěvu, tisk samozřejmě informoval o příjezdu korunního prince a jeho manželky, ale tehdy šlo hlavně o Dianu. Charles musel hrát roli, nuceně se usmíval a žertoval.

Situace se nezlepšila ani po narození jejich prvního syna prince Williama. Velmi brzy se po stránkách bulvárních plátků začaly šířit zvěsti, že si manželé nejsou příliš věrní.

Došlo to tak daleko, že se tvrdilo, že druhý syn z páru, princ Harry, se vůbec nenarodil Charlesovi, ale byl plodem lásky Diany a jejího jezdeckého instruktora. Královská rodina byla na Karlově straně. Alžbětě II. se také nelíbilo příliš volné chování její snachy, několikrát došlo ke konfliktům.

Lidé se naopak radovali z mladé princezny z Walesu, která pro mnohé ztělesňovala obraz ženy, která se ze dna dostala do vysoké společnosti a potýká se s jejími netečnými, zastaralými řády. Ze stejného důvodu se stala symbolem boje za rovnoprávnost pro mnoho černochů v UK, kteří spojovali její polovyvržené postavení v královské rodině se svým postavením ve společnosti.

Charles a Diana se rozvedli v roce 1992. Neautorizovaná biografie princezny tvrdila, že v tomto manželství byli „tři lidé“ a odkazovala na Camillu Parker-Bowlesovou, se kterou Charles chodil po celou dobu svého manželství s Dianou. Když se o tom všem dozvěděla široká veřejnost, Britové samozřejmě nezvýšili svou lásku k princi, ale naopak ji zavrhli.

Princ Charles a princezna Diana krátce před jejich rozvodem, 1992.

„Tampongate“

Jeden z nejhlasitějších a nejšpinavějších skandálů spojených se jménem budoucího krále a královny manželky vypukl v lednu 1993. Pouhé tři měsíce po rozchodu Charlese a princezny Diany zveřejnil americký týdeník People přepis velmi intimního rozhovoru mezi následníkem trůnu a Camillou Parker-Bowles.

V rozhovoru Charles řekl, že sní o sexu s Camillou a obecně touží „žít v jejích kalhotkách“. „A co chceš, staň se mými kalhotkami?“ zeptala se se smíchem princova milenka. „Nebo, nedej bože, tamponem.“ „Mám takovou smůlu!“ odpověděl. Poté pár začal diskutovat o místě budoucího romantického setkání.

K pikantnosti této situace samozřejmě přispěla skutečnost, že formálně byl Charles stále ženatý s Dianou a Camilla byla provdána za Andrewa Parkera-Bowlese.

Odpověď byla velmi tvrdá. Zřízení, obvykle loajální k budoucímu králi a státu, bylo šokováno a někteří otevřeně vyjadřovali pochybnosti, zda je princ způsobilý vládnout.

Skandál byl vskutku grandiózní a mnozí dokonce pochybovali, že se někdy podaří obnovit pověst královské rodiny. Navíc, zdroj pásky nebyl nikdy zveřejněn. To dalo vzniknout fámám, že pásku dali bulvárnímu tisku členové královské bezpečnostní služby. Navzdory nedostatku důkazů je verze stále populární.

Později Charles přiznal, že vztahy s Camillou obnovil v roce 1986, poté, co se manželství s Dianou podle něj definitivně rozpadlo.

Camilla Parker-Bowlesová byla Brity označena za ničitele rodinného krbu a tento příběh nezmizel. Průzkum provedený v roce 2019 ukázal, že 34 procent respondentů se k ní staví silně negativně, 32 procent neutrálně a pouze 29 procent kladně.

Poté, co se princ Charles v roce 2005 oženil s Camillou, hodnocení budoucího panovníka opět kleslo, protože statisíce krajanů nechtěly jeho vyvolenou vidět jako svou královnu.

Princ Charles a Camilla Parker Bowles, 10. listopadu 2015.

Jezevčí lobby

Další kontroverzní příběh s princem Charlesem se odehrál také v roce 2005, ale vešel najevo o něco později. Ukázalo se, že budoucí král byl iniciátorem rozšíření práv myslivců na odstřel jezevců.

Poté dědic v tajné korespondenci s premiérem Tonym Blairem trval na tom, že to byl obrovský počet jezevců ve Spojeném království, který byl jedním z nejdůležitějších faktorů šíření tuberkulózy skotu na ostrovech.

Pro člověka daleko od zemědělství a Britských ostrovů se toto téma může zdát bezvýznamné, ale v samotné Británii bylo vše bráno velmi vážně. Charles trval na tom, že jezevci budou ničeni aktivněji. Obvinil ochránce zvířat z „intelektuálního podvodu“, protože se vyjadřovali na obranu jezevců a ignorovali desítky tisíc kusů dobytka, který musel být kvůli nemoci poražen.

V jednom ze svých dopisů Blairovi budoucí král označil současnou situaci za „jezevčí lobby“ a trval na odstřelu zvířat.

V důsledku toho Charles prosadil povolení k širší střelbě. V roce 2019 se však ukázalo, že zabíjení jezevců nemá na šíření nákazy žádný vliv. Navíc se díky tomu šíří ještě více, protože pokles hospodářských zvířat způsobuje, že tato zvířata aktivněji migrují.

V očích ochránců a milovníků zvířat se Charles jevil jako negramotný a krutý muž, který z vlastního rozmaru donutil vládu ke krvelačnému rozhodnutí, které situaci ani v nejmenším neovlivnilo.

Jezevec
JezevecFoto: Unsplash

Arabské miliony

Ochránci prince Charlese vždy tvrdili, že i přes určitou nedbalost a odtržení od reality byl budoucí král vždy velkým dobrodincem a přitahoval obrovské investice na pomoc znevýhodněným, sponzoroval kulturní projekty a dělal mnoho dalších dobrých skutků.

To je sice pravda, ale i na tomto ušlechtilém poli se dokázal následník britského trůnu dostat do velkého skandálu. Jak na konci července zjistili novináři z The Sunday Times, princ Charles v roce 2013 přijal dar ve výši jednoho milionu liber od rodiny Usámy bin Ládina.

Podle publikace pak budoucí král přijal Bakr bin Ládina ve svém sídle v Clarence House v Londýně a přes protesty poradců a správců nadace souhlasil s převzetím peněz od bratra nechvalně známého teroristy, který je považován za hlavního organizátora teroristického útoku v New Yorku z 11. září 2001.

Spojení prince Charlese s podnikateli ze Saúdské Arábie se poté rozšířilo a, jak se nyní ukazuje, mohlo mít kriminální konotaci.

Zejména se velmi spřátelil s magnátem Mahfouzem Marey Mubarakem ben Mahfouzem, od kterého také přijímal velké dary na restaurátorské projekty a dokonce z něj udělal barona starověké osady Abernethy ve Skotsku.

V únoru 2022 policie zahájila vyšetřování jedné z dobročinných nadací prince Charlese a jde o udělení barona Mahfouzovi výměnou za dary, tedy ve skutečnosti prodej titulu. Tyto skandály také Karlu III. nepřidaly na popularitě.

Foto: Reuters
Princ William, Kate Middleton a princ Charles 3. června 2022Foto: Reuters

Budoucnost koruny

V posledních letech však řada prohřešků prince Charlese ustoupila do pozadí díky skandálům kolem nejmladšího syna prince Harryho a jeho manželky Meghan Markle. Na pozadí jejich sňatku a následného opuštění povinností starších členů královské rodiny už někdejší „triky“ Karla III., nevypadaly tak pobuřující.

Ve slavném rozhovoru s Oprah Winfrey v březnu 2021 mluvila Meghan Markle o některých „rasistických útocích“ od některých členů královské rodiny. Zejména prý existovala obava, že by se děti prince Harryho mohly narodit „se špatnou barvou pleti“.

Později se objevily spekulace, že tyto obavy vyjádřili právě princ Charles a jeho manželka Camilla. Není to potvrzeno, ale takové zvěsti opět zasáhly budoucího panovníka a jeho manželku, která stejně jako Karel III., není příliš populární.

Veřejnosti se však chování prince Harryho a Meghan Markle zdálo mnohem vzdorovitější a na chvíli k nim obrátila svou pozornost. Ale nelze říci, že na tomto pozadí si Karel III. a Camilla výrazně zlepšili reputaci. Všechny tyto skandály spíše vyhráli princ William a jeho manželka Kate Middleton, které dnes téměř polovina Spojeného království považuje za nejvhodnější kandidáty na trůn.

Jak mnoho publikací napsalo po smrti Alžběty II., Karel III. bude muset projít velmi těžkými časy, bude se snažit získat skutečnou autoritu mezi svými krajany a stát se ve všech ohledech legitimním panovníkem.

Zdroj: LentraOsobnostiRady | tipy | zajímavostiTOP 10

Mystika v Gogolově životě, jak se projevovala?

Nikolaj Vasiljevič Gogol je jedním z řady ruských klasických spisovatelů, jejichž jméno je spojeno s mystikou, napsal server Newsinform. V knize „Večery na farmě u Dikanky“, v „Mirgorodu“ a v „Petrohradských pohádkách“ se nacházejí všechny druhy zlých duchů: ocasatí a rohatí čerti, krásné čarodějnice, čarodějové, kteří si pomoci čarovné mocí posílají knedlíky do úst. Myšlenek, ve svém „vesmíru“ se i nos může snadno oddělit od svého majitele a vydat se na procházku po městě. 

Gogol byl od dětství velmi náboženský a bolestivě ovlivnitelný, ale kořeny jakéhokoli „ďábelství“ je třeba hledat v ukrajinském folklóru, který velmi miloval a sbíral. Dělal si ve svých příbězích legraci z čerta, v životě se ho šíleně bál a bál se i smrti.

Babička Nikolaje Vasiljeviče, Taťána Semjonovna Lizogub, znala mnoho lidových písní a pohádek, z nichž některé chlapce uchvátily a zároveň vyděsily. Autor jedné z biografií spisovatele Henriho Troyata nazval tento Gogolův rys „mystickou náladou, predispozicí ke strachu“. Jednoho dne pětiletý Nikolaj zabil kočku. Spletl si ji se zlými duchy. Chlapec zůstal doma sám a vyděsil ho nastávající soumrak…

„Přitiskl jsem se k rohu pohovky a uprostřed naprostého ticha jsem poslouchal zvuk dlouhého kyvadla starých nástěnných hodin… Najednou slabé mňoukání kočky přerušilo klid, který mě tížil. Viděl jsem, jak se ke mně s mňoukáním opatrně plížila, – vzpomínal Gogol. – Nikdy nezapomenu, jak chodila, protahovala se a její měkké tlapky slabě klepaly drápy o prkna podlahy a její zelené oči jiskřily nevlídným světlem. Dostal jsem strach. Vylezl jsem na pohovku a opřel se o zeď. „Kočičko, kočičko,“ zamumlal jsem a chtěl jsem se povzbudit, seskočil jsem a popadl kočku, která se mi snadno dostala do rukou, běžel do zahrady, kde jsem ji hodil do rybníka a několikrát, když se pokusila vyplavat a dostat se na břeh, odstrčil jsem ji zpátky. Bál jsem se, třásl jsem se, ale zároveň jsem cítil určité zadostiučinění, možná pomstu za to, že mě vyděsila. Když se ale utopila a poslední kruhy na vodě utekly – nastolil naprostý klid a ticho – najednou mi bylo té „kočičky“ strašně líto. Cítil jsem výčitky svědomí. Zdálo se mi, že jsem utopil člověka … “

Smrt vždy kráčela vedle rodiny Vasilije Afanasjeviče a Marie Ivanovny Gogol-Janovské. Potomci se nelišili ve zdraví, mnozí zemřeli v dětství a i jejich otec zemřel brzy. Nicholas byl malé, křehké a nemocné dítě. Kromě babiččiných písniček a pohádek na chlapce silně zapůsobilo vyprávění jeho matky o posledním soudu. O tom, jaký osud čeká lidi pro ctnostný život a jaké utrpení čeká nekajícné hříšníky. Tento okamžik se stal výchozím bodem pro Gogola, pravoslavného křesťana, který začal těžký boj s hříchem, je prostě nemožné uvažovat o jeho dílech mimo náboženský kontext. Gogol celou svou duší toužil po Bohu, ale všude se zdálo, že má démona…

V knize „Starosvětští majitelé půdy“ Gogol píše, že v dětství často slyšel cizí hlasy, které ho volaly jménem: „Někdy za mnou najednou někdo jasně vyslovil mé jméno.“ To se většinou stávalo za jasného letního dne, kdy najednou nepřirozeně ztichlo – na zahradě se nepohnul jediný lístek a ztichly i kobylky.

„… přiznám se, že kdyby mě ta nejzuřivější a nejbouřlivější noc se všemi pekelnými živly zastihla samotného uprostřed neprostupného lesa, nebál bych se toho tolik jako tohoto hrozného ticha uprostřed bezmračného dne. Obvykle jsem pak vyběhl s největším strachem a bez dechu ze zahrady, a pak jsem se uklidnil, až když jsem narazil na člověka, jehož zrak vyhnal tuto strašnou srdeční spoušť.

Při práci na svých raných dílech si Gogol prohlédl pojednání o čarodějnictví a aktivně používal maloruský folklór, například Viy ve východoslovanské mytologii – démon s obrovskými víčky a řasami. V ukrajinštině je řasa „vіya“. Sám nedokáže zvednout víčka, pomocníci je zvednou vidlemi a démon pak zabíjí pohledem. V podobě, v jaké je v příběhu popsán, je však považován za Gogolovu postavu. Obecně je děj příběhu spíše náboženského charakteru. Podle Gogola je důležité nehledět na hřích, aby vám nevstoupil do duše. Zlí duchové Bruta neviděli, dokud se na ni sám nepodíval v rozporu se svým vnitřním hlasem, v důsledku čehož filozof zemřel minutu před spásným výkřikem kohouta.

Jestliže je na počátku Gogolova díla jeho čert folklórním prvkem s rohy a ocasem, za který se můžete chytit, tak postupem času nabývá strašnějších podob. Zde je to, co Gogol napsal v příběhu „Portrét“ obsaženém v petrohradské sbírce „Arabesky“:

„Podívej, můj synu, na strašlivou moc démona.“ Snaží se proniknout do všeho: do našich činů, do našich myšlenek a dokonce i do samotné umělcovy inspirace. Bezpočet bude obětí tohoto pekelného ducha, žijícího neviditelně, bez obrazu na zemi. To je ten černý duch, který do nás vtrhne i ve chvílích těch nejčistších a nejsvětějších myšlenek.

Samostatným tématem je obraz ženy v životě a díle Gogola. Je známo, že spisovatel měl rád některé dámy, například byl zamilovaný do Anny Mikhailovny Vielegorské, ale neměl žádné románky. Ve svých dopisech přátelům upřímně napsal, že nemá blízko k žádné ženě. V Gogolovi se setkáváme s různými typy ženských postav – od starostovy manželky Anny Andreevny ve Vládním inspektorovi až po Korobochku v Mrtvých duších. Ústředním typem je však čarodějnice  („Stačí se zkřížit a plivnout jí úplně na ocas, pak se nic nestane. To všechno už vím. Vždyť v Kyjevě jsou všechny ženy, které sedí na tržišti, čarodějnice“), a obraz čarodějnice je spojen s tématem sexu, u Gogola je to jistě hřích. Není náhoda, že spojení Afanasy Ivanoviče a Pulcherie Ivanovny v dojemném milostném příběhu vyprávěném v „Starosvětští majitelé půdy“ je bezdětné.

Lze-li raná díla spisovatele charakterizovat jako čistý romantismus, pak postupem času přechází od lyrického romantismu k realismu a jeho náboženské výpravy nabývají nejvážnějšího charakteru. Gogol snil o „nasměrování celé společnosti ke kráse“, k morálnímu znovuzrození, přičemž neměl žádné zvláštní nároky na sociální systém. „Mrtvé duše“ byly původně koncipovány ve třech částech analogicky s Danteho „Božskou komedií“: první kniha – Peklo, druhá – Očistec, třetí – Ráj. První část nelíčí jen různé excentrické statkáře, ale i míru morální degradace člověka. Jak víte, smělý plán nebyl předurčen k uskutečnění. Jedné noci, v zimě roku 1852, spisovatel spálil v kamnech rukopis druhého dílu Mrtvých duší.

„Tragédie Gogola spočívala v tom, že nikdy nemohl vidět a zobrazit lidský obraz, obraz Boha v člověku. A to ho velmi mučilo, – považoval náboženský filozof Nikolaj Aleksandrovič Berďajev. „Měl silný smysl pro démonické a magické síly. Gogol je nejromantičtější z ruských spisovatelů, blízký Hoffmannovi. Nemá vůbec žádnou psychologii, žádné živé duše. O Gogolovi se říkalo, že vidí svět sub specie mortis (latinsky z pohledu smrti). Přiznal se, že nemá v lásce lidi. Byl to křesťan, který žil své křesťanství vášnivě a tragicky. Vyznával ale náboženství strachu a odplaty. V jeho duchovním typu bylo něco neruského.“

Když Gogol zničil rukopis, hned druhý den ráno tvrdil, že měl v plánu spálit jen některé věci, ale pod vlivem zlého ducha spálil všechno. Krátce nato spisovatel zemřel a nežil ani trochu až do věku 43 let. Úžasný fakt, ale popis zesnulého Nikolaje Vasiljeviče odráží jeho popis pannochky ve Viy:

„… Khoma se odvrátil a chtěl se od rakve vzdálit, ale z podivné zvědavosti neodolal a podíval se na ni. Ostrá krása zesnulé mu připadala hrozná… V jejích rysech nebylo nic nudného, ​​zakaleného, ​​mrtvého; bylo živé a filozofovi se zdálo, jako by se na něj dívala se zavřenýma očima. Dokonce se mu zdálo, jako by se zpod řasy jeho pravého oka skutálela slza.

Foto: Н. Рамазанов/Wikimedia

Gogolovo pravé oko tedy zůstalo napůl zavřené. Mezitím si v „Závětě“ spisovatele, vydaném ještě za jeho života na začátku jeho posledního díla – moralizujícího a dráždivého i mezi jeho blízkými přáteli „Vybrané pasáže z korespondence s přáteli“, přál si, aby nebyl pohřben, dokud se nepodepíše rozklad těla viditelnými. Gogol se bál, že bude pohřben zaživa, což ho pronásledovalo v letargickém snu.

„Odkazuji své tělo, aby nebylo pohřbeno, dokud se neobjeví jasné známky rozkladu.“ Zmiňuji to proto, že i během nemoci samotné se na mně objevily okamžiky vitální otupělosti, přestalo mi bít srdce a zastavil se puls… Byl jsem svědkem mnoha smutných událostí ve svém životě z našeho nepřiměřeného spěchu ve všech věcech, dokonce i při pohřbu, prohlašuji, že je zde na samém počátku mé vůle, v naději, že mi můj posmrtný hlas připomene diskrétnost obecně.

Posmrtná maska ​​Gogola, kterou sesadil sochař Nikolaj Alexandrovič Ramazanov, se dochovala dodnes. Tvrdil, že splnil vůli spisovatele. Mýtus o tom, že byl Nikolaj Vasiljevič pohřben zaživa, vznikl při opětovném uložení jeho popela z hřbitova Danilovského kláštera, který měl být zlikvidován, v Novoděviči. Údajně spisovatel Vladimir Germanovič Lidin, který byl exhumaci přítomen, si všiml nepřirozené polohy kostí a lebky otočené na jednu stranu. Existovala i děsivější legenda – jako by v rakvi vůbec žádná lebka nebyla.

