Rady | tipy | zajímavostiTOP 10Věštění | NávodyVšeZáhady

Evropa bude prázdná, Amerika zmizí, Rusové se s válkou dostanou do Jeruzaléma, opravdu jsou tyto předpovědi reálné?

Prognózy analytiků jsou nepochopitelné, politici lžou. Co dělat, abychom poznali naši budoucnost? Redakce „Ženy2000.cz“, pro své čtenářky a čtenáře, shromáždila úryvky z předpovědí nejslavnějších jasnovidců, podle kterých si lze udělat představu o tom, co nás čeká v tomto a příštím roce. Zda Rusové dobijí Konstantinopol, aby jej dali Řecku, až Číňané překročí Eufrat a kdo „přivázal“ Rusko k dolarům. Nalezneme je v proroctvích, která se již začala naplňovat.

A co Amerika? Utopí se nebo spadne do Země?

Začněme nejznámějším jasnovidcem – Američanem Edgarem Caseyem. Je považován za jednoho z nejlepších prediktorů, který kdy existoval – Casey předpověděl smrt dvou amerických prezidentů, druhou světovou válku, vznik Izraele, rozpad SSSR atd. Své předpovědi diktoval stenografovi, když byl v transu. „Spící prorok“ se k Rusku choval s úctou, byl si jistý, že má zvláštní poslání. Rusko se podle něj stane místem spásy lidstva poté, co se svět ponoří do chaosu a chudoby, což budou důsledky silných přírodních katastrof. („Země bude rozdělena v západní části Ameriky. Většina Japonska by se měla potopit do moře. Horní část Evropy se během mrknutí oka naprosto změní).

„Rusko, osvobozené od komunismu, nepokročí, ale bude to velmi obtížná krize… Je to Rusko, které povede obrozenou civilizaci Země a Sibiř se stane centrem tohoto obrození celého světa.

Skrze Rusko přijde do zbytku světa naděje na trvalý a spravedlivý mír… Nový vůdce Ruska bude po mnoho let neznámý, ale jednoho dne se náhle dostane k moci… Jemu, jeho potomkům, jeho společníkům nebude nic chybět – ani čistá sladká voda, ani jídlo, ani oblečení, ani energie, nebude postrádat ani ve zbraních. Aby všechny tyto výhody spolehlivě ochránili, v době, kdy bude zbytek světa v chaosu, chudobě, hladu a dokonce kanibalismu, … Bůh bude s ním. Oživí náboženství monoteismus a vytvoří kulturu založenou na dobru a spravedlnosti. On sám a jeho nová rasa vytvoří po celém světě centra nové kultury a nové technologické civilizace…“

K jakému roku se tato předpověď vztahuje, ale není známo. 

Casey si byl například jistý tím, že poslední hlavou státu bude prezident USA číslo 44. Prorok poukázal na to, že Amerika může zmizet: sopky, záplavy, zemětřesení postupně zničí zemi. Casey zároveň naznačil, že Rusko se bez Spojených států stále neobejde. „Z Ruska přijde naděje pro svět. To není to, čemu se říká komunismus nebo bolševismus, ne, ale svoboda, svoboda! Každý bude žít pro svého bratra! Tento princip se rodí. Bude trvat roky, než se vykrystalizuje, ale naděje pro „nový obnovený svět“ přijde z Ruska. Nastolí přátelství s lidmi, na jejichž penězích je napsáno: „Věříme v Boha,“ napsal.

„Evropa bude prázdná. Nikdo tam nebude bydlet.“

Nejslavnější Caseyho proroctví, spojené s vážnými změnami na planetě, připomíná předpověď bulharské věštkyně baby Vangy. „Všechno roztaje jako led. Jen jedna věc zůstane nedotčena – sláva Ruska, – řekla bulharská jasnovidka. „Voda smete vše z cesty a Rusko nejen přežije, ale také se stane vládcem světa.“

„Konec bude přes Čínu a Rusko bude zachráněno“

Starší Aristokliy Athos (ve světě známe jako – Aleksey Alekseevich Amvrosiev) předpověděl, že proces obrody v Rusku začne mnohem dříve než v roce 2016 – bezprostředně po velkém výbuchu poblíž řeky (možná mluvíme o katastrofě v Černobylu).

„Rusko bude zachráněno. Hodně bolesti, hodně bolesti. Musíme hodně trpět a hluboce činit pokání za všechny. Jen pokání skrze utrpení zachrání daleký východ… Pak Bůh prokáže své milosrdenství Rusku…

Ale nejprve Bůh odejme všechny vůdce, aby se ruský lid díval pouze na Něj. Všichni opustí Rusko, ostatní mocnosti ho opustí a nechají ho pro sebe.

