VěštěníVěštění

Karta dne 24/2/22

Pro dnešek jsem vyložila tři karty. Bylo to pro mě důležité. Předcházející dny byly pod vlivem temné síly a museli jsme tak čelit náročným dnům. Karty nám neukazují pouze na jedince, ale celkový celkový stav společnosti. Dvě ženy stojí proti sobě. Dvě egoisticky zaměřené vládkyně stojí vedle sebe jako naši milenci. Vzniklo spojenectví, které se brzy ukáže jako vítězné, i když za vítězstvím bude stát mnoho hořkosti…

Autor: Willow, redakce Ženy2000

Pro ženy: Spojenectví, které jste vytvořila během předešlých dnů bude pevné a silné. Den přeje odvážným lidem se silnou vůlí vytrvat. Nejde však o ty, kteří jdou přes mrtvoly, ale o ty, kteří umějí jednat poctivě, s citem a precizně. Takové ženy na sebe brzy budou velmi hrdé! Vytrvejte v tom, co jste započaly.

Pro muže: Dvě ženy se spojily, aby vládly moudře, spravedlivě a s láskou. Cokoli jste započali v předchozích dne, dnes prokáže, že jste udělali správně. Spojenectví ve firmě, nebo na úrovni spolupráce začne přinášet své ovoce a vy tak budete hrdí sami na sebe. Člověk nemusí vše zvládat sám. Důvěra a oddanost je dar, který v sobě nemá každý. Vy to ale umíte a našli jste spojence, který chce totéž! Vytrvejte v tom, co jste započali a budete sklízet nejen obdiv, ale také úrodné pole, které jste sami obdělali!

Willow