Černá deska z Gogolova hrobu kupodivu časem skončila na hrobě dalšího velkého ruského spisovatele Michaila Afanasjeviče Bulgakova, který světu zanechal román o sovětské zemi, která se zřekla Boha a skončila v rukou Satana. Zpočátku se náhrobek skládal z černé mramorové desky, symbolizující Golgotu, a bronzového kříže. Po opětovném pohřbu zůstala deska v dílnách hřbitova Novodevichy, kde ji kdysi objevila Elena Sergeevna Bulgakova. Vykoupila ji, načež byl náhrobek instalován nad hrobem jejího zesnulého manžela. Podle legendy se Bulgakov osm let před svou smrtí ve snu obrátil ke Gogolovi se slovy: „Mistře, přikryj mě svým litinovým pláštěm“ – tak se mu jeho přání splnilo.

Zdroj: newsinform

Články | FejetonyporadnaRady | tipy | zajímavostiVše

Poradna redakce: Můj bývalý se bude na podzim ženit, ale stále máme sex po telefonu – toužím se k němu vrátit

Můj bývalý si plánuje vzít svou přítelkyni, ale každý týden spolu máme sex po telefonu

Byli jsme spolu 26 let, z toho 18 let jako manželé. Máme dospívající dceru a syna, který už má vlastní rodinu. Je mi 55 let a bývalému manželovi 56. Byli jsme dlouho šťastní. Až později jsem zjistila, že mi byl párkrát nevěrný. Nakonec jsme se rozvedli kvůli ženě, se kterou už není, ale tehdy ji považoval za „ženu svého života“. Napsala nám do redakce, Ženy2000, paní Karolína.

Rozvedli jsme se a skoro deset let jsem s ním nebyla v kontaktu. Ani naše děti. Oni o to ani nijak nestály a ex už vůbec ne. Jako bychom pro něj neexistovali. Syn má k němu dokonce dodnes averzi za to, že nás opustil.

Od té doby jsem měla jiné partnery, ale vždy to byli spíše kamarádi, ale s žádným jsem neměla dlouhodobý vztah. Vždy to skončilo u špatného sexu.

Ale pak to vše přišlo. Naše 16letá dcera svého otce vyhledala. Bylo jí teprve 6 let, když nás opustil a měla na to právo. Ale tam se stal ten zlom. Dcera svého otce vídá zřídka, ale když to udělá, vždy mi něco řekne jeho současném životě. Se slečnou, kvůli které nás opustil byl sotva půl roku, ale styděl se to přiznat. Dva roky žil sám, než mu do života vstoupila současná partnerka (47).

Nedalo mi to a jednou v noci, po pár skleničkách vína, mě přemohla zvědavost a vyhledala jsem si ho na sociálních sítích. Za tu dobu, co jsme od sebe, se ani moc nezměnil. Poslala jsem mu zprávu a on odpověděl téměř okamžitě a vypadalo to, že ho to potěšilo.

Vyměnili jsme si zdvořilosti a pak i telefonní čísla!

Začali jsme si psát zprávy a po měsíci jsme si začali každý týden telefonovat. Hovory trvaly pokaždé alespoň hodinu. Naše vzájemné city se velmi rychle vrátily. Párkrát jsme dokonce měli sex po telefonu a mluvili jsme o setkání. Chtěl mě vidět samozřejmě z nějakého „osobního“ důvodu, kterému bych samozřejmě podlehla.

Teď přišel šok! Poté, co ho moje dcera naposledy navštívila, se vrátila domů s velmi překvapivou zprávou. Její otec a jeho přítelkyně, se kterou má dvě malé děti, si dohodli datum svatby.

Jsem tak naštvaná sama na sebe, že se za sebe až stydím. Jak jsem si mohla myslet, že jsme se možná nakonec dali zase dohromady!?? Myslela jsem, že bych ho mohla získá pro sebe zpátky… Proč je člověk i v mém věku tak strašně naivní?

Tvrdí, že kdyby to nebylo pro jeho nejmladší děti, byl by se mnou. Pořád dokola obviňuje špatné načasování a říká, že je vyšťavený, že jsme to tehdy nemohli „vyřešit“ jinak a že jsem ho „já“ nechala odejít, aniž bych za něho bojovala.

Vím, že mám svoji hrdost. Nikdy bych se nesnížila k tomu, abych ho držela násilím nebo vydíráním rodinou či dětmi. Ale i tak ho mám pořád ve svém srdci. A co horšího, pořád mě sexuálně přitahuje. Od našeho rozchodu jsem nikoho takového, s kým bych si rozuměla intimně, nepotkala. Vůbec nevím, co mám dělat. Zase mě k sobě přitáhl a představa, že přestaneme vést naše telefonní hovory je pro mně nesnesitelná.

Vím, že má novou rodinu! Vím, že svou ženu pro změnu podvádí se mnou, ale i když mám výčitky svědomí, nechci to skončit, pokud to neudělá on! Měla jsem ho přece první, tak proč bych ho nemohla mít zpátky po zbytek života? Poraďte mi Willow, jak se mám od něj odpoutat? Nebo mám pokračovat? Budeme zase spolu? Kterou rodinu si vybere. Děkuji Vám do redakce, Karolína, Poděbrady.


ODPOVĚĎ WILLOW:  

Ach, milá Karolíno, jste milá žena, zodpovědná a sebevědomá, ale tohle je opravdu veliká chyba, co děláte! Váš bývalý manžel to s ženami „prostě“ umí. Umí hrát na city, manipulovat a také vás sexuálně pěkně vyblbnout! Bohužel, podle karet, toto dělá i se svou současnou partnerkou! Je jako „malé“ dítě, které potřebuje péči. Rád ženu uvede do stavu, kdy je mu oddaná. Mít s ženou děti ji činí na něm závislou. Vybudoval si tak „další“ zázemí, ale ani trochu neslevit ze svého „narcistikého chování“ založeného na svádění a dobývání žen.

Nebudu vám radit, abyste se lépe podívala na jeho fb profil a prohlédla si, koho všeho má ve svých „přátelích“.

Někteří lidé se samozřejmě změní. Poučí se ze svých chyb. Vyzrají. Ale toto není ten případ, milá Karolíno, i když bych vám to moc přála. Jen rozbijete další rodinu a karma vám to pěkně vrátí! Pokud to má někdo udělat, ať si to udělá sám, ale bez vás!

Co se tedy týká karet, je to „Pikový král“. Vedle vám má ještě jedu další ženu, mladší, tak okolo 35 let, se kterou provádí to, co s vámi! Je mi to líto. Žena, kterou si hodlá vzít, si ho „svým způsobem“ uhlídá, ale vy byste to nedokázala. Na máte příliš laskavé srdce, které by skončilo další ránou. Pokud hodláte mít ze srdce cedník, pak ve svém jednání pokračujte, ale jediné, co z toho budete mít, je ztracený čas, komplikace a nenávist.

Jak si myslíte, že se k tomu všemu postaví váš syn, když to zjistí? Myslíte, že mu někdy odpustí, co vám a vaši rodině způsobil? Už jste zapomněla, kdo vás držel nad vodou, když jste to potřebovala? Kde byl tehdy „ON“? Pak sexuálně dokonalý?

Dcera otce potřebuje. Potřebuje s ním komunikovat, ale nepotřebuje žít s někým, kdo by vás opět dostal za pár měsíců totálně na dno!

Budete potřebovat hodně sílou vůli, ale já vám věřím. A abych vás alespoň malinko potěšila, koukla jsem se o něco dál. Letos tady ještě není žádný „pravý muž“ po vašem boku, ale už příští léto se vše změní. Váš ex se vám musel vrátit do života, měla jste to karmicky, proto také nepřišel nikdo nový, ale pokud se s tím teď vypořádáte, přijde pan „dokonalý“. Potkáte se na nějaké dovolené nebo welness pobytu v Česku. Bude mít ten správný charakter, který „vy“ potřebujete, abyste se opět zamilovala. Muž, který vás vyvede do společnosti a bude si vás vážit!

A hlavně, nikde okolo něho není žádná žena, se kterou byste o něj bojovala. Žádná sokyně! Věnuje se práci ne milenkám, takže to, Karolíno, nepropásněte!

S láskou Vaše Willow, redakce Ženy2000

Články | FejetonyRady | tipy | zajímavostiTOP 10Vše

Předpověď na konec roku 2022: Proroctví mnicha z Řecka o tom, co se stane v příštích několika měsících

Již 21. února 2021 předpověděl athoský stařec Geokon v první části svých proroctví kolaps dolaru a eura. Mnoho států začíná uvažovat o využití této západní jako platebního prostředku, který není ničím podložen. Možná už v blízké budoucnosti dojde u těchto měn ke kolapsu. Ve druhé části svých předpovědí starší popisuje události, které se pravděpodobně stanou v blízké budoucnosti, napsal server Reddit.

Druhá část proroctví staršího Geokona: „Děti moje, od nynějška začnou politické otřesy v Řecku, ale nejdříve k nim dojde na Kypru. Začne náhle, způsobí odliv kapitálu z Řecka a bude způsoben jakýmsi podvodem souvisejícím s bankami. Něco, co začne politickými otřesy, které se vyvinou velmi rychle. Politici ve vládě odhodí všechny masky a chopí se moci drápy a zuby.

Lidé jim ale neuvěří, povstanou a půjdou bojovat s policií. Poté bude armáda vržena na pomoc policii, ale nakonec bude armáda bojovat spolu s lidmi. Dočkáme se i dalších nečekaných věcí a zázraků.

Smrt politika v jednom ze států spustí vojenskou invazi do tohoto státu. V první fázi bude invaze s pomocí armády, která bude oblečena do civilu, ale později se k nim připojí armáda. Stane se tak velmi brzy, ale přesné datum nevím.

V Americe začnou politické otřesy. Tam jeden spadne a druhý se zvedne, ale za měsíc bude opak. To vše se vyvine nejprve v politickou konfrontaci, poté v občanskou válku. Pak se to trochu uklidní, ale to samé začne ve Francii a Británii a pak uslyšíte o Itálii, kde se zhroutí politické systémy. Budou mezi sebou bojovat.

V Německu bude také něco jaderného. Bude to buď jaderný útok, nebo nehoda v jaderné elektrárně. Německo bude vystaveno velkým zkouškám, cizinci odejdou do vlasti a Němci se rozprchnou do svých zemských federací, které budou jako malé státy. Po Německu se dočkáme kolapsu italské ekonomiky. Tam, v Itálii, budou povstání a občanská válka. Poté najednou uslyšíte o problémech v Srbsku, problémy tam přinese Nový světový řád.

A poté, co začne válka v Náhorním Karabachu, začne válka i v Gruzii. Pak uslyšíte o válce v Arménii, o válce v Albánii, znovu uslyšíte o Itálii, po které dojde k rozpadu Turecka. Všechno se stane rychle, s velkou energií a lidé po celém světě budou v neustálém šoku. A očkování skončí stejně náhle, jako začalo, protože s jeho pomocí globalisté připravovali finanční kolaps. Všechny banky prasknou a bankéři začnou lidem rozdávat to, co nashromáždili, protože bankéři budou muset bojovat o život. A poté okamžitě začnou války.

Zdroj: Reddit

Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVše

Uhrančivý pohled: Historie starověké kletby

Všichni známe kouzlo zlého pohledu, ale jaký je původ této prastaré kletby?

Zlý uhrančivý pohled je takový, o kterém se věří, že někomu nebo něčemu ublíží. Nadpřirozená újma může přijít ve formě drobného neštěstí nebo vážnější nemoci, zranění a dokonce i smrti. Folklorista Alan Dundes ve svém upraveném svazku „Uhrančivý pohled: Případová kniha“ poznamenává, že „štěstí oběti, dobrý zdravotní stav nebo dobrý vzhled, vyprovokují k útoku někoho se zlým pohledem, napsal server Livescience.

Příznaky nemoci způsobené zlým pohledem zahrnují ztrátu chuti k jídlu, nadměrné zívání, škytavku, zvracení a nebo horečku. Pokud je napadeným objektem kráva, může její mléko vyschnout, pokud jde o rostlinu nebo ovocný strom, může náhle uschnout a zemřít.

Podle Armanda R Favazzy („Těla v obležení“ ) se také říká, že zlý pohled způsobuje řadu dalších nemocí včetně nespavosti, únavy, deprese a průjmu. Na mnoha místech je nemoc považována za magickou i lékařskou záležitost a důvod, proč daná osoba podlehne nemoci, lze připsat kletbě namísto náhody nebo vystavení viru. Podle Roberta Elsieho („Slovník albánské kultury může dokonce ovlivnit objekty a budovy“. Zlý pohled vržený na vozidlo se může nenapravitelně porouchat, zatímco u takto prokletého domu se brzy může objevit děravá střecha nebo zamoření hmyzem. Téměř vše, co se pokazí, může být přičítáno síle uhrančivého pohledu. 

Historie uhrančivého pohledu

Zlý pohled je dobře známý v celé historii. Je zmíněn ve starověkých řeckých a římských textech, stejně jako v mnoha slavných literárních dílech, včetně Bible (např. Přísloví 23:6: „Nejez chléb toho, kdo má zlý pohled, ani si nepřeješ jeho lahůdky“ Korán a Shakespearovy hry). Ačkoli je víra ve zlý pohled rozšířená, není univerzální. Mezikulturní průzkum z roku 1976 provedený folkloristou Johnem Robertsem zjistil, že 36 procent kultur věřilo ve zlý pohled, jak uvádí Anthony H Galt ve své práci. Zlý pohled, jako syntetický a jeho významy na ostrově Pantelleria v Itálii. (Americká etnologická společnost, 1982). 

Zlý pohled je v podstatě specifickým typem magické kletby a má kořeny v magickém myšlení a pověrách. Řekněme, že člověk zažije smůlu, špatné zdraví, nehodu nebo nějakou nevysvětlitelnou pohromu – možná sucho nebo infekční nemoc. Než mohla věda vysvětlit vzorce počasí a teorii bakterií, každá špatná událost, pro kterou neexistovala zřejmá příčina, mohla být podle BBC obviňována z prokletí. Kletby, včetně zlého pohledu, jsou odpovědí na odvěkou otázku, proč se dobrým lidem dějí špatné věci.

Říká se, že oči mají zvláštní schopnosti. Říká se o nich, že jsou vstupní bránou do duše člověka. Říká se, že pohyblivé oči nenápadně prozrazují lháře, zatímco stálý pohled může být v závislosti na okolnostech roztomilý a nebo hrozivý. Oční kontakt může vytvořit intenzivně osobní spojení, ať už mezi milenci nebo nadřízenými a podřízenými. Zírající nebo intenzivní zírání může zprostředkovat moc a autoritu nad druhým. Herci samozřejmě používají oči k vyjádření široké škály emocí, včetně lásky, nenávisti, znechucení, nudy, opovržení, překvapení a závisti. Ve skutečnosti je to žárlivost, která je základem kulturního spojení zlého pohledu s magií. 

Víra v sílu očí je tak mocná, že jakékoli oční postižení naznačuje zlo a smůlu. Lidé, kteří mají šilhání, nekontrolovatelné záškuby očí nebo křeče (stav nazývaný blefarospazmus), nebo kteří mají pouze výrazné šilhání, se vyhýbali ostatním a obávali se, že vyvolávají smůlu, zejména mezi těmi, kteří pracují v nebezpečných povoláních, jako je rybaření a hornictví. Opravdu, „ Oxfordská příručka historie postižení“ cituje starověký řecký text o fyziognomii, který uvádí: „Slepý, je-li tvrdohlavý, jednooký je často nespravedlivý a šilhavý je pravidelně arogantní.“ Podobně lidé s neobvykle blízko posazenýma očima nebo oči různých barev, byly často podezřelé z toho, že mají zlý uhrančivý pohled. 

Říká se, že miminka a děti jsou obzvláště náchylné k poškození zlým pohledem a v mnoha zemích, včetně Řecka, Rumunska a Indie, je veřejné chválení dítěte někdy považováno za tabu, protože kompliment přitáhne pozornost zlého pohledu. Aby zabránili zlému pohledu, mohou rodiče bezmyšlenkovitě chváleného dítěte požádat osobu, která kompliment dala, aby okamžitě plivla dítěti do tváře. 

Vzhledem k tomu, že dočasně vznešené mládě bylo svrženo dolů, jakékoli poškození zlým pohledem je zbytečné. Podle GreekCityTimes je tato náplast na plivání neškodná, ale dostatečně urážlivá, aby negovala kompliment. Podle, Anthony H Galt. „Miminka a děti jsou také chráněny amulety připnutými pod jejich oblečením. Na Pantellerii amulet sestává z malých sáčků z červené látky (někdy ve tvaru srdce), které vypadají jako jehelníčky a obsahují figurku nebo kartu svatého, malý zlatý roh nebo krabí dráp a trochu červené látky nebo kus železa“. 

Je nebezpečný ten, kdo má uhrančivý pohled? Možná ano. Mnozí věří, že špatný úmysl není nutný a že někteří lidé mohou vrhat zlý pohled, aniž by o tom věděli. Pokud se věří, že jedna osoba má zlý pohled, s ostatními členy jejich rodiny se často zachází s podezřením a předpokládá se, že všechny ostatní děti mají kletbu také.

Zdroj: Livescience

TOP 10Věštění | NávodyVše

Jsem čarodějka? Známky, které vysvětlují, proč se cítíte jinak

Nezapadáte do místa, kde jste se narodila? Nemáte kamarádky a přítomnost jiné ženy je vám vysloveně nepříjemná a nemáte ráda jejich společnost? Nebojíte se hadů a černá kočka nebo krysa, jsou pro vás nejmilejšími mazlíčky. Pokud se v hluboké, temné přírodě cítíte jako doma a ve tmě pohodlně, pak je docela možné, že jste duší čarodějka. Pokud se zdá, že se vaše zájmy divoce odchylují od zájmů lidí, ke kterým máte blízko, měla byste se zastavit a přemýšlet, proč tomu tak je. 

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Kdo je čarodějka?

To je těžká otázka, protože existuje několik různých druhů čarodějek a čarodějnic. A čarodějnické tradice se mohou od místa k místu a od člověka k člověku lišit. Nicméně druh čarodějky, o kterém píši, je docela jasný: čarodějnice je zlá žena, která využívá černou magii a temnou energii k tomu, aby se věci staly tak, jak ona chce a nejde o plnění pozitivních přání, ale o manipulaci, kletby a práci pro samotné peklo. A ano, abyste mohla být dobrou čarodějnicí, musíte mít k tomu nejen povahové vlastnosti a rysy, ale také chuť pomsty a radost už ze samotné myšlenky, že mohu někomu ublížit.

A abyste taková byla, musíte mít duši, která už to vyzkoušela a nebo po tom toužíte tak silně, jak jen to jde. Peklo rádo podává ruku snadno a rychle. Čarodějnictví je cesta, kterou si zvolíte ve chvíli, kdy pochopíte, kdo jste. I když máte všechny výše popsané vlastnosti, neznamená to, že musíte kráčet po této cestě. Vše je o výběru. Každý má svobodnou duši a je zcela na nás, co si zvolíme!

Známky, že byste mohla být čarodějka

Nemáte ráda davy. Zdá se, že pozitivní energie všech lidí kolem vás víří a graduje, až vám praská hlava. Pokud uvíznete uprostřed velkého davu, cítíte se nevrlá až agresivní.