To proto, aby ruský lid důvěřoval v pomoc Páně. Slyšte, že nepokoje začnou v jiných zemích a podobné tomu, co je v Rusku, a uslyšíte o válkách a budou války, “řekl mnich. „Konec bude přes Čínu. Dojde k nějaké neobvyklé explozi a objeví se zázrak Boží. A na zemi bude úplně jiný život, ale ne na velmi dlouhou dobu. Kristův kříž bude zářit nad celým světem, protože naše vlast bude vyvýšena a bude pro všechny jako maják ve tmě.“

„Rusové obsadí Turecko a dosáhnou Jeruzaléma“

Proroctví svatého blaženého staršího Paisia ​​z Athosu, který je často srovnáván s Nostradamem, byla první věštbou, na kterou si Řekové vzpomněli. Stalo se tak bezprostředně poté, co Turecko nad územím Sýrie sestřelilo ruský vojenský letoun Su-24. V 90. letech mnich opakovaně oznámil nadcházející dvouletou válku s Tureckem, v důsledku čehož Řekové s pomocí Ruska rozšíří svá území a vrátí ji Konstantinopol.

„Moje myšlenka mi říká, že se stane mnoho událostí: Rusové obsadí Turecko, zatímco Turecko zmizí z mapy, protože třetina Turků se stane křesťany, třetina zemře ve válce a třetina odejde do Mezopotámie… “ řekl Paisius Svyatogorets.

V Konstantinopoli bude velká válka mezi Rusy a Evropany a bude prolito mnoho krve. Řecko nebude hrát v této válce vedoucí roli, ale Konstantinopol mu bude dán. Ne proto, že by Rusové měli Řeky v úctě, ale proto, že lepší řešení nelze najít… Řecká armáda se tam nestihne přiblížit, protože jí bude přiděleno město. Turecko bude rozděleno na tři nebo čtyři části. Arméni si vezmou jejich země, Kurdové jejich a my si vezmeme naše. Konstantinopol ovládnou Rusové, Řekové a Evropané. Tato hrozba zasáhne Izrael a Židé si pak uvědomí své chyby.

Blízký východ se podle staršího stane arénou válek, kterých se zúčastní i Rusové.

„Bude prolito hodně krve a dokonce i Číňané překročí řeku Eufrat s armádou 200 milionů vojáků a dorazí do Jeruzaléma. Charakteristickým znakem toho, že se tyto události blíží, bude zničení Omarovy mešity, “citují Řekové mnicha.

Podle proroctví bude Rusko po smrti Turecka pokračovat ve válce do Perského zálivu a zastaví své jednotky před Jeruzalémem. Pak začnou západní mocnosti požadovat, aby Rusové do šesti měsíců stáhli svá vojska z Blízkého východu, ale Rusko to neudělá.

„A západní mocnosti začnou shromažďovat vojáky k útoku na Rusy. Začne světová válka, která přinese Rusku ztráty. Budeme sledovat masakr, města se stanou slumy, “předpověděl Paisius.

Nicméně „ve světě, kde moc přechází na Antikrista“, budou mít věřící pouze jednu naději, věřili athonitští starší. Tuto naději viděli v Rusku.

„Vatikán bude srovnán se zemí“

Athonitský starší Joseph ve svých proroctvích také popsal novou rusko-tureckou válku, která by začala provokací proti Řecku: „Ďábel přinutí Turky, aby přišli sem, do Řecka, a začali své akce. To bude okamžik, kdy i Rusko přesune své síly, aby zatlačilo Turky. Události se vyvinou následovně: když Rusko půjde Řecku na pomoc, Američané a NATO se tomu budou snažit zabránit, aby nedošlo ke znovusjednocení dvou pravoslavných národů…

Na území bývalé Byzantské říše dojde k velkému masakru. Na tom všem se bude aktivně podílet i Vatikán, aby zabránil růstu role pravoslavných. Ale to bude mít za následek úplné zničení vlivu Vatikánu, až do samého základu. Tak se obrátí Prozřetelnost Boží… Bude Boží svolení zničit ty, kdo rozsévají pokušení: pornografii, drogovou závislost atd. Pán zaslepí jejich mysl natolik, že se navzájem zničí obžerstvím. Pán tomu záměrně dovolí provést velkou čistku. Po této velké čistce dojde k obrození pravoslavných nejen v Rusku, ale po celém světě.

„Bez války všichni zemřou“

Mezitím existují vizionáři, kteří věřili, že v 21. století k žádné světové válce nedojde. Zejména Svatá Matrona v Moskvě řekla, že „všichni zemřou bez války“. V rozhovorech se svými blízkými (Matrona se narodila v roce 1885 a zemřela v roce 1952) stařena často vyjadřovala soustrast: „Jak je mi tě líto, budeš žít do posledních časů (tedy zřejmě mluvíme o počátku 21. století – cca red.). Život bude horší a horší. Těžký. Přijde čas, kdy před vás postaví křížek a chleba a řeknou – vybírejte!

A krátce před vlastní smrtí vyslovila velmi chmurnou předpověď.

„Bez války všichni zemřete, bude mnoho obětí, všichni mrtví budou ležet na zemi. Večer bude všechno na zemi a ráno vstaneš – a všechno půjde k zemi. Právě v této podobě je toto proroctví replikováno na internetu. Říká se však, že má pokračování, které zní takto: „Ale pak mrtví vstanou a život začne jako na začátku. A bude to lepší než předtím. A lidé se naučí milovat jeden druhého.“

Autor: Willow, redakce Ženy2000 Zdroj: Internet
0 0 hlasů
Article Rating
Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budeme rády za vaše názory, prosím komentujte.x