Smrt a to, co se stane po smrti, vás vždy fascinovalo. Často máte pocit, jako by lidé, kteří zemřeli vůbec nikam neodešli. Jsou jen za tenkým závojem a mají své vrtochy a charaktery jako živí. Zároveň víte, že jsme všichni součástí jednoho celku.

Jste houba na informace z temných knih. Mystické a čarodějnické rituály hltáte bez přestávky. Ráda čtete a neustále objevujete nové věci s magickými vlastnostmi. Milujete být ohromena jednoduchostí i složitostí Vesmíru.

Cítíte temnou energii. Doslova hltáte její hořkou pachuť, která vám dělá dobře. Ať už je ve vašich rukou, protéká vámi nebo víří kolem vás, víte, že je to skutečná věc. 

Můžete identifikovat energii jakéhokoli místa, které navštívíte. Můžete „číst“ emoce, které v minulosti na budovu, místo či věc zapůsobily. Někdy prostě musíte odejít, pokud je to příliš nepříjemné, ale hned se na místo vrátíte, i když jiní lidé to rázně odmítnou.

Vždy vás přitahovala „temná umění“, možná tarot, astrologie, kouzla, ale hlavně ta, kterými můžete něco ovlivnit. Věříte, že je toho o nás – a o temném světě tolik, že tomu nerozumíte, ale čím více se o čarodějnictví dozvíte, tím více se toho chcete naučit.

Příroda v noci je pro vás přirozená. Když jste v noci v přírodě, máte pocit, že tam patříte. Temné kouty, které vypadají jako hororu jsou pro vás procházkou rájem.

Fyzické znaky nebo vlastnosti čarodějky

Neexistuje jedinečný způsob, jak se jednoduše podívat na osobu a určit, zda je nebo není čarodějnice, to umí jen probuzené andělské duše. A ještě k tomu musejí mít potřebné zkušenosti, aby dokázaly rozeznat, koho mají proti sobě. Některé z vnitřních vlastností čarodějnice však mohou způsobit vizuální vodítka.

Nosíte ráda černou. Čarodějnice mohou nosit cokoliv, ale je pravdou, že černé oblečení je pro ně fascinující a cítí se v něm dobře. Ale nemusí jít jen o šaty. Velmi často si barví vlasy i když mají velmi bílou pokožku a černý odstín vlasů jim ještě přidá na více smrtelnějším výrazu ve tváři. 

Dáváte přednost stříbru než zlatu, masivnějším kouskům a nebojíte se sáhnout ani po lebce či obrácenému pentagramu. Čarodějnice mají rády stříbro, protože je to barva měsíce. Stříbro je měkké a lesklé, zatímco zlato je odvážné a hlasité. Stříbrné šepoty, zlaté výkřiky.

Pořád sbíráte věci. Neobvyklé oblázky, mušle, podivné zkroucené klacíky, ptačí peří, kosti, mince, zbytky látek nebo papíru, staré věci, na které by jiní lidé ani nesáhli. 

Chováte kočky nebo jiná neobvyklá zvířata. Kočičí povaha je sobecká a komplikovaná, ale vám to vyhovuje. Jste přesně jako ta kočka. Děláte si co chcete? Nebo jste stejně nevyzpytatelná jako had? Umíte uštknout stejně rychle jako on, ale také si umíte omotat muže okolo svého prstu a nedovolíte mu ani pípnout, jinak přitáhnete smyčku? Přemýšlejte nad společnými vlastnostmi vašich zvířat a vámi.

Hromadíte předměty, které odhalují vaše čarodějnictví. Knihy na vaší poličce, obsah vašich skříní, zvířata, která vás obklopují, a další náhodné předměty a kuriozity, které shromažďujete, to vše naznačuje vaši vnitřní pravdu.

Bouřky a bičující déšť vás vzrušují. Rádi byste se tam dostali a byli toho součástí. Viditelná síla přírody vám dává spěch.

Zdá se, že Měsíc je z duchovního hlediska důležitý, ale nejste si jista proč. Někdy jeho krása bere dech. Vždy si všimnete úplňku a vaše srdce se zvedne, když zahlédnete srpek měsíce vykukovat přes plující mraky.

Cítíte spojení s živly: ohněm, vodou, zemí a vzduchem.

Čtete tento článek a navázali jste spojení. Víte, že tohle jste vy. I když všechny tyto věci neplatí, prostě to cítíte. Jste čarodějnice.

Být čarodějkou je velmi přitažlivé. Každé čarování v sobě ukrývá mnoho přitažlivých momentů a síly. Mít moc ovlivnit události či dokonce samotné lidi je velmi přitažlivá myšlenka, ale temná strana má své temné tajemství. „NIKDY NENÍ ZADARMO!“

Samotné čarodějnice, ty pravé, spadají pod svého pekelného krále. A tady nejde o nikoho slabšího, než o samotného Satana. Loví a zneužívá mladé ženy pro své vlastní sobecké touhy a zhýralé kousky. Pár jsem jich tako potkala a nedožily se vysokého věku. Nejstarší měla 53 let, jiné umřely okolo čtyřicátého roku svého života. Dohnal je alkohol, léky, samota a deprese.

Jak už jsem psala výše, každý člověk má možnost vybrat si. Všichni máme svobodnou vůli si vybrat, takže záleží jen na vás, kterou zvolíte.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

TOP 10Věštění | NávodyVše

Sytě zelené oči můžou být známkou, že máte napojení na léčivé prasíly

Sytě zelené oči jsou stejně výjimečné, jako smaragdová energie, kterou v sobě skrývají. Jen málo lidí na světě má přesně tuto barvu, o které vám chci napsat něco víc. Stejně, jako lidé se sytě modrými zornicemi, jsou lidé se sytě zelenou barvou, jiní. Jsou opravdu výjimeční. Mají velmi starou, vyspělou duši, která si pamatuje vznik samotné galaxie.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Často stojí před výzvou, pro co se rozhodnout. Zda zvolit kariéru, protože jsou velmi pracovití a inteligentní a nebo jít cestou duchovní, léčitelskou. Málo který nositel tuší, proč se cítí být rozpolcený, a proto pořád stojí na rozcestí. Pocházejí totiž z daleké galaxie. Mají v sobě léčitelskou sílu a moudrost dávných věků.

Tuto sílu energie používala i Zdislava z Lemberka. Měla léčitelské schopnosti a mnozí ji nazývali zeleným nebo také „Smaragdovým světlem“. Jde o zcela výjimečné lidi. Pokud máte přesně tyto oči, měli byste se na chvíli zastavit a poslouchat vesmír, který k vám promlouvá. Máte v sobě dar neskutečné energie, která umí uzdravovat nejen duši, ale dokonce i tělo.

Odkud pocházíte?

Vaše moudrost pramení z daleké vesmírné galaxie. Je mnohonásobně starší, než ta naše. Naše hmotné tělo je pro ně velmi snadné opravit. Z této galaxie pochází Archanděl Rafael. Proto u něj vidíme zelený paprsek. Zelená nejen léčí, uzdravuje mysl i duši. Pokud se na to cítíte, měli byste se s nim pokusit spojit. Ukáže vám, jak otevřít své léčitelské schopnosti a jak používat energii, která k vám proudí tak silně, jak jen to jde. Vždyť jste z ni stvořeni!

Zajímá vás víc?

Chcete vědět více o vašem tajemství původu? Máte pocit, že víte, nebo byste chtěli vědět více, ale nevíte jak to uchopit? Určitě vám pomůže „Smaragdová deska“.

Smaragdová deska je považována za základní text hermetismu. Ve středověku byla základní učebnicí alchymie. Její text je v několika větách vyrytý do tabulky ze zeleného skla (proto smaragdová). Texty vysvětlují vznik a chod celého vesmíru, života a smrti a vlastně celý prazáklad existence všeho kolem nás.

Vše, co se týká desky, je zahaleno tajemstvím a o jejím původu existuje mnoho legend. Její vznik je připisován staroegyptskému bohu Thovtovi, Řeky nazývanému Hermes Trismegistos, v překladu znamenající „ten, kdo zná tři vědění“. Thovt je považován za tvůrce hieroglyfického písma, učitele věcí přirozených i nadpřirozených.

Foto: Planet Volumes/Unsplash

Vědce, lékaře a krále, který vládl více jak tři tisíce let. Přisuzuje se mu rovněž vznik Tarotu, proto se těmto kartám také někdy říká „Kniha Thovtova“. Ve starověku byl považován za most mezi tehdy současným světem a světy dávno zaniklými. To on světu přinesl smaragd, na kterém je zaznamenána veškerá moudrost.

Kde se Smaragdová deska nachází dnes, to nikdo neví. O jejím objevení vypráví mnoho pověstí. Jedna z nich praví, že ji našel přímo v hrobce Herma sám Alexandr Veliký nebo Abrahamova žena Sára, podle další měla být v Cheopsově pyramidě. Ale pro vás to není podstatné. Když dobře nasměrujete svou duši, naleznete ji ve chvíli, kdy na to budete připraveni.

Co je na desce napsáno?

Latinský překlad Smaragdové desky pochází z 12. či 13. století a jedná se zřejmě o překlad z arabštiny, který pochází ze 7. – 9. století. V horní polovině desky je znázorněno sedm symbolů planet, po směru hodinových ručiček, Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Merkur má mezi nimi zvláštní postavení. Jde vlastně o latinské pojmenování pro Thovta, proto na Merkuru stojí pohár, do něhož současně vlévají své síly Měsíc a Slunce.

Textově není deska příliš obsáhlá, tvoří ji pouze několik vět. Nejznámější je hned první, která má vysvětlit vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem, spojení duchovna a materialismu. Smaragdovou desku Jako první přeložil do češtiny pán na dvoře císaře Rudolfa II. Bavor Rodovský mladší z Hustiřan. (Samozřejmě překlad překladu).

Latinský text pochází z 16. století a přeložil ho Chrysogonus Polydorus, český překlad pořídil Pierre de Lasenic, vlastním jménem Petr Kohout, jeden z nejznámějších a zároveň nejtajemnějších představitelů hermetismu u nás v období mezi světovými válkami. (čerpáno z anjelicsue.wordpress.com)

Foto: smaragdddd-1 / Pxabay
 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře. A to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 2. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 3. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou. Vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 4. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 5. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 6. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 7. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořejších i dolejších.
 8. Takto budeš míti slávu celého vesmíru, veškerá temnota prchne před tebou.
 9. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 10. Takto stvořen byl vesmír.
 11. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 12. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 13. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Nejste z toho úplně moudří? To nevadí. Je to jen překlad něčeho, co nikdy nikdo neviděl. Zkuste se zeptat svého patrona Archanděla Rafaela. Pouze ti, kteří jsou toho hodni ji můžou znovu objevit a naučit se používat svou vesmírnou sílu a moudrost. Jestli jste to právě vy, to už musíte zjistit sami.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.czVěštění | NávodyVšeVztahy | sex | psychologie

Víte, jakou barvu má vaše sexuální aura?

Víte, proč vás přitahují určité barvy? Aura se mění v závislosti na vaší náladě. Jsou spojeny s konkrétními čakrami a vaším slunečním znamením plus stoupajícím znamením. Dále jsou spojeny s nějakým prvkem. Také si musíte uvědomit, že vysíláte určité barvy v závislosti na stavu vaši duše. Tyto barvy se nazývají aury. A i když kolísají, každý člověk má jednu základní barvu aury, která dominuje všem ostatním, bez ohledu na to, co vysíláte dál. Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Aura je definována jako „předpokládané vyzařování obklopující tělo živého tvora, na kterou mystikové, spiritualisté a někteří praktikanti alternativní medicíny pohlížejí jako na podstatu jednotlivce a mohou ji také rozeznat lidé se zvláštní citlivostí“. Takže vaše aura je barevná informace, kterou vydáváte ostatním. Živá aura k vám přitahuje lidi. Ale při špatné náladě, nebo při negativním myšlení ostatní lidi okolo sebe můžete pěkně odpudit!

Sexuální aura

Každý z nás má také sexuální auru. A je skvělé, že se může měnit, a to doslova okamžitě! Je to přesně ta situace, kdy někoho potkáte, a hned si dokážete představit, jak byste s nim měli sex! Je to tím, že podvědomě mimo jiné smysly čtete jejich sexuální auru. A teď si představte, jak zábavný by mohl být sex, kdybyste se mohli libovolně naladit na tyto mystické barvy? A můžete! Seznámení se s vaším vyvoleným může být klíčem k tomu, abyste v posteli dostali přesně to, co chcete. Nemluvě o tom, že se z vás stane úžasná milenka.

Jak se naladíte na svou sexuální auru? Nejprve si musíte naladit svou náladu. Spojit se se svým vyšším já a zorganizovat si pohodu na duši. Začněte tím, že to shrnete do několika slov. Cítíte se nervózní? Bystří? Sexuálně naladěni? Nyní si vyberte melodii pro tuto náladu. Je to drsná hudba? Smyslná? …. Nyní se nechejte těmito smysly vést k vašemu vzhledu. Abyste se sladili se svou sexualitou, je důležité, abyste se také podle toho oblékly a cítily se svůdně. Saháte po kalhotovém kostýmku? Tričku? Upnutých šatech? Nechť jsou všechny tyto drobné detaily prvním vodítkem k vaší sexuální auře.

Nyní zavřete oči a vybavte si jakoukoli barvu. Je pravděpodobné, že to bude barva, kterou vyzařujete a která určuje druh sexu, který ten daný večer potřebujete. 

Jak zjistit sexuální auru partnera

Pokud chcete získat auru osoby před vámi, zhluboka se nadechněte, zavřete na chvíli oči a nalaďte se na energii, kterou on nebo ona promítá. Nemusí to být hned barva, co uvidíte, spíše pocit. I když jste v rušné vinárně, která je například celá karmínová nebo červená, přitom cítíte studenou chladnější barvu modrého odstínu, pak přesně to je energie vašeho protějšku. Vidět barvu aury se dá také naučit, ale není to nezbytně nutné, abyste se s partnerem na sebe naladili. Budete překvapené, jak snadné je s trochou cviku naladit se a zapnout synchronizaci sexuální touhy.

Barvy sexuální aury

Když je vaše sexuální aura červená:


Vidíte kolem sebe nebo svého milence rudou? Sexuální atmosféra je zde ohnivá. Vášeň vyzařujete okolo sebe a nic vám nezabrání se odvázat. Žádné princezny nejsou vítány. Červená aura znamená, že je čas na trochu potu a slz. Přemýšlíte, zda se válet nazí v blátě nebo si to rozdat na korbě náklaďáku. Oblečení není čas svlékat. Rychlost, prudkost. Tahání za vlasy. Toto je primární území. Pokud jste doma, pusťte si hudbu se silným rytmem jako je Fetty Wap. Pak hoďte na gril steak třídy A a podělte se o něj. Samozřejmě nazí.

Když je vaše sexuální aura oranžová:


Cítíte se trochu emocionálně? Oranžová je barva vaší druhé čakry. Je to vaše pánevní miska hojnosti. Smyslnost. Myslete na pomalu se pohybující boky. Svádění. Ladné pohyby, něha, polibky a hlazení. Bez předehry to prostě nepůjde. Chce to podpořit odvážným červeným vínem a smyslnou bublinkovou koupelí pro podpoření sexuální touhy. Udělejte si s touto atmosférou čas pro vás oba a nebojte se jít do hloubky. Orgasmy zde mohou být jako otřesy země. Vzdechy. Sténání a nechat jít emoce ven. Nebojte se uvolnit a říci: Áaaach.

Když je vaše sexuální aura žlutá:


Cítíte se dnes večer jako blázen? Chcete se chopit vlády a pevně ji držet? Převzít kontrolu? Máte náladu být ve své plné síle. Buďte na vrcholu, metaforicky i fyzicky. Toto je aura, kde v posteli požádáte o to, co chcete, a dostanete to! Při sexu se cítíte jako rocková hvězda. Měkký a jemný není váš styl dnešní noci.


Když je vaše sexuální aura zelená:


Cítíte se jemná a mazlivá? Jako zapletená s do vašeho partnera? Když má vaše aura tuto barvu, chcete se ujistit, že je váš partner šťastný. Masírujete jim nohy, laskáte jim hlavu. Raději byste byli v pozici dávání než přijímání. Můžete relaxovat, nebo poslouchat hudbu z vašich vysokoškolských dní. Zaměřujete se na lásku a náklonnost, ne na sex. Milujete lásku a dávání.

Když je vaše sexuální aura modrá:


Modrá je pro všechny rychlé řečníky! Možná jste si dali pár káv a jste v chatrné zóně. Se sexem dojdete na dálku a bude zdlouhavý. Ale ne, pokud není dobře zpracovaný. Vzruší vás, když posloucháte, co s vámi váš milenec udělá. Rád si vás čte, sleduje vaše pocity i potřeby. Říká vám, jak jste žhavá. To je vaše dnešní předehra.

Když je vaše sexuální aura indigová:


Toto je říše vyššího oka. Necháte v sobě vzbudit fantazií. Cítíte se v souladu se svým vysněným životem. Hraní rolí zní lákavě. Všechno je to o mysli. Můžete doslova uniknout mysli někam pryč a dostanete se do stavu vesmírného vzrušení. Vaše mysl může být během sexu velmi zaneprázdněná. Nechte se vynést mimo svůj fyzický prostor. 

Když je vaše sexuální aura fialová:


Máte náladu na extázi? Božství? Když jste ve fialové zóně, sex je pro vás je jako modlitba. Neberte to na lehkou váhu. Dotknete se něčeho nad rámcem vašeho vědomí. Vidíte padající hvězdy. Vytváříte zemětřesení. Neděláte to příležitostně. Neděláte nepořádek. Pro vás je to všechno o spojení duše. Hloubka. Nejste milenecký ani záletnický typ. Potřebujete stabilitu páru a postupné prohlubování až do nekonečna. Milujete se a nic vás na partnerovi neomrzíSex je pro vás jako obřad nebo rituál.

A ještě poslední věc: Někdy je vaše aura kombinací několika barev. A je to naprosto v pořádku! Nebojte se experimentovat a najít tu správnou kombinaci barvy, které se vám budou v tu chvíli oběma hodit. Noste oblečení nebo klíčový doplněk tak, aby odpovídal barvě, kterou chcete ten den, v tu chvíli nasměrovat. Prozkoumávejte, hrajte si a bavte se!

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Reinkarnace je skutečná

Reinkarnace je v náboženství a východní filozofii nazývaná také transmigrace. Jde o znovuzrození duše jedince, která přetrvává po tělesné smrti v jedné nebo více po sobě jdoucích existencích. V závislosti na tradici mohou být tyto existence lidské, zvířecí, duchovní nebo v některých případech dokonce i rostlinné. Zatímco víra v reinkarnaci je nejcharakterističtější pro jihoasijské a východoasijské tradice, objevuje se také v náboženském a filozofickém myšlení místních náboženství. V křesťanství ji nazýváme „Znovuzrozením“, které je doprovázeno „Křtem“. Jde o náboženský akt k očištění duše od hříchů předešlých životů, říká Willow, redaktorka Ženy2000.

Kolik lidí věří na reinkarnaci a kolik ne, tady nebudeme spekulovat. Ale co se týká mých, více jak dvacetiletých zkušeností, si stojím za tím, že těch, kteří věří v reinkarnaci a s tím spojené karmické hříchy, přibývá. A to bez rozdílu napříč pohlavími.

Jako mnozí nezkušení laici, se lidé často řídí životním číslem. Díky zkušenostem vím, že čísla jsou podstatou vesmíru a veškerého dění okolo nás. Bez čísel by to nešlo. Ale co se týká „životního čísla“, které je mylně považováno za počet životů tady na Zemi. Pak vězte, že nejde o pořadí, po kolikáté jste tady na světě, ale určuje to, „co v tomto daném životě máte pochopit“!

Životní číslo neudává počet zrození

Když si dáme příklad narození: 5.2.1970, při součtu všech čísel dostaneme 24 a výsledek je 6.

Šestky vždy touží po rodině. Je pro ně velmi důležitá a vlastně je jejich vnitřní podstatou. Ale pokud znáte nějaké šestky, pak víte, že šestky nacházejí rodinné zázemí až ve vyšším věku. Nevyrůstají v ideálních rodinných podmínkách a nedostatkem rodinného zázemí především trpí. V tomto datu narození je totiž důležitá 5ka, která člověka posílá do společnosti. Takový člověk rád cestuje, baví se, což se s rodinným vyznáním doslova pře. Protože rodina je domov, nikoli cesta a už vůbec ne zábava.

Oproti tomu tady máme spornou 1čku. Může jít o novou duši tady na Zemi, ale také může jít o 10ku. Může to být stará duše příchozí z jiné galaxie, takže bude zkušená, ale na Zemi bude poprvé, to může zjistit pouze zkušená vědma, léčitel a pod. s vyspělou duší. Jen takový člověk dokáže navázat spojení s vyšším já člověka podívá se, odkud duše přichází.

*A tady se dostáváme k podstatě a významu „reinkarnace“. Spojení duše a fyzického těla, místa i hodiny zrození prozrazuje, čemu se má „duše“ naučit, nikoli, co má prožít! A už vůbec ne, že je tady duše pošesté. Životní číslo pouze určuje, co má duše pochopit. *

Není duše, jako duše

Proto se stává, že každé náboženství udává jiný počet, kolikrát duše může na svět. Pravda je ale taková, že skutečný nejvyšší počet neexistuje. Problém je v tom, že duše na Zemi jsou velice smíšené. Máme tady nové duše, které jsou zrozeny pro prvotní život tady na Zemi. Jsou tady ale také duše z vyšších světů, zničených planet či dalekých galaxií. Ale jsou zde také duše andělské, či padlých bohů ze strany Měsíce.

Stará duše se umí probudit a vzpomenout si. Nová duše může v prvním životě žít v přesvědčení materialismu. To znamená, že pokud si duše nic nepamatuje, nevěří na nic jiného než je fyzický stav, neboli hmota. Od roku 2012 ale přichází na svět duše obohacené o široké informace o zrození vesmíru a pravdy i životě jako takovém. Říkáme jim indigové děti.

Sama ze svého vlastního života vím, že tady nejsem poprvé, ale ani pošesté. Vím kdo jsem, i odkud přicházím. Vím, že jsem šla na svět dobrovolně, protože už jsem se nemohla dívat na něco, co se tady dole dělo. Je ale rozdíl být vyspělou andělskou duší a duší spojenou s fyzickým tělem. Fyzické tělo patří k pozemskému životu a svým způsobem nás omezuje.

Jak ale poznáte, že vaše duše není na Zemi žádným nováčkem a že jste prošli reinkarnací?

Tady je několik podstatných indicií:

 • máte pocit, že tady nepatříte
 • máte sny, které se vám opakují, z míst, které jsou na naši planetě, ale nikdy jste tam v tomto životě nebyli
 • máte sny, které se vám opakují, z míst, které NEjsou na naši planetě
 • dejavu – stav, kdy se ocitnete na místě a víte, že už jste tam někdy byli
 • dejavu – stav, kdy víte, že situace, do které jste se právě dostali jste už zcela jistě zažili a teď se vám opakuje
 • karma – tady jde o místa, ale také o osoby, stane se, že potkáte osobu, kterou zcela jistě znáte, ale přitom ji vidíte poprvé
 • máte oblíbené historické místo – když ho navštívíte, víte, že tam patříte
 • milujete jinou zemi, historii, ztotožňujete se s jistou historickou postavou (to, že máte ráda Johanku, neznamená, že jste ji skutečně byli, ale může to znamenat, že jste ji znali jako voják, dítě, nebo v jiné souvislosti)

Pokud se vám něco podobného stalo nebo stává, doporučila bych vám zapsat si vše do deníku. Každý živý sen, každou touhu po místě, které ve svém nitru navštěvujete. Možná nevíte, kde to je, ale věřte, že pokud toto místo své předešlé existence navštívíte, budete to vědět!

Jestliže cestujete na cizí galaktická místa, popište je! Podělte se o ně někde v diskuzi a budete překvapeni, když zjistíte, že nejste jediní, kdo navštěvuje podivný svět, který je naprosto stejný, jako ten váš! Reinkarnace duše existuje.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

AnděléTOP 10Věštění | NávodyVše

Andělé a Archandělé: Kdo jsou a jak je poznáte

Archandělé: Kdo jsou a jak je poznáte? Nejprve musíte vědět, kdo Archanděl vlastně je. Archanděl znamená v překladu „Vrchní posel“. Podle Willow, která komunikuje s andělskými bytostmi už od svých pěti let, jeho pojmenování nevymyslel člověk, ale byl člověku sdělen samotným archandělem. Ona sama ho poprvé slyšela z úst samotného Metatrona, kdy si ji povzal do své nebeské knihovny, aby ji ukázal více. Od té doby se stále učí. S každým Arhcndělem se setkáte pouze v konkrétní situaci, kdy ho opravdu potřebujete.

Podle Willow existuje dvanáct Archandělů. Pouze a jen 12! Gabriel, Michael, Rafael, Uriel, Jofiel, Zadkiel, Metatron, Chamuel, Haniel, Kafkiel, Sndalfon a Raziel. Za víc jak 40 let praxe už asi něco viděla, slyšela a hlavně zažila. Protože ji znám dlouhé roky osobně, vím, že doma nemá jedinou knihu o Andělech. Proč? Nejsou prý reálné a mnohé věci jsou přibarvené nebo pomíchané.

Ve starých pramenech Archanděly najdete pod slovem Cherubíni – poslové. Pokud někdo v knize uvádí více „Archandělů“, pak jde o autora, který je nikdy neviděl, ale posbíral mnoho pramenů, ale zapomněl, že „každý Archanděl“ má nezaměnitelný znak, podle kterého ho poznáte. A pokud jich někdo uvádí více, pak jde pouze o ty stejné, jen pojmenované jinak, v jiných jazycích a zemích. Ke zmnožení tedy došlo tak, že někdo dal dohromady „veškerá“ jména, která nalezl v písemných pramenech ze všech koutů světa a dílo bylo dokonáno. 

Jak to tedy je?

Archandělé byli vybráni, aby nám pomáhali. Každý Archanděl má svou „práci, činnost“´= POSLÁNÍ. A rozhodně není pravdou, že jsou bezpohlavní a nemají svobodnou vůli! Nesmí však zasahovat do lidského chování, pokud nejsou požádáni o pomoc! POZOR! Archanděl není to stejné jako Anděl strážný! Anděl strážný je s Vámi defacto pořád a pokud jdete po špatné cestě, snaží se vám to naznačit či jinak ukázat. Andělé strážní ale nejsou Archandělé. Další zajímavostí je, že jde o 6 Archandělů a 6 Archandělek. ANO. Ať si o tomto myslíte co chcete, je to tak. A hádejte, kdo všem Archandělům přisoudil mužské pohlaví?

Jak si tedy takového Archanděla představit?

Jsou vysocí přes dva metry, obvykle mají od 2 do 2,6 m výšky. V jejich přítomnosti „vždy“ ucítíte klid, jaký běžně nezažíváte. Je to ten přesný klid na duši, který stále hledáme. Jejich prvním znamením je, že „září“. Proto jim mnozí říkají „Světelné bytosti“. A nemají křídla!! Jejich záře nás mnohdy může uvést v omyl. Pokud se nebudete bát a budete komunikovat, uvidíte to sami.

Jsou krásní. Mají převážně zlatoplavé vlasy. A sytě modré nebo sytě zelené oči. Jen Metatron a Raziel mají vlasy už šedivé, skoro až bílé, díky svému věku. Ano, čtete správně! I Archandělé stárnou, jen jejich čas běží daleko pomaleji než ten náš tady na Zemi. Zatím co u nás uběhne jedno století, pro ně je to možná tak 1-5 let.

Každý Archanděl má svou typickou a nezaměnitelnou barvu. I podle toho je můžete snadno rozeznat. Další věcí je symbol. Každý Archanděl má 1-3 symboly, které jsou nezaměnitelné! Např. Archanděl Michael má „vždy“ modrou barvu. Okolo sebe, na šatech a v ruce drží meč. Metatrona zase „vždy uvidíte v knihovně, s brkem v ruce, za psacím stolcem a s velkou knihou, do které píše. Je nejmenším a nejstarším Archandělem. A také nejmoudřejším. Bližší popis najdete u jednotlivých Archandělů. Mezi Archanděly neexistují „žádné“ kasty ani jiná dělení! Kasty patří do Očistce.

HIEARCHIE andělských bytostí: BŮH/STVOŘITEL, ARCHADĚLÉ, ANDĚLÉ

Pokud se s ním setkáte poprvé, vždy můžete zaznamenat záři nebo jejich odstín barev. Často nás navštěvuji ve snech. Dávají nám znamení, pomáhají nám při výkladech a věštbách, ale především nás chrání. Nemohou však zasahovat do svobodné vůle! A co se týká těch křídel, ty jim začali malovat lidé, aby jasně vyjádřili o koho se jedná. Kdo je na obraze, pokud nejde o obyčejného člověka. Až budete připraveni na setkání, můžete spatřit jejich skutečnou podobu! Jen se nesmíte bát!

Archandělé: Gabriela, Michael, Rafael, Uriela, Jofiela, Zadkiel, Metatron, Chamuela, Haniela, Kafkiela/Kasiela, Sndalfon a Raziel

Autor: Iveta Mauci a Willow

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Víte které sny jsou důležité a máte jim věnovat větší pozornost?

Spánek je nejdůležitější části dne. Potřebujeme ho, aby naše fyzické tělo nabralo novou sílu. Ale mnohdy se stane, že vás sen doslova probudí ze spánku a nebo je natolik realistický, že máte pocit, že jste nebyli ve svém těle, ale brouzdali jste v jiných krajích, na jiných planetách, a dokonce jste létali? Pak věřte své intuici a zkuste se nad svým snem více zamyslet. Některé sny nám totiž mohou přinést určité informace, ba dokonce mohou předpovídat „blízkou“ budoucnost.

Naše sny nám mohou prozradit, kdo jsme, nebo jsme byli v minulosti, ale také nám mohou ukázat budoucnost. Naše duše se umí odpojit. Nemáme kolem sebe tolik vjemů, jako je tomu přes den a tak i Andělé nebo naši předci mohou být těmi, kdo nás provádí našim nitrem. Samotní Andělé k nám promlouvají neustále. Víme to a přesto je neposloucháme! Varují nás před nebezpečím, ale také nám napovídají, kdy máme co udělat, abychom se měli lépe a byli šťastni. A hlavně, abychom někam nechodili, neboť toho budeme litovat. Problém bývá naše ego, které je nám nadevše.

Pro naše vyšší JÁ a komunikaci s druhou stranou je noc a spánek tou nejlepší možnou spojnicí. Je to nejsnazší cesta, jak s námi mohou komunikovat a to je prostřednictvím snů! Co se nám snaží sdělit zjistíme například ze snáře a nebo podle symbolů. Pokud se vám zdál podivný nebo „hodně živý“ sen, jako první, co byste měli udělat, je zapsat si ho.

Nevíte jak postupovat? Čím se řídit?

Všichni víme, že některé sny se nám zdají jednorázově. Vracejí nás do vzpomínek předešlých dnů, týdnů nebo i zapomenutého dětství. Jiné nás zavádějí na místa vnitřní touhy a splněných přání. Máme tady také cesty do minulých životů, ale nevíme, zda jsou skutečné, nebo se nám mísí s nějakým shlédnutým filmem. A pak tady máme takové, které nás mohou varovat před hrozícím nebezpečím a nebo naopak uklidnit, že to, čeho se podvědomě bojíme, dopadne dobře. Jak ale rozlišit, zda sen, který se nám zdál, je pro nás důležitý a máme se tím řídit a nebo jde jen o obyčejný sen? Na toto vám dám tři jednoduchá pravidla:

woman wearing dress and lying on teal clothFoto: Alice Alinari / Pixabay

1. Sen se vám vybaví ihned po probuzení

Velmi důležité sny se nám zaryjí hluboko do duše. Určitě jste zažili ten pocit, kdy jste se probudili a měli jste tíhu na hrudi. Hlavou se vám honily myšlenky, co se to děje. Pak si uvědomíte, že jste měli „šílený sen“.

Tady je důležité vstát a vše si ihned zapsat, abyste na nic nezapomněli. Stačí v bodech. A pak buďto víte hned, čeho se to týká a nebo musíte trochu zapřemýšlet. Také můžete sáhnout po snáři.

2. Sen je tak živý, až nás probudí 

Ani to, že se nám zdálo něco ošklivého nemusí hned znamenat pohromu! Přemýšlejte nad pocity a také nezapomeňte na okolní vjemy.

Zastavení hodin. Silná rána, zvonek – i když nikdo nezvonil. Andělé mají mnoho způsobů, jak nás upozornit na věci, které nás ohrožují. Tady se totiž také může stát, že vás přišel naposledy navštívit někdo vám blízký. To pak poznáte na zastavených hodinách, následným pohnutím lžičky v hrnku a nebo náhlou zimou ve vaši blízkosti. Slyšet zvonek ve snu znamená finanční potíže, soudy, exekuce a pod.

3. Sen se nám opakuje

Andělé se nás snaží varovat, nebo na něco upozornit a pokud neposloucháme, snaží se nám to podsouvat tak dlouho, dokud nepochopíme!

Nikdy nebude úplně stejný, ale „vždy“ bude mít stejný základ. Např. budete padat, budete létat nad konkrétní krajinou, pořád budete pod vodou, povodeň – tady záleží na barvě vody, odstínu, kvalitě. Bahno je vždy špatné. Čirá voda naopak může být očistná.

Hlavně si nezapomeňte své sny zapisovat. Budete tak mít jistotu, že si do svého snu nemícháte jiné zážitky.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Jak zjistit, co vaše sny skutečně znamenají

Během REM spánku vaše podvědomí předvádí fantastickou show, ale spiknutí může být těžké sledovat. (Proč jste byli na pláži, v jeskyni, v bahně?) Ústřední funkcí snů je umožnit nám přístup k myšlenkám a pocitům, které si možná neuvědomujeme. Požádali jsme Willow, aby nám vysvětlila proces dešifrování snů. Stačí popadnout tužku a ponořit se do svého podvědomí.

Krok 1
Jakmile se probudíte, zapište si vše, na co si ze svého snu vzpomenete a zaznamenejte co nejvíce objektů, lidí a míst. „Jedním z největších Freudových objevů bylo, že drobné prvky vašich snů mohou poukazovat na velké problémy. Mnoho informací je zhuštěno do malého detailu.“

Krok 2
Zapište si informaci, kterou pro vás každý detail nese. Pokud se například sen odehrál ve vašem domově z dětství, zvažte, co je na tomto místě významné a jak by to mohlo souviset s širším předpokladem snu.

Krok 3
Zapište si emoce, které sen vyvolal. Byli jste nadšeni, báli jste se, naštvali, točila se vám hlava? A co když jste se probudili?

Krok 4
Zeptejte se sami sebe, co dalšího ve vašem životě inspiruje stejné emoce. Pokud vám například váš domov v dětství připomíná šikanu ze strany vašeho staršího bratra, přemýšlejte o tom, co se děje ve vašem životě, který je podobný této zkušenosti.

Krok 5
Vraťte se ke svému seznamu informací a zkuste je spojit do jediného příběhu. (Váš domov z dětství vám připomíná šikanu…. Pomeranč, který jste jedli, vám připomíná Vánoce z roku…?…. Váš šéf, který vyrostl v Praze, byl na vás včera na poradě dost agresivní….) Pak se vydejte se do svého bdělého života vyzbrojeni větším vhledem do toho, co se děje ve vaší hlavě.

Pro nastartování vaší analýzy uvádíme významy tří společných snů…

Sen: Vypadnou vám zuby

Možný význam: „Pokud ve snu nemůžete mluvit, můžete mít v bdělém životě pocit, že je tu něco, co nechcete nebo nemůžete říci. Pokud ve snu nemůžete jíst, může to být o nenaplněných touhách. Možná je tu něco, po čem toužíš.“ Zkažený pak znamená vážnou nemoc. Podle míry zkaženosti můžeme odvodit míru a vážnost nemoci.

Sen: Podvádíte svého partnera nebo naopak

Možný význam: „Za prvé, proč teď? Co se děje ve vašem vztahu, co to vynáší na povrch? Sen může být měřítkem vaší úzkosti o vašeho partnera nebo to může být také tím, že jste v autobuse viděli někoho atraktivního. Ne všechny sny mají hlubší význam.“ Musíme se naučit rozlišovat touhy od varovných signálů.

Sen: Vidět UFO

Možný význam: „Možná to zní jako samozřejmost, ale klíčové slovo je zde invaze. Narušuje váš prostor právě teď něco nevítaného?“ Pokud tedy nejste médium, které vidí do budoucnosti, pak se rozhlédněte okolo sebe. Pokud u vašich dveří zazvoní nečekaná návštěva.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Duchovní příčiny nemocí podle Louise L. Hay

Podle knihy: Miluj svůj život od Louise L. Hay. Z této úžasné publikace pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je přiřazena duchovní příčina nemoci a afirmace, která vám pomůže nemoc zvládnout, či dokonce odvrátit. Důležité je najít duchovní příčinu nemoci a s tou pracovat.

Základem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty neuvědomované. Akutní silné negativní emoce způsobují akutní zdravotní potíže emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti. Jí je podobný hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist.

Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost.

Takové pocity vědomé či neuvědomované blokují tělesnou energii. Smutek je spojený s depresí, s nízkým tlakem, malou energií a sníženou imunitou. Do skupiny strachu patří úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.

Emocionálním konfliktem rozumíme chronické emocionální, nevyřešené a nezpracované, vnitřní trauma. Neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. „Sžírá“ nejdříve naši mysl a potom i naše tělo. To je velmi zjednodušený výčet toho, jak působí dlouhodobé negativní emocionální vyladění na naše zdraví a jaké nemoci nám způsobuje.

ABSCESHlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu.Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOCCitová podvýživa. Vztek na sebe sama.S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTYNevyřčená jedovatá slova. Obviňování sebe i druhých.Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDSZavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojím.Jsem Božím dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.
AKNÉOdmítání vlastní identity. Štítivost vůči sobě.Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád/a. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIENa koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem
ALKOHOLISMUSPocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád.
ALZHEIMEROVANEMOCTouha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.
ANÉMIENerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.
ANGÍNAStrach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
ANOREXIEViz. nechutenství 
APATIEVzdorování citům. StrachCity jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.
ARTERIOSKLERÓZAVzdor, napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..
ARTRITIDAViz. zánět kloubů 
ARTRITICKÉ PRSTYTouha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTMA BRONCHIALEPřemáhání vlastních emocí. Dusivá láska. Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.
ASTMA – DĚTSKÉStrach že života tady.Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.
BOLESTI – AKUTNÍTouha po lásce a bezpečí.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mě.
– CHRONICKÉVina. Vina si vždy hledá trest.S láskou se zbavuji minulosti. Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teď vše v pořádku.
BRADAVICEVyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.Plně vyjadřuji lásku a krásu života.
BRIGHTOVA NEMOCPocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta.Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně.
BRONCHITIDARozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho.Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.
BURZITIDAPotlačovaný hněv. Chuť někoho uhodit.Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.
CELULITIDALpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.
CUKROVKATouha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.
CUSCHINGŮV SYNDROMMentální nevyrovnanost. Příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.
CYSTICKÁ FIBRÓZAUtkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.
CYSTY (Viz též Prsa)Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice) – POTÍŽEZloba. Zášť. Touha po pomstě.Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.
DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECHPředstavuje schopnost přijímat život.Miluji život.
DĚLOHAPředstavuje sídlo kreativity.Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZAFrustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCIPotíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.
DNAPotřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DUŠEVNÍ CHOROBAÚtěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOSTStrach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
DUTINYAlergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽEStrach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.
DYSPEPSIEStrach, hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVAViz . SVALOVÁ DYSTROFIE 
EDÉMYViz. OTOKY 
EKZÉMVnitřní protiklady. Mentální vyrážka.Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
ENDOKRINNÍ POTÍŽEŠpatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.
EPILEPSIEPocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.
EXANTÉMViz. VYRÁŽKA 
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTYUrážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.
FRIGITIDAStrach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex je něco špatného. Necitliví partneři.Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.
GANGRÉNAViz. SNĚT 
GASTRITIDADlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
GENITÁLIEPředstavují mužský a ženský princip.Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE- POTÍŽEObavy, že za nic nestojím.Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOMViz. OČNÍ POTÍŽE 
HAVÁRIEViz.  NEHODY 
HEMEROIDYStrach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.
HEPATITIDAViz. ZÁNĚT JATER 
HERPESViz. OPAR 
HLUCHOTAOdmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.
HNISAVÁ ANGÍNASilné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci.
HODGKINOVA NEMOCProvinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. Nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života.Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
HOREČKYZloba. Rozhořčení.Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCEŠTÍTNÉ ŽLÁZYViz. STÍTNÁ ŽLÁZA 
HYPERGLYKÉMIEViz. CUKROVKA 
HYPERVENTILACEStrach, odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZAPředstavuje sídlo sebeovládání.Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIEÚnava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚPředstavují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku
CHODIDLAPředstavují chápání sebe sama i ostatních.Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.
CHODIDLA-POTÍŽEStrach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.
CHOLESTEROLUcpává průchody radosti. Strach přijímat radost.Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍTvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu.
CHRONICKÉ NEMOCIOdmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty.Jsem ochoten růst a měnit se. Vytvářím si bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKAReakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vlivům.
CHIDEKREVNOSTViz: ANÉMIE 
CUŤ K JÍDLU – NADMĚRNÁStrach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
– ZTRÁTAStrach. Sebeobrana. Nedůvěra v život.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCESexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.Nechávám s radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKTVypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.Mé materiální zabezpečení je v pořádku. Mám vše, co potřebuji.
INFEKCEPodrážděnost, hněv, rozladěnost. Zahnívající myšlenky.To, co se stalo v mém životě už nezměním. Je čas jít dál a najít si nové cesty. Vše bude v pořádku.
ISCHIASPokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti.Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.
INKONTINENCE (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)Pocit, že se citově neovládám.Všechno je v pořádku.
JÁTRASídlo hněvu a primitivních emocí.Znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA – POTÍŽENeustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste 
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.
Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
KANDIDÓZAPocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým.Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
KARBUNKLJedovatá zloba na všechny osobní křivdy.Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil rány mého života.
KAŠELViz. BRONCHITIDA 
KATAR – Horních cest dýchacíchViz RÝMA 
– PRŮDUŠEKViz BRONCHITIDA 
– ŽALUDKUViz. GASTRITIDA 
KINETÓZAStrach, že nemám vše pod kontrolou.Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽEStrach, že už mě nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí. ,,Nestojím za nic,,Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu.
KLOUBYPředstavují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají.Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem.
KOKTÁNÍNejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.Mohu se svobodně vyjadřovat. Je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou
KOLENOPředstavuje hrdost a egoJsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO – POTÍŽĚTvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁPodřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku
KÓMAStrach. Útěk před někým nebo něčím.Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.
KONEČNÍKMísto, kde se tělo zbavuje odpadu.Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.
– ABCESZloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.
– BOLESTIVina. Touha po trestuMinulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem
– FISTULYNeúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.
– KRVÁCENÍZloba a frustraceVěřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě je správné a dobré.
– SVĚDĚNÍVina z minulosti. Výčitky svědomí.S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.
KOPŘIVKAZveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach.Vnáším klid do každého okamžiku svého života.
KOSTIPředstavují strukturu vesmíru.Jsem dobře členěný a vyvážený.
– ZLOMENINYVzpoura proti autoritě.Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.
– DEFORMACEMentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti.Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života.
KOTNÍKPředstavuje pohyblivost a směr.Snadno se pohybuji životem kupředu.
KOŽNÍ POTÍŽEÚzkost, strach. Staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení.Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.
KRČNÍ PÁTEŘOdmítání vidět jiné stránky problému.Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
KREVPředstavuje radost volně obíhající v těle.Dávám a přijímám radost ze života.
– POTÍŽEMálo radosti, malá cirkulace myšlenek.Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky.
– KREVNÍ SRAŽENINYZablokovaný průchod radosti.Probouzím v sobě nový život.
KREVNÍ TLAK – VYSOKÝDlouhodobě nevyřešený problém.S radostí se zbavuji minulosti.
– NÍZKÝMálo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá smysl.Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
KRKPrůchod sebevyjádření a tvořivosti.Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky.
– POTÍŽENeschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.Vyjadřuji se s radostí, svobodně a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit.
KRVÁCENÍZ těla uniká radost. Zloba.Vyváženě dávám a přijímám radost.
– Z DÁSNÍMálo radosti v životních rozhodnutí.Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený.
– Z NOSUPotřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce.Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.
KŘEČENapětí. Strach. Lpění na někom nebo na něčem.Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
– V KRAJINĚ BŘIŠNÍStrach. Snaha zastavit běh života.Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
KŘEČOVÉ ŽÍLYSetrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. Mám život rád a raduji se z každého okamžiku
KŘIVICECitová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru.
KŮŽEOchraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.Je bezpečné být sám sebou.
KYČLENesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.Raduji se z každého dne.
– POTÍŽEStrach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost.Jsem v dokonalé rovnováze. V každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed.
KÝLARoztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.Má mysl je laskavá a harmonická. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
LARYNGITIDAMáte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat se. Jsem usmířený.
LEPRANeschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý.Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIEBrutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKETPředstavuje změnu a přijímání nových životních zkušenostíSnadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPÉNKAStrach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city.Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád.
LUPUSCelková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽEVarování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.
MALÁTNOSTViz. ÚNAVA 
MASTOIDITIDAZloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBYStrach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul.
MENSTRUAČNÍ POTÍŽEOdmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se rád a jsem sebou spokojený.
MIGRÉNYZnechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací)Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život, aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ MENINGITIDAMimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.
MONILIÁZAViz. KANDIDÓZA 
MONONUKLEOZANávyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní, že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.Jsem zajedno se životem. Vidím se v druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji.
MOŘSKÁ NEMOCStrach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek.Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu.
MOUČNIVKAViz. KANDIDÓZA 
MOZEKPředstavuje ,,počítač,, řídicí centrum.S láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICEKapitulace, odpor. Raději zemřít, než se změnit. Zvržení života.Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí.
MOZKOVÝ NÁDORNesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky.Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.
NADLEDVINKY-POTÍŽEÚzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.
NÁDORYLpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
NARKOLEPSIEVelký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být.Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
NARKOMANIEÚtěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe.Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.
NEFRITIDAViz. ZÁNĚT LEDVIN 
NEHODYNeschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí.Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro.
NEHTYPředstavují ochranu.S důvěrou vztahuji ruce.
– KOUSÁNÍFrustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů.Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život.
VROSTLÉ DO MASAVlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed.Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍOdpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost.Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOSTStrach a odpor vůči životu nebo člověk, který nemá potřebu prožít rodičovství.Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
NERVOVÉ ZHROUCENÍEgocentrismus. Zablokovaná komunikace.Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
NERVOZITAStrach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života.Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVYPředstavují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.Komunikuji snadno a s radostí.
NESPAVOSTStrach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIETrest za vinu. Úzkost z komunikace.Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou.
NEVOLNOSTStrach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro.
,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCIV tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!
NEŽITYPřekypující, kvasící  zloba.Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený.
NOHY- POTÍŽENesou nás v životě vpřed.Život je tu pro mne.
– STEHNALpění na traumatech z dětství.S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
– LÝTKAStrach z budoucnosti. Nechuť k pohybu .S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.
NOSPředstavuje sebepoznání.Jsem si vědom svých intuitivních schopností.
NOSNÍ MANDLERodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané.Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.
OBEZITAStrach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění.Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJPředstavuje to, co ukazujeme světu.Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.
OBRNAOchromující žárlivost.Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.
OČIPředstavují schopnost zřetelně vidět.Dívám se radostnýma a laskavýma očima.
– POTÍŽENespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám.
– ASTIGMATISMUSStrach doopravdy vidět sama sebe.Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.
– DALEKOZRAKOSTStrach z přítomnosti.Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.
– DĚTSKÉOdmítání vidět, co se děje v rodině.Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí.
GLAUKOM(ZELENÝ ZÁKAL)Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.Dívám se něžně a laskavě
KRÁTKOZRAKOSTStrach z budoucnosti.Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.
ŠEDÝ ZÁKALTemná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna.Život je věčný a plný radosti.
ŠILHAVOST- ROZBÍHAVÁStrach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
– SBÍHAVÁOdmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený.
OCHABLÉ RYSYOchablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu.Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý.
OPARVšeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Zavrhování genitálií.Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality.
OPAR, PÁSOVÝStrach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne.Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.
OSTEOMYELITIDAViz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ 
OTLAKYZbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach.Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.
OTOKYČeho nebo koho se nechcete zbavit?Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
OTUPĚLOSTMentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku.
PADOUCNICEViz. EPILEPSIE 
PÁCHNOUCÍ DECHZloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POTStrach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
PÁLENÍ ŽÁHYStrach, Strach, Strach. Svíravý strach.Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života.
PARADENTÓZAZloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům.Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.
PARALÝZAStrach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor.Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace.
PARKINSONOVA NEMOCIntenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach.Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.
PÁTEŘPředstavuje životní oporu.Vím, že život je mi vždy oporou.
– BEDERNÍVina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj.Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed.
– HRUDNÍNedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
– KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘStrach z peněz. nedostatek finanční podpory.Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.
– KRČNÍOdmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
– ZAKŘIVENÍ PÁTEŘEViz. ZAKŘIVENÍ 
PAŽEPředstavují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.
PÍŠTĚLStrach. Překážka v procesu zbavování.Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČSlzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCESchopnost přijímat život.Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽEDeprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.Jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSNĚviz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE 
PLOTÉNKYNerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.
PLYNATOSTSvíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil.
PMSviz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM 
PODVĚSEK MOZKOVÝviz HYPOFÝZA 
PODVRTNUTÍviz VÝRON 
POHLAVNÍ NEMOCISexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINYDrobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)Strach z rodiče, většinou otce.Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.
PÓRYviz UCPANÉ PÓRY 
POTRATStrach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.
PROSTATAPředstavuje mužský princip.Přijímám své mužství a raduji se z něj.
– POTÍŽEMentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
PRSAPředstavují mateřskou péči a výživu.Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
– UZLINY, CYSTY, NÁDORY(viz též CYSTY)Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
PRSTYPředstavují detaily života.Jsem usmířený s detaily života.
– MALÍČEKPředstavuje rodinu a předstírání.Je mi dobře s rodinou života.
– NA NOHOUPředstavují detaily budoucnosti.Všechny detaily se vyřeší samy.
– PALECPředstavuje intelekt a obavy.Má mysl je upřímná.
– PROSTŘEDNÍČEKPředstavuje vztek a sexualitu.Je příjemný být mužem/ženou.
– PRSTENÍČEKPředstavuje svazky a smutek.Miluji klidně a laskavě.
– UKAZOVÁČEKPředstavuje ego a strach.Jsem v bezpečí.
PRŮJEMStrach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZAviz LUPÉNKA 
PUCHÝŘEOdpor. Nedostatek citové ochrany.Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINAVelká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENAJsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.Mohu se svobodně radovat.
RAMENA, KULATÁviz SKOLIÓZA 
REVMATIKÁ ARTRIDAKritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUSPocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLICStrach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZAZatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
RUCEVšemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMAPříliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁVnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁnahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍÁHÁNÍStrach. Příliš rychlé hltání života.Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.
SANICEviz ČELIST 
SENILITANávrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODOMINEPocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
SKLERÓZAviz ARTERIOSKLERÓZA 
SKLERÓZA MULTIPLEXviz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 
SKOLIÓZAVláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINAPosedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)Představuje sladkost života.Mám sladký život.
SNĚŤMentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
SPÁLENINYZloba. Vztek. Vznětlivost.V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.
SRDCEPředstavuje centrum lásky a bezpečí.Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ- POTÍŽESpolečenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUSviz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST 
STRNULOSTStrnulé, rigidní myšlení.Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMANenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOSTPředstavuje ochranu genitálií.Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVAMísto, kde se tělo zbavuje odpadu.Snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
– POTÍŽEStrach zbavit se všeho starého a nepotřebného.Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIEObrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
SVĚDĚNÍTouhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRABInfikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILISviz POHLAVNÍ NEMOCI 
ŠEDIVĚNÍ VLASŮStres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.
ŠEDÝ ZÁKALviz OČNÍ POTÍŽE 
ŠILHAVOSTviz OČNÍ POTÍŽE 
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA-POTÍŽEPonížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
– HYPERFUNKCEMimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICESilné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)Rozvádějí radost ze života.Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.
TETANUSPotřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDAviz ANGÝNA 
TOXIKOMANIEviz NARKOMANIE 
TRICHOFYCIEPocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.
TROMBÓZAPocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.
TRUDOVITOSTviz AKNÉ 
TUBERKULÓZASobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.
TUKPředstavuje ochranu. Přecitlivělost.Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRYPocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVAOdpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.Jsem plný energie a nadšení ze života.
URETERITIDA a URETRITIDAVztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTAPředstavují přijímání výživy a nových myšlenek.Jsem živ z lásky.
– POTÍŽEzakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.
UŠIPředstavují schopnost slyšet.Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTIZloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.
ÚZKOSTNedůvěra v přirozený běh života.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
VAJČNÍKYPředstavují stvoření i tvořivost.Jsem vyvážená ve své tvořivosti.
VARLATAPředstavují mužský princip.Je bezpečné být mužem.
VITILIGOPocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.
VOLEviz STRUMA 
VROZENÉ VADYKarmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.
VULVAPředstavuje zranitelnost a citlivost.Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮStrach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.
VYRÁŽKA (EXANTÉM)Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
VÝRONZloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.
VÝTOK, BÍLÝPřesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.
VZTEKLINAVztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPAOdmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDAviz PÁTEŘ 
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘEStrach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT (všeobecně)Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
Z. JATEROdpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Z. KLOUBŮPocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
Z. KOSTNÍ DŘENĚFrustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
Z. KYČELNÍKUStrach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
Z. LEDVINPřecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
Z. MANDLÍviz ANGÍNA 
Z. OČNÍ ROHOVKYNesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Z. POCHVYZloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.
Z. SEDACÍHO NERVUviz ISCHIAS 
Z. SLEPÉHO STŘEVAStrach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
Z. SLINIVKYOdmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
Z. SPOJIVEKZloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍZloba a frustrace. Odmítání vidět.Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Z. TLUSTÉHO STŘEVAPřehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Z. ŽILZloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLICZoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍPředstavuje pohyb a uvolněnost.Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.
ZÁVRAŤpřelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVAviz SKLERODERMIE 
ZDUŘENÍSlepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICEMentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINYviz KOSTI 
ZTRÁTA PAMĚTIStrach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHYRoztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOUviz OTLAKY 
ZTUHNUTÍ ŠÍJENeústupná paličatost.Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBYPředstavují rozhodnutí. 
ZUBNÍ POTÍŽEDlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍNedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEKObsahuje výživu. Zažívá myšlenky.Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽEHrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCIPopírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.
ŽÍLYRozvádějí radost ze života.naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.
ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)Představují iniciativu a aktivitu.Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKAPředsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENYzahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.
ŽRAVOSTviz NECHUTENSTVÍ 

Nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše. Protože duše k nám promlouvá skrze tělo.


Je to výzva k zastavení se na své cestě, naslouchání svému nitru, výzva k pozornosti k sobě a pochopení sebe sama skrze zklidnění, uvědomění a prociťování při cestě do nitra a opětovnému nabírání sil. Nutí nás k zamyšlení nad svým dosavadním životem, chce po nás, abychom se podívali, odkud a kam kráčíme, a nalezli své místo v životě.

Nemoc jako řeč duše poukazuje na to, že náš dosavadní život vyžaduje změnu, neboť jsme dosud málo zohledňovali své předurčení zakotvené v hloubce naší bytosti a přehlíželi naši duchovní podstatu. Nemoc je láska, kterou k nám promlouvá Bůh, abychom postupně dokázali pochopit naši duchovní podstatu a následně ji realizovat.

Autor: Willow Zdroj: kniha Miluj svůj život

VšeVztahy | sex | psychologie

Každý z „jiné“ planety? Jak se naučit partnerskému respektu

Na začátku každého vztahu si partnera idealizujeme. I když má partner nějaké ty nedostatky, přivíráme před nimi oči a tajně doufáme, že se tato skutečnost časem změní a náš protějšek bude na naši škále zase jen v superlativech.

Jenže mnohdy to, co se zdálo být nevýznamným, se postupem času stane zásadním a možní i nepřekonatelným problémem. Zamilovanost nás pomalu opouští a my odkládáme „růžové brýle“. Páry, které spolu začnou bydlet, rychleji ztrácejí zábrany je přestanou se snažit, aby se neustále předváděli v tom nejlepším světle. Při soužití to dá daleko více práce se kontrolovat, a tak je na čase ukázat se v pravé kráse.

Každý člověk se chce „doma“ cítit pohodlně a uvolněně a tak se přestanou kontrolovat.

Oba partneři pak mohou být překvapeni, jaké věci jim začnou vzájemně vadit. Jen málokterý pár si sedne tak, že jim na sobě nepřekáží vůbec nic, nebo jen málo. Většina párů musí s partnerem začít v soužití řešit mnohé komplikace, které se objeví a konfliktů se tak učit předcházet. Kdo to nezvládne, nedokáže nakonec ani společný život s partnerem a pár se tak rozchází, kvůli nepřekonatelným rozdílům. Lidé s velmi odlišnými zájmy a životními styly budou hledat společné řešení jen obtížně. Nejjednodušší bývá sžívání s u podobných typů, které mají společné zájmy a životní styl. Navíc je provází stejná schopnost tolerance.

Na kolik se nespokojenosti Moniky podepsala rozdílná očekávání? Nastal čas posoudit, kdy jsou nedostatky v jejím vztahu zásadní, a nebo je šance najít kompromis. Je na ní, aby sledovala partnera, jak si vede v zásadních životních oblastech důležitých pro společný budoucí život. Jak hospodaří s penězi, , jak přistupuje k dělení kompetencí, k vaření, nakupování. Jaké jsou jeho názory na výchovu dětí. Jak zachází s volným časem a jak se chová v rodině. A hlavně, jak vás dokáže přijmout a respektovat takovou, jaká jste a nepředělávat vás k obrazu svému. Uvědomte si, že partner se nezmění a jeho tlak bude akorát stoupat.

V zásadě si vybíráme dva druhy partnerů. Přitahují nás protiklady a nebo partner, který se nám nenápadně podobá. Je nutné posoudit, zda jeho povahové vlastnosti jsou z našeho pohledu pro dlouhodobý vztah vhodné. Pokud Monice už nyní na partnerovi vadí jeho určité vlastnosti, po několika letech ji budou vadit stokrát víc. Poslední možností pro upevnění jejich vztahu je najít mezi nimi to, co je opravdu spojuje. Jaké mají společné zájmy, co se Monice na partnerovi líbilo, když spolu spolu byli na začátku vztahu a hlavně, hledat důvody, proč si Monika partnera váží. Pokud ale tyto věci bude hledat jen obtížně, je na místě zamyslet se, zda má význam v takovém vztahu pokračovat.

Při výběru životního partnera je důležité zkoumat, v jakém prostředí vyrůstá, jaký vztah k sobě mají jeho rodiče, jaké je v jeho rodině rozdělení moci a jak se komunikuje v pozitivní a negativních záležitostech. Je nesporné, že rodina, ve které partner vyrůstal, ho zásadně ovlivní. Většina lidí získává modely chování právě u svých rodičů. Říká se, že kdo chce vidět, jaký jednou bude jeho partner, má si pozorně prohlédnou jeho rodiče a podle toho se rozhodnout.

Jedním z nejdůležitějších faktorů partnerského života je vzájemný respekt a snaha o kompromis. Jde především o to, zda je Monika ve vztahu šťastná. Není na místě přesvědčovat sama sebe, že toho pravého máme po svém boku právě teď. Zamilovaný mozek produkuje velkou dávku hormonů, které nám brání racionálně uvažovat. V momentě, kdy zamilovanost odezní, umíme si problémy uvědomit a připustit. Kdo popírá vlastní potřeby a snaží se za každou cenu uspokojit druhé, rozdá se a nakonec vyhoří ve své samotě.

Autor: Patricie Kovářová, osobní koučka a partnerská konzultantka

AnděléVěštění | NávodyVše

Jak kontaktovat svého Duchovního průvodce

Duchovní průvodci jsou spřízněné duše, které nám pomáhají z druhé strany. Pomocí těchto tipů se naučíte spojit se svými duchovními průvodci. Naučit se rozpoznávat znamení a různé způsoby, jak s námi průvodci komunikují, může prohloubit naše spojení s vlastní intuicí a vyšším duchem. Pokud jde o otevření kanálu pro komunikaci s vašimi průvodci, budete se chtít ujistit, že investujete do svého duchovního blaha. Vaše psychické schopnosti jsou svaly, které napínáte. Děláte tak nezbytnou péči, abyste posílili tuto část svého bytí. Zapojujte svou intuici do své každodenní rutiny.

Existuje nespočet způsobů, jak vytvořit spojení a začít přistupovat ke svým průvodcům, napsal server horoscope.comZapisování do deníku s ohledem na vaše průvodce je jedním ze způsobů, jak se naučit komunikaci. Další věcí je snažit se být více přítomni ve svém každodenním životě a otevřeni přijímání symbolů a znaků od svého Duchovního průvodce. 

Kaitlyn Graña, duchovní vychovatelka a poradkyně, nabízí rituál, který lze použít k otevření kanálu s vašimi průvodci. 

Co budete potřebovat:

 • Mýdlo
 • Voda
 • Bílá svíčka

„Vaše tělo je prvním oltářem, což znamená, že vaši průvodci jsou vždy s vámi. Pokud jste připraveni se spojit se svými duchovními průvodci, začněte tím, že si dobře umyjete ruce,“ říká Graña. „Posaďte se ke svému stolu nebo ke kuchyňskému stolu a postavte sklenici vody napravo a zapalte bílou svíčku nalevo. Několikrát se zhluboka nadechněte, uvolněte ramena a čelist. Až budete připraveni, řekněte nahlas: ‚Já [zde říkám své jméno], přeji si spojení s dobrotivými duchovními průvodci a strážci, kteří jsou svěřeni mé péči. Děkuji vám za vše, co jste pro mě udělali v tomto životě a v dalších časových liniích. Žádám vás, abyste se se mnou podělili o svou moudrost, vedení a pravdu prostřednictvím stínů i světla. Přeji si tě poznat víc a děkuji ti za vše, co mi zjevuješ v božském načasování.’“

Nebojte se upravit jazyk,  dodává Graña, používejte svou intuici a mluvte ze srdce a z toho, co vám více vyhovuje. Poté, co dokončíte tento rituál, je čas začít mluvit! „Mluvte s nimi o svém životě, mluvte s nimi o svých bojích, sdílejte své otázky, sdílejte své radosti,“ dodávají. „Noví praktikující se často potýkají s pocitem, že to, co říkají, není pro jejich náladu ‚dost důležité‘. Tohle nemůže být dále od pravdy! Vaši průvodci chtějí slyšet všechno – to dobré, špatné, všední a fantastické.“

Nezapomeňte poděkovat svým duchům, než ukončíte rituál, za jejich čas, energii a investice do vaší péče. Graña dodává, že je důležité „zhasnout svíčku a nalít vodu do žíznivé rostliny. Po tomto rituálu můžete své duchy přivolat kdykoli a kdekoli.“ Otevřeli jste komunikaci záměrně a pamatujte, že vaši průvodci jsou vždy s vámi. Můžete si s nimi povídat ve sprše, při procházce se psem nebo dokonce, když usnete.

Pokud od svých průvodců hned nedostanete zprávu zpět, nepropadejte panice. „Duchové častěji naslouchají našim otázkám a prosbám, když jim nabízíme, ale jejich odpovědi přicházejí později – obvykle jako „aha!“ okamžik, kdy procházíme naším dnem,“ říkají. „Nejdřív to bude asi jako mluvit sám se sebou.“ To je normální! Duchovní komunikace je sval, jehož sílu a přesnost časem budujeme. Čím více trénujete, čím více s nimi mluvíte, tím snazší je rozpoznat jejich poselství.“

Jak využít sny ke kontaktování svých průvodců

Dalším způsobem, jak využít zprávy a symboly od vašich průvodců, je práce snů. Sny slouží jako portál do našeho podvědomí a mohou poskytnout přímé spojení s našimi duchovními průvodci.

„Práce snů je jedním z absolutně nejlepších způsobů, jak se spojit se svými duchovními průvodci, včetně vašich božstev, předků, andělů, vnitřních archetypů a dalších,“  Captolia, duchovní médium a byznys psychika pro čarodějnice, říká. „Duchovní kontakt prostřednictvím říše snů je mocný – a vaši duchovní průvodci se s vámi rádi spojují prostřednictvím symboliky ve vašich snech.“ Můžete si před spaním stanovit záměr, že se chcete spojit se svými průvodci, dodává Captolia, a spárovat jej s „bylinkou snů, jako je pelyněk, kozlík lékařský nebo modrý lotos, abyste posílili své schopnosti kontaktu s duchem, když sníte! “

Podobně jako u práce snů je dalším způsobem, jak usnadnit spojení s našimi duchovními průvodci, astrální cestování, kterého můžete dosáhnout pomocí transu a meditace. Captolia to pojmenovává jako jeden ze svých osobních oblíbených způsobů, jak se „spojit a přijímat zprávy od mrtvých a duchů předávaných milovaných. Můžete se k nim dostat tak, že si představíte, jak vstoupíte do dveří a astrálním potrubím do psychického světa vašich duchovních průvodců (jako je jejich duchovní domov), nebo je pozvete do *svého* světa, aby se spojili.“ 

Znamení, že k vám váš průvodce duchem mluví

Naši průvodci s námi komunikují všemi možnými způsoby. Velmi pozorně posílají zprávy, které pro nás vyniknou a rozzáří v nás vnitřní vědomí. Willow nám připomíná, že ačkoli průvodci často komunikují psychicky, nemusíme být psychickým médiem, abychom od nich mohli přijímat zprávy.

„Průvodci s námi rádi neustále mluví prostřednictvím našeho fyzického světa! Jejich poselství může přijít prostřednictvím lidí, se kterými komunikujeme, slov na místním billboardu, písně, která zní, když jste v supermarketu, věty z filmu, na kterou se díváte, pasáže v knize,“ říkají. . „Víte, když jsou to vaši průvodci, spíše než, řekněme, vaše úzkost, protože poselství vašich dobrotivých duchů nepřicházejí s  emocemi, které jsou k nim připojeny. “ Je to prostě vědění.“ 

A nezapomeňte věnovat pozornost svým snům! Neomezujte se ani na to, jak se může objevit váš průvodce. „Prostřednictvím snění obvykle poznáte, když k vám duchovní průvodce mluví, když se doslova dostanete do kontaktu s bytostí ve svých snech,“  říká Captolia. „Možná zvíře, osoba nebo energetická entita. Zjistil jsem, že duch může být v jejich snové komunikaci docela přímý. Mohou s vámi mluvit přímo. Nejde vždy jen o symboly. Pokud dokážete praktikovat lucidní snění, můžete si během snů vědomě zavolat své průvodce.“

Pokud začnete zdokonalovat své dovednosti lucidního snění, schopnost vědomě rozpoznat, že sníte, a převzít kontrolu nad snem, můžete uskutečnit doslovnou magii. „Přitom jsem obdržela celý rituál a pokyny k ochranným kouzlům, stejně jako ingredience od mého patrona Božstva Hekate,“ říká. „Provedl jsem kouzlo ve svém snu a pak jsem ho zopakoval ve svém bdělém životě!“

Nejčastější otázky:

Mám duchovního průvodce?

Ano, máte duchovního průvodce! Ať už jste navázali kontakt nebo jste rozpoznali znamení, určitě jste spojeni s entitami z druhé strany. Někteří průvodci jsou s námi od narození a jiní vstupují do našich životů v konkrétních časech, kdy jejich specifické dovednosti a vedení nejvíce potřebujeme.

Má každý duchovního průvodce?

Každý má duchovní průvodce. Duchovní průvodci přicházejí v mnoha různých typech forem – od andělů přes zesnulé milované po archanděly a zvířata, všichni vstupujeme do tohoto života s duchovním týmem, kterému leží na srdci naše nejlepší zájmy.

Jak vypadají duchovní průvodci?

Duchovní průvodci jsou jedineční pro každého jednotlivce. Postupem času jsme schopni lépe porozumět znamením a symbolice spojené s našimi průvodci, když s nimi prohlubujeme své spojení. Pokud například uvidíte kolibříka venku ráno poté, co zemřel váš milovaný člověk, můžete si toto zvíře přiřadit jako pozdrav od tohoto milovaného člověka nebo průvodce. Rozpoznat načasování, kdy se kolibříci objeví ve vašem životě, a propojit to s tím, o čem přemýšlíte, o čem mluvíte nebo jaká témata právě zpracováváte, je klíčem k dešifrování zpráv. Duchovní průvodci mohou mít všechny tvary, velikosti a formy. 

Jak se jmenuje můj duchovní průvodce?

Čím více investujete do svého vztahu se svými duchovními průvodci, tím snazší bude zjistit, jak se jmenují. „Nejlepší způsob, jak to zjistit, je udělat si čas a zeptat se jich! Zeptejte se jich a důvěřujte křestnímu jménu, které vás napadne,“ říká Graña a dodává, že vaši průvodci vám to chtějí co nejvíce usnadnit. „Sáhnou po jménu, které je již přítomno ve vašem vědomí, po jménu, o kterém vědí, že je poznáte a pochopíte.“

Portál a síla lucidního snění vás také může vést k tomu, že si uvědomíte jména vašich průvodců. „Pokud se vám podaří proniknout do lucidního snu, můžete se svých duchovních průvodců zeptat přímo na jejich jména tím, že se zeptáte ‚kdo jsi?‘ nebo ‚jak se jmenuješ?‘ Můžete průvodci nabídnout kus papíru a požádat ho, aby ho napsal,“ říká Captolia. „Můžete také požádat o přijetí jejich jména ve svém bdělém životě.“ V případě pochybností, dodává, můžete také vyzkoušet řadu dalších věšteckých nástrojů, „jako je držení kyvadla nad abecedou, automatické psaní nebo dobrá olověná tvarovaná tabule Ouija“. 

Autor: Woillow Zdroj: horoscope.comVěštění | NávodyVše

Základní význam karet aneb Jak na věštění

Vykládat karty není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Základem je naučit se význam karet a pamatovat si je. ALE! Obrázky na kartách jsou pouze symboly, které nám něco naznačují a je velmi důležité sledovat také karty okolo. Naše kartářka Willow je napojena na Andělské bytosti a je přesvědčena, že jejich výklad doplňují informace od andělů. Prý je dnes ani nepotřebuje, ale používá je, protože to klienti chtějí. Potřebují to vidět na vlastní oči. A i když lidé chodí opakovaně, karty chodí pořád stejné!!!

Osud a výklad podle ní nejde ošálit, ale jde zvrátit, pokud člověk chce a jeho přání je upřímné. Vykládat karty se nenaučí každý. Nejde o umění klamat, ale o umění spojit se se svým vyšším JÁ, které komunikuje s andělskými bytostmi. Nejde tedy jen o to, zda jste stará, nebo nová duše, umí to u numerologické jedničky, pokud to mají předurčeno a jsou natolik silné, aby to zvládly. Nelze totiž komunikovat pouze s anděly! Představte si, že k vám přijde klientka, která má na sobě kletbu. Pokud jednou otevřete své třetí oko a osvobodíte svou duši, objevíte „skutečný svět“. Svět bez opony. Bílou, ale také temnou“ stranu světa, takže budě při učení velmi opatrní.

kéry - srdce

Srdcové eso | Znamená dobro u každé otázky. Následuje-li za nešťastnou, špatnou kartou, ruší její nepříznivý vliv, nebo jej přinejmenším zeslabí. Zvláště oznamuje radostné zprávy jako svatbu, zábavu, novou lásku, ale také milou návštěvu.
Srdcový král | Přináší vždy dobro. Značí přejícího otce, tchána, manžela, přítele nebo mocného příznivce. A vždy nějakého staršího muže. Muže, který má dobré srdce, pomocnou ruku. Ve vztahu pak znamená, že jde o toho pravého muže, který stojí po vašem boku. Pokud to tak nevidíte, ale karty vám to tak ukazují, měly byste změnit pohled na tohoto muže. Může to být váš špatný postoj k němu, nebo přechodný problém. Pokud takového muže ztratíte (osudového), nový už do vašeho života nikdy nepřijde! Budete mít partnery, ale vždy půjde jen o povrchní nebo krátkodobý vztah!
Srdcová dáma | představuje matku, manželku, laskavou příbuznou nebo přítelkyni. I když srdcová dáma může také představovat nevěstu nebo milenku, jedná se vždy o starší osobu, zatímco mladé děvče jako milenku ukazuje srdcová sedma. Pokud se ale ptáte na vztah a tato karta stojí vedle srdcového krále, pak jde o velmi silnou vytrvalou lásku, o životní partnerství, které můžeme ztratit pouze vlastní chybou (platí pro obě strany).
Ve všem ostatním platí všechno, co bylo řečeno u srdcového krále. Přitom se samozřejmě rozumí, že za mužského příznivce, dosadíme ženskou osobu.
Srdcový kluk | Představuje dobře smýšlejícího mladého muže, upřímného milence nebo přítele, stále ještě svobodného. Pokud jde o rodinné vztahy, pak jde vždy o syna.
Srdcová desítka | Tato karta oznamuje splněná přání a šťastné ukončení nerozhodnutých záležitostí. Pokud v něčem váháte, pak vám karta říká – Ano, jděte do toho!
Srdcová devítka: Tato karta je jedna z nejpříznivějších. Znamená vítězství nad nepřítelem, sokem, nebo konkurencí. Úspěch ve sporných záležitostech, a pokrok v obchodních věcech.
Srdcová osma | Tato karta představuje rodinu osoby, která si nechává karty vyložit. Její význam záleží na kartách, které leží okolo. Jinak tato karta může znamenat také způsobné dítě. Úspěšné ukončení studia. Nebo přijetí na školu a pod.
Srdcová sedma | Představuje dobře vychovanou, věrně milující, štěstím a mladostí zářící mladou dívku. Pokud se ptáme na těhotenství, pak nám tato karta žehná. Jestli se narodí kluk či dívka nám ukáže Srdcový kluk a nebo Kárová dáma.

káry - kule

Kárové eso | Je „úplně“ nejšťastnější karta ze všech. Padne-li na počátku, není třeba dál vykládat, protože příslušná osoba má bez pochyb před sebou skvělou budoucnost, nezkazí-li si jí vlastní chybou. Tato karta znamená štěstí zvláště ve finančních a obchodních záležitostech.
Kárový král | Představuje kapitalistu, podnikatele, živnostníka nebo zaměstnavatele. Může představovat i vzdáleného příbuzného. Pokud nám vyjde ve vztahu, jde o milého, příznivého muže, který má finance a bude vás mít rád, ale nikdy nepůjde o lásku jako z románu. Nicméně, tento muž není sobecký a bude také dobrý otec i pro cizí/nevlastní děti.
Kárová dáma | Představuje vdanou nebo starší ženu se silně vyvinutým smyslem pro obchod. Pro osoby nízkého postavení představuje zaměstnavatelku, ale také společnici v podnikání. Ve společném obchodě je radost mít takovou ženu vedle sebe, protože má dobrou intuici pro obchod a výborné předpoklady. Pokud jde o vztahy, pak tato žena bude věrná, milá a láskyplná. Ale také soběstačná a nezávislá. Ve všem ostatním platí všechno co bylo řečeno u kárového krále.
Kárový kluk | Představuje mladého svobodného muže. Není přímo nepřátelský, ale ne tak dobře smýšlející, jako srdcový kluk. Je více samostatný a finančně nezávislý. Pro mladou dívku, která si nechává vyložit karty, může také představovat milence, který má peníze, ale v lásce je spíše vlažný. Na přesné zhodnocení charakteru je třeba brát zřetel na okolní karty. Jinak může též představovat kolegu, druha přítele nebo pro matku dítě – syna.
Kárová desítka |  Má velmi příznivý a vysoký význam v oblasti peněz. Znamená hlavně velký příjem peněz, štěstí v obchodech a živnosti.
Kárová devítka | Je také šťastná karta. Oznamuje blížící se příjem nebo obchodní zisk, ale ne tak velký jako u kárové desítky.
Kárová osma |  Tato karta znamená peněžní příjem a nové obchodní příležitosti. Přijít o finanční příležitost můžete pouze vlastní vinou a nebo leností. Nebojte se chopit příležitosti a jednejte rychle.
Kárová sedma | Nabádá k šetrnosti. Znamená platební neschopnost a hrozící nedostatek peněz, nebo také občasnou nebo i stálou chudobu, neomezíte-li zbytečné výdaje.

piky - zelené

Pikové eso | Jde o nejošklivější kartu ze všech. Může znamenat smrt nebo konec něčeho, co už nebylo pro váš život důležité. Také oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo nečekanou návštěvu.
Pikový král | Tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže, úředníka, vyššího postavení, soudce. Zvláště např. advokáta, poručníka, nepříjemného podnikatele, lékaře nebo kapitalistu, který se snaží vydělávat k vaší škodě. Pokud vám pikový král vyšel v kartách ve vztahu, pak jde o sobeckého muže, který je s vámi pouze pro peníze nebo ze zištných důvodů! Od takového partnera je lepší být co nejdále!!!
Piková dáma | Tato karta představuje ženu, od které se nedá čekat nic dobrého. Jde o falešnou přítelkyni, kamarádku, milenku nebo závistivou sousedku. Ale také o zlou matku. Prostě vždy o ženu špatně smýšlející, která vás bude chlácholit milými slovy, které jsou plné jedu! Pro mladého svobodného muže, může také představovat lačnou strávnici nebo nepoctivou bytnou. Vedle karty, která znamená nemoc nebo těhotenství, ohlašuje návštěvu porodní asistentky. Chtivost a lakota jí nejsou vzdálené. Ve všem ostatním platí totéž co bylo řečeno u pikového krále.
Pikový kluk | Představuje sobeckého milovníka, nebo také policistu, školního zaměstnance nebo soudního vykonavatele. Vždy ale mladého muže, který budí málo důvěry. Vyjde- li nám u syna, pak počítejme s potížemi. Můžou ho pronásledovat dluhy, drogy, gemblérství, alkohol a jiné potíže a závislosti.
Piková desítka | Oznamuje nemoc nebo nechtěné těhotenství, které se týká osoby, jež si nechává vyložit a nebo někoho z její nastávající rodiny. Neleží-li v okolí karta, která představuje osobu, jež si nechává vyložit, je její vliv nepříznivý a nabádá k opatrnosti.
Piková devítka | Tato karta oznamuje neočekávané nehody a neštěstí týkající se úrazu, podivných neštěstí čí dokonce smrti, přepadení nebo vloupání. Padne – li karta při otázce na podnikání, či obchod, se vším rozhodně počkejte. Vaše podnikání by vedlo ke krachu a obrovským finančním ztrátám!
Piková osma |  Jak srdcová osma šťastnou rodinu a způsobné děti představuje, tak piková osma znamená ženskou vládkyni v rodině, neštěstí a potíže v manželství, kvůli marnotratnosti a parádivosti. Nevěra jde ruku v ruce s touto ženou, která jedná sobecky a jde si za svými cíli přes mrtvoly.
Piková sedma: tato karta znamená nepříjemné překvapení, tělesnou bolest, která nepochází od nemoci, ale spíše jako trest. Podle okolností může také podvod nebo bankrot znamenat.

trefy - žaludy

Křížové eso | Tato karta ukazuje na veřejné místo, kostel, soud, úřad nebo také nemocnici. Naznačuje, že budete něco řešit a to „bohužel“ veřejně!
Křížový král | Tato karta představuje úředníka, soudce, policistu, kněze, kazatele, správce, podnikatele a jiného pyšného, domýšlivého muže, od kterého se nedá nic dobrého čekat. Pokud vyjde jako partner, pak jde o člověka sobeckého, který má hodně hluboko do kapsy. Umí dobře manipulovat bez potíží vás připraví o vaše dlouholeté úspory. Až to udělá, půjde dála vše svede na vás!
Křížová dáma | Tato karta je vždy podezřelá! Může představovat vlastní ženu nebo jinou příbuznou. Falešnou manželku, která si vás vzala jen pro peníze! Nevěra a svádění druhých mužů ji nejsou vůbec cizí. Karta zpravidla ukazuje na chtivou falešnou ženu, která kouká jak z někoho těžit. Také to může být žena pokrytec, která škodí pod rouškou zbožnosti. Pomlouvačná klevetnice, která se neštítí vymýšlet si falešné historky jen proto, aby byla zajímavá. Že tím někomu uškodí? To pro ni není žádná překážka!
Všechno co bylo napsáno o křížovém králi ve spojení s jinými kartami, platí také o křížové dámě s tím, že za starého muže dosadíme starší ženu.
Křížový kluk | Představuje zkaženého mladíka, falešného milovníka, lichváře, konkurenta, nepřátelského souseda a varuje před nečestným přítelem nebo kamarádem. S křížovou dámou si můžou podat ruce!
Křížová desítka | Tato karta oznamuje pomluvy, spory, nepřátelství, škody a podvody. Může to být např. nepoctivý kolega, číšník nebo závistivý soused. Ale POZOR! Tato karta se zvláště vztahuje na domov a blízké okolí.
Křížová devítka | Tato karta oznamuje překážky všeho druhu. Žalobu, exekuci nebo i úpadek.
Křížová osma | Tato karta znamená zneuctění, zadlužení kvůli špatně vychovaným dětem, nemanželské děti nebo také vězení a bankrot.
Křížová sedma | Tato karta nevěští nic dobrého! Oznamuje neštěstí a zmařené vztahové naděje. Zvláště ale nabádá k přípravě na zkázu, kvůli zkažené dívce, falešné milence, která jde jen po penězích nebo jiné záškodné ženské osobě.

Autor: Willow, redakce Ženy2000

Věštění | NávodyVše

Mohla by řízená hypnóza změnit Váš život?

Pro toto téma jsem si připravila rozhovor s hypnotizérkou a astroložkou Jaroslavou Anes Jarošovou, která dnes žije a působí už jen pro své nejbližší, kousek od Krakowa. První věc, na kterou jsem se jí zeptala: „Anes, můžeš sama na sobě cvičit hypnózu?“ V tu chvíli se rozzářila. „Je to tak legrační,“ řekla. “ Zrovna nedávno jsem o tom přemýšlela. Jak to provést sama na sobě a neublížit si.“ Hypnózu na sobě cvičit určitě můžete. Ne tu hlubokou, to byste se už nemuseli probudit, ale takovou malou.  „Mohla bych tě to naučit klidně hned teď, jak to udělat.“

Vyprávěla mi o technice v hypnóze zvané frakcionace. Provádíte ji sami na sobě. U frakcionace zavřete oči a opakovaně je otevíráte. Při společném rozhovoru jsme seděly u stolu v poměrně rušné kavárně. I tak jsem našla místo na zdi mírně nad úrovní očí, kterého jsem se měla držet pevným pohledem, jak mi Anes nařídila. „Tak, jako by ses dívala na světlo svíčky,“ řekla.

„Třikrát zavři a otevři oči,“ vysvětlila, „a pak, potřetí, měj oči zavřené a nadechni se, třikrát, a vydechni. Nádech, dva, a výdech. Nádech, jeden, výdech. Pak v duchu počítej od 20 dolů do jedné.“ Požádala mě, abych vymyslela nějaké prohlášení, kterým bych se mohla v hypnóze posunout. Okamžitě mě napadlo: „Chci být nebojácnější,“ a tak jsem do toho šla.

Když jsem opakovala své prohlášení, cítila jsem, jak se můj tep zpomaluje. A cítila jsem se jako na obláčku. Lehkost. Ale stále jsem si trochu uvědomovala hudbu hrající v pozadí. Po několika minutách Anes znovu promluvila a přivedla mě zpět do kavárny. Už jsem se cítila odvážnější a mnohem klidnější. Dokonce i zkrácená verze ve veřejném prostředí nabízela náznak toho, co dokáže plná autohypnóza.

Co je hypnóza?

Willow: Anes, můžeš mi říct, co je hypnóza?

Anes: Hypnóza je proces uvolnění vědomé mysli a vytvoření prostoru pro podvědomí, aby vystoupilo a abychom mohli být více v souladu s tím, co chceme.

Willow: Proč hypnóza? Znám tě spíše jako astroložku.

Anes: Nabízím astrologii a hypnózu. V každém sezení začneme dělat astrologii a spoluvytvářet afirmace nebo návrhy, které bychom měli uvést do hypnózy. Mnohokrát v astrologii jdeme hluboko do něčích psychologických výzev a darů a do toho, co ve svém životě nejvíce chtějí. Vždy mě opravdu bavilo přemýšlet o planetách jako o archetypech. A tak mnohokrát můžeme tento archetyp posunout vpřed právě v hypnóze.

Willow: Jak jsi se k tomu poprvé dostala?

Anes: Moje nevlastní máma byla astroložka. A když jsem byla malá, pořád se mnou o tom mluvila. Když jsem byla na střední škole, vedla kurs pro mě a mé kamarádky. Byla jsem tím fascinována. Ve svých 20 letech jsem to opravdu brala jako samozřejmost. Nenapadlo mě, že to není něco, k čemu má přístup většina lidí, a jen jsem o tom nezávazně mluvila se svými přáteli. Nakonec jeden kamarád řekl: „Musíš to dělat profesionálně!“

Willow: Cítila jsi, že právě toto je tvá cesta?

Anes: Většina lidí, když přijde na hypnózu, se opravdu snaží s něčím pohnout. Něco změnit. Ať už je to fyzické chování, jako je přestat kouřit, nebo jen změnit nějaký návyk. Nebo to může být něco vnitřně nefungujícího, jako typu: „Potřebuji více sebevědomí,“ nebo „Chci mít pocit, že peněz mám tolik, kolik potřebuji a nemám se čeho bát.“ Když tito lidé přijdou, snažím se jim pomoct. Je to mé poslaní. Většinou se nám to podaří na tři sezení. Ale jindy stačí pouhé jedno. Je to velmi individuální.

Willow: A jak takové sezení probíhá?

Anes: Já už takových sezení moc nedělám. Už jsem přeci jen v pokročilém věku, ale vždy to bylo individuální. Někdy s někým můžete na něčem pracovat během jednoho sezení. Jindy je těch sezení pět, to opravdu záleží na člověku. Ale většinou se v první relaci díváme na přehled. Ve druhém sezení děláme nějakou hlubokou práci s vnitřním dítětem a jdeme až do kořenů a ve třetím sezení uklízíme, chytáme vše, co jsme nedostali a čekáme, co přijde.

V posledních několika letech jsem navíc praktikovala šamanskou cestu, která je opravdu jednoduchá. Nejsem šamanský praktik, dělám to pro sebe, ale když mám někomu pomoci nejprve se se sama vydám na cestu. Samozřejmě v meditaci, nikam neodjíždím. A zatímco to dělám, napíšu hypnotické sezení pro toho konkrétního člověka, takže to, co je třeba říci, přichází ze středního světa.

Willow: Můžeš mi vysvětlit, co je to šamanská cesta? Jak to provádíš? O středním světě jsem nikdy neslyšela!

Anes: V podstatě zavřu oči a zapnu si hudbu, nebo spíše je to takové bubnování. Můžete také sami hrát na vlastní buben. A když poslouchám nahrávku, představuji si, jak jdu do díry v zemi, jak vcházím do středního světa. A tam potkávám své duchovní zvíře. Je to v podstatě proces představivosti.

Willow: A jak to aplikuješ na osobu, kterou vidíš? Která tě navštívila?

Anes: Požádám jejich průvodce, aby se ozvali a dali mi zprávu, která je v jejich nejlepším zájmu. To, co se přitom děje je podivné. Je to skutečné, přesné.

Willow: Máš nějaké tipy pro někoho, kdo se chce dozvědět o těchto technikách více?

Anes: Pokud se chcete naučit astrologii, dnes existuje spoustu kvalitních knih, ale pokud nejste na samo výuku, doporučila bych absolvovat kurz. Jakmile získáte základy, můžete skutečně růst a rozvíjet se sami. Zpočátku se to může zdát ohromující a řekla bych, očekávejte, že první část vašeho vzdělávání bude hodně o učení zpaměti, ale poté, co se přes to dostanete, vše zapadne na své místo.

Pro hypnózu si ale určitě najděte program, někoho, kdo má už zkušenosti. Kurs, který se vám líbí, a proveďte raději certifikaci. Hypnóza není spánek a jde o velmi pečlivou studii. Rozhodně není pro amatéry a je důležité přistupovat k této věci zodpovědně. Je to investice, ale vyplatí se to. Těžká věc na učení hypnózy je, aby se váš klient opravdu cítil pohodlně a v bezpečí, když navštíví vaše poradenské prostředí. Protože nejste terapeut a nejste licencovaný poradce, ale máte zodpovědnost za to, abyste lidem pomohli.

V hypnóze můžete odstranit zlozvyky, strachy ale i traumata. Ne každý člověk se vám otevře. Aby k tomu mohlo dojít, musí být důvěra oboustranná.

Uvést klienta do hypnózy tak vyžaduje mnoho zkušeností. Klient vás pouští do vašeho nejhlubšího nitra. Sděluje vám své strachy a obavy a je důležité, abyste mu pomohli a ne mu způsobili další trauma.

Willow: Ano, tomu rozumím. A opravdu nás hypnóza může změnit?

Anes: Ano, může.

Pokud máme strachy, můžeme se přestat bát. Podstatou je zjistit, proč se něčeho bojíme? Mnoho lidí pak pochopí, že si trauma nesou z dětství, z minulých životů, přitom si pamatovali jen malou část, která je ovlivnila. Zjistit pravdu tak znamená, uzdravit se.

Když přijde klientka, která prožila trama ze znásilnění, můžeme na určité úrovni vyčistit podstatu problému. Mnoho žen se cítí zodpovědných za to, co se jim stalo. Cítí vinu. Když se na to podíváme znovu, dokážeme toto trauma upravit na zkušenost, která už se určitě nestane, když změní svůj přistup k životu. Žena musí pochopit proč se ji to stalo. Ujel ji autobus. Měla příliš krátkou sukni. Byla ve špatné chvíli na špatném místě? Stane se to zase?

Měla jsem dokonce dítě, které zadrhávalo v řeči. Nechci mluvit o zázraku, ale i tady jsme s maminkou měly úspěch. Chlapečkovo trauma pocházelo ze strachu z otce. Ze strachu vyjádřit se. V hypnóze se chlapeček i s maminkou učili dýchat a zůstat v klidu. Nastavovaly jsme, že on není příčinou tátova hněvu, protože otec byl despota a alkoholik. A i když už s nimi nebydlel, trauma zůstalo. Šlo o dlouhodobější terapii, ale koktání se v hypnóze velmi upravilo. Šlo o sedmiletého chlapečka. Dnes je mu jedenáct a musím uznat, že mluví klidně, vyrovnaně a pomalu. Nikam nespěchá, aby se vyjádřil.

Hypnóza může upravit i závislosti na tabáku nebo alkoholu. Dokáže pracovat se stresem. Má opravdu široké spektrum, které lze řešit. Dokonce až do minulých životů.

Autor: Willow s Jaroslava Anes Jarošová exkluzivně pro Ženy2000.cz

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Za co máte projevit vděčnost podle znamení horoskopu

Není to skvělé, když někdo říká děkuji? Je to tak jednoduchá věc, přesto ji používáme tak málo. Je to věc, která se říká od srdce a vděčnosti. Někteří lidé považují slova díků, jako přežitek. Jistě, život se stává bláznivým a obtížným, ale je důležité si uvědomit, že každý den se najde něco, za co můžeme být vděční a jen velmi málo z toho souvisí s penězi. V duchu horoskopu se pojďme zamyslet nad tím, co která znamení nejvíc milují, a vyslovme velké poděkování za vše, co sdílíme.

Beran: Buďte vděční a važte si dobrého zdraví a energie k uskutečnění svých snů! Máte se dobře, cítíte se dobře. Zůstaňte vysoce motivovaní a inspirujte zbytek zvěrokruhu svou radostí a přirozeným sebevědomím.

Býk: Buď vděčný za všechna krásná místa, majetek a věci, které vydrží! A pokud nevydrží, víte, že si můžeme uchovat vzpomínky. Ať už jde o útěchu stvoření nebo transcendentální zázraky, krása navždy zůstane v našich srdcích.

Blíženci: Přátelé nás udržují v kontaktu se světem i sami se sebou! Chápete, že na komunikaci záleží. Proto buďte obzvlášť vděční za ty, kteří nás udržují být upřímní a opravdoví. Buďte zvlášť vděční za přátele, kteří naslouchají v našem šílenství.

Rak: Rodina je někdy tím nejlepším požehnáním v přestrojení! Je to základní povaha toho, kdo, proč a čím jsme, než dospějeme a staneme se svým jedinečným já. Řekněte děkuji. Milujte se a všechno ostatní a často se objímejte!

Lev: Díky naprosté zábavě a radosti ze života stojí za to žít! Vaše vnitřní dítě není příliš hluboko „uvnitř“, ale žije blízko povrchu. A každý den děkuje vesmíru s nakažlivým, šťastným úsměvem. Ukažte svou vděčnost s vášní!

Panna: Buďme všichni vděční za tiché projevy rutiny s vrněním koťat nebo bez nich! Vaše jednoduchá disciplína a každodenní rutina vás dostanou přes zmatek a chaos. Udržování skromného pořádku a služby jsou nejlepší. 

Váhy: Nebeský klid a mír! Mír na Zemi a blažené ticho, když se kouřový dým zastaví. Každý okamžik je klenot. Partneři se hádají, pak se líbají. Jakýkoli velký nebo malý konflikt, který se vyřeší nebo se mu úplně vyhnete, je velkým vítězstvím. 

Štír: Stejně jako zlato stále pohřbené v zemi, nejintimnější ze svěřených tajemství je vzácná věc, která je obvykle dobře střežena a skryta! Oceňujete, jak skvělé je být milován, ctěn a důvěřován vyznáním druhých.

Střelec: Láska k dobrodružství a touha zažít velký širý svět je to, co vám rozbuší srdce! Připomíná celému zvěrokruhu, aby byl vděčný a pamatoval si, že i každodenní život může být něco velkého.

Kozoroh: Smysluplná práce vyživuje duši a utěšuje srdce! Když vás vidíme sledovat svůj skutečný smysl života, je to život vděčnosti v akci. Buďte vděční za příležitost, nebo dokonce za touhu, být užiteční a nápomocní.

Vodnář: Svoboda a vzrušení z objevování jsou stejně cenné a nezbytné jako vzduch, který dýcháme! Připomínáte každému z nás, abychom byli vděční za přirozeného svobodného ducha, kterého všichni máme, a abychom z něj vytěžili co nejvíce.

Ryby: Toto nejvděčnější znamení ví, že všichni jsme jedna velká rodina lidstva. Jste vděční jen za to, že jste se narodili a jste naživu v tomto nejmystičtějším ze světů. Nikdo však tato slova nepoužije. Objetí a polibek řeknou vše.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

OsobnostiVěštěníVšeVztahy | sex | psychologie

Egoistický Martin Stropnický pod pantoflem své milenky!

Proč ministr zahraničí a „herec“ Martin Stropnický mlčí a nevyjadřuje se k rozvodu se svou manželkou Veronikou Žilkovou? Naše vlastní vědma a kartářka Willow v tom má jasno! Pan Stropnický má velikou výhodu. Je stovky kilometrů daleko, čímž je ušetřen veškerého humbuku, což se o paní Veronice říct nedá. Chudák. Takže zatím co si on „užívá“ drinků na sluníčku se svou milenkou, paní Veronika by se nejraději propadla do země. Ne studem, ale pro klid duše.

Na jednu stranu je to šok na druhou stranu se to dalo čekat. Pan Stropnický měl vždycky charisma. Podle karet je to ale také velmi egoistický muž. Když potřeboval zázemí, uchýlil se k paní Veronice. Jejich soužití nebylo jednoduché, ale paní Veronika byla vždy veselá, milá a veřejností „dobře“ vnímána, jako hezká a reprezentativní žena. Čímž by se dalo říci, že pomáhalo jeho egu, když se chtěl dostat na vrchol. Kdo by taky volil rozvedeného muže bez rodiny, že ano.

Co se týká ale konečného rozvodu, není to nápad pana Stropnického. V mých kartách stojí žena, které se velmi dotkly fotografie na instagramu s rodinou a hlavně s manželkou. Karty totiž ukazují, že cestu do Dubaje iniciovala paní Veronika s dcerou, které chtěly vidět manžela a tatínka. Pan Stropnický měl ale jiné plány, které ale nakonec nedokázal říct své manželce do očí. Překvapení se tedy nepovedlo a milý pan Stropnický to „nějak“ přečkal, ale „milenka“ řekla: „DOST! Tímto jsi mně zesměšnil. Jestli se mnou chceš zůstat, tak se rozvedeš!“. A je vymalováno!

Už na fotografiích je jasno, že se pan Stropnický drží dál a rodinné fotografe mu nejsou vůbec příjemné. Jeho nadřazený pohled navíc říká jasně: „Já jsem král na kterého doma čeká pořádná šelma!“.

A co karty říkají dál? Paní Veronika si to nenechá jen tak líbit. Škoda pro pana Stropnického, že to nepojal jinak. Rozumná debata a upřímnost by byly pro paní Veroniku daleko lepším řešením, než „ubohý emeil“. Konečně si umím představit, jak bolí rána drátem do oka!

Způsob, jakým to pan Stropnický pojal není bázlivý, ale srabácký a ještě na popud nové ženy po jiném boku! Kdyby přemýšlel, jaký rozruch tím udělá, takto by nikdy nejednal. Bohužel, všichni víme, kde mají „muži“ mozek ve chvíli, kdy mají vedle sebe milenku, která jim momentálně imponuje a tak jim vlastně řídí život.

BOHUŽEL, to ale pro oba milence nebyla nejlepší varianta, jak oznámit světu, že tvoří nový pár! Pana Stropnického tak čeká komplikovaný a zdlouhavý rozvod. Tím se pan Stropnický i s milenkou dostanou do mlýnského kola veřejnosti, které je teď bude pěkně drtit. A není jisté, že to veřejnost přejde, protože to byla ostuda a pěkná podpásovka. Říct manželce na rovinu, že se objevil někdo nový a že má vztah by rozhodně bylo lepší. Paní Veronika by to jistě ustála lépe, ale napsat email: „Hele, já už tě nechci a ještě požádat o tiskové prohlášení…“, tak tomu říkám úlet!

A závěr? Podle karet k rozvodu do konce roku rozhodně nedojde. A nový vztah, který trvá už skoro dva roky (rok a půl – dva), se zhroutí. Po tomto fiasku to neustojí milenka, nikoli pan Stropnický. Pak už bude záležet na paní Veronice, jak s tím naloží ona! Zda si pana Stropnického nechá v papírech, nebo mi kopí letenku na Bali a na vždy si ho vymaže ze svého srdce.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Rady | tipy | zajímavostiVěštění | NávodyVše

Sytě zelené oči jsou výjimečné, stejně jako jejich nositelé, kteří můžou mít skryté nadání

Sytě zelené oči jsou stejně výjimečné, jako smaragdová energie, kterou v sobě ukrývají. Jen málo lidí na světě má přesně tuto barvu, o které chci napsat víc. Stejně, jako lidé se sytě modrými, jsou tito lidé jiní. Výjimeční. Mají velmi starou vyspělou duši. Často stojí před výzvou co zvolit, zda kariéru, protože jsou velmi chytří a nebo jít cestou duchovní a léčitelskou. Málo z těchto lidí tuší, proč se cítí být stále rozpolceni a pořád stojí na rozcestí. Pocházejí totiž z daleké galaxie. Mají v sobě léčitelskou sílu a moudrost dávných věků.

Tuto sílu energie používala i Zdislava z Lemberka. Měla léčitelské schopnosti a mnozí ji nazývali zeleným nebo také „Smaragdovým světlem“. Jde o zcela výjimečné lidi. Pokud máte přesně tyto oči, měli byste se na chvíli zastavit a poslouchat vesmír, který k vám promlouvá. Máte v sobě dar neskutečné energie, která umí uzdravovat nejen duši, ale dokonce i tělo.

Odkud pocházíte?

Vaše moudrost pramení z daleké vesmírné galaxie. Je mnohonásobně starší, než ta naše. Naše hmotné tělo je pro ně velmi snadné opravit. Z této galaxie pochází Archanděl Rafael. Proto u něj vidíme zelený paprsek. Zelená nejen léčí, uzdravuje mysl i duši. Pokud se na to cítíte, měli byste se s nim pokusit spojit. Ukáže vám, jak otevřít své léčitelské schopnosti a jak používat energii, která k vám proudí tak silně, jak jen to jde.

Vždyť jste z ni stvořeni!

Zajímá vás víc?

Chcete vědět více o vašem tajemství původu? Máte pocit, že víte, nebo byste chtěli vědět více, ale nevíte jak to uchopit? Určitě vám pomůže „Smaragdová deska“.

Smaragdová deska je považována za základní text hermetismu a ve středověku byla základní učebnicí alchymie. Její text v několika větách vyrytých do tabulky ze zeleného skla (proto smaragdová) vysvětluje vznik a chod celého vesmíru, života, smrti a vlastně celý prazáklad existence všeho kolem nás.

Vše, co se týká desky, je zahaleno tajemstvím a o jejím původu existuje mnoho legend. Její vznik je připisován staroegyptskému bohu Thovtovi, Řeky nazývanému Hermes Trismegistos, v překladu znamenající „ten, kdo zná tři vědění“. Thovt je považován za tvůrce hieroglyfického písma, učitele věcí přirozených i nadpřirozených.

Vědce, lékaře a krále, který vládl více jak tři tisíce let. Přisuzuje se mu rovněž vznik Tarotu, proto se těmto kartám také někdy říká „Kniha Thovtova“. Ve starověku byl považován za most mezi tehdy současným světem a světy dávno zaniklými. To on světu přinesl smaragd, na kterém je zaznamenána veškerá moudrost.

Kde se Smaragdová deska nachází dnes, to nikdo neví. O jejím objevení vypráví mnoho pověstí. Jedna z nich praví, že ji našel přímo v hrobce Herma sám Alexandr Veliký nebo Abrahamova žena Sára, podle další měla být v Cheopsově pyramidě. Ale pro vás to není podstatné. Když dobře nasměrujete svou duši, naleznete ji ve chvíli, kdy na to budete připraveni.

Co je na desce napsáno?

Latinský překlad Smaragdové desky pochází z 12. či 13. století a jedná se zřejmě o překlad z arabštiny, který pochází ze 7. – 9. století. V horní polovině desky je znázorněno sedm symbolů planet, po směru hodinových ručiček, Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Merkur má mezi nimi zvláštní postavení. Jde vlastně o latinské pojmenování pro Thovta, proto na Merkuru stojí pohár, do něhož současně vlévají své síly Měsíc a Slunce.

Textově není deska příliš obsáhlá, tvoří ji pouze několik vět. Nejznámější je hned první, která má vysvětlit vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem, spojení duchovna a materialismu. Smaragdovou desku Jako první přeložil do češtiny pán na dvoře císaře Rudolfa II. Bavor Rodovský mladší z Hustiřan. (Samozřejmě překlad překladu).

Latinský text pochází z 16. století a přeložil ho Chrysogonus Polydorus, český překlad pořídil Pierre de Lasenic, vlastním jménem Petr Kohout, jeden z nejznámějších a zároveň nejtajemnějších představitelů hermetismu u nás v období mezi světovými válkami.

 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře. A to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 2. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 3. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou. Vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 4. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 5. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 6. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 7. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořejších i dolejších.
 8. Takto budeš míti slávu celého vesmíru, veškerá temnota prchne před tebou.
 9. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 10. Takto stvořen byl vesmír.
 11. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 12. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 13. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Nejste z toho úplně moudří? To nevadí. Je to jen překlad něčeho, co nikdy nikdo neviděl. Zkuste se zeptat svého patrona Archanděla Rafaela. Pouze ti, kteří jsou toho hodni ji můžou znovu objevit a naučit se používat svou vesmírnou sílu a moudrost. Jestli jste to právě vy, to už musíte zjistit sami.

Autor: Willow

VěštěníVěštění | NávodyVše

HOROSKOPY podle znamení pro rok 2022

Využili jste každou příležitost, kterou jste měli, abyste v roce 2021 zlepšili svůj život i životy ostatních? Pak v roce 2022 budete mít s pracovitým Saturnem v netradičním Vodnáři po celý rok plný nápadů, jak udělat svět lepším místem. Když k důležitým příležitostem přistupujete z logické perspektivy, můžete se spojit s ostatními a sjednotit je, abyste změnili svět.

Revoluční Uran je letos doprovázen konzervativním, stabilním Býkem, který poněkud zpomaluje tempo, ale protože peníze jsou hlavní oblastí odborných znalostí Býka, můžete očekávat, že se otevře malým úpravám ve způsobu, jakým nakládáte se svými financemi. Hledejte příležitosti k dlouhodobému růstu s malým nebo žádným rizikem, které by mohly být mimo oblast toho, co byste normálně zvažovali.

Expanzivní Jupiter tráví čas v přímém Beranu a vybízí vás, abyste v druhé polovině roku překonali všechna omezení, která vám stojí v cestě, ale ne dříve, než si od ledna do začátku května prorazí cestu zamyšlenými Rybami. Během tohoto přechodu bude většina vašeho štěstí a příležitostí pocházet z toho, že budete s druhými zacházet důstojně a soucitně. Motto této energie? Když dnes rozdáš dolar, zítra to mnohokrát najdeš.“

Ohnivá znamení: Beran, Lev a Střelec

Milujete přímost a vzrušení, takže si to užijete, když na začátku ledna intenzivní Mars navštíví Střelce. Udělejte si plány, jak uhasit svou žízeň po cestování po světě a dalších úžasných životních zážitcích již nyní. Jupiter bude velkou část druhé poloviny roku navštěvovat ohnivé znamení Berana, což vám připomíná, abyste se příliš nesoustředili na sebe. Dělat pro druhé je někdy cennější než dělat pro sebe. Zraněný asteroid Chiron také stráví rok ovlivněný ohnivým Beranem, který vás povzbudí, abyste svou bolest řešili bez ucuknutí. Vaše síla je vaše síla a ta vás v roce 2022 nezklame.

Zemská znamení: Býk, Panna a Kozoroh

Jste vedeni logikou a je pravděpodobnější, že než jiná znamení budete letos k řešení svých problémů používat zdravý rozum. Vzhledem k tomu, že Uran tráví celý rok v trpělivém Býku, měli byste být schopni zůstat klidní, v pohodě a shromážděni, zatímco se vám rok snaží hodit víc než jednu křivku (zejména pokud jde o peníze). A transformativní Pluto je doprovázeno ambiciózním Kozorohem, který vás vybízí, abyste přemýšleli o tom, jak skutečně cítíte, že dáváte větší sílu. Máte na to, abyste změnili svět?

Vzdušná znamení: Blíženci, Váhy a Vodnář

Vodnářskému vládci Uranu se daří v otřesech, ale protože se celý rok drží stabilního tradičního Býka, přistupujete k novým příležitostem s velkou dávkou opatrnosti. Je snadné se nechat rozptýlit lesklými věcičkami za úplňku ve Vahách v polovině dubna, ve Vodnáři na začátku srpna a v Blížencích na začátku prosince, ale váš celkový klidný přístup během těchto vzdušných lunací vám může pomoci vidět řešení, která ostatní nevidí.

Vodní znamení: Rak, Štír a Ryby

S Neptunem ve spolupráci s Rybami, citlivým vodním znamením, kterému vládne po celý rok, je vaše intuice přesná a spolehlivá. Váš emocionální, duchovní přístup k životu vám pomáhá vidět nutnost starat se o druhé a přitom ignorovat věci, na kterých skutečně nezáleží. Když se zasněný Neptun od konce června do konce roku vrátí zpět, budete muset čelit chladné a tvrdé pravdě. Konfrontace nebude na prvním místě vašeho seznamu priorit, ale můžete zintenzivnit, když nezbytně budete muset. Jupiter také tráví několik měsíců v roce dáváním Ryb, což zajišťuje, že budete mít skvělé štěstí, když budete myslet na ostatní více než na sebe.

Autor: Willow, redakce Ženy2000

Willow

Věštění | NávodyVšeZáhady

Jsem čarodějka? Známky, které vysvětlují, proč se cítíte jinak

Nezapadáte do místa, kde jste se narodila? Nemáte kamarádky a přítomnost jiné ženy je vám nepříjemná a nemáte ráda jejich společnost? Přitahuje vás společnost zvířat, ale nejde o králíčka? Nebojíte se hadů a černá kočka nebo krysa, jsou pro vás nejmilejší mazlíčci. Pokud se v hluboké, temné přírodě cítíte jako doma a ve tmě pohodlně. . . Je docela možné, že jste potenciální čarodějnice. Pokud se zdá, že se vaše zájmy divoce odchylují od zájmů lidí, ke kterým máte blízko, měla byste se zastavit a přemýšlet, proč tomu tak je. Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz

Kdo je čarodějka?

To je těžká otázka, protože existuje několik různých druhů čarodějnic a čarodějnické tradice se mohou od místa k místu a od člověka k člověku lišit. Nicméně druh čarodějnice, o kterém píši, je docela přímočarý: čarodějnice je zlá žena, která využívá černou magii a temnou energii k tomu, aby se věci staly tak, jak ona chce a nejde o plnění pozitivních přání, ale o manipulaci, kletby a práci pro samotné peklo. A ano, abyste mohla být dobrou čarodějnicí, musíte mít k tomu nejen povahové vlastnosti a rysy, ale také chuť pomsty a radost už ze samotné myšlenky, že mohu někomu ublížit.

A abyste taková byla, musíte mít duši, která už to vyzkoušela a nebo po tom toužíte tak silně, jak jen to jde. Peklo rádo podává ruku snadno a rychle. Čarodějnictví je cesta, kterou si zvolíte ve chvíli, kdy pochopíte, kdo jste. I když máte všechny výše popsané vlastnosti, neznamená to, že musíte kráčet po této cestě. Vše je o výběru. Každý má svobodnou duši a je zcela na nás, co si zvolíme!

Známky, že byste mohla být čarodějka

 • Nemáte ráda davy. Zdá se, že pozitivní energie všech lidí kolem vás víří a graduje, až vám praská hlava. Pokud uvíznete uprostřed velkého davu, cítíte se nevrlá až agresivní.
 • Smrt a to, co se stane po smrti, vás vždy fascinovalo. Často máte pocit, jako by lidé, kteří zemřeli vůbec nikam neodešli. Jsou jen za tenkým závojem a mají své vrtochy a charaktery jako živí. Zároveň víte, že jsme všichni součástí jednoho celku.
 • Jste houba na informace z temných knih. Mystické a čarodějnické rituály hltáte bez přestávky. Ráda čtete a neustále objevujete nové věci s magickými vlastnostmi. Milujete být ohromena jednoduchostí i složitostí Vesmíru.
 • Cítíte temnou energii. Doslova hltáte její hořkou pachuť, která vám dělá dobře. Ať už je ve vašich rukou, protéká vámi nebo víří kolem vás, víte, že je to skutečná věc. 
 • Můžete identifikovat energii jakéhokoli místa, které navštívíte. Můžete „číst“ emoce, které v minulosti na budovu, místo či věc zapůsobily. Někdy prostě musíte odejít, pokud je to příliš nepříjemné, ale hned se na místo vrátíte, i když jiní lidé to rázně odmítnou.
 • Vždy vás přitahovala „temná umění“, možná tarot, astrologie, kouzla, ale hlavně ta, kterými můžete něco ovlivnit. Věříte, že je toho o nás – a o temném světě tolik, že tomu nerozumíte, ale čím více se o čarodějnictví dozvíte, tím více se toho chcete naučit.
 • Příroda v noci je pro vás přirozená. Když jste v noci v přírodě, máte pocit, že tam patříte. Temné kouty, které vypadají jako hororu jsou pro vás procházkou rájem.

Fyzické znaky nebo vlastnosti čarodějky

Neexistuje jedinečný způsob, jak se jednoduše podívat na osobu a určit, zda je nebo není čarodějnice, to umí jen probuzené andělské duše. A ještě k tomu musejí mít potřebné zkušenosti, aby dokázaly rozeznat, koho mají proti sobě. Některé z vnitřních vlastností čarodějnice však mohou způsobit vizuální vodítka.

 • Nosíte ráda černou. Čarodějnice mohou nosit cokoliv, ale je pravdou, že černé oblečení je pro ně fascinující a cítí se v něm dobře. Ale nemusí jít jen o šaty. Velmi často si barví vlasy i když mají velmi bílou pokožku a černý odstín vlasů jim ještě přidá na více smrtelnějším výrazu ve tváři. 
 • Dáváte přednost stříbru než zlatu, masivnějším kouskům a nebojíte se sáhnout ani po lebce či obrácenému pentagramu. Čarodějnice mají rády stříbro, protože je to barva měsíce. Stříbro je měkké a lesklé, zatímco zlato je odvážné a hlasité. Stříbrné šepoty, zlaté výkřiky.
 • Pořád sbíráte věci. Neobvyklé oblázky, mušle, podivné zkroucené klacíky, ptačí peří, kosti, mince, zbytky látek nebo papíru, staré věci, na které by jiní lidé ani nesáhli. 
 • Chováte kočky nebo jiná neobvyklá zvířata. Kočičí povaha je sobecká a komplikovaná, ale vám to vyhovuje. Jste přesně jako ta kočka. Děláte si co chcete? Nebo jste stejně nevyzpytatelná jako had? Umíte uštknout stejně rychle jako on, ale také si umíte omotat muže okolo svého prstu a nedovolíte mu ani pípnout, jinak přitáhnete smyčku? Přemýšlejte nad společnými vlastnostmi vašich zvířat a vámi.
 • Hromadíte předměty, které odhalují vaše čarodějnictví. Knihy na vaší poličce, obsah vašich skříní, zvířata, která vás obklopují, a další náhodné předměty a kuriozity, které shromažďujete, to vše naznačuje vaši vnitřní pravdu.
 • Bouřky a bičující déšť vás vzrušují. Rádi byste se tam dostali a byli toho součástí. Viditelná síla přírody vám dává spěch.
 • Zdá se, že Měsíc je z duchovního hlediska důležitý, ale nejste si jista proč. Někdy jeho krása bere dech. Vždy si všimnete úplňku a vaše srdce se zvedne, když zahlédnete srpek měsíce vykukovat přes plující mraky.
 • Cítíte spojení s živly: ohněm, vodou, zemí a vzduchem.
 • Čtete tento článek a navázali jste spojení. Víte, že tohle jste vy. I když všechny tyto věci neplatí, prostě to cítíte. Jste čarodějnice.

Být čarodějkou je velmi přitažlivé. Každé čarování v sobě ukrývá mnoho přitažlivých momentů a síly. Mít moc ovlivnit události či dokonce samotné lidi je velmi přitažlivá myšlenka, ale temná strana má své temné tajemství. „NIKDY NENÍ ZADARMO!“

Samotné čarodějnice, ty pravé, spadají pod svého pekelného krále. A tady nejde o nikoho slabšího, než o samotného Satana. Loví a zneužívá mladé ženy pro své vlastní sobecké touhy a zhýralé kousky. Pár jsem jich tako potkala a nedožily se vysokého věku. Nejstarší měla 53 let, jiné umřely okolo čtyřicátého roku svého života. Dohnal je alkohol, léky, samota a deprese.

Jak už jsem psala výše, každý člověk má možnost vybrat si. Všichni máme svobodnou vůli si vybrat, takže záleží jen na vás, kterou zvolíte.

Autor: Willow, redakce Ženy2000.cz